July 19, 2024: The City of Oakland is aware of a global computer outage affecting jurisdictions worldwide. Oakland's 911 call lines remain active and open to receive emergency calls from our community. Please continue to report emergencies by dialing 9-1-1.

Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 29 Tháng Mười, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có. Để biết thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Tất cả các cá nhân trong Quận Alameda phải đeo khăn che mặt – bất kể tình trạng tiêm chủng – khi ở trong nhà tại nơi làm việc và môi trường công cộng, với các trường hợp miễn trừ có giới hạn. Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra của quận về việc che mặt trong nhà và tại nơi làm việc cung cấp hướng dẫn về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, bao gồm cả các đòi hỏi về biển báo. Quận gần đây đã ban hành các tiêu chuẩn để Dỡ Bỏ Các Đòi Hỏi Về Việc Mang Mặt Nạ Trong Nhà trong tương lai nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định và cho biết rằng thời gian sớm nhất có thể đáp ứng các tiêu chuẩn để dỡ bỏ mặt nạ là từ giữa đến cuối Tháng Mười Hai.

Lưu ý rằng việc dỡ bỏ quy định về mặt nạ trong nhà của địa phương sẽ không ngăn cản các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thờ, hoặc những nơi khác có không gian công cộng trong nhà áp đặt những đòi hỏi của chính họ về việc che mặt. Quận cũng đề nghị các doanh nghiệp nên cung cấp sẵn khăn che mặt cho những người bước vào cơ sở kinh doanh.

Tiêm chủng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, ngăn ngừa hầu hết các trường hợp nhập viện và tử vong liên quan. Quận Alameda đã đăng tải Bộ Công Cụ Tiêm Chủng Cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ nhân viên của họ để được chủng ngừa.

Quận Alameda đã chia sẻ các đề nghị về cách tổ chức lễ Halloween và lễ Día de los Muertos một cách an toàn.

Chương Trình Tài Trợ Cho Các Địa Điểm Của California

Chương Trình Tài Trợ Cho Các Địa Điểm Của California $150 triệu sẽ hỗ trợ việc tiếp tục hoạt động cho những địa điểm tổ chức sự kiện độc lập đủ điều kiện nào đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Các địa điểm tổ chức sự kiện độc lập đủ điều kiện phải có địa chỉ thực sự và hoạt động ở California, và sẽ được xác chứng thông qua hồ sơ khai thuế doanh nghiệp đã nộp. Cả tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp vì lợi nhuận đều có thể nộp đơn xin. Số tiền trợ cấp có thể lên đến $250,000 hoặc 20 phần trăm tổng doanh thu kiếm được của nơi nộp đơn ở California cho năm đóng thuế 2019. Thời gian nộp đơn hiện đã được mở và kéo dài đến hết Thứ Sáu, ngày 19 Tháng Mười Một, 2021.

Đường Dây Nóng Tài Nguyên Nhân Sự Miễn Phí dành cho Các Thắc Mắc Về COVID-19

Hội Đồng Phát Triển Lực Lượng Lao Động Quận Alameda, hợp tác với Hiệp Hội Các Hãng Sở California, cung cấp cho các doanh nghiệp Quận Alameda một Đường Dây Nóng Tài Nguyên Nhân Sự miễn phí ở số (888) 202-5668. Các chuyên gia về tài nguyên nhân sự cung cấp hướng dẫn về:

 • Tiến trình tuyển dụng & sa thải
 • Luật Nghỉ Ốm Có Trả Lương & FMLA
 • Giải Lao, Ăn Trưa, & Làm Thêm Giờ
 • Sổ Tay Nhân Viên
 • Ngăn Chặn Sách Nhiễu
 • Các Thắc Mắc Về COVID-19

Đường dây nóng hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Tiếp Nhận Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp tại Các Thư Viện Trong Khu Phố

