Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 9 Tháng Bảy, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ.

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có. Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy kiểm tra trang này thường xuyên.

Với việc Tiểu Bang mở cửa trở lại bắt đầu từ ngày 15 Tháng Sáu, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đã trở lại hoạt động bình thường, với một số ngoại lệ hạn chế đối với Các Dịp Tổ Chức Đông Người. Không có giới hạn về sức chứa cũng như đòi hỏi về khoảng cách vật lý đối với hầu hết các doanh nghiệp. Quận Alameda đã theo đúng Khuôn Mẫu Sau Kế Hoạch Chi Tiết Của Tiểu Bang.

Thử nghiệm vẫn quan trọng ngay cả khi vắc-xin được tung ra. Nếu quý vị đang bị các triệu chứng, xin vui lòng vào xem trang web của Quận Alameda để tìm Các Địa Điểm Thử Nghiệm Trong Cộng Đồng.

EIDL Nhắm Mục Tiêu Được Ứng Trước lên đến $15,000 Hiện Đã Có Sẵn!

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ của Tháng Ba bao gồm tài trợ bổ sung cho các tiểu thương, gồm cả Khoản Vay Tai Họa Thiệt Hại Kinh Tế (EIDL) được ứng trước cho những người sống trong các khu vực có lợi tức thấp. Các khoản "ứng trước" này tương tự như các khoản trợ cấp, và không cần phải hoàn trả.

Khoản EIDL Nhắm Mục Tiêu Được Ứng Trước cung cấp các ngân khoản lên tới $10,000 cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực có lợi tức thấp bị giảm doanh thu hơn 30 phần trăm và có từ 300 nhân viên trở xuống. Xem xét bản đồ này để xem liệu quý vị có ở trong khu vực lợi tức thấp hay không. Phần lớn Oakland ở phía dưới I-580 có đủ tiêu chuẩn là khu vực lợi tức thấp.

Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung cung cấp số tiền bổ sung $5,000 cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng có lợi tức thấp bị giảm doanh thu hơn 50 phần trăm và có 10 nhân viên trở xuống. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung được kết hợp với EIDL ban đầu và/hoặc Khoản EIDL Nhắm Mục Tiêu Được Ứng Trước với tổng số tiền lên đến $15,000.

Nếu quý vị chưa nộp đơn xin EIDL trước đây, quý vị nên nộp đơn xin ngay bây giờ. Quý vị không cần phải đủ điều kiện hoặc chấp nhận khoản vay để nhận được khoản ứng trước.

Mặc dù các đơn xin phải được nộp bằng tiếng Anh, SBA cung cấp tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để giúp bạn hiểu các đòi hỏi về tính đủ điều kiện, điền vào đơn ghi danh và trả lời các câu hỏi thường được nêu ra.

Những người trước đây đã nộp đơn xin EIDL nên được SBA liên lạc trực tiếp với các chi tiết về hai khoản ứng trước này. Nếu không tìm thấy email mời của mình, quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Bị Tai Họa của SBA ở số 1-800-659-2955 hoặc qua email tại TargetedAdvance@sba.gov để yêu cầu một lời mời mới.

Thành phố đang làm việc với các tổ chức đối tác địa phương để sắp xếp các buổi hội thảo trực tiếp nhằm giúp các chủ doanh nghiệp nộp đơn trực tuyến. Thông tin bổ sung sẽ sớm được đăng tại https://www.oaklandca.gov/resources/targeted-and-supplemental-targeted-eidl-advances.

Quỹ Nhượng Quyền Thương Mại giúp Các Tiểu Thương Do Người Thiểu Số Sở Hữu với Tiến Trình Chứng Nhận

Golden State Warriors và United Airlines đã khởi động Quỹ Nhượng Quyền Thương Mại, một chương trình được thiết kế để hỗ trợ các tiểu thương thuộc sở hữu của người thiểu số trong Vùng Vịnh. Phối hợp với Hội Đồng Đa Dạng Nhà Cung Cấp Thuộc Người Thiểu Số Trong Vùng Phía Tây, Warriors và United Airlines sẽ chọn 25 tiểu thương thuộc sở hữu của người thiểu số, trong Vùng Vịnh để tham gia sáng kiến, nhằm cung cấp các nguồn lực để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh.

