Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 11 Tháng Ba, 2022

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: March 11th, 2022 11:22 AM

Last Updated: March 11th, 2022 11:45 AM

Để biết thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Bằng chứng tiếp tục cho thấy, Tiêm chủng và tiêm tăng cường vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại vi-rút. Quận Alameda đã đăng tải Bộ Công Cụ Tiêm Chủng Cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ nhân viên của họ để được chủng ngừa.

Nghỉ Ốm Được Trả Lương Bổ Sung Của Tiểu Bang

Thống Đốc Newsom đã ký SB 114, theo đó sẽ cung cấp cho nhân viên được bảo hiểm tối đa 80 giờ nghỉ ốm được trả lương bổ sung liên quan đến COVID đến hết ngày 30 Tháng Chín, 2022. Có hiệu lực lùi lại đến ngày 1 Tháng Giêng, 2022, thời gian nghỉ ốm được trả lương bổ sung dành cho nhân viên:

 • là những người đã được khuyên cách ly,
 • là những người chăm sóc cho các thành viên gia đình bị nhiễm COVID,
 • tham dự buổi hẹn tiêm chủng hoặc tiêm tăng cường về COVID-19 cho bản thân hoặc cho một thành viên trong gia đình,
 • trải qua các triệu chứng hoặc đang chăm sóc cho một thành viên trong gia đình có các triệu chứng liên quan đến vắc-xin hoặc thuốc tăng cường

Hãy tìm hiểu thêm bằng cách xem lại các Câu Hỏi Thường Được Nêu Ra tại: https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/2022-SPSL-FAQs.html

Cập Nhật Lệnh Về Mặt Nạ Của Tiểu Bang

Có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Ba, đòi hỏi đối với những người chưa được tiêm chủng phải đeo mặt nạ ở hầu hết các cơ sở công cộng trong nhà và các cơ sở kinh doanh đã được thay thế bằng một khuyến cáo mạnh mẽ rằng tất cả mọi người, bất kể tình trạng tiêm chủng, tiếp tục phải mang mặt nạ khi ở trong các cơ sở công cộng trong nhà và các cơ sở kinh doanh. Quận Alameda đã theo đúng thông báo về mặt nạ của Tiểu Bang.

Vẫn cần phải mang mặt nạ trong các môi trường trong nhà như sau, bất kẻ tình trạng tiêm chủng.

 • Trong nhà ở các trường K-12, nơi giữ trẻ (đến hết ngày 11 Tháng Ba, 2022). Quận Alameda sẽ sớm cung cấp bản cập nhật để làm theo sự thay đổi này.
 • Trên xe chuyên chở công cộng (thí dụ: máy bay, tàu thủy, phà, xe lửa, tàu điện ngầm, xe buýt, taxi, và đi chung xe) và tại các trung tâm chuyên chở (thí dụ: phi trường, bến xe buýt, bến du thuyền, ga xe lửa, cảng biển hoặc cảng khác, ga tàu điện ngầm, hoặc bất kỳ khu vực nào khác cung cấp dịch vụ chuyên chở)
 • Nơi trú ẩn khẩn cấp và các trung tâm làm mát và sưởi ấm
 • Cơ sở chăm sóc sức khỏe (áp dụng cho tất cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả những cơ sở không nằm trong Lệnh Của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang được ban hành vào ngày 26 Tháng Bảy, 2021)
 • Nơi tạm trú cho người vô gia cư
 • Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn & Cơ Sở Chăm Sóc Người Lớn và Người Cao Niên

Ngoài ra, mặt nạ được khuyến khích mạnh mẽ để sử dụng cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng tiêm chủng, ở các cơ sở công cộng trong nhà và doanh nghiệp (thí dụ: cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, rạp hát, trung tâm giải trí gia đình, cuộc nhóm họp, văn phòng chính quyền tiểu bang và địa phương phục vụ công chúng, v.v.). Trong các môi trường mà mặt nạ được khuyến khích mạnh mẽ để sử dụng, các doanh nghiệp, nhà điều hành địa điểm hoặc người hướng dẫn chương trình nên cân nhắc việc:

 • Cung cấp thông tin cho tất cả khách hàng, khách mời và những người tham dự về các đề nghị đeo mặt nạ cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng tiêm chủng.
 • Cung cấp thông tin cho tất cả khách hàng, khách mời và người tham dự để xem xét độ vừa vặn và lọc tốt hơn cho mặt nạ [Mặt nạ phẫu thuật hoặc mặt nạ phòng độc cấp cao hơn (thí dụ: N95, KN95, KF94) với độ vừa vặn tốt để thay cho mặt nạ bằng vải].
 • Đòi hỏi tất cả khách hàng phải đeo mặt nạ, đặc biệt khi mức rủi ro trong cộng đồng có thể cao, hoặc nếu những người được phục vụ có nguy cơ mắc bệnh hoặc đau ốm nặng.
 • Đòi hỏi những người tham dự nào không cung cấp bằng chứng đã tiêm chủng vào các Sự Kiện Đông Người trong nhà phải tiếp tục đeo mặt nạ trong suốt sự kiện, đặc biệt là khi không chủ động ăn uống.

Không ai có thể bị ngăn cản đeo mặt nạ như một điều kiện để tham gia vào một hoạt động hoặc bước vào một doanh nghiệp.

Khai Trương Trung Tâm Giấy Phép Một Điểm Đến, Trực Tiếp Được Đơn Giản Hóa

Vào Thứ Hai, ngày 28 Tháng Hai, Thành Phố Oakland đã mở lại quầy giấy phép của mình cho công chúng, mang đến một trải nghiệm đơn giản hóa như một “Trung Tâm Giấy Phép Một Điểm Đến.” Ban đầu, ba bộ phận sẽ cung cấp dịch vụ cho phép trực tiếp, chỉ dành cho cuộc hẹn trong một nơi mới được thiết kế trên tầng hai của Quảng Trường 250 Frank H. Ogawa thuận tiện cho hệ thống chuyên chở công cộng: Hoạch Định & Xây Cất, Sở Cứu Hỏa Oakland, và Giao Thông Vận Tải/OakDOT. Các phòng ban và dịch vụ bổ sung sẽ được thêm trong tương lai.

Các dịch vụ được cung cấp bao gồm:

 • Các vấn đề hoặc giấy phép liên quan đến hoạch định/phân vùng
 • Các vấn đề hoặc giấy phép liên quan đến việc xây cất
 • Các câu hỏi liên quan đến việc kiểm tra của kế hoạch
 • Giấy phép hoặc câu hỏi về việc phòng ngừa hỏa hoạn
 • Giấy phép hoặc câu hỏi về vận chuyển
 • Thanh toán/thảo luận (các) khoản phí với nhân viên thu ngân
 • Máy trạm điện toán tự phục vụ

Hãy vào xem Trung Tâm Giấy Phép Oakland trực tuyến để đặt lịch hẹn hoặc tìm thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ trực tiếp và trực tuyến được cung cấp.

Các Khoản Vay Lãi Suất Thấp cho Nhà Hàng, Chợ, Nhà Cung Cấp Xe Tải Bán Thực Phẩm

Đến hết Tháng Ba năm 2022, Quỹ Tặng Thức Ăn Cho Người Đói sẽ đưa ra mức lãi suất đặc biệt 6% đối với các khoản vay cho nhà hàng, chợ, các nhà cung cấp xe tải bán thực phẩm và các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm khác. Các khoản vay lên đến $50,000 sẽ được hoàn trả trong khoảng thời gian tối đa năm năm. Ngoài ra, họ còn hỗ trợ kinh doanh miễn phí cho các doanh nhân và chủ doanh nghiệp trong lãnh vực sản xuất thực phẩm. Để tìm hiểu thêm, xin quý vị vui lòng liên lạc với Meche Sansores tại meche@feed-hunger.com hoặc (415) 433-7171.

Các Khoản Vay để Mở Nhà Hàng Mới

Chương trình Mở Cửa Main Street có các khoản vay đặc biệt dành cho các nhà hàng mới nằm trong bảy Quận trong chương trình Tài Trợ Khu Phố Phát Triển Cộng Đồng của Oakland. Số tiền cho vay tối đa là $120,000 và các khoản vay được cung cấp trên căn bản ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Để tìm hiểu thêm, hãy liên lạc với Adrian Gomez Zavala tại adrian@mainstreetlaunch.org hoặc (510) 830-3230.

Tài Trợ Kinh Doanh 0% Được Cung Cấp

Các khoản cho vay không lãi suất dành cho các doanh nhân và doanh nghiệp có lợi tức từ thấp đến trung bình ở các khu vực có thu nhập từ thấp đến trung bình của Oakland được cung cấp qua chương trình Mở Cửa Main Street. Các khoản vay lên đến $50,000 với thời hạn tối đa 5 năm có thể được sử dụng để mua đồ đạc và thiết bị, mua hàng tồn kho, làm vốn lưu động, tái cấp vốn cho khoản nợ kinh doanh lãi suất cao và thanh toán chi phí khởi động. Không đòi hỏi điểm tín dụng tối thiểu. Hãy điền vào mẫu xin vay tiền để bắt đầu tiến trình.

Huấn Luyện Kinh Doanh Theo Nhóm Của ESO Ventures

Nhóm kinh doanh kế tiếp của ESO Ventures sẽ bắt đầu vào ngày 30 Tháng Ba. Những người tham gia khóa đào tạo kinh doanh trong 10 tuần có quyền truy cập vào mạng lưới của họ, bao gồm các nguồn lực được trợ cấp, hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận vốn. Khóa học giúp chính thức hóa doanh nghiệp của quý vị đồng thời xây dựng sự tự tin, năng lực và vốn để phát triển. Bước đầu tiên để tham gia vào lồng ấp ESO là nộp đơn xin tại đây.

Nộp Đơn Xin Tín Dụng Thuế CalCompetes

Tín Dụng Thuế Competes của California (CCTC) là một khoản tín dụng thuế thu nhập dành cho các doanh nghiệp muốn ở lại và phát triển kinh doanh tại California. Các doanh nghiệp thuộc bất kỳ ngành, quy mô hoặc địa điểm nào đều cạnh tranh để giành được hàng triệu mỹ kim trong các khoản tín dụng thuế hiện có. Các đơn xin sẽ được phân tích dựa trên các yếu tố khác nhau, bao gồm số lượng việc làm đang được tạo ra hoặc giữ lại, số tiền đầu tư và tầm quan trọng chiến lược đối với tiểu bang hoặc khu vực. Kể từ năm 2015, hơn một chục doanh nghiệp tại Oakland đã nhận được các khoản tín dụng thuế hơn $41 triệu để tạo ra việc làm toàn thời gian có phẩm chất.

Để giúp các doanh nghiệp nộp đơn xin, các buổi hội thảo trên web về Tín Dụng Thuế Competes Của California được lên lịch cho 17 Tháng Ba22 Tháng Ba. Phần hướng dẫn ghi danh, các thắc mắc thường được nêu ra và các video hướng dẫn cũng có sẵn. Thời gian nộp đơn xin chấm dứt vào ngày 28 Tháng Ba, 2022.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Luật Sư Ảo trong Thư Viện
Tối Thứ Ba, tối Thứ Năm và chiều Chúa Nhật
Thư Viện Công Cộng Oakland
Miễn Phí

Những Nguyên Tắc Căn Bản của Thương Mại Điện Tử
Thứ Sáu, ngày 11 Tháng Ba, 6 – 7 giờ tối
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Doanh Nghiệp Bị Tác Động Bởi COVID! Vẫn Đang Tìm Kiếm Tiền?
Thứ Ba, ngày 15 Tháng Ba, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica, 401 Roland Way, Suite #215
Miễn Phí

Khả Năng Phục Hồi và Vững Bền: Phiên Họp Lắng Nghe Cộng Đồng Đánh Dấu Hai Năm Từ Khi COVID Bắt Đầu
Thứ Ba, ngày 15 Tháng Ba, Trưa
Liên Doanh Cộng Đồng Thái Bình Dương
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Ba, ngày 15 Tháng Ba, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica, 401 Roland Way, Suite #215
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 2)
Thứ Ba, ngày 15 Tháng Ba, 1:30 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica, 401 Roland Way, Suite #215
Miễn Phí

Tiếp Thị Kỹ Thuật Số theo Ngân Sách: Tổng Quan cho Tiểu Thương
Thứ Ba, ngày 15 Tháng Ba, 3:30 – 4:30 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica, 401 Roland Way, Suite #215
Miễn Phí

Quý Vị Đã Sẵn Sàng Để Vay Tiền Chưa?
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Ba, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hội Thảo & Thuyết Trình Về Cách Truy Cập Vốn
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Ba, 3 – 4:15 giờ chiều
Phòng Thương Mại Oakland
Miễn Phí

Góp Ý Về Việc Hoạch Định Thuế cho Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Ba, 6 – 7 giờ tối
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Những Nguyên Tắc Căn Bản của Thương Mại Điện Tử
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Ba, 1 – 2 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Ba, 1 – 2 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Lớp Hướng Dẫn Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Ba, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền
Miễn Phí

Bảo Hiểm Cần Phải Biết cho Tiểu Thương
Thứ Sáu, ngày 18 Tháng Ba, 9 – 11 giờ sáng
SCORE Đông Vịnh
$23

Kế Hoạch Kinh Doanh Hữu Hiệu
Thứ Ba, ngày 22 Tháng Ba, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Ba, ngày 22 Tháng Ba, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Introducción de Registros Contables (Español)
Thứ Ba, ngày 22 Tháng Ba, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn cho Các Doanh Nghiệp Ở Giai Đoạn Đầu
Thứ Tư, ngày 23 Tháng Ba, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 2)
Thứ Tư, ngày 23 Tháng Ba, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Kế Toán Sổ Sách Căn Bản 1: Điều Khoản & Tiến Trình
Thứ Năm, ngày 24 Tháng Ba, 10 giờ sáng – Trưa
Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ
Miễn Phí

Tiếp Thị Kỹ Thuật Số theo Ngân Sách: Tổng Quan cho Tiểu Thương
Thứ Sáu, ngày 25 Tháng Ba, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 2)
Thứ Hai, ngày 28 Tháng Ba, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Buổi Họp Thượng Đỉnh Về Kinh Doanh Của Phụ Nữ
Thứ Ba, ngày 29 Tháng Ba & Thứ Tư, ngày 30 Tháng Ba
Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ
Miễn Phí

Tạo Quảng Cáo Chiêu Hàng Thành Công
Thứ Tư, ngày 30 Tháng Ba, 10 – 11:30 a.m.
SBDC Bắc California
Miễn Phí

为您的企业融资 (普通話)
Thứ Tư, ngày 30 Tháng Ba, 1 – 2:30 p.m.
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Góp Ý Về Việc Hoạch Định Thuế cho Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 30 Tháng Ba, 6 – 7 giờ tối
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cách Biến Những Lượt Ưa Thích thành Bán Hàng
Thứ Tư, ngày 30 Tháng Ba, 6 – 8 giờ tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Kế Toán Sổ Sách Căn Bản 2: Phân Tích Tài Chánh
Thứ Năm, ngày 31 Tháng Ba, 10 giờ sáng – Trưa
SBA
Miễn Phí

Hội Thảo Về Công Bằng theo Thiết Kế: Quản Lý Thách Thức trong Cách Sống & Lãnh Đạo trong một Thế Giới Đa Văn Hóa
Thứ Tư, ngày 6 Tháng Tư, Trưa – 1:30 chiều
Phòng Thương Mại Oakland
Miễn Phí