Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-minute exercise to test how well the new navigation works.

Cập Nhật Những Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Thương Nghiệp – EWDD 22 Tháng Mười, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Tất cả các cá nhân trong Quận Alameda phải đeo khăn che mặt – bất kể tình trạng tiêm chủng – khi ở trong nhà tại nơi làm việc và môi trường công cộng, với các trường hợp miễn trừ có giới hạn. Quận cũng đề nghị các doanh nghiệp nên cung cấp sẵn khăn che mặt cho các cá nhân bước vào cơ sở kinh doanh. Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra của quận về việc che mặt trong nhà và tại nơi làm việc cung cấp hướng dẫn về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, bao gồm cả các đòi hỏi về biển báo. Quận gần đây đã ban hành các tiêu chuẩn để Dỡ Bỏ Các Đòi Hỏi Về Việc Mang Mặt Nạ Trong Nhà trong tương lai nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Lưu ý rằng việc dỡ bỏ quy định về khẩu trang trong nhà của địa phương sẽ không ngăn cản các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thờ hoặc những nơi khác có không gian công cộng trong nhà áp đặt những đòi hỏi của chính họ về việc che mặt.

Tiêm chủng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, ngăn ngừa hầu hết các trường hợp nhập viện và tử vong liên quan. Quận Alameda đã đăng tải Bộ Công Cụ Tiêm Chủng Cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ nhân viên của họ để được chủng ngừa.

Quận Alameda đã chia sẻ các đề nghị về cách tổ chức lễ Halloween và lễ Día de los Muertos một cách an toàn.

Tiếp Nhận Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp tại Các Thư Viện Trong Khu Phố

Cho dù quý vị đang bắt đầu một doanh nghiệp mới, mở rộng doanh nghiệp hay chỉ cần hỗ trợ kinh doanh, nhân viên của Thành Phố luôn sẵn sàng trợ giúp. Thông qua chương trình thí điểm của Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Từ Xa (BAC), nhân viên Phòng Phát Triển Kinh Doanh sẽ sẵn sàng cho các cuộc hẹn 30 phút tại năm địa điểm của thư viện:

  • West Oakland (mỗi sáng Thứ Hai cách một tuần)
  • 81st Avenue (mỗi tối Thứ Ba cách một tuần)
  • César E. Chávez (mỗi tối Thứ Tư cách một tuần)
  • Golden Gate (mỗi sáng Thứ Năm cách một tuần)
  • Eastmont (mỗi chiều Thứ Sáu cách một tuần)

Các cuộc hẹn cho đến hết Tháng Mười Hai phải được đặt trước. Để đặt lịch hẹn, hãy vào www.oaklandca.gov/RemoteBAC. Để được trợ giúp sắp xếp một cuộc hẹn, hãy gọi số (510) 238-7398. Nếu quý vị không thể đến một trong các địa điểm trong khu phố của chúng tôi, hãy điền vào mẫu đơn yêu cầu trên mạng của chúng tôi và một nhân viên sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email cho quý vị trong vòng hai ngày làm việc.

Lệnh Bảo Vệ Đối Với Việc Trục Xuất Thương Mại vì Không Trả Tiền Thuê Đã Hết Hạn Vào Ngày 30 Tháng 9

Các Sắc Lệnh Của Thành Phố Oakland về lệnh cấm trục xuất thương mại tại địa phương phù hợp với Lệnh Hành Pháp mới đây nhất của Thống Đốc, đã hết hiệu lực vào Thứ Năm, ngày 30 Tháng Chín, 2021. Các biện pháp bảo vệ ngăn chặn việc trục xuất thương mại đối với các tiểu thương và tổ chức phi lợi nhuận vì không trả tiền thuê nhà đã chấm dứt vào ngày đó. Tiền thuê tính lùi lại có thể phải trả toàn bộ tùy thuộc vào kế hoạch thanh toán hoặc thỏa thuận khác đã được thương lượng giữa người thuê và chủ nhà. Lệnh cấm trục xuất khỏi khu dân cư vẫn có hiệu lực cho đến khi Tình Trạng Khẩn Cấp Địa Phương kết thúc như Hội Đồng Thành Phố Oakland tuyên bố.

Nhờ các khoản tài trợ từ Thành Phố Oakland, Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền của Vùng Vịnh San Francisco (LCCR) tiếp tục cung cấp hỗ trợ đàm phán trong việc thuê thương mại cho các chủ tiếu thương.

Những người thuê nhà nào đang tìm kiếm thêm thông tin và hỗ trợ khi lệnh cấm trục xuất thương mại kết thúc, nên vào xem: https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources#eviction-moratorium

Cổng Thông Tin Về Việc Xóa Khoản Vay PPP

SBA nhắc nhở các tiểu thương rằng họ đã mở một cổng thông tin về việc nộp đơn xin đã được đơn giản hóa để cho phép những người vay các khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương lên đến $150,000 được nộp đơn xin xóa nợ trực tiếp thông qua SBA. Người đi vay có thể nộp đơn xin xóa khoản vay PPP sau khi tất cả số tiền vay mà người vay yêu cầu được xóa nợ đã được sử dụng hết. Người vay phải xin xóa nợ trong vòng 10 tháng kể từ khi kết thúc thời hạn được đài thọ mà họ phải chi tiêu số tiền, nếu không các khoản vay PPP sẽ tự động trở thành khoản vay tiêu chuẩn với lãi suất 1%.

Kiểm tra xem nơi cho vay của quý vị có tham gia vào việc tha nợ trực tiếp thông qua SBA hay không và sử dụng cổng thông tin của SBA để nộp đơn. Các câu hỏi trong cổng thông tin tương ứng với những câu hỏi trên mẫu 3508S của SBA. Sau khi nộp đơn, nhớ theo dõi đơn xin tha nợ của mình.