Cho dù quý vị đang bắt đầu một doanh nghiệp mới, mở rộng doanh nghiệp hay chỉ cần hỗ trợ kinh doanh, nhân viên của Thành Phố luôn sẵn sàng trợ giúp. Thông qua chương trình thí điểm của Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Từ Xa (BAC), nhân viên Phòng Phát Triển Kinh Doanh sẽ sẵn sàng cho các cuộc hẹn 30 phút tại năm địa điểm của thư viện:

 • West Oakland (mỗi sáng Thứ Hai cách một tuần)
 • 81st Avenue (mỗi tối Thứ Ba cách một tuần)
 • César E. Chávez (mỗi tối Thứ Tư cách một tuần)
 • Golden Gate (mỗi sáng Thứ Năm cách một tuần)
 • Eastmont (mỗi chiều Thứ Sáu cách một tuần)

Các cuộc hẹn cho đến hết Tháng Mười Hai phải được đặt trước. Để đặt lịch hẹn, hãy vào www.oaklandca.gov/RemoteBAC. Để được trợ giúp sắp xếp một cuộc hẹn, hãy gọi số (510) 238-7398. Nếu quý vị không thể đến một trong các địa điểm trong khu phố của chúng tôi, hãy điền vào mẫu đơn yêu cầu trên mạng của chúng tôi và một nhân viên sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email cho quý vị trong vòng hai ngày làm việc.

Lệnh Bảo Vệ Đối Với Việc Trục Xuất Thương Mại vì Không Trả Tiền Thuê Đã Hết Hạn Vào Ngày 30 Tháng Chín

Các Sắc Lệnh Của Thành Phố Oakland về lệnh cấm trục xuất thương mại tại địa phương phù hợp với Lệnh Hành Pháp mới đây nhất của Thống Đốc, đã hết hiệu lực vào Thứ Năm, ngày 30 Tháng Chín, 2021. Các biện pháp bảo vệ ngăn chặn việc trục xuất thương mại đối với các tiểu thương và tổ chức phi lợi nhuận vì không trả tiền thuê nhà đã chấm dứt vào ngày đó. Tiền thuê tính lùi lại có thể phải trả toàn bộ tùy thuộc vào kế hoạch thanh toán hoặc thỏa thuận khác đã được thương lượng giữa người thuê và chủ nhà. Lệnh cấm trục xuất khỏi khu dân cư vẫn có hiệu lực cho đến khi Tình Trạng Khẩn Cấp Địa Phương kết thúc như Hội Đồng Thành Phố Oakland tuyên bố.

Nhờ các khoản tài trợ từ Thành Phố Oakland, Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền của Vùng Vịnh San Francisco (LCCR) tiếp tục cung cấp hỗ trợ đàm phán trong việc thuê thương mại cho các chủ tiếu thương.

Những người thuê nhà nào đang tìm kiếm thêm thông tin và hỗ trợ khi lệnh cấm trục xuất thương mại kết thúc, nên vào xem: https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources#eviction-moratorium

Các Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL Của SBA lên đến $15,000 Vẫn Có Sẵn

Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở khu vực có lợi tức thấp, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận số tiền ứng trước Khoản Vay Do Thảm Họa Gây Thiệt Hại Kinh Tế (EIDL) lên đến $15,000 của liên bang. Những “khoản ứng trước” này giống như các khoản trợ cấp, và không cần phải hoàn trả. Quý vị không cần phải đủ điều kiện để được hoặc chấp nhận một khoản vay để nhận các khoản ứng trước này. Phần lớn Oakland ở phía dưới I-580 có đủ tiêu chuẩn là khu vực lợi tức thấp

 1. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL lên đến $10,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 30 phần trăm doanh thu, và có từ 300 nhân viên trở xuống.
 2. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung $5,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 50 phần trăm doanh thu, và có từ 10 nhân viên trở xuống.

Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung có thể kết hợp với EIDL gốc và/hoặc Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL với tổng số tiền lên đến $15,000.

Nếu trước đây quý vị chưa nộp đơn xin EIDL, hãy nộp đơn xin bây giờ!

