Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 11 Tháng Sáu, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: June 10th, 2021 1:30 PM

Last Updated: June 10th, 2021 4:25 PM

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Thử nghiệm vẫn quan trọng ngay cả khi vắc-xin được tung ra. Nếu quý vị đang bị các triệu chứng hoặc đã tiếp xúc gần gũi với người nào đó được xác nhận là có COVID-19, xin vui lòng vào xem trang web của Quận Alameda để tìm Các Địa Điểm Thử Nghiệm Trong Cộng Đồng.

Xin quý vị lưu ý rằng sẽ không có email cập nhật vào tuần tới. Chúng tôi dự tính sẽ gửi email kế tiếp vào ngày 25 Tháng Sáu.

Quận Alameda Tiến Lên Bậc Vàng

Kể từ ngày 9 Tháng Sáu, Quận Alameda đã chuyển sang Bậc Vàng trong Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn Của Tiểu Bang, cho phép các hoạt động và sinh hoạt kinh doanh bổ sung được tiếp tục. Ở Bậc Vàng, việc ăn uống trong nhà được cho phép ở mức 50% sức chứa; sức chứa của hầu hết các cửa hàng bán lẻ tăng lên 100%; và các phòng tập thể dục, trung tâm thể dục và phòng tập yoga có thể hoạt động trong nhà ở 50% sức chứa với các sửa đổi; và sức chứa của rạp chiếu phim tăng lên 50%. Các quán rượu, nơi không phục vụ bữa ăn, có thể mở trong nhà với 25% sức chứa. Để có danh sách đầy đủ về các hoạt động, hãy vào xem https://covid19.ca.gov/safer-economy/ và nhập Alameda vào chỗ tìm kiếm.

Các hoạt động sau đây vẫn bị hạn chế trong Bậc Vàng và không được Tiểu Bang cho phép hoạt động:

 • Các Lễ Hội
 • Các Câu Lạc Bộ Đêm

Các doanh nghiệp có thể muốn sử dụng tuần này để lập kế hoạch cho việc mở cửa trở lại trên diện rộng mà Tiểu Bang sẽ cho phép bắt đầu từ ngày 15 Tháng Sáu. Cho đến hết ngày 14 Tháng Sáu, các doanh nghiệp và hoạt động được phép mở cửa hoặc mở rộng theo Bậc Vàng của Tiểu Bang phải tiếp tục tuân thủ Hướng Dẫn Công Nghiệp Của Tiểu Bang cho bậc đó: covid19.ca.gov/industry-guidance/. Các tài nguyên bổ sung tại nơi làm việc có thể được tìm thấy tại đây covid-19.acgov.org/recoveryoaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources

Để giúp các hãng sở hiểu được việc thay đổi hướng dẫn về COVID-19 và tiến đến giai đoạn Sau Kế Hoạch Chi Tiết có ý nghĩa gì đối với họ và nhân viên, thân chủ và khách hàng của họ, Quận Alameda sẽ tổ chức một chương trình Cập Nhật Về Cộng Đồng cho Các Hãng Sở vào ngày 21 Tháng Sáu từ 6-7:30 tối. Dịp tổ chức này sẽ bao gồm một tổng quan về các tiêu chuẩn được cập nhật của Cal/OSHA để có thể thực hiện các bước thích hợp để bảo đảm một môi trường làm việc an toàn sau ngày 15 Tháng Sáu. Để tìm hiểu thêm, hãy vào xem https://covid-19.acgov.org/sau-kế-hoạch-chi-tiết. Buổi phát hình trực tiếp sẽ được cung cấp trên YouTube và bản ghi sẽ có sau dịp tổ chức.

