Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 30 Tháng Bảy, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát triển Lực lượng Kinh tế & Lao động của Thành phố Oakland (EWDD) dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang thực hiện hỗ trợ họ. Đây chỉ là các nguồn trợ giúp nổi bật trong số các nguồn trợ giúp có sẵn.

Posted: July 30th, 2021 2:35 PM

Last Updated: July 30th, 2021 2:38 PM

Để biết thông tin về quyền lợi người lao động, trợ cấp, khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ có sẵn, vui lòng truy cập trang web Nguồn Trợ Giúp Doanh Nghiệp & Người Lao Động của chúng tôi. Trang web sẽ được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy kiểm tra trang web thường xuyên.

Với số ca COVID-19 gia tăng trên cả quốc gia, Trung Tâm Phòng Ngừa Và Kiểm Soát Bệnh (CDC) đã cập nhật hướng dẫn đeo khẩu trang của họ. Giờ đây họ khuyến nghị tất cả những người chưa được chích ngừa cần đeo khẩu trang ở các môi trường trong nhà và những người đã được chích ngừa đầy đủ cần đeo khẩu trang ở môi trường công cộng trong nhà tại những địa điểm có mức lây nhiễm đáng kể hoặc cao. Tính đến ngày 27 Tháng Bảy, California đã được xếp vào diện có mức lây nhiễm đáng kể.

Ngoài ra, Tiểu bang California giờ đây yêu cầu các nhân viên tiểu bang và nhân viên trong môi trường chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn và những nơi tập trung đông người có nguy cơ cao phải trình bằng chứng chích ngừa đầy đủ hoặc phải được xét nghiệm ít nhất một lần mỗi tuần.

Chủng ngừa vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, ngăn ngừa gần như tất cả các trường hợp nhập viện và tử vong liên quan. Quận Alameda đã đăng một Bộ Dụng cụ Chích ngừa dành cho Chủ Lao động dành cho các doanh nghiệp muốn hỗ trợ nhân viên chích ngừa.

Các Buổi Hội Thảo Được Tổ Chức về Khoản EIDL Mục Tiêu Được Ứng Trước lên đến $15,000

Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị thuộc khu vực có lợi tức thấp, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Khoản Vay Tai Họa Thiệt Hại Kinh Tế (EIDL) được ứng trước lên đến $15,000 của liên bang. Các khoản "ứng trước" này tương tự như các khoản trợ cấp, và không cần phải hoàn trả. Quý vị không cần phải đủ điều kiện hoặc chấp nhận khoản vay để nhận được khoản ứng trước. Phần lớn Oakland ở phía dưới I-580 có đủ tiêu chuẩn là khu vực lợi tức thấp.

  1. Khoản EIDL Mục Tiêu Được Ứng Trước cung cấp các ngân khoản lên tới $10,000 nếu doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp bị giảm doanh thu hơn 30 phần trăm và có từ 300 nhân viên trở xuống.
  2. Khoản Ứng Trước Mục Tiêu Bổ Sung cung cấp số tiền bổ sung $5,000 nếu doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận của quý vị trong khu vực có lợi tức thấp bị giảm doanh thu hơn 50 phần trăm và có 10 nhân viên trở xuống.

Khoản Ứng Trước Mục Tiêu Bổ Sung có thể được kết hợp với EIDL ban đầu và/hoặc Khoản EIDL Mục Tiêu Được Ứng Trước với tổng số tiền lên đến $15,000.

Nếu quý vị chưa nộp đơn xin EIDL trước đây, hãy nộp đơn xin ngay bây giờ! Để giúp các doanh nghiệp đủ điều kiện nộp đơn, Thành Phố đang tổ chức các buổi hội thảo nộp đơn trực tiếp, miễn phí ở Đông Oakland và Tây Oakland. Các buổi còn lại là:

81st Avenue Library

  • Thứ Tư, ngày 4 Tháng Tám lúc 5 giờ chiều, 6 giờ chiều hoặc 7 giờ tối.

West Oakland Youth Center

  • Thứ Năm, ngày 5 tháng Tám lúc 5 giờ chiều, 6 giờ chiều hoặc 7 giờ tối

Để đăng ký tham gia hội thảo và tìm hiểu những thông tin cần mang theo, vui lòng truy cập www.oaklandca.gov/EIDLAdvance

Nếu trước đây quý vị đã đăng ký EIDL, SBA có lẽ đã liên lạc với quý vị với các thông tin chi tiết. Nếu không tìm thấy email mời của mình, quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Bị Tai Họa của SBA ở số 1-800-659-2955 (TTY 1-800-877-8339) hoặc qua email tại TargetedAdvance@sba.gov để yêu cầu một lời mời mới. Hãy chắc chắn cung cấp số nộp đơn đăng ký của quý vị.

Mặc dù các đơn xin phải được nộp bằng Tiếng Anh, SBA cung cấp tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để giúp quý vị hiểu các yêu cầu về tính đủ điều kiện, điền vào đơn đăng ký và trả lời các câu hỏi thường gặp.

Đăng Ký Chương Trình Thuế Bồi Hoàn của California CalCompetes

Thuế Bồi Hoàn Competes của California (CCTC) là một khoản tín dụng thuế thu nhập dành cho các doanh nghiệp muốn ở lại và phát triển kinh doanh tại California. Các doanh nghiệp thuộc bất kỳ ngành nghề, quy mô hoặc địa điểm nào cạnh tranh để giành được hàng triệu khoản thuế bồi hoàn có sẵn. Các đơn đăng ký sẽ được phân tích dựa trên các yếu tố khác nhau, bao gồm số lượng việc làm được tạo ra hoặc duy trì, số tiền đầu tư và tầm quan trọng chiến lược đối với tiểu bang hoặc khu vực. Kể từ năm 2015, hơn một chục doanh nghiệp ở Oakland đã nhận được khoản thuế bồi hoàn hơn 150 triệu đô-la để tạo ra việc làm toàn thời gian có chất lượng.

Để giúp các doanh nghiệp nộp đơn, các buổi hội thảo qua mạng về Thuế Bồi Hoàn Competes của California sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, 5 Tháng Tám; và Thứ Ba, 10 Tháng Tám. Hướng dẫn nộp đơn và các video hướng dẫn cũng có sẵn. Thời hạn nộp đơn kết thúc vào Thứ Hai, ngày 16 Tháng Tám.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Hội Thảo Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi hội thảo và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

COVID EIDL: Hội thảo Qua Mạng về Cứu trợ và Giúp Phục hồi Doanh nghiệp Nhỏ
Thứ Hai, ngày 2 Tháng Tám, 9 giờ sáng
SBA
Miễn phí

COVID EIDL: Hội thảo Qua Mạng về Cứu trợ và Giúp Phục hồi Doanh nghiệp Nhỏ
Thứ Hai, ngày 2 Tháng Tám, 3 giờ chiều
SBA
Miễn phí

Hội Thảo Miễn Hoàn Trả Qua Chương Trình Bảo Vệ Phiếu Lương (Được trình bày bằng Tiếng Việt)
Thứ Tư, ngày 4 Tháng Tám, 11 giờ sáng – Trưa
AnewAmerica
Miễn phí

Nguồn Lực Cho Tiểu Thương Do Người Thiểu Số Sở Hữu
Thứ Tư, ngày 4 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn phí

Hội Thảo về Đơn Xin Khoản EIDL Ứng Trước
Thứ Tư, ngày 4 Tháng Tám, 5 giờ chiều, 6 giờ chiều hoặc 7 giờ tối.
Hội Đồng Chính Sách
Miễn phí

Tiếp Thị Trực Tuyến: Tìm Hiểu Cách Sử Sụng CANVA
Thứ Năm, ngày 5 Tháng Tám, Trưa – 1:30 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn phí

Hội Thảo về Đơn Xin Khoản EIDL Ứng Trước
Thứ Năm, ngày 5 Tháng Tám, 5 giờ chiều, 6 giờ chiều hoặc 7 giờ tối.
Hội Đồng Chính Sách
Miễn phí

Phiên Trợ giúp Pháp lý Trực tuyến LSE (LSE Virtual Legal Clinic)
Thứ Năm, ngày 5 tháng Tám, 5 – 7:30 giờ chiều
Ủy ban Dân quyền của Luật sư (Lawyers’ Committee for Civil Rights)
Miễn phí

Series Phục Hồi Kinh Doanh: Các Hành Vi Lừa Đảo Phổ Biến Nhắm Vào Tiểu Thương
Thứ Ba, ngày 10 Tháng Tám, 9 – 10 giờ sáng
Shasta-Cascade SBDC
Miễn phí

Hướng Dẫn Dành Cho Tiểu Thương Và Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Quản Lý Nhân Viên
Thứ Tư, ngày 11 Tháng Tám, 2021, 10 giờ sáng – 12 giờ 30 giờ trưa
SCORE East Bay
$40

Việc KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Tư, ngày 11 Tháng Tám, 4:30 – 5:30 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn phí

Quản Lý Danh Tiếng Trực Tuyến: Yelp, Google, & Các Trang Đánh Giá Trực Tuyến
Thứ Năm, ngày 12 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn phí

Fundamentos de marketing por su negocio (en Español)
Thứ Năm, ngày 12 Tháng Tám, 6 – 8 giờ tối
Renaissance Entrepreneurship Center
Miễn phí

Đối Thoại Cộng Đồng Để Giải Quyết Tình Trạng Vô Gia Cư: Phát Triển Các Chiến Lược Thành Công
Thứ Ba, ngày 17 Tháng Tám, 10 – 11 giờ sáng
Phòng Thương Mại Oakland
Miễn phí

Chọn Nền Tảng Thương Mại Điện Tử Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 18 Tháng Tám, 11 giờ sáng – 12 giờ 30 giờ trưa
Shasta-Cascade SBDC
Miễn phí

Phiên Trợ giúp Pháp lý Trực tuyến LSE
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Tám, 4 – 6 giờ chiều
Ủy ban Dân quyền của Luật sư
Miễn phí

Trở lại Làm việc: Cập nhật thông tin COVID-19
Thứ Ba, ngày 24 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
NorCal SBDC
Miễn phí

Cómo financiar su negocio (en Español)
Thứ Ba, ngày 24 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
NorCal SBDC
Miễn phí

Tiếp Thị Dịch Vụ Của Vị Trong Thời Gian Khó Khăn
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn phí