Nếu nơi cho vay của quý vị không tham gia vào cổng thông tin của SBA, quý vị phải nộp đơn xin tha nợ thông qua nơi cho vay của quý vị. Nơi cho vay của quý vị có thể cung cấp cho quý vị Mẫu 3508 của SBA, Mẫu 3508EZ của SBA, Mẫu 3508S của SBA hoặc một mẫu tương đương của nơi cho vay. Nơi cho vay của quý vị có thể cung cấp thêm hướng dẫn về cách nộp đơn xin và có thể theo dõi để yêu cầu tài liệu bổ sung.

Người vay nào cần hỗ trợ về việc xin tha nợ trực tiếp có thể liên lạc với trung tâm liên lạc chuyên dụng để xin tha nợ của SBA ở số (877) 552-2692, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trung tâm liên lạc chỉ có thể hỗ trợ những người nộp đơn xin tha nợ trực tiếp; Tất cả những người vay khác nên liên lạc trực tiếp với nơi cho vay PPP của mình.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là thí dụ điển hình về những buổi hội thảo và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem thêm các danh sách khác và thêm những buổi khác vào giờ cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Quản Trị Công Nhân Từ Xa: Hướng Dẫn cho Giới Tiểu Thương
Thứ Ba, 26 Tháng Mười, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Thương Mại của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Vốn Mở Rộng Thêm cho Các Thương Nghiệp Có Lời Hoạt Động Đã Hơn 2 Năm
Thứ Ba, 26 Tháng Mười, 10:30 sáng – 12 giờ trưa
SBDC NorCal
Miễn Phí

Sử Dụng Vốn Tập Thể để Tài Trợ Các Sáng Kiến Mới hoặc Cơ Sở Tiểu Thương
Thứ Tư, 27 Tháng Mười, 10 giờ sáng – 11:30 sáng
SBDC NorCal
Miễn Phí

Quản Trị Công Nhân Từ Xa: Hướng Dẫn cho Giới Tiểu Thương
Thứ Tư, 27 Tháng Mười, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Thương Mại của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Web về Phá Sản
Thứ Tư, 27 Tháng Mười, 3 – 4 giờ chiều
Ủy Ban Bênh Vực Dân Quyền của Luật Sư
Miễn Phí

Chuẩn Bị cho Ngày Lễ
Thứ Tư, 27 Tháng Mười, 4:30 – 6:30 chiều
Trung Tâm Sáng Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Quản Trị Tài Chánh cho Thương Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, 28 Tháng Mười, 10 – 11:30 sáng
SBDC NorCal
Miễn Phí

Cho Vay Khi Bị Tổn Thất Kinh Tế Vì Tai Họa COVID: Các Loại Vay Mượn Này Có Thích Hợp cho Quý Vị Hay Không?!
Thứ Năm, 28 Tháng Mười, 10:30 – 11:30 sáng
Trung Tâm Thương Mại của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Hoạch Định cho Lợi Nhuận
Thứ Năm, 28 Tháng Mười, 1 – 4 giờ chiều
SCORE East Bay
$23

Bên Trong Oakland: Một Buổi Cập Nhật Tin Tức về Oakland với Thị Trưởng Libby Schaaf
Thứ Sáu, 29 Tháng Mười, 9 giờ sáng – 10:30 sáng
Phòng Thương Mại Metropolitan Oakland
$15

Kết Quả Thăm Dò Dân Ý Oakland & Trình Bày
Thứ Ba, 2 Tháng Mười Một, 9 – 10:30 sáng
Phòng Thương Mại Metro Oakland
$25-$35

Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Nhân Dụng của Quận Alameda
Thứ Ba, 2 Tháng Mười Một, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Como estructurar la identidad de su negocio
Thứ Ba, 2 Tháng Mười Một, 6 - 9 giờ tối
SBDC NorCal
Miễn Phí

Quảng Cáo Thương Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, 4 Tháng Mười Một, 11 – 12:20 trưa
SBDC NorCal
Miễn Phí

Tiểu Thương Nghiệp Đại Ảnh Hưởng 2021
Thứ Năm, 4 Tháng Mười Một, 7 – 8 giờ tối
Trung Tâm Sáng Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Trở Lại Vững Mạnh Hơn: Một Buổi Hội Thảo về Tài Lãnh Đạo của Phụ Nữ cho Phụ Nữ
Thứ Bảy, 6 Tháng Mười Một, 9 giờ sáng – 2 giờ chiều
Đề Xướng Lãnh Đạo Toàn Cầu của Phụ Nữ & Comerica
Miễn Phí

Cách Quản Trị và Tiên Đoán Lượng Tiền cho Cơ Sở Tiểu Thương
Thứ Năm, 11 Tháng Mười Một, 12 giờ trưa – 2 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Phòng Dịch Vụ Pháp Lý Qua Phương Tiện Liên Lạc Điện Tử
Thứ Năm, 11 Tháng Mười Một, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Bênh Vực Dân Quyền của Luật Sư
Miễn Phí

Que es Recaudacion de fondos
Thứ Ba, 16 Tháng Mười Một, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Análisis de Costo y Margen de Ganancia
Thứ Ba, 16 Tháng Mười Một, 6 – 9 giờ tối
SBDC NorCal
Miễn Phí

Các Sách Lược Tiếp Thị Hiệu Quả để Quản Trị Cạm Bẫy Khách Hàng và Gia Tăng Mức Trung Thành
Thứ Ba, 30 Tháng Mười Một, 2:30 – 4:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Posted: October 15th, 2021 1:01 PM

Last Updated: October 22nd, 2021 2:25 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.