Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 28 Tháng Tám, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ.

Posted: August 28th, 2020 3:53 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn sẵn có. Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Các Lệnh Về Y Tế Được Cập Nhật Của Quận Cho Phép Các Hồ Bơi, Dịch Vụ Cá Nhân Có Mức Rủi Ro Thấp Được Mở Cửa Trở Lại Ngoài Trời

Các Lệnh mới của Viên Chức Y Tế Quận Alameda có hiệu lực lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 28 Tháng Tám, cho phép những doanh nghiệp/hoạt động sau đây được mở cửa trở lại:

 • hồ bơi ngoài trời
 • tiệm làm tóc ngoài trời
 • tiệm làm móng ngoài trời
 • tiệm cắt tóc ngoài trời
 • dịch vụ tẩy lông ngoài trời
 • chăm sóc da ngoài trời
 • xoa bóp phi y tế ngoài trời

Ngoài ra, các nhà máy rượu vang ở Quận Alameda nay có thể tổ chức các buổi nếm thử ngoài trời theo hẹn mà không cần cung cấp thực phẩm. Phù hợp với Lệnh của Tiểu Bang, thay đổi này không áp dụng cho các quán rượu, nhà máy bia, quán ăn hoặc quán bia, là những nơi phải tiếp tục bán thực phẩm trong cùng một giao dịch với thức uống có cồn.

Các Lệnh mới này không bao gồm các dịch vụ có thể đòi hỏi khách hàng gỡ bỏ khăn che mặt, cũng như các liệu pháp điều trị lông mày, tẩy lông và gắn lông mi.

Xăm, xỏ khuyên tai và điện phân không được phép hoạt động trong nhà hoặc ngoài trời theo Lệnh Của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang California được ban hành vào ngày 13 Táng Bảy.

Hãy tham khảo tài liệu Nhìn Lướt Qua Việc Mở Cửa Quận Alameda để biết những doanh nghiệp nào được phép mở và những doanh nghiệp nào vẫn đóng cửa.

Các Lệnh sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Viên Chức Y Tế hủy bỏ, thay thế, hoặc sửa đổi bằng văn bản.

Quận đã chia sẻ về hướng dẫn cho Các Dịch Vụ Làm Tóc, Cắt Tóc, Làm Móng Tay, Chăm Sóc Da, Tẩy Lông, và Xoa Bóp Phi Y Tế Ngoài TrờiHồ Bơi Ngoài Trời để mở cửa trở lại cho riêng từng công nghệ.

Hướng Dẫn & Mẫu Về Kế Hoạch Bảo Vệ Cho Riêng Từng Địa Điểm đối với COVID-19 cũng đã được cập nhật. Kế Hoạch Bảo Vệ Riêng Cho Từng Địa Điểm bằng các ngôn ngữ bổ sung sắp có trên trang web Mở Cửa Trở Lại & Phục Hồi Của Quận.

Các Dịch Vụ Cá Nhân Mới Mở Cửa Trở Lại Nên Nộp Đơn Xin Các Khu Vực Kinh Doanh Mở Rộng Ngoài Trời

Để hỗ trợ các doanh nghiệp được phép mở cửa trở lại với các dịch vụ ngoài trời theo Lệnh Y Tế mới của Quận, Thành Phố Oakland đã miễn tất cả các khoản lệ phí và đơn giản hóa việc cho phép doanh nghiệp sử dụng các lối đi công cộng theo chương trình Đường Phố Linh Động.

Đường Phố Linh Động cho phép các doanh nghiệp mở rộng các hoạt động kinh doanh được phép ở ngoài trời theo năm cách:

 • Sử dụng Vỉa Hè hoặc Làn Đường Đậu Xe
 • Sử dụng Làn Đường Giao Thông
 • Sử dụng Bãi Đậu Xe Tư Nhân hoặc Khu Vực Khác Ngoài Trời Của Tư Nhân
 • Bán hàng từ Xe Tải, Xe Moóc hoặc Xe Đẩy Bán Thức Ăn
 • Sử dụng Bất Động Sản Ngoài Trời Thuộc Sở Hữu Của Thành Phố

Xem phần hướng dẫn từng bước cho từng cách sử dụng trong số năm cách sử dụng này tại: www.oaklandca.gov/FlexStreets

Phần lớn trong số 250 đơn xin cho chương trình Đường Phố Linh Động nhận được cho đến nay là từ các nhà hàng, nhưng nhân viên Thành Phố dự đoán nhiều doanh nghiệp dịch vụ cá nhân sẽ nộp đơn trong những ngày sắp tới.

