July 19, 2024: The City of Oakland is aware of a global computer outage affecting jurisdictions worldwide. Oakland's 911 call lines remain active and open to receive emergency calls from our community. Please continue to report emergencies by dialing 9-1-1.

Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 14 Tháng Giêng, 2022

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Tiêm chủng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, ngăn ngừa hầu hết các trường hợp nhập viện và tử vong liên quan. Quận Alameda đã đăng tải Bộ Công Cụ Tiêm Chủng Cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ nhân viên của họ để được chủng ngừa.

Ít nhất là cho đến hết ngày 15 Tháng Hai, 2022, Bộ Y Tế Công Cộng California (CDPH) đòi hỏi phải mang mặt nạ trong tất cả các trường hợp nhóm họp công cộng trong nhà bất kể tình trạng vắc xin. Có hiệu lực từ ngày 30 Tháng Mười Hai, 2021, Quận Alameda đã hoàn toàn theo đúng lệnh của Tiểu Bang. Tại thời điểm này, tất cả mọi người - bất kể tình trạng tiêm chủng của họ – đều phải đeo mặt nạ ở tất cả các môi trường công cộng trong nhà.

Các Đòi Hỏi Về Bằng Chứng Tiêm Chủng Của Oakland

Vào ngày 21 Tháng Mười Hai, 2021, Hội Đồng Thành Phố Oakland đã thông qua một sắc lệnh khẩn cấp để giảm bớt sự lây lan của COVID-19 để đòi hỏi khách hàng từ 12 tuổi trở lên phải xuất trình bằng chứng tiêm chủng để vào nhiều cơ sở trong nhà. Đối với những người từ 18 tuổi trở lên, thẻ tiêm chủng phải được kiểm tra cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh của cá nhân. Doanh nghiệp phải đăng thông báo trước ngày 15 Tháng Giêng, 2022. Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Hai, mọi người sẽ phải xuất trình bằng chứng cho thấy rằng họ đã được chủng ngừa thì mới được vào một số địa điểm tại Oakland, như:

  • Các cơ sở hoặc dịp tổ chức là nơi đồ ăn hoặc thức uống được phục vụ bao gồm nhà hàng, quán bar, quán cà phê, câu lạc bộ, và phòng tiệc
  • Địa điểm giải trí bao gồm nhà hát, địa điểm hòa nhạc, bảo tàng, và cơ sở giải trí
  • Phòng tập thể dục, trung tâm thể dục và phòng tập yoga
  • Cơ sở chăm sóc người lớn tuổi và các chương trình của trung tâm người cao tuổi trong Thành Phố
  • Tòa Đô Chánh
  • Các dịp tổ chức đông người trong nhà tại các cơ sở thuộc sở hữu của Thành Phố và tư nhân

Các Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra, mẫu giao thức cho các doanh nghiệp và các chi tiết khác tại: www.oaklandca.gov/VaxOrdinance.

Chỉ Định Mới Của OFD Có Thể Giảm Bớt Chi Phí Bảo Hiểm Tài Sản Thương Mại cho Các Doanh Nghiệp

Tuần trước, Sở Cứu Hỏa Oakland (OFD) thông báo rằng họ đã được chính thức phê chuẩn là một tổ chức ISO CẤP 1. Nhiều công ty bảo hiểm sử dụng những chỉ định này khi quyết định xem doanh nghiệp nào sẽ bảo lãnh, loại bảo hiểm nào sẽ cung cấp hoặc giá cả nào để tính phí. Hãy liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp bảo hiểm của quý vị để xem liệu chỉ định mới này có làm giảm bảo phí của quý vị hay không.

Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời Của Cal/OSHA

Vào ngày 16 Tháng Mười Hai, 2021, Hội Đồng Cal/OSHA đã bỏ phiếu để tái thông qua Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời (ETS) Để Phòng Ngừa COVID-19 Của Cal/OSHA bao gồm một số cập nhật ảnh hưởng đến việc điều tra và ứng phó với các trường hợp COVID-19 tại nơi làm việc, khăn che mặt, thử nghiệm và loại trừ, và các tiêu chuẩn để quay trở lại công việc. Những thay đổi này có hiệu lực vào ngày 14 Tháng Giêng, 2022. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản Cập Nhật ETS Để Phòng Ngừa COVID-19 Của Cal/OSHA – Những Điều Các Hãng Sở Cần Biết

