Email Cập Nhật Về Kinh Doanh – Ngày 6 Tháng Năm, 2022

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland làm nổi bật các nguồn lực được cung cấp cho các doanh nghiệp và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ.

Posted: May 6th, 2022 11:27 AM

Last Updated: May 6th, 2022 11:31 AM

Để biết thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Nếu quý vị cần hỗ trợ kinh doanh cá nhân, hãy nhớ rằng quý vị có thể đặt một cuộc hẹn miễn phí, 30 phút tại 6 địa điểm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khu Lân Cận khác nhau.

Tài Trợ cho Các Doanh Nghiệp Về Âm Nhạc do BIPOC Lãnh Đạo

Zoo Labs sẽ trao các khoản tài trợ không hạn chế cho BIPOC và các nhóm nghệ sĩ do BIPOC lãnh đạo có hoạt động kinh doanh dựa trên âm nhạc đang đóng góp vào môi trường văn hóa và nghệ thuật của khu vực một cách tích cực. Giải thưởng sẽ từ $5,000 đến $50,000. Các nhóm được chọn cũng sẽ nhận được sự cố vấn tập trung và hỗ trợ cộng đồng.

Để được cứu xét về tài trợ, nơi nộp đơn phải:

  • do BIPOC lãnh đạo và có trụ sở tại Bay Area
  • có một đội vững chắc gồm hai người trở lên, với ít nhất một thành viên là nghệ sĩ
  • chuẩn bị ra mắt hoặc có một doanh nghiệp âm nhạc đã thành lập
  • cho thấy rằng họ đang ở một thời điểm quan trọng – một thời điểm mà việc nhận tài trợ có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển cho doanh nghiệp của họ.

Để giúp đỡ những người nộp đơn, một buổi hội thảo trên web để thông tin sẽ được tổ chức vào Trưa Thứ Ba, ngày 10 Tháng Năm, các hướng dẫn về tài trợ đã được đăng tải, và một video với một số góp ý về việc nộp đơn xin được cung cấp. Hạn chót nộp hồ sơ là Trưa Thứ Tư, ngày 22 Tháng Sáu, 2022.

Được Thiết Kế Lại Trang Web Miễn Phí cho Tiểu Thương Của Quý Vị

Hack the Hood giúp nhân viên công nghệ tương lai phát triển kỹ năng bằng cách thiết kế lại trang web miễn phí cho các tiểu thương và tổ chức phi lợi nhuận. Với một trang web, quý vị có thể thiết lập sự hiện diện trực tuyến của mình, thu hút khách hàng mới và bán các dịch vụ hoặc sản phẩm. Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về lệ phí ghi danh tên miền và lưu trữ web, thường là $130 mỗi năm. Việc thiết kế lại trang web dành cho tiểu thương được cung cấp trong chương trình mùa hè sắp tới của Hack the Hood bắt đầu từ Tháng Bảy 2022. Hãy nộp đơn xin hôm nay tại https://www.tfaforms.com/4979728.

Cam Kết Với Cộng Đồng

Khi chúng ta đánh dấu sinh nhật lần thứ 170 của Oakland, Thành Phố Oakland khuyến khích cư dân và công nhân tại Oakland tái cam kết với cộng đồng, tái nối kết với nhau và tái khám phá những điều khiến Oakland trở nên tuyệt vời bằng cách thực hiện Việc Cam Kết Với Cộng Đồng. Tái cam kết về việc chi tiêu tiền bạc của quý vị tại địa phương để hỗ trợ nền kinh tế của Oakland và các tiểu thương yêu quý của thành phố này. Người dân Oakland có thể tái nối kết tái khám phá Oakland thông qua các sự kiện sắp tới của cộng đồng.

Nhắc Nhở: Sắc Lệnh về Bằng Chứng Tiêm Chủng của Oakland Vẫn Có Hiệu Lực

Trong khi Hội Đồng Thành Phố đưa ra những thay đổi đối với Sắc Lệnh Về Bằng Chứng Tiêm Chủng của Oakland tại cuộc họp của họ vào ngày 3 Tháng Năm, những thay đổi này không trở thành luật cho đến lần đọc thứ hai vào ngày 17 Tháng Năm. Từ nay cho đến lúc đó, những người từ 12 tuổi trở lên tiếp tục phải xuất trình bằng chứng rằng họ đã được chủng ngừa để vào nhiều cơ sở trong nhà ở Oakland. Sắc lệnh khẩn cấp được Hội Đồng Thành Phố thông qua, Các Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra, mẫu giao thức dành cho doanh nghiệp và các chi tiết khác có tại: www.oaklandca.gov/VaxOrdinance. Bản cập nhật trong tương lai sẽ có các chi tiết của luật mới sau khi luật đó được thông qua.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Để Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các tài nguyên sẵn có. Để biết thông tin về các quyền lợi dành cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp, xin quý vị vui lòng vào xem trang web về Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp & Người Lao Động của chúng tôi.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Luật Sư Ảo trong Thư Viện
Các buổi tối Thứ Ba, tối Thứ Năm và chiều Chúa Nhật
Thư Viện Công Cộng Oakland
Miễn Phí

Những Điều Quý Vị Nên Biết Về Thuế Liên Bang và Doanh Nghiệp Của Quý Vị!
Thứ Hai, ngày 9 Tháng Năm, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tiếp Thị Qua Email cho #Haters
Thứ Ba, ngày 10 Tháng Năm, 11 giờ sáng – 1 giờ chiều
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Biết Hợp Đồng Của Quý Vị
Thứ Ba, ngày 10 Tháng Năm, 3 – 4 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền
Miễn Phí

Entendiendo su Reporte de Crédito y Pasos para Reparar su Crédito
Thứ Ba, ngày 10 Tháng Năm, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Quản Lý Tài Chánh cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 12 Tháng Năm, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Bảo Hiểm Cần Phải Biết cho Tiểu Thương
Thứ Sáu, ngày 13 Tháng Năm, 9 – 11 giờ sáng
SCORE Đông Vịnh
$23

Đào Tạo Nền Tảng Kinh Doanh
Sáu Buổi Học từ ngày 17 Tháng Năm đến ngày 9 Tháng Sáu, 6 – 7 giờ tối
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Đại Tiệc Mùa Xuân Hàng Năm Lần Thứ 35
Thứ Tư, ngày 18 Tháng Năm, 5:30 chiều
Phòng Thương Mại Khu Phố Tàu Tại Oakland
$125

Tiếp Thị cho Tiểu Thương Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Năm, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hoạch Định cho Lợi Nhuận
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Năm, 1 – 4 giờ chiều
SCORE Đông Vịnh
$23

Huấn Luyện Về Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Năm, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền
Miễn Phí

Bắt Đầu một Xe Tải Bán Thức Ăn: Những Điều Thực Nghiệm
Thứ Hai, ngày 23 Tháng Năm, 2 – 4 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Bảng Cân Đối Kế Toán và Báo Cáo Lợi Tức Của Quý Vị Cho Quý Vị Biết Điều Gì?
Thứ Hai, ngày 23 Tháng Năm, 6 – 8 giờ tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Sở Hữu và Đầu Tư vào Bất Động Sản dành cho Tiểu Thương và Doanh Nhân
Thứ Ba, ngày 24 Tháng Năm, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Sử Dụng Cách Huy Động Vốn Từ Cộng Đồng để Tài Trợ Cho Các Sáng Kiến Mới hoặc Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Năm, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Cách Sáng Tạo để Tài Trợ Cho Tiểu Thương Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Năm, 6 – 7:30 tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí