Email Cập Nhật Về Kinh Doanh – Ngày 15 Tháng Bảy, 2022

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland làm nổi bật các nguồn lực được cung cấp cho các doanh nghiệp và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ.

Để biết thêm thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Nếu quý vị cần hỗ trợ kinh doanh cá nhân, hãy nhớ rằng quý vị có thể đặt một cuộc hẹn miễn phí, 30 phút tại 7 địa điểm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khu Lân Cận khác nhau.

Tìm Kiếm Nhận Xét về Nguyên Tắc Hướng Dẫn Cho Dự Thảo Về Vườn Nhỏ Của Flex Street

OakDOT đang tìm kiếm nhận xét và bình luận của công chúng về Nguyên Tắc Hướng Dẫn Cho dự thảo Về Vườn Nhỏ cho đến Chúa Nhật, ngày 31 Tháng Bảy, 2022. Các hướng dẫn này sẽ có hiệu lực đối với tất cả các khu vườn nhỏ hiện có và trong tương lai bắt đầu từ Tháng Bảy 2023. Xin quý vị vui lòng xem lại các hướng dẫn và chia sẻ nhận xét của quý vị tại đây.

Nhân viên của OakDOT cũng cung cấp giờ mở cửa làm việc trong suốt Tháng Bảy:

Thứ Năm, ngày 21 Tháng Bảy, 1:30 – 3 giờ chiều

Thứ Ba, ngày 26 Tháng Bảy, 1:30 – 3 giờ chiều

Trong những giờ mở cửa làm việc này, các bên liên quan có thể kết nối với nhân viên OakDOT (trực tuyến hoặc qua cuộc gọi hội nghị bằng điện thoại) về các câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến các nguyên tắc hướng dẫn về dự thảo vườn nhỏ.

Oakland BID Alliance và Hội Đồng Tiểu Thương của Phòng Thương Mại Oakland đang tổ chức một buổi họp trực tuyến để xem xét các nguyên tắc hướng dẫn và thâu thập ý kiến của người buôn bán vào Thứ Ba, ngày 19 Tháng Bảy, từ 11 giờ sáng đến Trưa.

Thực Hiện Cam Kết Cộng Đồng

Khi chúng ta làm việc như một tập thể để giúp các tiểu thương và nền kinh tế địa phương phục hồi sau đại dịch, Thành Phố Oakland khuyến khích cư dân và công nhân ở Oakland tái cam kết với cộng đồng, tái nối kết với nhau và tái khám phá những gì làm cho Oakland trở nên vĩ đại bằng cách thực hiện Lời Cam Kết Cộng Đồng. Hãy tái cam kết việc chi tiêu đồng tiền của quý vị tại địa phương để hỗ trợ nền kinh tế của Oakland và các tiểu thương yêu quý của nó. Cư Dân Oakland có thể tái nối kết và tái khám phá Oakland qua các sự kiện sắp tới của cộng đồng.

Cập Nhật Lệnh Đeo Mặt Nạ Trong Nhà

Có hiệu lực từ ngày 25 Tháng Sáu, 2022, Lệnh Y Tế bắt buộc phải đeo mặt nạ trong hầu hết các môi trường trong nhà đã bị hủy bỏ. Quận Alameda hiện đang làm theo Hướng Dẫn về Việc Đeo Mặt Nạ của California. Tiểu Bang và Quận Alameda tiếp tục mạnh mẽ đề nghị nên đeo mặt nạ trong nhà. Để biết thêm thông tin, xin quý vị vui lòng xem trang về Che Mặt của Quận Alameda.

Cập Nhật Việc Cách Ly

Bắt đầu từ ngày 29 Tháng Sáu, 2022, Quận Alameda làm theo hướng dẫn về cách ly và định nghĩa về việc tiếp xúc gần của Tiểu Bang.

Tiểu Bang định nghĩa tiếp xúc gần là “một người nào đó chia sẻ cùng một không gian trong nhà (thí dụ: trong nhà, phòng chờ ở bệnh viện, máy bay, v.v.) trong tổng thời gian tích lũy từ 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ (thí dụ: ba lần tiếp xúc riêng lẻ trong 5 phút với thời gian tổng cộng là 15 phút) trong giai đoạn truyền nhiễm của người bị nhiễm (được phòng thí nghiệm xác nhận hoặc chẩn đoán lâm sàng).” Các Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra về Tiêu Chuẩn Tạm Thời Khẩn Cấp của Cal/OSHA cũng xác nhận rằng định nghĩa của Cal/OSHA về việc tiếp xúc gần là phù hợp với định nghĩa của Tiểu Bang và cũng áp dụng cho các nơi làm việc.

Những người tiếp xúc gần nhưng không có các triệu chứng thì theo Tiêu Chuẩn Tạm Thời Khẩn Cấp (ETS) của Cal/OSHA đòi hỏi phải kiểm tra trong vòng 3 đến 5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng và đeo mặt nạ vừa vặn khi đến gần những người khác trong tổng thời gian 10 ngày. Bất kỳ ai phát triển các triệu chứng nên kiểm tra ngay lập tức và ở lại trong nhà. Bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính đều phải tuân theo các đòi hỏi về cách ly. Việc loại trừ hoặc cách ly trong công việc tiếp tục là một đòi hỏi đối với một số công nhân và cư dân trong các môi trường có nguy cơ cao và được đề nghị cho những người khác.