Các doanh nghiệp nên nộp đơn xin giấy phép trước khi sử dụng không gian ngoài trời, ngay cả đối với không gian thuộc sở hữu tư nhân hoặc thuê – bao gồm cả các bãi đậu xe.

Các doanh nghiệp được nhắc nhở hãy xem lại Các Hướng Dẫn Tiếp Cận Của ADA cho Chương Trình Đường Phố Linh Động để biết các chi tiết quan trọng về việc dọn quang trên vỉa hè và các điều kiện về bàn ăn có thể tiếp cận và Những Góp Ý Về An Toàn Đối Với Hỏa Hoạn cho Những Doanh Nghiệp Hoạt Động Ngoài Trời.

Hãy giúp chúng tôi thu thập ý kiến của cộng đồng về Sáng Kiến Đường Phố Linh Động. In ra và đăng tải những tờ thông tin cho cuộc thăm dò bằng văn bản tại: https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey

Các Buổi Hội Thảo & Thuyết Trình Trên Mạng Sắp Tới

Mở Lại Doanh Nghiệp Chăm Sóc Cá Nhân Một Cách An Toàn
Thứ Hai, ngày 31 Tháng Tám; 11 giờ sáng – 1 giờ trưa
SBDC Quận Alameda
Miễn phí

Tài Nguyên và Công Cụ Căn Bản trong Thế Giới của COVID-19
Thứ Sáu, ngày 4 Tháng Chín; 11 giờ sáng – 1 giờ trưa
SBDC Quận Alameda
Miễn phí

Tìm Kiếm Khách Hàng/Tiếp Thị Ý Tưởng Của Mình
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Chín, 8:30 sáng – 12:30 trưa
SCORE Đông Vịnh
Giá Thông Thường: $40; Giá Giảm Bớt: $15

Seminario Virtual Gratuito en Español para Emprendedores
miércoles, 23 de septiembre, 9 a.m. – 12:30 p.m.
California Hispanic Chamber of Commerce
Gratis

Làm Sao để ow to Stay Visible và Thích Hợp trong Thời Điểm Khó Khăn
Thứ Năm, ngày 24 Tháng Chín; 10 – 11:30 sáng
SCORE Đông Vịnh
Giá Thông Thường: $40; Giá Giảm Bớt: $15

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Nếu một trong các nhân viên của quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính, xin vui lòng liên lạc với nhóm COVID Workplace của Quận Alameda tại COVIDWorkplace@acgov.org hoặc gọi số (510) 268-2101 để gửi báo cáo về trường hợp đó và để được hướng dẫn và các bước tiếp theo. Các doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda về tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19. Để tìm hiểu về các địa điểm thử nghiệm COVID-19 tại Oakland, hãy vào xem https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested.

Để giúp Thành Phố đánh giá tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của quý vị và những tài nguyên nào sẽ giúp ích được, xin vui lòng tham gia Cuộc Thăm Dò Về Việc Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi Doanh Nghiệp ngắn gọn của chúng tôi.

Visit Oakland (Viếng Thăm Oakland) ra mắt chiến dịch tiếp thị mới “Chi Tiêu. Ở Lại. Yêu Thương. Oakland”

Từ Tháng Tám, Visit Oakland sẽ tổ chức chiến dịch tiếp thị bằng kỹ thuật số và truyền thông xã hội “Chi Tiêu. Ở Lại. Yêu Thương. Oakland” để khuyến khích người dân địa phương dành thì giờ và tiền bạc của họ trong Thành Phố. Visit Oakland đang tạo ra một trang đích mới sẽ liên kết đến tất cả danh bạ kinh doanh của họ – từ nhà hàng và cửa hàng bán lẻ đến những chỗ ngoài trời và các sự kiện – đang xoay quanh thời điểm COVID-19.

Chiến dịch này cũng sẽ tập trung các nỗ lực truyền thông xã hội và giao tiếp công chúng để hỗ trợ các sự kiện sắp tới như:

Nếu quý vị có một sự kiện sắp tới hoặc bữa ăn đặc biệt ngoài trời mà quý vị muốn quảng cáo qua chiến dịch “Chi Tiêu. Ở Lại. Yêu Thương. Oakland,” xin lòng đăng nhập vào Cổng Đối Tác Visit Oakland để cập nhật danh sách của quý vị.

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, hãy gửi email tới partnerships@visitoakland.com và một thành viên của nhóm Visit Oakland sẽ liên lạc với quý vị.

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy: