Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 5 Tháng Hai, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ.

Posted: February 5th, 2021 3:20 PM

Last Updated: February 5th, 2021 3:28 PM

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có. Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng sẽ không có bản cập nhật qua email vào ngày 12 Tháng Hai.

Thời Gian Nộp Đơn Cho Chương Trình Tài Trợ Của Tiểu Bang chấm dứt ngày 8 Tháng Hai

Đơn xin cho Đợt 2 của chương trình trợ cấp tiểu thương của Văn Phòng Ủng Hộ Tiểu Thương của California sẽ được nhận cho đến hết Thứ Hai, ngày 8 Tháng Hai. Hãy ghi danh cho một buổi hội thảo trên mạng và thu thập các tài liệu cần thiết như được nêu ra trong phần hướng dẫn ghi danh. Nếu quý vị đã nộp đơn trong Đợt 1, đừng ghi danh lại cho Đợt 2 vì các đơn đủ điều kiện sẽ tự động được nhận cho Đợt 2.

Chương trình tài trợ dành cho những tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận nhỏ, các nhà thầu độc lập và chủ sở hữu duy nhất có đủ điều kiện nào có tổng doanh thu từ $2.5 triệu trở xuống. Các khoản tài trợ từ $5,000 đến $25,000 tùy thuộc vào doanh thu hàng năm.

Tài Trợ Khẩn Cấp cho Các Nhà Điều Hành Địa Điểm

Là một phần của gói viện trợ kinh tế liên bang vào Tháng Mười Hai, 2020, Quốc Hội đã bao gồm $15 tỷ để tài trợ cho các nhà điều hành địa điểm bị đóng cửa (SVO); $2 tỷ được dành cho những người nộp đơn điều hành nhỏ hơn đủ điều kiện với tối đa 50 nhân viên toàn thời gian. Trong khi chi tiết về tính cách đủ điều kiện và ngày nộp đơn vẫn chưa được công bố, Văn Phòng Hỗ Trợ Thảm Họa của SBA đã đưa ra một trang web với thông tin và hướng dẫn ban đầu.

Những người nộp đơn hợp lệ có thể đủ điều kiện nhận Tài Trợ SVO bằng 45% tổng doanh thu kiếm được của họ, với số tiền tối đa dành cho một phần thưởng tài trợ duy nhất là $10 triệu.

Các thực thể đủ điều kiện bao gồm:

 • Người điều hành hoặc quảng bá địa điểm trực tiếp
 • Nhà sản xuất cho sân khấu
 • Người điều hành tổ chức trình diễn nghệ thuật trực tiếp
 • Những nhà điều hành viện bảo tàng, vườn thú và bể nuôi thủy sinh thích đáng nào đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể
 • Nhà điều hành rạp chiếu phim điện ảnh
 • Đại diện tài năng

Những đòi hỏi đáng lưu ý khác:

 • Phải hoạt động từ trước ngày 29 Tháng Hai, 2020
 • Địa điểm hoặc nhà quảng bá không được nhận khoản vay PPP vào hoặc sau ngày 27 Tháng Mười Hai, 2020

Sẽ có những khoảng thời gian ưu tiên nộp đơn cho các nhà điều hành bị thiệt hại vì mất doanh thu từ 90% trở lên và từ 70% trở lên.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra Về Trợ Cấp Cho Các Nhà Điều Hành Địa Điểm Bị Đóng Cửa hoặc gửi email tới SVOGrant@sba.gov.

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương Của SBA Dành Ưu Tiên Cho Tiểu Thương

Đến hết ngày 31 Tháng Ba, Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương đang tiếp nhận đơn xin vay tiền Đợt Thứ NhấtĐợt Thứ Nhì của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP). Chương trình đã mở ra cho tất cả các nơi cho vay có tham gia vào ngày 19 Tháng Giêng.

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương là một khoản vay được thiết kế để cung cấp động cơ trực tiếp cho các tiểu thương để tiếp tục trả lương cho công nhân của họ. Đối với hầu hết những người vay tiền, khoản vay tối đa là gấp 2.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ đến tối đa $2 triệu. Đối với những người vay tiền trong lĩnh vực Dịch Vụ Ăn Uống và Chỗ Ở, khoản vay tối đa là gấp 3.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ đến tối đa $2 triệu.

SBA sẽ xóa bỏ các khoản tiền vay nếu đáp ứng được tiêu chuẩn là tất cả nhân viên đều được lưu giữ, và số tiền này được sử dụng cho các chi phí hợp lệ.

Một số đối tác hỗ trợ kinh doanh đang cung cấp các buổi hội thảo trên web miễn phí về chương trình PPP và cách ghi danh, bao gồm các buổi hội thảo trên web bằng tiếng Tây Ban Nha hai lần hàng tuần do Phòng Thương Mại Tây Ban Nha California tổ chức.

Khoản vay PPP Đợt Thứ Nhất được cung cấp cho các tiểu thương (thường là những doanh nghiệp có 500 nhân viên trở xuống), tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức cựu chiến binh, những quan tâm của bộ lạc, cá nhân tự kinh doanh, công ty độc quyền, và nhà thầu độc lập đủ điều kiện. Các thực thể lớn hơn trong một số lãnh vực nhất định nào đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô của SBA cho những ngành cụ thể đó cũng có thể nộp đơn xin.

 • Đạo luật dành riêng $12 tỷ đặc biệt cho các doanh nghiệp do người thiểu số sở hữu.
 • Các khoản vay PPP – nếu có một số tiền không được xóa bỏ – có lãi suất là 1%.
 • Không cần thế chấp hoặc bảo lãnh cá nhân.
 • Cả chính phủ và nơi cho vay đều không tính phí trên các tiểu thương.

Kiểm tra với đối tác ngân hàng của quý vị xem họ có tham gia vào đợt cho vay PPP mới này hay không hoặc xem xét danh sách các nơi cho vay có tham gia tại địa phương.

Các khoản vay PPP Đợt Thứ Nhì được cung cấp cho một số người vay đủ điều kiện nhất định đã sử dụng tất cả các khoản vay đầu tiên của họ. Một số tiêu chuẩn để đủ điều kiện bao gồm phải có ít hơn 300 nhân viên và có thể chứng minh doanh số bán hàng suy giảm ít nhất 25 phần trăm hàng năm trong ít nhất một quý. Ít nhất $25 tỷ đang được dành riêng cho Các Khoản Vay PPP Đợt Thứ Nhì cho những người vay đủ điều kiện với tối đa 10 nhân viên hoặc cho các khoản vay $250,000 trở xuống cho những người vay đủ điều kiện ở các khu phố có lợi tức thấp hoặc trung bình.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

PPP 2.0 2021 Foro Interactivo
Cada lunes y miércoles, 6 – 9 p.m.
California Hispanic Chamber of Commerce
Sin Costo Alguno

Serie de 12 Talleres para Emprendedores Hispanos Sin Costo Alguno
Cada martes hasta el 20 de Abril, 6 – 9 p.m.
Oakland Latino Chamber of Commerce
Sin Costo Alguno

Mua Sắm Thả Dàn Tết Âm Lịch
Thứ Bảy, ngày 6 Tháng Hai và Chúa Nhật, ngày 7 Tháng Hai, 11 giờ sáng – 3 giờ chiều
Phố Tàu Oakland, Pacific Renaissance Plaza, 388 9th Street
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Web COVID-19 Đợt Hai Về Trợ Cấp Cho Tiểu Thương Của Tiểu Bang
Thứ Hai, ngày 8 Tháng Hai, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cách Được Giúp Về Liên Hệ Công Chúng Miễn Phí cho Chủ Nhân Tiểu Thương
Thứ Hai, ngày 8 Tháng Hai, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Loạt Bài Khôi Phục Kinh Doanh: Dễ Dàng Lưu Giữ Hồ Sơ Thuế Vụ
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Hai, 9 - 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Việc Tha Nợ Của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương & Các Chương Trình Phục Hồi Khác
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Hai, Trưa – 1:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mọi Doanh Nghiệp Đều Hoạt Động Trực Tuyến – Nhờ có Đại Dịch. Phần 2
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Hai, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa: PPP và EIDL
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cách Bán Tác Phẩm Nghệ Thuật Trực Tuyến Phần 1
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Hai, 1 – 2 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Thực Hiện Các Sách Lược Phát Triển Kinh Doanh để Phát Triển Doanh Nghiệp Của Quý Vị NGAY BÂY GIỜ!
Thứ Năm, ngày 11 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Hướng Dẫn Quốc Tế trong thời COVID-19
Thứ Ba, ngày 16 Tháng Hai, 1 - 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Đa Dạng, Công Bằng, và Hòa Nhập
Thứ Ba, ngày 16 Tháng Hai, 3 – 4 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & CASEFORCE
Thứ Tư, ngày 17 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tăng Đơn Đặt Hàng Thức Ăn Trực Tuyến Cho Nhà Hàng
Thứ Tư, ngày 17 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Trò Chơi Trí Óc – Cách Các Doanh Nhân Thành Công Vươn Lên trong Thời Kỳ Khó Khăn
Thứ Tư, ngày 17 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Loạt Bài 'Phụ Nữ Kinh Doanh' Của Đông Vịnh: Sách Lược Phục Hồi Kinh Doanh Năm 2021 với Vaneese Johnson
Thứ Tư, ngày 17 Tháng Hai, 5 – 7 giờ tối
Trung Tâm Kinh Doanh Phục Hưng
Miễn Phí

Loạt Hội Thảo Trên Web Về Phát Triển & Tối Ưu Hóa Trang Web, Phần 1
Thứ Năm, ngày 18 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Chuẩn Bị Khai Thuế cho Chủ Nhân Tiểu Thương: Hãy Chuẩn Bị!
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Hai, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

SBDC (Hội Thảo Trên Web và Hỏi Đáp) về Tài Nguyên Cho Tiểu Thương
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Hai, 1 – 2 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hệ Thống Được Thiết Lập – Hệ Thống Bền Vững Trong Thời COVID
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa: PPP và EIDL
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Chuẩn Bị Thuế cho Các Chủ Sở Hữu Duy Nhất
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Hai, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Chấm Dứt Dễ Dàng Sự Lấn Áp – Đi từ Căng Thẳng đến Thành Công
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

2021 Doanh Nghiệp Sinh Tồn: Đàm Phán Lại Hợp Đồng Thuê
Thứ Năm, ngày 25 Tháng Hai, 1 – 2 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Cận Nguồn Vốn cho Người Mỹ Gốc Phi Châu trong việc Phục Hồi & Tái Dựng Doanh Nghiệp
Thứ Sáu, ngày 26 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Loạt Bài Khôi Phục Kinh Doanh: Khoản vay EIDL của tôi sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của tôi như thế nào?
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Ba, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mọi doanh nghiệp đều hoạt động Trực Tuyến – nhờ có Đại Dịch, Phần 3
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Ba, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí