Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-10 minute exercise to test how well the new navigation works.

Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 18 Tháng Chín, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ.

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có. Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

EWDD dự kiến sẽ công bố một số chương trình tài trợ và hỗ trợ kinh doanh, nghệ thuật và phi lợi nhuận do Đạo Luật CARES tài trợ trong những tuần tới. Ngoài việc chia sẻ thông tin chi tiết qua email cập nhật như thông báo này, người nộp đơn có thể tìm thông tin về các chương trình do Đạo Luật CARES của Thành phố tài trợ tại: https://www.oaklandca.gov/các chủ đề/tài trợ của đạo luật viện trợ cứu trợ và an ninh kinh tế đối với coronavirus

Xin vui lòng khuyến khích các chủ doanh nghiệp đồng nghiệp, nhân viên tổ chức phi lợi nhuận, nghệ sĩ và những người khác cập nhật thông tin về các chương trình mới bằng cách đăng ký nhận email cập nhật của chúng tôi tại: https://oaklandca19202.activehosted.com/f/8

Hội Chợ Việc Làm Trên Mạng để Nối Kết Các Hãng Sở với Người Đang Tìm Việc

Để nối kết các hãng sở đang tuyển dụng với các cư dân Oakland đang tìm việc, Hội Đồng Phát Triển Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland đang tổ chức các hội chợ việc làm hàng tháng từ Tháng Chín đến Tháng Mười Hai. Ngày và trọng tâm của bốn hội chợ việc làm trên mạng là:

Bốn hội chợ việc làm trên mạng này sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều qua Zoom. Ngoài việc chia sẻ thông tin chi tiết về cách nộp đơn xin các công việc hiện có, các doanh nghiệp tham gia có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp trên mạng trong thời gian diễn ra hội chợ.

Các doanh nghiệp nào muốn thuê nhân viên đủ tiêu chuẩn cho các cơ hội việc làm của mình nên ghi danh tham gia hội chợ việc làm trên mạng vào Tháng Mười, Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai tại: https://oaklandca.formstack.com/các mẫu đơn/doanh nghiệp ghi danh cho hội chợ việc làm trên mạng

Nếu doanh nghiệp của quý vị phải sa thải nhân viên là cư dân Oakland, hãy cho họ biết về các hội chợ việc làm sắp tới và khuyến khích họ ghi danh tại: https://oaklandca.formstack.com/forms/ghi danh với hội chợ việc làm trên mạng dành cho công nhân oakland

Cơ Hội Tài Trợ

Quỹ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Thiết Yếu và Quỹ Thể Thức An Toàn Đối Với COVID-19 Để Đưa California Trở Lại Công Việc đang cung cấp các khoản tài trợ lên đến $10,000 cho những người ký kết hợp đồng của Quỹ Tiểu Bang để giúp bù đắp chi phí an toàn liên quan đến COVID-19 như mua kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay, tiếp liệu và dịch vụ làm sạch, và chỉnh trang nơi làm việc. Các chi phí này phải liên quan chủ yếu đến sự an toàn của nhân viên. Xem Các Câu Hỏi Thường Được Nêu Ra của họ để biết thêm thông tin. Thời gian nộp đơn sẽ kết thúc vào ngày 30 Tháng Chín.

Các Buổi Thuyết Trình & Hội Thảo Sắp Tới

Đưa Doanh Nghiệp Địa Phương Của Quý Vị lên Phần Tìm Kiếm và Bản Đồ của Google
Thứ Ba, ngày 22 Tháng Chín, 10 – 11 giờ sáng
GoBiz
Miễn Phí

Seminario Virtual Gratuito en Español para Emprendedores
miércoles, 23 de septiembre, 9 a.m. – 12:30 p.m.
California Hispanic Chamber of Commerce
Gratis

Ponga su negocio local en Google Search y Maps
martes, 24 de septiembre, 10 – 11 a.m.
GoBiz
Gratis

Làm Sao để Luôn Được Nhìn Thấy và Thích Hợp trong Thời Điểm Khó Khăn
Thứ Năm, ngày 24 Tháng Chín; 10 – 11:30 sáng
SCORE Đông Vịnh
Giá Thông Thường: $40; Giá Giảm Bớt: $15

Gia Tăng Mức Tham Gia Của Khách Hàng Trong Thời Gian Đầy Thách Thức
Thứ Hai, ngày 28 Tháng Chín, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Những Cách Làm Việc Hữu Hiệu Nhất Hiện Nay của Nhà Hàng Trong Thời COVID
Thứ Ba, ngày 29 Tháng Chín, 9 giờ sáng – trưa
SCORE Đông Vịnh
Giá Thông Thường: $40; Giá Giảm Bớt: $15

Làm Cho Trang Web Đem Lại Kết Quả cho Quý Vị
Thứ Tư, ngày 30 Tháng Chín, 10 – 11 giờ sáng
GoBiz
Miễn Phí

Sử Dụng YouTube để Phát Triển Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 7 Tháng Mười, 10 – 11 giờ sáng
Go Biz
Miễn Phí

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Nếu một trong các nhân viên của quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính, xin vui lòng liên lạc với nhóm COVID Workplace của Quận Alameda tại COVIDWorkplace@acgov.org hoặc gọi số (510) 268-2101 để gửi báo cáo về trường hợp đó và để được hướng dẫn và cho biết các bước tiếp theo. Các doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda về tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19. Để tìm hiểu về các địa điểm thử nghiệm COVID-19 tại Oakland, hãy vào xem https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested.

Để giúp Thành Phố đánh giá tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của quý vị và những tài nguyên nào sẽ giúp ích được, xin vui lòng tham gia Cuộc Thăm Dò Về Việc Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi Doanh Nghiệp ngắn gọn của chúng tôi.

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy:

Posted: September 18th, 2020 12:17 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.