Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 24 Tháng Chín, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ.

. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có. Để biết thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Tất cả các cá nhân trong Quận Alameda phải đeo khăn che mặt – bất kể tình trạng tiêm chủng – khi ở trong nhà tại nơi làm việc và môi trường công cộng, với các trường hợp miễn trừ có giới hạn. Quận cũng đề nghị các doanh nghiệp nên cung cấp sẵn khăn che mặt cho các cá nhân bước vào cơ sở kinh doanh. Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra của quận về việc che mặt trong nhà và tại nơi làm việc cung cấp hướng dẫn về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, bao gồm cả các đòi hỏi về biển báo.

Tiêm chủng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, ngăn ngừa hầu hết các trường hợp nhập viện và tử vong liên quan. Quận Alameda đã đăng tải Bộ Công Cụ Tiêm Chủng Cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ nhân viên của họ để được chủng ngừa.

Các Khoản Tài Trợ $10k của Comcast RISE cho Các Tiểu Thương tại Oakland -Bắt Đầu Ngày 1 Tháng Mười!

Quỹ Đầu Tư Comcast RISE sẽ cung cấp 100 khoản tài trợ trị giá $10,000 để giúp các tiểu thương tại Oakland do người da màu làm chủ phát triển trong khi họ vượt qua cơn đại dịch. Giai đoạn nộp đơn xin sẽ bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười và chấm dứt vào ngày 14 Tháng Mười. Các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ phải hoạt động hơn 3 năm và có từ 1 đến 25 nhân viên. Các phòng thương mại của Oakland đang tổ chức các phiên họp thông tin vào ngày 1 và 8 Tháng Mười; tìm các liên kết để ghi danh trong danh sách các buổi hội thảo trên web trong phần sau của email này hoặc trực tuyến tại đây.

Các Khoản Tài Trợ $5k-$25k Cho Tiểu Thương Của Tiểu Bang - Chấp Nhận Đơn Xin đến hết Ngày 30 Tháng Chín

Đến hết ngày 30 Tháng Chín, Đợt 9 của Chương Trình Trợ Cấp Cứu Trợ Tiểu Thương Thời COVID-19 Của California sẽ nhận các đơn xin mới. Các khoản trợ cấp từ $5,000 đến $25,000 dựa trên doanh thu hàng năm như được ghi trong tờ khai thuế gần đây nhất của quý vị. Các ứng viên trong danh sách chờ đợi từ một số đợt trước cũng sẽ được cứu xét trong đợt này và không cần phải nộp đơn lại. Hãy xem danh sách các buổi hội thảo trên web trong phần sau của email này và trực tuyến để biết các buổi hội thảo sắp tới do các đối tác của chúng tôi cung cấp để giúp quý vị nộp đơn xin tài trợ.

California Ra Mắt Cổng Thông Tin Dành Riêng Cho Tiểu Thương

Văn Phòng Bênh Vực Tiểu Thương Của California (CalOSBA), một bộ phận của Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Doanh Nghiệp (GO-Biz) Của Thống Đốc, đã công bố sự ra mắt của calosba.ca.gov - một trang web kết nối cộng đồng tiểu thương của California với các nguồn lực quan trọng từ tiểu bang. Làm nổi bật các chương trình giúp đỡ các nhóm tiểu thương chưa được phục vụ đầy đủ từ trước đến nay là một phần quan trọng của trang web CalOSBA.

Tiếp Nhận Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp tại Các Thư Viện Trong Khu Phố

Cho dù quý vị đang bắt đầu một doanh nghiệp mới, mở rộng doanh nghiệp hay chỉ cần hỗ trợ kinh doanh, nhân viên của Thành Phố luôn sẵn sàng trợ giúp. Thông qua chương trình thí điểm của Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Từ Xa (BAC), nhân viên Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Oakland sẽ sẵn sàng cho các cuộc hẹn 30 phút tại năm địa điểm của thư viện:

  • West Oakland (mỗi sáng Thứ Hai cách một tuần)
  • 81st Avenue (mỗi tối Thứ Ba cách một tuần)
  • César E. Chávez (mỗi tối Thứ Tư cách một tuần)
  • Golden Gate (mỗi sáng Thứ Năm cách một tuần)
  • Eastmont (mỗi chiều Thứ Sáu cách một tuần)

Các cuộc hẹn chỉ được đặt trước. Để đặt lịch hẹn, hãy vào www.oaklandca.gov/RemoteBAC. Để được trợ giúp sắp xếp một cuộc hẹn, hãy gọi số (510) 238-7398. Nếu quý vị không thể đến một trong các địa điểm trong khu phố của chúng tôi, hãy điền vào mẫu đơn yêu cầu trên mạng của chúng tôi và một nhân viên sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email cho quý vị trong vòng hai ngày làm việc.

Các Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL Của SBA lên đến $15,000 Vẫn Có Sẵn

Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở khu vực có lợi tức thấp, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận số tiền ứng trước Khoản Vay Do Thảm Họa Gây Thiệt Hại Kinh Tế (EIDL) lên đến $15,000 của liên bang. Những “khoản ứng trước” này giống như các khoản trợ cấp, và không cần phải hoàn trả. Quý vị không cần phải đủ điều kiện để được hoặc chấp nhận một khoản vay để nhận các khoản ứng trước này. Phần lớn Oakland ở phía dưới I-580 có đủ tiêu chuẩn là khu vực lợi tức thấp

  1. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL lên đến $10,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 30 phần trăm doanh thu, và có từ 300 nhân viên trở xuống.
  2. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung $5,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 50 phần trăm doanh thu, và có từ 10 nhân viên trở xuống.

Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung có thể kết hợp với EIDL gốc và/hoặc Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL với tổng số tiền lên đến $15,000.

Nếu trước đây quý vị chưa nộp đơn xin EIDL, hãy nộp đơn xin bây giờ!

Nếu trước đây quý vị đã nộp đơn xin EIDL, SBA chắc hẳn đã liên lạc với quý vị để cung cấp thông tin chi tiết. Nếu không tìm thấy email đó, quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Bị Thảm Họa của SBA ở số 1-800-659-2955 (TTY 1-800-877-8339) hoặc qua email tại TargetedAdvance@sba.gov để yêu cầu một lời mời mới. Hãy chắc chắn bao gồm số đơn xin đã nộp của quý vị.

Mặc dù các đơn xin phải được nộp bằng tiếng Anh, SBA cung cấp tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để giúp quý vị hiểu các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện, điền vào đơn xin và trả lời các câu hỏi thường được nêu ra.

Các đối tác hỗ trợ kinh doanh đang cung cấp hỗ trợ liên tục về việc nộp đơn xin.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Hội Thảo Trên Web Về Trợ Cấp Cứu Trợ Của California
Thứ Hai, ngày 27 Tháng Chín,, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Doanh Thương Renaissance
Miễn Phí

Sở Hữu và Đầu Tư vào Bất Động Sản cho Tiểu Thương và Doanh Nhân
Thứ Ba, ngày 28 Tháng Chín, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

¿Pagaría por el Rescate de su Información Digital? ¡Proteja su negocio!
Martes, 28 de septiembre, 1 – 2 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Trợ Cấp Cứu Trợ Của California (Tiếng Việt)
Thứ Ba, ngày 28 Tháng Chín, 2 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Bên Trong Oakland: Cập Nhật Lực Lượng Đặc Nhiệm Blue Ribbon Về Thuế Môn Bài
Thứ Năm, ngày 30 Tháng Chín, 9 – 10:30 sáng
Phòng Thương Mại Oakland
$15

Quản Lý Tài Chánh cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 30 Tháng Chín, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Trợ Cấp Cứu Trợ Của California (Tiếng Quan Thoại)
Thứ Năm, ngày 30 Tháng Chín, 2 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn
Thứ Năm, ngày 30 Tháng Chín, 5:30 – 7 giờ tối
Trung Tâm Doanh Thương Renaissance
Miễn Phí

Nối Kết Vốn XIII Vùng Vịnh: Tưởng Tượng Con Người Mới Của Bản Thân
Thứ Sáu, ngày 1 Tháng Mười, 9 giờ sáng – 4 giờ chiều
Liên Minh Phát Triển Cộng Đồng
$35

Hội Thảo Trên Web Hỗ Trợ Nộp Đơn Xin Trợ Cấp Comcast RISE
Thứ Sáu, ngày 1 Tháng Mười, Trưa – 1 giờ chiều
Phòng Thương Mại Oakland
Miễn Phí

Diễn Đàn Phát Triển Kinh Tế: Cập Nhật Chính Sách Về Đất Công Nghiệp
Thứ Tư, ngày 6 Tháng Mười, 2 – 3:30 chiều
Phòng Thương Mại Đô Thị Oakland
Miễn Phí

Tiếp Thị Trực Tuyến
Thứ Năm, ngày 7 Tháng Mười, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 7 Tháng Mười, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Web Hỗ Trợ Nộp Đơn Xin Trợ Cấp Comcast RISE
Thứ Sáu, ngày 8 Tháng Mười, Trưa – 1 giờ chiều
Phòng Thương Mại Oakland
Miễn Phí

Hoạch Định Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Mười, 10 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Cận Công Bằng với Tín Dụng Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Mười, 10 giờ sáng – 1 giờ chiều
Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Tại San Francisco
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Mười, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Bên Trong Oakland: Một Cập Nhật Về Oakland với Thị Trưởng Libby Schaaf
Thứ Sáu, ngày 29 Tháng Mười, 9 – 10:30 sáng
Phòng Thương Mại Đô Thị Oakland
Miễn Phí

Nguyên Tắc Hướng Dẫn Tài Nguyên Nhân Sự Quận Alameda
Thứ Ba, ngày 2 Tháng Mười Một, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Posted: September 24th, 2021 12:45 PM

Last Updated: September 24th, 2021 12:50 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.