Hội Thảo Miễn Phí trong Tuần Lễ Tiểu Thương và Các Nguồn lực Kinh doanh Khác – Ngày 29 Tháng Tư, 2022

Posted: April 29th, 2022 12:25 PM

Last Updated: April 29th, 2022 12:28 PM

Các Buổi Thuyết Trình Trên Web, Hội Thảo và Hội Chợ Tài Nguyên Miễn Phí Được Hoạch Định cho Tuần Lễ Tiểu Thương

Từ ngày 1 đến ngày 7 Tháng Năm, 2022, Oakland sẽ kỷ niệm Tuần Lễ Tiểu Thương với hơn một chục buổi hội thảo trên mạng và trực tiếp cùng các hoạt động khác dành cho các chủ nhân tiểu thương và doanh nhân. Xem toàn bộ lịch trình và các nối kết ghi danh tại www.oaklandca.gov/SBW. Từ việc tiếp cận nguồn vốn đến việc đàm phán cho thuê thương mại đến thị trường trực tuyến, thuyết trình trên web và hội thảo về giáo dục do các tổ chức đối tác trình bày được thiết kế để giúp các doanh nghiệp Oakland phát triển mạnh khi nền kinh tế vươn dậy sau đại dịch. Các buổi thuyết trình trên web chọn lọc sẽ được tổ chức bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Tây Ban Nha và Việt Nam. Một hội chợ tài nguyên nêu bật các dịch vụ hỗ trợ sẵn có và một buổi hội thảo về các doanh nghiệp kế thừa thành công làm tròn các dịch vụ trong tuần. Ngoài các địa điểm quanh năm, một địa điểm tạm thời đặc biệt cho chương trình Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khu Lân Cận đã được thêm vào Thứ Hai, ngày 2 Tháng Năm, trong hội chợ tài nguyên.

Nếu quý vị cần hỗ trợ kinh doanh cá nhân, hãy nhớ rằng quý vị có thể đặt một cuộc hẹn miễn phí, 30 phút tại 6 địa điểm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khu Lân Cận khác nhau.

Nhắc Nhở: Sắc Lệnh về Bằng Chứng Tiêm Chủng của Oakland Vẫn Có Hiệu Lực

Những người từ 12 tuổi trở lên tiếp tục phải xuất trình bằng chứng rằng họ đã được chủng ngừa để vào nhiều cơ sở trong nhà ở Oakland. Sắc lệnh khẩn cấp được Hội Đồng Thành Phố thông qua, Các Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra, mẫu giao thức dành cho doanh nghiệp và các chi tiết khác có tại: www.oaklandca.gov/VaxOrdinance. Sắc lệnh này vẫn có hiệu lực cho đến khi Hội Đồng Thành Phố tuyên bố tình trạng khẩn cấp địa phương chấm dứt hoặc có hành động để hủy bỏ luật hiện hành.

Quận Alameda làm theo đề nghị của CDC về Liều Thuốc Tăng Cường Thứ Nhì

Quận Alameda ủng hộ các đề nghị về liều thuốc tăng cường thứ nhì cho mọi người từ 50 tuổi trở lên, những người từ 12 tuổi trở lên bị tổn thương hệ miễn dịch nghiêm trọng, và tất cả những người nhận vắc xin Johnson & Johnson đã tiêm một liều thuốc tăng cường. Tuy nhiên, liều thuốc tăng cường thứ nhì vẫn chưa được phép sử dụng cho các nhóm người khác. Hãy liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc chuỗi nhà thuốc địa phương để mua thuốc tăng cường của quý vị. Liều thuốc tăng cường thứ nhì được cung cấp cho những người đủ điều kiện tại các địa điểm được Quận hỗ trợ. Chúng tôi tiếp tục dành ưu tiên cho những người chưa được chủng ngừa, những người bị suy giảm miễn dịch, và những người đã nhận liều thuốc tăng cường thứ nhất để lấy hẹn. Liều thuốc tăng cường thứ nhì chỉ được cung cấp trên căn bản đến tận nơi.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Để Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các tài nguyên sẵn có. Để biết thông tin về các quyền lợi dành cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp, xin quý vị vui lòng vào xem trang web về Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp & Người Lao Động của chúng tôi.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Luật Sư Ảo trong Thư Viện
Các buổi tối Thứ Ba, tối Thứ Năm và chiều Chúa Nhật
Thư Viện Công Cộng Oakland
Miễn Phí

Thuyết Trình Trên Web, Hội Thảo và Dịp Tổ Chức cho Tuần Lễ Tiểu Thương
Ngày 1 – 7 Tháng Năm, những thời điểm khác nhau
Các Đối Tác Khác Nhau
Miễn Phí

Cómo Financiar su Negocio
Thứ Ba, ngày 3 Tháng Năm, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Vấn Đề Pháp Lý cho Tiểu Thương Khởi Nghiệp
Thứ Năm, ngày 5 Tháng Năm, 9 giờ sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$23

Tiếp Thị Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 5 Tháng Năm, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Giờ Làm Việc Của Văn Phòng Luật Kinh Doanh Phòng Ngừa Vào Thứ Sáu Đầu Tiên cho Doanh Nhân
Thứ Sáu, ngày 6 Tháng Năm, 9:30 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Calcula tu Punto de Equilibrio
Thứ Hai, ngày 9 Tháng Năm, 6 – 8 giờ tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Biết Hợp Đồng Của Quý Vị
Thứ Ba, ngày 10 Tháng Năm, 3 – 4 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền
Miễn Phí

Entendiendo su Reporte de Crédito y Pasos para Reparar su Crédito
Thứ Ba, ngày 10 Tháng Năm, 6 – giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Quản Lý Tài Chánh cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 12 Tháng Năm, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Bảo Hiểm Cần Phải Biết cho Tiểu Thương
Thứ Sáu, ngày 13 Tháng Năm, 9 – 11 giờ sáng
SCORE Đông Vịnh
$23

Tiếp Thị cho Tiểu Thương Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Năm, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hoạch Định cho Lợi Nhuận
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Năm, 1 – 4 giờ chiều
SCORE Đông Vịnh
$23

Huấn Luyện Về Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Năm, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền
Miễn Phí

Bắt Đầu một Xe Tải Thực Phẩm: Những Điều Thực Nghiệm
Thứ Hai, ngày 23 Tháng Năm, 2 – 4 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Bảng Cân Đối Kế Toán và Báo Cáo Lợi Tức Của Quý Vị Cho Quý Vị Biết Điều Gì?
Thứ Hai, ngày 23 Tháng Năm, 6 – 8 giờ tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Sở Hữu và Đầu Tư vào Bất Động Sản dành cho Tiểu Thương và Doanh Nhân
Thứ Ba, ngày 24 Tháng Năm, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Sử Dụng Cách Huy Động Vốn Từ Cộng Đồng để Tài Trợ Cho Các Sáng Kiến Mới hoặc Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Năm, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí