Email Cập Nhật Về Kinh Doanh – Ngày 27 Tháng Năm, 2022

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland làm nổi bật các nguồn lực được cung cấp cho các doanh nghiệp và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ.

Posted: May 27th, 2022 10:50 AM

Last Updated: May 27th, 2022 10:55 AM

Để biết thêm thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Nếu quý vị cần hỗ trợ kinh doanh cá nhân, hãy nhớ rằng quý vị có thể đặt một cuộc hẹn miễn phí, 30 phút tại 6 địa điểm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khu Lân Cận khác nhau.

Các Khoản Vay dành cho Các Doanh Nghiệp Về Thực Phẩm và Sức Khỏe

Quỹ Feed the Hunger đang hỗ trợ các doanh nghiệp về thực phẩm và sức khỏe tại Oakland với các khoản vay lên đến $100,000. Các doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh hợp lệ của Thành Phố Oakland để đủ điều kiện. Các khoản vay có lãi suất 5.5% và thời hạn vay lên đến 5 năm. Các doanh nghiệp về thực phẩm bao gồm nhà hàng, chợ, xe bán thức ăn, v.v., trong khi doanh nghiệp về Sức Khỏe có thể là trị liệu thần kinh cột sống và đấm bóp, cửa hàng vitamin, v.v. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, xin vui lòng liên lạc với Meche Sansores tại meche@feed-hunger.com hoặc (415) 533-7171.

Những Thay Đổi đối với Sắc Lệnh về Bằng Chứng Tiêm Chủng của Thành Phố

Trong buổi họp vào Thứ Ba, ngày 17 Tháng Năm, Hội Đồng Thành Phố Oakland đã đồng thanh bỏ phiếu để thông qua những thay đổi đối với Sắc Lệnh về Bằng Chứng Tiêm Chủng. Việc đòi hỏi phải xuất trình bằng chứng tiêm chủng để vào hầu hết các địa điểm công cộng trong nhà đã được hủy bỏ. Tuy nhiên, việc vào các Cơ Sở Chăm Sóc Người Cao Niên và Trung Tâm Người Cao Niên của Thành Phố Oakland vẫn đòi hỏi phải có bằng chứng tiêm chủng. Mặc dù việc đòi hỏi phải xuất trình bằng chứng tiêm chủng để tham gia các sự kiện trong nhà đã được hủy bỏ, Sắc Lệnh được sửa đổi đòi hỏi khách hàng tham dự một sự kiện lớn trong nhà (2,500 người tham dự trở lên) phải đeo mặt nạ. Xem thêm chi tiết về các thay đổi tại: www.oaklandca.gov/VaxOrdinance

Kế Hoạch Tiết Kiệm Hưu Trí CalSavers

Trước ngày 30 Tháng Sáu, 2022, các hãng sở có năm nhân viên tại California trở lên bắt buộc phải có kế hoạch nghỉ hưu cho người lao động – thông qua một lựa chọn thị trường tư nhân, như kế hoạch hưu trí 401(k) hoặc Simple IRA, hoặc thông qua chương trình CalSavers do tiểu bang điều hành. Số lượng nhân viên của quý vị được tính bằng cách lấy trung bình số lượng nhân viên mà quý vị báo cáo cho Phòng Phát Triển Việc Làm trên hồ sơ của quý vị từ năm lịch trước đó. Luật Tiểu Bang nhằm giúp nhiều người hơn để tiết kiệm cho việc nghỉ hưu bằng cách khấu trừ lương thuận tiện và áp dụng cho cả các doanh nghiệp vì lợi nhuận và các tổ chức phi lợi nhuận có nhân viên được trả lương.

Các hãng sở có thể ghi danh qua trang web của CalSavers hoặc, nếu họ đang cung cấp một giải pháp thay thế thị trường tư nhân đủ điều kiện như 401(k), hãy nộp đơn miễn trừ trên cùng trang web đó. Sau khi ghi danh, hãng sở phải thêm nhân viên trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc ghi danh.

Thông tin bổ sung bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm những thắc mắc thường được nêu ra, hội thảo trên webhướng dẫn từng bước, có sẵn tại: www.calsavers.com

Tài Trợ Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ

Văn Phòng Bênh Vực Tiểu Thương của California đã cấp tài trợ cho Khu Đại Học Cộng Đồng Chabot - Las Positas cho Chương Trình Tài Trợ Cứu Trợ Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ Vì COVID-19 để cung cấp các khoản tài trợ $2,500 cho các doanh nghiệp siêu nhỏ tại các quận Alameda, Amador, Contra Costa và El Dorado.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ hợp lệ là những doanh nghiệp:

  • có ít hơn 5 nhân viên và kiếm được ít hơn $50,000 mỗi năm
  • đã hoạt động vào năm 2019 và vẫn đang hoạt động
  • bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về sức khỏe cộng đồng vì COVID-19
  • là nguồn doanh thu chính của chủ doanh nghiệp
  • không nhận được Trợ Cấp Cứu Trợ COVID-19 cho Tiểu Thương California.

Đơn ghi danh sẽ được tiếp nhận cho đến Thứ Sáu, ngày 12 Tháng Tám. Tìm hiểu thêm tại: https://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home

Tài Trợ cho Các Doanh Nghiệp Về Âm Nhạc do BIPOC Lãnh Đạo

Zoo Labs sẽ cấp các khoản tài trợ không hạn chế cho BIPOC và các nhóm nghệ sĩ do BIPOC lãnh đạo có hoạt động kinh doanh dựa trên âm nhạc đang đóng góp vào môi trường văn hóa và nghệ thuật của khu vực một cách tích cực. Các khoản tài trợ sẽ từ $5,000 đến $50,000. Các nhóm được chọn cũng sẽ nhận được sự cố vấn tập trung và hỗ trợ cộng đồng.

Để được cứu xét về tài trợ, nơi nộp đơn phải:

  • do BIPOC lãnh đạo và có trụ sở tại Bay Area
  • có một đội vững chắc gồm hai người trở lên, với ít nhất một thành viên là nghệ sĩ
  • chuẩn bị ra mắt hoặc có một doanh nghiệp âm nhạc đã thành lập
  • cho thấy rằng họ đang ở một thời điểm quan trọng – một thời điểm mà việc nhận tài trợ có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển cho doanh nghiệp của họ.

Để giúp đỡ những người nộp đơn, các hướng dẫn về tài trợmột video với một số góp ý về việc nộp đơn xin được cung cấp. Hạn chót nộp đơn là Trưa Thứ Tư, ngày 22 Tháng Sáu, 2022.

Được Thiết Kế Lại Trang Web Miễn Phí cho Tiểu Thương Của Quý Vị

Hack the Hood giúp nhân viên công nghệ tương lai phát triển kỹ năng bằng cách thiết kế lại trang web miễn phí cho các tiểu thương và tổ chức phi lợi nhuận. Với một trang web, quý vị có thể thiết lập sự hiện diện trực tuyến của mình, thu hút khách hàng mới và bán các dịch vụ hoặc sản phẩm. Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về lệ phí ghi danh tên miền và lưu trữ web, thường là $130 mỗi năm. Việc thiết kế lại trang web dành cho tiểu thương được cung cấp trong chương trình mùa hè sắp tới của Hack the Hood bắt đầu từ Tháng Bảy 2022. Hãy nộp đơn xin hôm nay tại https://www.tfaforms.com/4979728.

Cam Kết Với Cộng Đồng

Khi đứng lên từ cơn đại dịch, Thành Phố Oakland khuyến khích cư dân và công nhân tại Oakland tái cam kết với cộng đồng, tái nối kết với nhau và tái khám phá những điều khiến Oakland trở nên tuyệt vời bằng cách thực hiện Việc Cam Kết Với Cộng Đồng. Tái cam kết về việc chi tiêu tiền bạc của quý vị tại địa phương để hỗ trợ nền kinh tế của Oakland và các tiểu thương yêu quý của thành phố này. Người dân Oakland có thể tái nối kết tái khám phá Oakland thông qua các sự kiện sắp tới của cộng đồng.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Để Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các tài nguyên sẵn có. Để biết thông tin về các quyền lợi dành cho người lao động, các khoản trợ cấp

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Luật Sư Ảo trong Thư Viện
Các buổi tối Thứ Ba, tối Thứ Năm và chiều Chúa Nhật
Thư Viện Công Cộng Oakland
Miễn Phí

Hội Thảo Về Chương Trình Tiết Kiệm Hưu Trí Cho Các Hãng Sở Của CalSavers
Thứ Tư, ngày 1 Tháng Sáu, Trưa – 1 giờ chiều
SBDC Thung Lũng Sacramento
Miễn Phí

Diễn Đàn ADA
Thứ Tư, ngày 1 Tháng Sáu, 4:30 – 6:30 chiều
Mandela Partners và Guardian ADA
Miễn Phí

Comenzar un Negocio con Confianza
Thứ Tư, ngày 1 Tháng Sáu, 5:30 – 8 giờ tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Khái Niệm Căn Bản Về Tài Sản Trí Tuệ. Biết Các Quyền Của Quý Vị!
Thứ Năm, ngày 2 Tháng Sáu, 10 – 11:30 giờ sáng
SCORE Đông Vịnh
$23

Giờ Làm Việc Của Văn Phòng Luật Kinh Doanh Phòng Ngừa Vào Các Ngày Thứ Sáu Đầu Tiên dành cho Doanh Nhân
Thứ Sáu, ngày 3 Tháng Sáu, 9:30 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn cho Tiểu Thương
Thứ Hai, ngày 6 Tháng Sáu, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Như vậy quý vị muốn bắt đầu kinh doanh thực phẩm
Thứ Tư, ngày 8 Tháng Sáu, 6 – 8 giờ tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Kế Toán Doanh Nghiệp
Thứ Năm, ngày 9 Tháng Sáu, 9:30 – 11:30 sáng
SCORE Đông Vịnh
$23

Kiến Thức Căn Bản Về Luật Kinh Doanh
Thứ Ba, ngày 14 Tháng Sáu, 3 – 4 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư Về Dân Quyền
Miễn Phí

Lớp Dạy Về Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 16 Tháng Sáu, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư Về Dân Quyền
Miễn Phí

Tiệc Phố Giải Thưởng Sáng Kiến Tại Đông Vịnh
Thứ Năm, ngày 16 Tháng Sáu, 5 – 8:30 sáng
Bridge Yard, 210 Burma Rd.
$25 – $50

Cuộc Họp Thường Niên Thứ 117 và Lễ Phát Giải Thưởng Của Phòng Thương Mại Oakland
Thứ Tư, ngày 22 Tháng Sáu, 5:30 – 7:30 tối
Children’s Fairyland, 699 Bellevue Ave.
$65 - $85