Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-10 minute exercise to test how well the new navigation works.

Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 19 Tháng Mười Một, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Tiêm chủng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, ngăn ngừa hầu hết các trường hợp nhập viện và tử vong liên quan. Quận Alameda đã đăng tải Bộ Công Cụ Tiêm Chủng Cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ nhân viên của họ để được chủng ngừa.

Xin lưu ý rằng sẽ không có bản cập nhật vào ngày 26 Tháng Mười Một.

Tài Trợ Lên Đến $2,000 cho Các Cá Nhân trong Lãnh Vực Nghệ Thuật

Đến 12 giờ trưa ngày 8 Tháng Mười Hai, Quỹ Cứu Trợ Đông Vịnh cho Các Cá Nhân Trong Lãnh Vực Nghệ Thuật đang chấp nhận đơn xin tài trợ của các nghệ sĩ, nghệ sĩ giảng dạy, những người cưu mang văn hóa và những người làm nghệ thuật phi lợi nhuận trong các quận Alameda và Contra Costa. Các khoản trợ cấp lên đến $2,000 có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào để giảm bớt khó khăn về tài chánh. Quỹ sẽ phân phối các khoản tài trợ trong khắp khu vực Đông Vịnh gồm hai quận, và đặt ưu tiên cho nhu cầu tài chánh của các cá nhân từ các cộng đồng văn hóa mà từ trước đến nay không được phục vụ đầy đủ và đặc biệt dễ gặp khó khăn về tài chánh – Người Da Đen, Người Bản Địa, Người Gốc Châu Mỹ La-tinh, người nhập cư sinh ra ở nước ngoài, người chuyển giới, và người khuyết tật. Quỹ được quản lý bởi Trung Tâm Sáng Tạo Văn Hóa (CCI), một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp nhiều loại dịch vụ cho các nghệ sĩ.

Ra Mắt Quỹ Cho Tiểu Thương Vay Không Lãi Suất

Quỹ Cho Vay Để Phục Hồi Của Oakland, do Pacific Community Ventures (PCV) quản lý, đang cung cấp cho tiểu thương các khoản vay $2.5 triệu không lãi suất, miễn phí. Quỹ này có thể giúp chống lại tình trạng chỉnh trang đô thị và di dời, đồng thời hỗ trợ các chủ sở hữu doanh nghiệp khi các chương trình tài trợ của tiểu bang và liên bang bắt đầu hết hạn. Như với tất cả các khoản vay PCV, không có lệ phí nộp đơn xin và không có điểm tín dụng tối thiểu để nộp đơn xin. Chương trình cho vay được nhắm vào các tiểu thương đã bị loại trừ nhiều nhất khỏi hệ thống tài chánh truyền thống và các chương trình SBA, chẳng hạn như các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người Da Đen, Dân Bản Địa và POC (Người Da Màu), phụ nữ và chủ doanh nghiệp LGBTQI+, cư dân trở về, người nhập cư và người tị nạn, và các cộng đồng có lợi tức thấp khác. Chương trình đặc biệt này chỉ được cung cấp trong thời gian còn tài trợ.

Trong lần ra mắt đầu tiên của chương trình này, PCV muốn đem $2.5 triệu đầu tiên đến cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của BIPOC + AAPI trong khu vực Fruitvale, Tây Oakland, Đông Oakland, Bắc Oakland trong Khu Cải Thiện Kinh Doanh Temescal và Khu Phố Tàu. Họ hy vọng sẽ mở chương trình này cho nhiều tiểu thương trong các khu vực lân cận trên khắp Oakland khi số vốn bổ sung được huy động.

Hãy tìm hiểu thêm và nộp đơn xin tại: https://www.pacificcommunityventures.org/small-business-loans/oakland-loan-fund/

Chương Trình Giúp Tiểu Thương Sẵn Sàng Cho Kỹ Thuật Số Của Verizon

Verizon đã soạn thảo học trình trực tuyến, miễn phí để cung cấp cho giới tiểu thương các công cụ được cá nhân hóa để thành công trên thị trường trực tuyến ngày nay. Các mô-đun học tập, huấn luyện chuyên gia, mạng lưới ngang hàng và hơn thế nữa đang được cung cấp để giúp một triệu tiểu thương phát triển mạnh trong nền kinh tế kỹ thuật số. Hãy hoàn thành hai khóa học hoặc sự kiện huấn luyện để đủ điều kiện nộp đơn xin tài trợ $10,000 của chương trình Giúp Tiểu Thương Sẵn Sàng Cho Kỹ Thuật Số Của Verizon – thời hạn ghi danh hiện đã mở. Hãy ghi danh cho học trình miễn phí tại đây.

Tiếp Nhận Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp tại Các Thư Viện Trong Khu Phố

Cho dù quý vị đang bắt đầu một doanh nghiệp mới, mở rộng doanh nghiệp hay chỉ cần hỗ trợ kinh doanh, nhân viên của Thành Phố luôn sẵn sàng trợ giúp. Thông qua chương trình thí điểm của Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Từ Xa (BAC), nhân viên Phòng Phát Triển Kinh Doanh sẽ sẵn sàng cho các cuộc hẹn 30 phút tại năm địa điểm của thư viện:

 • West Oakland (mỗi sáng Thứ Hai cách một tuần)
 • 81st Avenue (mỗi tối Thứ Ba cách một tuần)
 • César E. Chávez (mỗi tối Thứ Tư cách một tuần)
 • Golden Gate (mỗi sáng Thứ Năm cách một tuần)
 • Eastmont (mỗi chiều Thứ Sáu cách một tuần)

Các cuộc hẹn cho đến hết Tháng Mười Hai phải được đặt trước. Để đặt lịch hẹn, hãy vào www.oaklandca.gov/RemoteBAC. Để được trợ giúp sắp xếp một cuộc hẹn, hãy gọi số (510) 238-7398. Nếu quý vị không thể đến một trong các địa điểm trong khu phố của chúng tôi, hãy điền vào mẫu đơn yêu cầu trên mạng của chúng tôi và một nhân viên sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email cho quý vị trong vòng hai ngày làm việc.

Các Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL Của SBA lên đến $15,000 Vẫn Có Sẵn

Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở khu vực có lợi tức thấp, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận số tiền ứng trước Khoản Vay Do Thảm Họa Gây Thiệt Hại Kinh Tế (EIDL) lên đến $15,000 của liên bang. Những “khoản ứng trước” này giống như các khoản trợ cấp, và không cần phải hoàn trả. Quý vị không cần phải đủ điều kiện để được hoặc chấp nhận một khoản vay để nhận các khoản ứng trước này. Phần lớn Oakland ở phía dưới I-580 có đủ tiêu chuẩn là khu vực lợi tức thấp

 1. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL lên đến $10,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 30 phần trăm doanh thu, và có từ 300 nhân viên trở xuống.
 2. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung $5,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 50 phần trăm doanh thu, và có từ 10 nhân viên trở xuống.

Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung có thể kết hợp với EIDL gốc và/hoặc Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL với tổng số tiền lên đến $15,000.

Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL sẽ vẫn được cung cấp cho đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021, tuy nhiên, SBA cho biết rằng thời gian nộp đơn xin cho Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung $5,000 có thể sẽ kết thúc vào khoảng ngày 10 Tháng Mười Hai, 2021.

Nếu trước đây quý vị chưa nộp đơn xin EIDL, hãy nộp đơn xin bây giờ!

Nếu trước đây quý vị đã nộp đơn xin EIDL, SBA chắc hẳn đã liên lạc với quý vị để cung cấp thông tin chi tiết. Nếu không tìm thấy email đó, quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Bị Thảm Họa của SBA ở số 1-800-659-2955 (TTY 1-800-877-8339) hoặc qua email tại TargetedAdvance@sba.gov để yêu cầu một lời mời mới. Hãy chắc chắn bao gồm số đơn xin đã nộp của quý vị.

Mặc dù các đơn xin phải được nộp bằng tiếng Anh, SBA cung cấp tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để giúp quý vị hiểu các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện, điền vào đơn xin và trả lời các câu hỏi thường được nêu ra.

Các đối tác hỗ trợ kinh doanh đang cung cấp hỗ trợ liên tục về việc nộp đơn xin.

Đường Dây Nóng Tài Nguyên Nhân Sự Miễn Phí dành cho Các Thắc Mắc Về COVID-19

Hội Đồng Phát Triển Lực Lượng Lao Động Quận Alameda, hợp tác với Hiệp Hội Các Hãng Sở California, cung cấp cho các doanh nghiệp của Quận Alameda một Đường Dây Nóng Tài Nguyên Nhân Sự miễn phí ở số (888) 202-5668. Các chuyên gia về tài nguyên nhân sự cung cấp hướng dẫn về:

 • Tiến Trình Tuyển Dụng & Sa Thải
 • Luật Nghỉ Ốm Có Trả Lương & FMLA
 • Giải Lao, Ăn Trưa, & Làm Thêm Giờ
 • Sổ Tay Nhân Viên
 • Ngăn Chặn Sách Nhiễu
 • Các Thắc Mắc Về COVID-19

Đường dây nóng hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Sẵn Sàng cho Ngày Thứ Bảy Của Tiểu Thương! Các Sách Lược để Chuẩn Bị Doanh Nghiệp Của Quý Vị!
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Mười Một, 1 – 2 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Sẵn Sàng cho Ngày Thứ Bảy Của Tiểu Thương! Các Sách Lược để Chuẩn Bị Doanh Nghiệp Của Quý Vị!
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Mười Một, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Các Sách Lược Tiếp Thị Hiệu Quả để Quản Lý Những Khó Khăn Về Khách Hàng và Tăng Cường Lòng Trung Thành
Thứ Ba, ngày 30 Tháng Mười Một, 2:30 – 4:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cómo entender su crédito y como financiar su negocio
Thứ Ba, ngày 30 Tháng Mười Một, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 2 Tháng Mười Hai, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Quý Vị Có Sẵn Sàng Để Vay Tiền Không?
Thứ Năm, ngày 2 Tháng Mười Hai, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Phục Hồi Kinh Tế & Khả Năng Phục Hồi
Thứ Ba, ngày 7 Tháng Mười Hai, 2:30 – 4 giờ chiều
SBDC Sierra
Miễn Phí

Các Kế Hoạch Kinh Doanh Hiệu Quả
Thứ Tư, ngày 8 Tháng Mười Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tài Trợ Cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 9 Tháng Mười Hai, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Xây Dựng Khả Năng Chống Chịu Đối Với Tác Động Xã Hội
Thứ Ba, ngày 14 Tháng Mười Hai, 10 – 11 giờ sáng
Phòng Thương Mại Đô Thị Oakland
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn cho Các Doanh Nghiệp Ở Giai Đoạn Đầu
Thứ Ba, ngày 14 Tháng Mười Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 16 Tháng Mười Hai, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Posted: November 19th, 2021 11:34 AM

Last Updated: November 19th, 2021 11:38 AM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.