Tài Trợ Cho Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ

Văn Phòng Bênh Vực Tiểu Thương của California đã cấp tài trợ cho Khu Đại Học Cộng Đồng Chabot - Las Positas cho Chương Trình Tài Trợ Cứu Trợ Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ Vì COVID-19 để cung cấp các khoản tài trợ $2,500 cho các doanh nghiệp siêu nhỏ tại các quận Alameda, Amador, Contra Costa, và El Dorado.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ hợp lệ là các doanh nghiệp:

  • có ít hơn 5 nhân viên và thu nhập dưới $50,000 mỗi năm
  • đã hoạt động vào năm 2019 và vẫn đang hoạt động
  • bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về sức khỏe cộng đồng vì COVID-19
  • là nguồn doanh thu chính của chủ doanh nghiệp
  • không nhận được Trợ Cấp Cứu Trợ Vì COVID-19 cho Tiểu Thương của California

Đơn ghi danh sẽ được chấp nhận cho đến Thứ Sáu, ngày 12 Tháng Tám. Tìm hiểu thêm tại: https://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home

Được Thiết Kế Lại Trang Web Miễn Phí cho Tiểu Thương Của Quý Vị

Hack the Hood giúp nhân viên công nghệ tương lai phát triển kỹ năng bằng cách thiết kế lại trang web miễn phí cho các tiểu thương và tổ chức phi lợi nhuận. Với một trang web, quý vị có thể thiết lập sự hiện diện trực tuyến của mình, thu hút khách hàng mới và bán các dịch vụ hoặc sản phẩm. Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về lệ phí ghi danh tên miền và lưu trữ trang web, thường là $130 mỗi năm. Việc thiết kế lại trang web dành cho tiểu thương được cung cấp trong chương trình mùa hè sắp tới của Hack the Hood bắt đầu từ Tháng Bảy 2022. Hãy nộp đơn xin hôm nay tại https://www.tfaforms.com/4979728.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Để Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các tài nguyên sẵn có. Để biết thông tin về các quyền lợi dành cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp, xin quý vị vui lòng vào xem trang web về Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp & Người Lao Động của chúng tôi.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Luật Sư Ảo trong Thư Viện
Các buổi tối Thứ Ba, tối Thứ Năm và chiều Chúa Nhật
Thư Viện Công Cộng Oakland
Miễn Phí

Khởi Động Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Hai, ngày 18 Tháng Bảy, 5 – 7 giờ chiều
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Kết Hợp Các Doanh Nghiệp và Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Để Xây Dựng Hội Đồng Quản Trị Có Kỹ Năng, Sức Mạnh, và Ảnh Hưởng
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Bảy, 10 – 11 giờ sáng
Phòng Thương Mại Đô Thị Oakland
Miễn Phí

Các Nguyên Tắc Căn Bản Về Kinh Doanh - Các Giai Đoạn Đầu Khi Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Bảy, 10 giờ sáng
Liên Doanh Cộng Đồng Thái Bình Dương
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Mạng Về Luật Tuyển Dụng
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Bảy, 3 – 4 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Các Việc Làm Tốt – Quản Lý Sổ Sách Mở
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Bảy, 1 giờ chiều
Liên Doanh Cộng Đồng Thái Bình Dương
Miễn Phí

Cách Tạo Ra một Thương Hiệu Tuyệt Vời
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Bảy, 5 – 6:30 chiều
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Những Điều Thiết Yếu Về Tài Chánh cho Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Bảy, 10 giờ sáng
Liên Doanh Cộng Đồng Thái Bình Dương
Miễn Phí

Tài Trợ Cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Bảy, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Ý Tưởng thành Hiện Thực
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Bảy, 1 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Bảo Hiểm Cần Biết cho Tiểu Thương
Thứ Sáu, ngày 22 Tháng Bảy, 9 – 11 giờ sáng
SCORE Đông Vịnh
$35

Bài Học Kinh Nghiệm Khi Bắt Đầu & Điều Hành Nhà Hàng
Thứ Hai, ngày 27 Tháng Bảy, 9 giờ sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$35

Tiếp Thị Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 28 Tháng Bảy, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Thị Kỹ Thuật Số - Sách Lược Tạo Phễu Bán Hàng
Thứ Hai, ngày 29 Tháng Bảy, Trưa
Liên Doanh Cộng Đồng Thái Bình Dương
Miễn Phí

Comenzando su Negocio: Licencias y Permisos
Thứ Ba, ngày 2 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Quản Lý Tài Chánh cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Tám, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Soạn Thảo một Kế Hoạch Kinh Doanh Hấp Dẫn
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Tám, 1 – 5 giờ chiều
SCORE Đông Vịnh
$35

Giờ Làm Việc Của Văn Phòng Luật Kinh Doanh Phòng Ngừa Vào Các Ngày Thứ Sáu Đầu Tiên dành cho Doanh Nhân
Thứ Sáu, ngày 5 Tháng Tám, 9:30 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Fundamentos de un Plan de Negocio
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cómo Financiar su Negocio
Thứ Ba, ngày 16 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Vấn Đề Pháp Lý của Tiểu Thương Khởi Nghiệp
Thứ Năm, ngày 18 Tháng Tám, 9 giờ sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$35

Tìm Kiếm Nguồn Tiền – Tìm hiểu về tiến trình
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Tám, 1 – 3:30 chiều
SCORE Đông Vịnh
$23

Entendiendo su Reporte de Crédito y Pasos para Reparar su Crédito
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Posted: July 14th, 2022 3:39 PM

Last Updated: July 18th, 2022 10:04 AM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.