Lệnh Liên Bang Về Tiêm Chủng và Thử Nghiệm Của OSHA

Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (OSHA) Của Liên Bang thuộc Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã ban hành tiêu chuẩn khẩn cấp tạm thời (ETS) để giảm thiểu nguy cơ lây truyền COVID-19 tại nơi làm việc. OSHA ETS của Liên Bang áp dụng cho những hãng sở có từ 100 nhân viên trở lênđòi hỏi tất cả nhân viên phải được chủng ngừa hoặc trải qua cuộc kiểm tra hàng tuần trong số các đòi hỏi bổ sung.

Để cho các hãng sở có đủ thời gian để tuân hành, OSHA sẽ không gửi giấy phạt về việc không tuân hành bất cứ những đòi hỏi nào của ETS trước ngày 10 Tháng Giêng, 2022, và sẽ không gửi giấy phạt do không tuân hành những đòi hỏi về thử nghiệm của tiêu chuẩn trước ngày 9 Tháng Hai, 2022 miễn là hãng sở đó đang thực hiện các nỗ lực hợp lý, đầy thiện chí để tuân hành tiêu chuẩn. OSHA sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng được quản lý để hỗ trợ tuân hành.

Để biết thêm thông tin bao gồm tờ thông tin, bộ dụng cụ và nhiều hơn nữa, hãy xem trang OSHA ETS Của Liên Bang

Nộp Đơn Xin Tín Dụng Thuế CalCompetes

Tín Dụng Thuế Competes của California (CCTC) là một khoản tín dụng thuế thu nhập dành cho các doanh nghiệp muốn ở lại và phát triển kinh doanh tại California. Các doanh nghiệp thuộc bất kỳ ngành, quy mô hoặc địa điểm nào đều cạnh tranh để giành được hàng triệu mỹ kim trong các khoản tín dụng thuế hiện có. Các đơn xin sẽ được phân tích dựa trên các yếu tố khác nhau, bao gồm số lượng việc làm đang được tạo ra hoặc giữ lại, số tiền đầu tư và tầm quan trọng chiến lược đối với tiểu bang hoặc khu vực. Kể từ năm 2015, hơn một chục doanh nghiệp tại Oakland đã nhận được các khoản tín dụng thuế hơn $41 triệu để tạo ra việc làm toàn thời gian có phẩm chất.

Để giúp các doanh nghiệp nộp đơn, các buổi hội thảo trên web về Tín Dụng Thuế Competes của California sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 18 Tháng Giêng. Một hướng dẫn về cách nộp đơn và các video hướng dẫn cũng được cung cấp. Thời gian nộp đơn sẽ kết thúc vào ngày 24 Tháng Giêng, 2022.

Để giúp các doanh nghiệp nộp đơn, các buổi hội thảo trên web về Tín Dụng Thuế Competes của California sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 13 Tháng GiêngThứ Ba, ngày 18 Tháng Giêng. Một hướng dẫn về cách nộp đơn và các video hướng dẫn cũng được cung cấp. Thời gian nộp đơn sẽ kết thúc vào ngày 24 Tháng Giêng, 2022.

Hỗ Trợ Bảo Vệ Đối Với Việc Trục Xuất Thương Mại

Các Sắc Lệnh Của Thành Phố Oakland đã ngăn chặn việc trục xuất thương mại đối với các tiểu thương và các tổ chức phi lợi nhuận vì không trả tiền thuê đã chấm dứt vào Tháng Chín 2021. Tiền thuê tính lùi lại có thể phải trả toàn bộ tùy thuộc vào kế hoạch thanh toán hoặc thỏa thuận khác đã được thương lượng giữa người thuê và chủ nhà. Lệnh cấm trục xuất khỏi khu dân cư vẫn có hiệu lực cho đến khi Tình Trạng Khẩn Cấp Địa Phương kết thúc như Hội Đồng Thành Phố Oakland đã tuyên bố.

Nhờ các khoản tài trợ từ Thành Phố Oakland, Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền của Vùng Vịnh San Francisco (LCCR) tiếp tục cung cấp hỗ trợ đàm phán trong việc thuê thương mại cho các chủ tiếu thương.

Xem phần Hội Thảo ở phần sau trong email này để biết các buổi hội thảo trên web về việc trục xuất và cho thuê thương mại sắp tới do LCCR tổ chức.

Những người thuê nhà nào đang tìm kiếm thêm thông tin và hỗ trợ khi lệnh cấm trục xuất thương mại kết thúc, nên vào xem: https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources#eviction-moratorium

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại:

https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Luật Sư Ảo trong Thư Viện
Tối Thứ Ba, tối Thứ Năm và chiều Chúa Nhật
Thư Viện Công Cộng Oakland
Miễn Phí

Mở Rộng Vốn cho Các Doanh Nghiệp Có Lợi Nhuận Trên 2 Năm Tuổi
Thứ Ba, ngày 18 Tháng Giêng, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mua hoặc Bán Doanh Nghiệp của quý vị
Thứ Tư, ngày 19 Tháng Giêng, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cách Bán Hàng cho Các Công Ty: Phần 3
Thứ Sáu, ngày 21 Tháng Giêng, 11 giờ sáng – 12:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Khởi Nghiệp Kinh Doanh Thức Ăn Làm Ở Nhà – Phần 1
Thứ Hai, ngày 24 Tháng Giêng, 2 – 4 giờ chiều
Chương Trình Nhà Hàng SBDC Bắc California
Miễn Phí

Estás Listo Para Iniciar Tu Negocio?
Thứ Hai, ngày 24 Tháng Giêng, 5 – 7 giờ tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Tiếp Thị trong một Thế Giới Hậu-COVID
Thứ Hai, ngày 24 Tháng Giêng, 5:30 – 7:30 tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Sở Hữu và Đầu Tư vào Bất Động Sản dành cho Tiểu Thương và Doanh Nhân
Thứ Ba, ngày 25 Tháng Giêng, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hợp Đồng Thuê Thương Mại và Tuân Hành ADA
Thứ Ba, ngày 25 Tháng Giêng, 3 – 5 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền
Miễn Phí

Huấn Luyện Tài Chánh Phần 1
Thứ Tư, ngày 26 Tháng Giêng, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Thị Kỹ Thuật Số theo Ngân Sách: Tổng Quan cho Giới Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 26 Tháng Giêng, 3 – 4 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tiếp Thị Kỹ Thuật Số theo Ngân Sách: Tổng Quan cho Giới Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 27 Tháng Giêng, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cách Bán Hàng cho Các Công Ty: Phần 4
Thứ Sáu, ngày 28 Tháng Giêng, 11 giờ sáng – 12:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Thị Kỹ Thuật Số theo Ngân Sách: Tổng Quan cho Giới Tiểu Thương
Thứ Sáu, ngày 28 Tháng Giêng, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Khởi Nghiệp Kinh Doanh Thức Ăn Làm Ở Nhà – Phần 2
Thứ Hai, ngày 31 Tháng Giêng, 2 – 4 giờ chiều
Chương Trình Nhà Hàng SBDC Bắc California
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (PHẦN 2 )
Thứ Hai, ngày 31 Tháng Giêng, 6 – 7:30 tối
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Viết một Kế Hoạch Kinh Doanh Hấp Dẫn
Thứ Tư, ngày 2 Tháng Hai, Trưa – 4:30 chiều
SCORE Đông Vịnh
$23

Tiếp Cận Vốn cho Tiểu Thương
Thứ Năm, ngảy 3 Tháng Hai, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Quản Lý Tài Chánh cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngảy 3 Tháng Hai, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Biết Các Quyền Của Quý Vị: Trục Xuất Thương Mại
Thứ Ba, ngày 8 Tháng Hai, 3 – 4 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền
Miễn Phí

Tiếp Thị Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngảy 10 Tháng Hai, 11 giờ sáng – 12:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hoạch Định cho Lợi Nhuận
Thứ Năm, ngảy 10 Tháng Hai, 1 – 4 giờ chiều
SCORE Đông Vịnh
$23

Các Vấn Đề Pháp Lý đối với Việc Khởi Nghiệp Tiểu Thương
Thứ Ba, ngày 11 Tháng Hai, 9 giờ sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$23

Cách Bán Hàng tại Chợ Nông Sản
Thứ Hai, ngày 28 Tháng Hai, 2 – 4 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Posted: January 14th, 2022 1:09 PM

Last Updated: January 14th, 2022 1:16 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.