Tất cả 25 doanh nghiệp đó sẽ nhận được một khoản phụ cấp và các doanh nghiệp của họ được liệt kê trong một danh bạ được lưu hành tới tất cả đối tác của Warriors để nâng cao nhận thức về các dịch vụ do nhóm cung cấp. Tìm hiểu thêm tại: https://www.nba.com/warriors/franchisefund

Chương Trình Đường Phố Linh Động Được Kéo Dài đến Tháng Ba 2022

Hội Đồng Thành Phố Oakland đã thông qua một nghị quyết vào ngày 15 Tháng Sáu, để gia hạn chương trình Đường Phố Linh Động ở hình thức hiện thời cho đến Tháng Ba 2022. Thông qua Đường Phố Linh Động, tất cả các khoản phí đã được miễn và việc cấp giấy phép đã được đơn giản hóa cho việc sử dụng vỉa hè, làn đường để đậu xe, đường phố đóng cửa và các quyền ưu tiên công cộng khác để kinh doanh. Các giấy phép được cấp trước đây đã được gia hạn đến ngày 31 Tháng Ba, 2022.

Người có giấy phép của chương trình Đường Phố Linh Động được khuyến khích xem lại Bảng Kiểm Kê Tuân Thủ ADA vì mỗi doanh nghiệp đều có trách nhiệm phải bảo đảm một không gian tuân thủ ADA.

Từ nay đến Tháng Ba 2022, nhân viên Thành Phố sẽ đánh giá chương trình Đường Phố Linh Động để xác định con đường tốt nhất cho trường hợp hậu cấp cứu y tế, hướng về phía trước. Chúng tôi sẽ liên lạc với các bên liên quan qua email để chia sẻ thông tin cập nhật và xin ý kiến đóng góp.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

California ĐÃ MỞ CỬA – Doanh Nghiệp Của Quý Vị ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?
Thứ Hai, ngày 12 Tháng Bảy, 1:30 – 2:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

¿Pagaría por el Rescate de su Información Digital? ¡Proteja su negocio!
Martes, 13 de julio, 9:30 – 10:30 a.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Trại Huấn Luyện Tài Chánh Tiểu Thương Phần 1
Thứ Ba, ngày 13 Tháng Bảy, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Thiên Tai
Thứ Tư, ngày 14 Tháng Bảy, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Vấn Đề Pháp Lý Về Việc Mở Lại cho Các Tiểu Thương Trong Vùng Vịnh San Francisco
Thứ Tư, ngày 14 Tháng Bảy, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Các Sách Lược Tiếp Thị Hữu Hiệu để Quản Lý Những Cạm Bẫy và Tăng Cường Lòng Trung Thành
Thứ Tư, ngày 14 Tháng Bảy, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Quý Vị Có Thể Trả Tiền Chuộc cho Dữ Liệu Của Mình Không? Hãy Tìm Hiểu Về An Ninh Mạng NGAY BÂY GIỜ!
Thứ Tư, ngày 14 Tháng Bảy, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Năm, ngày 15 Tháng Bảy, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

California está ABIERTA -- ¿Su Negocio está LISTO?
Jueves, 15 de julio, 11 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Quý Vị Có Thể Trả Tiền Chuộc cho Dữ Liệu Của Mình Không? Hãy Tìm Hiểu Về An Ninh Mạng NGAY BÂY GIỜ!
Thứ Hai, ngày 19 Tháng Bảy, 10:30 – 11:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

California ĐÃ MỞ CỬA – Doanh Nghiệp Của Quý Vị ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?
Thứ Ba, ngày 20 Tháng Bảy, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Trại Huấn Luyện Tài Chánh Tiểu Thương Phần 2
Thứ Ba, ngày 20 Tháng Bảy, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Web Về Hợp Đồng Với Chính Phủ
Thứ Ba, ngày 20 Tháng Bảy, 11 giờ sáng
Cơ Quan Điều Hành Dịch Vụ Tổng Hợp Hoa Kỳ
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Tư, ngày 21 Tháng Bảy, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tiểu Thương, Đổi Mới, và Bình Thường Mới
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Bảy, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

¿Pagaría por el Rescate de su Información Digital? ¡Proteja su negocio!
Jueves, 22 de julio, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Trại Huấn Luyện Tài Chánh Tiểu Thương Phần 3
Thứ Ba, ngày 27 Tháng Bảy, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Thiên Tai
Thứ Tư, ngày 28 Tháng Bảy, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Nguồn Lực Cho Tiểu Thương Do Người Thiểu Số Sở Hữu
Thứ Tư, ngày 4 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Hướng Dẫn Cho Tiểu Thương và Công Ty Phi Lợi Nhuận Để Quản Lý Nhân Viên
Thứ Tư, ngày 11 Tháng Tám, 2021, 10 giờ sáng – 12:30 chiều
SCORE Đông Vịnh
$40

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Tư, ngày 11 Tháng Tám, 4:30 – 5:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Quản Lý Tiếng Tăm Trên Mạng: Yelp, Google, & Các Trang Đánh Giá Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 12 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Posted: July 2nd, 2021 11:55 AM

Last Updated: July 9th, 2021 12:07 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.