Nếu trước đây quý vị đã nộp đơn xin EIDL, SBA chắc hẳn đã liên lạc với quý vị để cung cấp thông tin chi tiết. Nếu không tìm thấy email đó, quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Bị Thảm Họa của SBA ở số 1-800-659-2955 (TTY 1-800-877-8339) hoặc qua email tại TargetedAdvance@sba.gov để yêu cầu một lời mời mới. Hãy chắc chắn bao gồm số đơn xin đã nộp của quý vị.

Mặc dù các đơn xin phải được nộp bằng tiếng Anh, SBA cung cấp tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để giúp quý vị hiểu các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện, điền vào đơn xin và trả lời các câu hỏi thường được nêu ra.

Các đối tác hỗ trợ kinh doanh đang cung cấp hỗ trợ liên tục về việc nộp đơn xin.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là thí dụ điển hình về những buổi hội thảo và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem thêm các danh sách khác và thêm những buổi khác vào giờ cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Kết Quả Cuộc Thăm Dò Nhịp Tim của Oakland & Trình Bày
Thứ Ba, ngày 2 Tháng Mười Một, 9 – 10:30 sáng
Phòng Thương Mại Đô Thị Oakland
$25-$35

Nguyên Tắc Hướng Dẫn Tài Nguyên Nhân Sự Quận Alameda
Thứ Ba, ngày 2 Tháng Mười Một, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Como estructurar la identidad de su negocio
Thứ Ba, ngày 2 Tháng Mười Một, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Làm Cách Nào để Kinh Doanh và Sơ Tuyển với Peralta
Thứ Tư, ngày 3 Tháng Mười Một, 5 – 6:30 chiều
Khu Đại Học Cộng Đồng
Miễn Phí

Tiếp Thị Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Mười Một, 11 giờ sáng – 12:20 trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

2021 Doanh Nghiệp Nhỏ Tác Động Lớn
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Mười Một, 7 – 8 giờ tối
Trung Tâm Doanh Nhân Renaissance
Miễn Phí

Trở Lại Mạnh Mẽ Hơn: Buổi Hội Thảo Phát Triển Lãnh Đạo bởi Phụ Nữ cho Phụ Nữ
Thứ Bảy, ngày 6 Tháng Mười Một, 9 giờ sáng – 2 giờ chiều
Sáng Kiến Lãnh Đạo Toàn Cầu Của Phụ Nữ & Comerica
Miễn Phí

Tổng Quan Về SBA và Tiếp Cận Vốn
Thứ Hai, ngày 8 Tháng Mười Một, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Doanh Nhân Renaissance
Miễn Phí

Agencia Federal de Pequenos Negocios y Acceso a Capital
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Mười Một, 1 – 2 giờ chiều
Trung Tâm Doanh Nhân Renaissance
Miễn Phí

Cách Quản Lý và Dự Báo Dòng Tiền cho Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 11 Tháng Mười Một, Trưa – 2 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 11 Tháng Mười Một, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Những Lần Chuyển Tiền Quan Trọng Cuối Năm Trước Khi Năm Mới Bắt Đầu
Thứ Hai, ngày 15 Tháng Mười Một, 5 – 7 giờ tối
Trung Tâm Doanh Nhân Renaissance
Miễn Phí

Que es Recaudacion de fondos
Thứ Ba, ngày 16 Tháng Mười Một, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Análisis de Costo y Margen de Ganancia
Thứ Ba, ngày 16 Tháng Mười Một, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Bên Trong Oakland: Thị Trưởng Libby Schaaf
Thứ Năm, ngày 18 Tháng Mười Một, 9 – 10 giờ sáng
Phòng Thương Mại Đô Thị Oakland
$15

Các Sách Lược Tiếp Thị Hiệu Quả để Quản Lý Những Khó Khăn Về Khách Hàng và Tăng Cường Lòng Trung Thành
Thứ Ba, ngày 30 Tháng Mười Một, 2:30 – 4:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Posted: October 15th, 2021 1:01 PM

Last Updated: October 29th, 2021 12:11 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.