ABC Gia Hạn Một Số Biện Pháp Cứu Trợ cho đến ngày 31 Tháng Mười Hai

Phòng Kiểm Soát Đồ Uống Có Cồn Của California (ABC) đã đăng tải một thông báo cho biết rằng các loại cocktail mang đi, mở rộng diện tích được cấp phép cho các hoạt động ăn uống ngoài trời và một số hoạt động nhất định khác sẽ có thể tiếp tục cho đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021. Các quy định sau đây sẽ tạm thời được giữ nguyên:

 • Các nhà bán lẻ đang giảm giá thực hiện các đặc quyền giảm giá
 • Bán đồ uống có cồn mang đi
 • Giao hàng cho người tiêu dùng
 • Giao hàng miễn phí
 • Mở rộng diện tích được cấp phép
 • Người được cấp phép bán không có thiết bị nhà bếp
 • Bữa ăn tối “trên mạng” để gặp nhà sản xuất rượu hoặc nhà sản xuất bia
 • Gia hạn cứu trợ cho các chương trình khuyến mãi và bán hàng từ thiện
 • Giảm đòi hỏi loại 75 để sản xuất 100 thùng bia hàng năm

Tuy nhiên, ABC chia sẻ rằng một số nỗ lực cứu trợ theo quy định trước đây sẽ kết thúc vào ngày 30 Tháng Sáu. Trong số các hạng mục khác, điều này bao gồm:

 • Trả lại đồ uống có cồn
 • Các nhà sản xuất rượu chưng cất cung cấp rượu mạnh có nồng độ cao cho các sản phẩm khử trùng/nước rửa tay
 • Nếm thử rượu trên mạng
 • Cửa sổ lái-xe-qua cho các giao dịch giảm giá
 • Giờ giao hàng kéo dài đến nửa đêm

Trong khi các hạn chế dựa trên cấp bậc được nêu trong Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Tiểu Bang vẫn có hiệu lực đến hết ngày 14 Tháng Sáu, tiểu bang gần đây đã ban hành hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 15 Tháng Sáu. Tất cả các nơi làm việc phải tiếp tục tuân theo các tiêu chuẩn của Cal/OSHA hiện hành, bao gồm cả các đòi hỏi hiện thời về khăn che mặt, nếu áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị. Các hướng dẫn mới về COVID-19 của Cal/OSHA được tiên liệu sẽ có sau cuộc họp của hội đồng vào ngày 3 Tháng Sáu. Chúng tôi không nhận được thông tin chi tiết trước khi nội dung này được thông dịch. Ngày có hiệu lực của các hướng dẫn mới có thể là ngày 15 Tháng Sáu trùng với ngày kết thúc hệ thống cấp bậc theo màu sắc của tiểu bang.

Trong khi các hạn chế dựa trên cấp bậc được nêu trong Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Tiểu Bang vẫn có hiệu lực đến hết ngày 14 Tháng Sáu, tiểu bang gần đây đã ban hành hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 15 Tháng Sáu.

Tất cả các nơi làm việc phải tiếp tục tuân theo các tiêu chuẩn của Cal/OSHA hiện hành, bao gồm cả các đòi hỏi hiện thời về khăn che mặt, nếu áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị.

Chia Sẻ Nhận Xét của quý vị về Các Email Cập Nhật Kinh Doanh Của Thành Phố

Sau hơn một năm chia sẻ thông tin cập nhật về kinh doanh qua email, chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị về những gì có hiệu quả và những gì chúng tôi có thể làm tốt hơn. Xin quý vị vui lòng dành một chút thời gian hôm nay để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị bằng cách tham gia một cuộc thăm dò ngắn gọn về độc giả.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Hoạch Định Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hãy vào xem trang web Hoạch Định Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm: • Hướng Dẫn Về Công Nghiệp từ Tiểu Bang California • Đặt lịch hẹn để tiêm chủng (cho cư dân Quận Alameda) • Thông tin về Việc Lập Kế Hoạch Tiêm Chủng cho Quận Alameda • Hướng dẫn sàng lọc của Quận cho nơi làm việc bằng nhiều ngôn ngữ • Hướng dẫn tự đánh giá cho công nhân bằng nhiều ngôn ngữ • Các Bảng Niêm Yết Về Đòi Hỏi Phải Mang Khẩu Trang để Vào Cửa của Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda • Biển báo Hướng Dẫn Việc Mở Cửa Trở Lại của Phòng Thương Mại Đô Thị tại Oakland, với sự hợp tác của Oaklandish và Hội Đồng Tư Vấn Phục Hồi Kinh Tế, bằng bốn ngôn ngữ. • Các Địa Điểm Kiểm Tra Trong Cộng Đồng của Quận Alameda • Cổng Thông Tin Chung để Báo Cáo Trường Hợp Nhiễm COVID-19 của Tiểu Bang • Tham gia Cuộc Thăm Dò Về Phục Hồi Kinh Doanh ngắn gọn

