Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 19 Tháng Hai, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: February 19th, 2021 3:08 PM

Last Updated: February 19th, 2021 3:12 PM

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Thăm Dò Những Chênh Lệch Trong Hợp Đồng Tại Địa Phương

Để đáp ứng thống kê có liên quan trong Cuộc Nghiên Cứu Về Những Chênh Lệch Về Chủng Tộc & Giới Tính Năm 2017 về việc ký hợp đồng với Thành phố, các doanh nghiệp được khuyến khích hoàn thành một cuộc thăm dò ngắn gọn trực tuyến trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 5 Tháng Ba. Kết quả từ cuộc thăm dò sẽ giúp Thành phố hiểu rõ hơn về nhu cầu và thách thức của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp do người Da Đen, người Thuộc Dòng Dõi Châu Mỹ La Tinh hoặc Phụ Nữ làm chủ, muốn hợp tác kinh doanh với Thành Phố Oakland với tư cách là một nhà cung cấp. Những doanh nghiệp nào hoàn tất cuộc thăm dò sẽ được thêm vào danh sách phân phối của Thành Phố để có cơ hội ký hợp đồng. Cuộc thăm dò bổ sung cho Sắc Lệnh được Hội Đồng Thành Phố Oakland thông qua vào Thứ Ba, ngày 16 Tháng Hai, trong đó đã thay đổi các tiêu chuẩn về quy mô doanh nghiệp và thiết lập các thể loại Doanh Nghiệp Kinh Doanh Địa Phương mới, tăng điều kiện tham gia cho doanh nghiệp địa phương và tiểu thương cũng như thiết lập các điều kiện mới trong chương trình ưu đãi cho Các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Rất Nhỏ ( VSBE) và các doanh nghiệp địa phương sản xuất hàng hóa (LBE-LPG).

Tài Trợ Có Sẵn để Nâng Cấp lên Các Loại Xe và Thiết Bị Hạng Nặng Có Khí Thải Sạch Hơn

Khu Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh (BAAQMD) có sẵn tài trợ cho các dự án nâng cấp hoặc thay thế các loại xe chạy trên mặt đường, xe buýt đưa đón học sinh, thiết bị không chạy trên mặt đường và nông nghiệp, thiết bị hàng hải và đầu máy. Đơn xin hiện đang được chấp nhận trên căn bản ai đến trước được phục vụ trước cho tất cả các phân loại thiết bị. Các loại dự án hợp lệ bao gồm:

  • Thay thế thiết bị/xe cộ – thay thế thiết bị/xe cộ hạng nặng cũ kỹ bằng thiết bị mới hơn và sạch hơn với mức khí thải được chứng nhận
  • Máy thay thế động cơ – thay thế động cơ cũ bằng động cơ mới hơn, với mức khí thải được chứng nhận
  • Chuyển đổi hệ thống điện – chuyển đổi thiết bị hiện để hoạt động bằng điện hoặc năng lượng hỗn hợp
  • Cơ sở hạ tầng – là một phần của dự án thiết bị hợp lệ, lắp đặt các trạm sạc pin hoặc nhiên liệu thay thế để hỗ trợ các loại xe hoặc thiết bị mới

Để tìm hiểu thêm về cơ hội tài trợ này, hãy vào xem https://www.baaqmd.gov/funding-and-incentives/funding-sources/carl-moyer-program hoặc liên lạc với nhân viên BAAQMD ở số (415) 749-4994 hoặc grants@baaqmd.gov.

Kế Hoạch Tiêm Chủng Cho Quận Alameda

Nguồn cung cấp vắc-xin COVID-19 hiện tại bị hạn chế, và Quận Alameda đang tuân theo hướng dẫn ưu tiên về vắc-xin của Tiểu Bang. Khi nguồn cung cấp vắc-xin tăng lên, quý vị sẽ có thể nhận được vắc-xin thông qua một điểm phân phối (POD) do Quận quản lý hoặc qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Quận Alameda hiện đang ở trong Giai Đoạn 1a và 1b. Để nhận được thông báo về thời điểm có thể có vắc xin cho quý vị, xin vui lòng điền vào một trong các mẫu đơn này:

Xin lưu ý, đây KHÔNG phải là đăng ký để nhận vắc xin. Thông tin quý vị cung cấp được giữ kín và sẽ giúp Quận Alameda trong việc hoạch định. Quận sẽ liên lạc với quý vị để cung cấp thêm thông tin chi tiết về nơi có vắc xin khi đến lượt quý vị. Trong thời gian chờ đợi, xin quý vị vui lòng tự bảo vệ mình khỏi COVID-19 bằng cách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác, tránh đám đông, và rửa tay thường xuyên.

Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình để tìm hiểu về kế hoạch tiêm chủng của họ và ghi danh với Tiểu Bang tại: https://myturn.ca.gov/

Để tìm hiểu thêm về việc lập kế hoạch chủng ngừa trong Quận Alameda, xin quý vị vui lòng vào xem trang web của họ.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

PPP 2.0 2021 Foro Interactivo
Cada lunes y miércoles, 6 – 9 p.m.
Phòng Thương Mại Của Người Gốc Tây Ban Nha Tại California
Sin Costo Alguno

Serie de 12 Talleres para Emprendedores Hispanos Sin Costo Alguno
Cada martes hasta el 20 de Abril, 6 – 9 p.m.
Phòng Thương Mại Của Người Châu Mỹ La Tinh Tại Oakland
Sin Costo Alguno

Chuẩn Bị Khai Thuế cho Chủ Nhân Tiểu Thương: Hãy Chuẩn Bị!
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Hai, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

SBDC (Hội Thảo Trên Web và Hỏi Đáp) về Tài Nguyên Cho Tiểu Thương
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Hai, 1 – 2 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hệ Thống Được Thiết Lập – Hệ Thống Bền Vững Trong Thời COVID
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa: PPP và EIDL
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Chuẩn Bị Thuế cho Các Chủ Sở Hữu Duy Nhất
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Hai, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Chấm Dứt Dễ Dàng Sự Lấn Áp – Đi từ Căng Thẳng đến Thành Công
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Contabilidad de un Pequeno Negocio
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Hai, 6 – 8 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

2021 Doanh Nghiệp Sinh Tồn: Đàm Phán Lại Hợp Đồng Thuê
Thứ Năm, ngày 25 Tháng Hai, 1 – 2 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Thành Công với tư cách là một Doanh Nghiệp Do Người Thiểu Số Sở Hữu
Thứ Năm, ngày 25 Tháng Hai, 2 – 5:30 chiều
Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Phi Tại Oakland
Miễn Phí

Tiếp Cận Nguồn Vốn cho Người Mỹ Gốc Phi Châu trong việc Phục Hồi & Tái Dựng Doanh Nghiệp
Thứ Sáu, ngày 26 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Sách Lược Mở Lại Doanh Nghiệp Thời COVID-19
Thứ Ba, ngày 2 Tháng Ba, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Cách Biến Doanh Nghiệp Của Quý Vị Thành Trực Tuyến
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Ba, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Loạt Bài Khôi Phục Kinh Doanh: Khoản vay EIDL của tôi sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của tôi như thế nào?
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Ba, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mọi Doanh Nghiệp Đều Hoạt Động Trực Tuyến – nhờ có Đại Dịch, Phần 3
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Ba, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Chuẩn Bị Khai Thuế cho Chủ Nhân Tiểu Thương: Hãy Chuẩn Bị!
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Ba, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Loạt Hội Thảo Trên Web Về Phát Triển & Tối Ưu Hóa Trang Web Phần 2
Thứ Năm, ngày 18 Tháng Ba, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Giờ Tiếp Thị Kỹ Thuật Số: Chiến Thuật Tiếp Thị Kỹ Thuật Số Khi Quý Vị Tiếp Tục Chuyển Mình và Phục Hồi
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Ba, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Lập Bản Đồ Tư Duy Cho Tiểu Thương Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Ba, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

COVID-19: Hướng Dẫn Cho Người Thuê Nhà Thương Mại
Thứ Tư, ngày 31 Tháng Ba, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí