Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-10 minute exercise to test how well the new navigation works.

Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 4 Tháng Sáu, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Thử nghiệm vẫn quan trọng ngay cả khi vắc-xin được tung ra. Nếu quý vị đang bị các triệu chứng hoặc đã tiếp xúc gần gũi với người nào đó được xác nhận là có COVID-19, xin vui lòng vào xem trang web của Quận Alameda để tìm Các Địa Điểm Thử Nghiệm Trong Cộng Đồng.

Quận Alameda nhắc nhở cư dân rằng chờ đợi để được chủng ngừa càng lâu, thì nguy cơ bị nhiễm COVID-19 và bệnh nặng hoặc lây lan cho bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp càng cao. Và vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả cao đang giúp chúng ta mở cửa trở lại an toàn hơn. Vẫn không chắc chắn về thuốc chủng ngừa hoặc còn lo lắng về những điều quý vị có thể đã nghe? Hãy vào trang mạng Lớn Mạnh Hơn COVID để xem những đoạn video và bộ công cụ. Nếu quý vị có thắc mắc về loại vắc xin nào phù hợp với mình, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.

Chia Sẻ Nhận Xét của quý vị về Các Email Cập Nhật Kinh Doanh Của Thành Phố

Sau hơn một năm chia sẻ thông tin cập nhật về kinh doanh qua email, chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị về những gì có hiệu quả và những gì chúng tôi có thể làm tốt hơn. Hôm nay xin quý vị vui lòng dành một chút thời gian để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị bằng cách thực hiện một cuộc thăm dò ngắn gọn về độc giả.

Bộ Y Tế Tiểu Bang Ban Hành Hướng Dẫn cho Doanh Nghiệp Có Hiệu Lực Từ Ngày 15 Tháng Sáu

Trong khi các hạn chế dựa trên cấp bậc được nêu trong Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Tiểu Bang vẫn có hiệu lực đến hết ngày 14 Tháng Sáu, tiểu bang gần đây đã ban hành hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 15 Tháng Sáu. Hầu hết các hoạt động kinh doanh sẽ không có giới hạn về sức chứa hoặc hạn chế về khoảng cách vật lý bắt đầu từ ngày 15 Tháng Sáu, tuy nhiên, có một số hạn chế tiếp tục đối với các Dịp Tổ Chức Có Đông Người (những dịp tổ chức trong nhà với những đám đông nhiều hơn 5,000 người và những dịp tổ chức ngoài trời với những đám đông nhiều hơn 10,000 người).

Tất cả các nơi làm việc phải tiếp tục tuân theo các tiêu chuẩn của Cal/OSHA hiện hành, bao gồm cả các đòi hỏi hiện thời về khăn che mặt, nếu áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị. Các hướng dẫn mới về COVID-19 của Cal/OSHA được tiên liệu sẽ có sau cuộc họp của hội đồng vào ngày 3 Tháng Sáu. Chúng tôi không nhận được thông tin chi tiết trước khi nội dung này được thông dịch. Ngày có hiệu lực của các hướng dẫn mới có thể là ngày 15 tháng 6 trùng với ngày kết thúc hệ thống cấp bậc theo màu sắc của tiểu bang.

Hãy sẵn sàng cho ngày 15 Tháng Sáu bằng cách tiêm chủng.

Quỹ Tái Thiết California

Quỹ Tái Thiết California là một chương trình cho vay để hỗ trợ các tiểu thương của California – đặc biệt là những doanh nghiệp nằm ở những khu vực khó khăn về kinh tế và có lịch sử thiếu ngân hàng của tiểu bang. Các doanh nghiệp nào tuyển dụng từ 50 nhân viên tương đương với mức toàn thời gian trở xuống và có tổng doanh thu dưới $2.5 triệu trong năm 2019 là đủ điều kiện để nộp đơn xin. Các khoản vay này đều linh động, minh bạch và được thiết kế để giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ tư vấn mà họ cần để vượt qua những thời điểm kinh tế đầy thách thức này.

Hãy điền một đơn trước khi ghi danh để được đối chiếu với một nhà cho vay trong cộng đồng địa phương có tham gia, là nơi sẽ làm việc với quý vị trong đơn xin khoản vay đầy đủ của quý vị. Nếu được chấp thuận, khoản vay sẽ được thực hiện thông qua nhà cho vay trong cộng đồng đó và quý vị sẽ tiếp tục làm việc với họ trong suốt thời gian vay.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Hoạch Định Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Cập Nhật Hàng Tuần Trực Tiếp Hỏi & Đáp Về COVID-19
Thứ Tư, 10:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Giải Pháp Đóng Gói Thực Phẩm Mang Đi Để Giúp Giảm Phí Tổn & Chất Thải
Thứ Hai, ngày 7 Tháng Sáu, 1:30 – 3 giờ chiều
Ngừng Lãng Phí
Miễn Phí

Cập Nhật Về Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa
Thứ Tư, ngày 9 Tháng Sáu, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Xin Tiền Cách Nào
Thứ Năm, ngày 10 Tháng Sáu, 10 giờ sáng
Liên Doanh Cộng Đồng Thái Bình Dương
Miễn Phí

Quản Lý Tài Chánh cho Doanh Nghiệp của quý vị
Thứ Năm, ngày 10 Tháng Sáu, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Tận Dụng Các Dịp Tổ Chức Trên Mạng để Phát Triển Thương Hiệu Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 10 Tháng Sáu, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hướng Dẫn Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 10 Tháng Sáu, 4 – 6 giờ chiều
LCCRSF
Miễn Phí

Phải Biết Nhu Cầu Về Bảo Hiểm Cho Tiểu Thương
Thứ Sáu, ngày 11 Tháng Sáu, 9 – 11 giờ sáng
SCORE Đông Vịnh
$15

Cập Nhật Về Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa
Thứ Tư, ngày 23 Tháng Sáu, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cách Đề Phòng Tội Phạm Trên Mạng trong Tiểu Thương của quý vị
Thứ Tư, ngày 23 Tháng Sáu, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hiểu Về Tín Dụng Kinh Doanh và Cách Soạn Thảo Đơn Xin Tài Trợ Vững Chắc
Thứ Hai, ngày 28 Tháng Sáu, 12:30 chiều
Liên Doanh Cộng Đồng Thái Bình Dương
Miễn Phí

Posted: June 4th, 2021 3:22 PM

Last Updated: June 4th, 2021 3:27 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.