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại:

https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Cập Nhật Hàng Tuần Trực Tiếp Hỏi & Đáp Về COVID-19
Thứ Tư, 10:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Về Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa
Thứ Ba, ngày 15 Tháng Sáu, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Hạn Chế Về COVID-19 tại California Được Hủy Bỏ Ngày 15 Tháng Sáu – Doanh Nghiệp Của Quý Vị ĐÃ SẴN SÀNG Chưa?
Thứ Ba, ngày 15 Tháng Sáu, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Quý Vị Có Thể Trả Tiền Chuộc cho Dữ Liệu Của Mình Không? Hãy Tìm Hiểu Về An Ninh Mạng NGAY BÂY GIỜ!
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Sáu, 10:30 – 11:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Hội Thảo Về Luật Lao Động và Thuế Lương Của Tiểu Bang
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Sáu, 9 giờ sáng - 3:30 chiều
Bộ Phát Triển Việc Làm California
Miễn Phí

Các Hạn Chế Về COVID-19 tại California Được Hủy Bỏ Ngày 15 Tháng Sáu – Doanh Nghiệp Của Quý Vị ĐÃ SẴN SÀNG Chưa?
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Sáu, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cese de restricciones Covid-19 en California – ¿Está su negocio preparado?
Jueves, 17 de junio, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Quý Vị Có Thể Trả Tiền Chuộc cho Dữ Liệu Của Mình Không? Hãy Tìm Hiểu Về An Ninh Mạng NGAY BÂY GIỜ!
Thứ Hai, ngày 21 Tháng Sáu, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cập Nhật Về Cộng Đồng cho Các Hãng Sở
Thứ Hai, ngày 21 Tháng Sáu, 6 - 7:30 chiều
Quận Alameda
Miễn Phí

Cập Nhật Về Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa
Thứ Tư, ngày 23 Tháng Sáu, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cese de restricciones Covid-19 en California – ¿Está su negocio preparado?
Miércoles, 23 de junio, 11 a.m.- Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Các Cách Sáng Tạo để Tài Trợ Cho Doanh Nghiệp Của quý vị trong một Thế Giới Đang Thay Đổi
Thứ Tư, ngày 23 Tháng Sáu, Trưa – 1 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cách Đề Phòng Tội Phạm Trên Mạng trong Tiểu Thương của quý vị
Thứ Tư, ngày 23 Tháng Sáu, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tài Trợ Cho Ý Tưởng Lớn Của Quý Vị: Tổng Quan về chương trình SBIR/STTR
Thứ Năm, ngày 24 Tháng Sáu, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

PHỤC HỒI SAU COVID: Sửa Chữa Tín Dụng / FICO và Tín Dụng – Những Điều Bạn Cần Biết
Thứ Năm, ngày 24 Tháng Sáu, Trưa – 1:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Hạn Chế Về COVID-19 tại California Được Hủy Bỏ Ngày 15 Tháng Sáu – Doanh Nghiệp Của Quý Vị ĐÃ SẴN SÀNG Chưa?
Thứ Năm, ngày 24 Tháng Sáu, 1 – 2 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Học Cách Tự Tạo Ra Một Trang Web!
Thứ Hai, ngày 28 Tháng Sáu, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Hiểu Về Tín Dụng Kinh Doanh và Cách Soạn Thảo Đơn Xin Tài Trợ Vững Chắc
Thứ Hai, ngày 28 Tháng Sáu, 12:30 chiều
Liên Doanh Cộng Đồng Thái Bình Dương
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Học Cách Tự Tạo Ra Một Trang Web!
Thứ Ba, ngày 29 Tháng Sáu, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí