Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 26 Tháng Hai, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Những Thay Đổi Gần Đây Giúp Các Tiểu Thương, Chủ Sở Hữu Duy Nhất Tiếp Cận Các Khoản Vay PPP Dễ Dàng Hơn

Để tiếp cận các doanh nghiệp nhỏ nhất, SBA cung cấp thời hạn ghi danh dành riêng cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có từ 20 nhân viên trở xuống và chủ sở hữu duy nhất đến hết Thứ Tư, ngày 10 Tháng Ba, 2021 để nộp đơn xin các khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP). Điều này sẽ giúp các bên cho vay và các đối tác cộng đồng có thêm thời gian làm việc với các doanh nghiệp nhỏ nhất để gửi đơn xin của họ, đồng thời cũng bảo đảm rằng các doanh nghiệp đủ điều kiện cho các khoản vay PPP lớn hơn sẽ vẫn có nhiều thời gian để nộp đơn xin và nhận hỗ trợ trước khi chương trình hết hạn vào ngày 31 Tháng Ba, 2021.

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương là một khoản vay được thiết kế để cung cấp động cơ trực tiếp cho các tiểu thương để lưu giữ công nhân của họ trong sổ lương. Đối với hầu hết những người đi vay, khoản vay tối đa là gấp 2.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ lên đến tối đa $2 triệu. Đối với những người vay trong lãnh vực Dịch Vụ Ăn Uống và Chỗ Ở, số tiền vay tối đa là gấp 3.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ lên đến tối đa $2 triệu. SBA sẽ xóa bỏ các khoản vay này nếu tất cả các tiêu chuẩn để lưu giữ nhân viên được đáp ứng, và số tiền này được sử dụng cho các chi phí hợp lệ.

Tổng thống Biden cũng thông báo về những thay đổi thêm trong chương trình để giúp việc tiếp cận các khoản vay PPP công bằng hơn. SBA sẽ:

 • Cho phép các chủ sở hữu duy nhất, các nhà thầu độc lập, và các cá nhân tự kinh doanh nhận được hỗ trợ tài chính nhiều hơn bằng cách sửa đổi công thức tài trợ của PPP cho các loại đương đơn này;
 • Loại bỏ hạn chế loại trừ đối với quyền tiếp cận PPP cho các chủ tiểu thương có tiền án về trọng tội không phải là gian lận, phù hợp với đề nghị của quốc hội lưỡng đảng;
 • Loại bỏ các hạn chế tiếp cận PPP đối với các chủ tiểu thương, là những người đã gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền vay của sinh viên bằng cách loại bỏ việc không trả tiền nợ của sinh viên như một điều kiện để truất quyền tham gia chương trình PPP; và
 • Bảo đảm quyền truy cập cho các chủ tiểu thương không phải là công dân nhưng là cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ bằng cách làm rõ rằng họ có thể sử dụng Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế Cá Nhân (ITIN) để nộp đơn xin PPP.

Hỏi đối tác ngân hàng của quý vị xem họ có đang tham gia chương trình PPP hay không. Nếu họ không tham gia, thì hãy kết nối với một nhà cho vay bằng công cụ Đối Sánh Nhà Cho Vay của SBA hoặc một trong danh sách những nhà cho vay có tham gia tại địa phương này.

Gói Kích Thích Kinh Tế Của Tiểu Bang Vàng

Vào Thứ Ba, ngày 23 Tháng Hai, Thống Đốc Newsom đã ký một gói cứu trợ trị giá $7.6 tỷ bao gồm $2 tỷ tài trợ bổ sung cho các tiểu thương và khoản tiền kích thích kinh tế $600 cho những cư dân có lợi tức thấp. Gói này cũng bao gồm phần hỗ trợ tài chánh cho những người kiếm được ít hơn $75,000 mỗi năm và sử dụng ITIN để đóng thuế lợi tức của họ, bao gồm cả những người nhập cư không đủ điều kiện nhận các khoản tiền kích thích kinh tế của liên bang năm ngoái.

Các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ $1,000 đến $2.5 triệu sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp, với ưu tiên dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ và người thiểu số làm chủ và các doanh nghiệp ở những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Các khoản trợ cấp sẽ từ $5,000 đến $25,000. Khoảng $50 triệu sẽ được phân bổ cho các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận.

Gói do Thống Đốc ký cũng sẽ hủy bỏ các khoản phí liên quan đến các giấy phép như thẩm mỹ, cắt tóc, và đồ uống có cồn, cho hai năm tới.

Tính đến Thứ Ba khi bản sao này được hoàn thiện, chi tiết về cách nộp đơn xin trợ cấp kinh doanh vẫn chưa được đăng tải. Các doanh nghiệp được khuyến khích theo dõi https://careliefgrant.com/ để biết thêm chi tiết.

Quý Vị Có Yêu Thích Hồ Không? Hãy Chia Sẻ Ý Tưởng Của Quý Vị!

Sau Chương Trình Thử Nghiệm Nhà Cung Cấp Hồ Merritt, Thành Phố Oakland đang tìm kiếm ý kiến đóng góp về Hồ Merritt. Hãy chia sẻ những suy nghĩ của quý vị về:

 • Bán Hàng Trên Đường Phố
 • Xe Cộ Lưu Thông và Bãi Đậu Xe
 • Sạch Sẽ và Môi Trường
 • Các Vấn Đề về Phẩm Chất Cuộc Sống
 • Các Vấn Đề Hàng Đầu Mà Quý Vị Quan Tâm

Hãy tham gia cuộc thăm dò tại: www.oaklandca.gov/lakemerritt

Các Buổi Họp Cộng Đồng Tại Tòa Đô Chánh về Phòng Chống Bạo Lực

Trong nỗ lực lắng nghe ý kiến trực tiếp từ các cộng đồng và cư dân của Oakland, Bộ Phòng Chống Bạo Lực (DVP) sẽ tổ chức ba buổi họp cộng đồng tại tòa đô chánh mở rộng cho công chúng để thảo luận về cách Thành Phố Oakland có thể cải thiện các nỗ lực ngăn ngừa và ngăn chặn bạo lực trong thành phố của chúng ta. Thông tin thu thập được sẽ cung cấp dữ kiện cho việc lập kế hoạch chiến lược của DVP và các khoản đầu tư trong tương lai vào các chương trình và dịch vụ nhằm giảm thiểu bạo lực và chấn thương.

Mỗi buổi họp tại tòa đô chánh sẽ nhắm mục tiêu đến một khu vực cụ thể của Oakland – phía tây, trung tâm phía đông, sâu phía đông – để giúp tập trung cuộc trò chuyện vào các mối quan tâm đặc biệt của khu vực đó:

 • Phía Tây Oakland: Thứ Năm, ngày 25 Tháng Hai, 5 – 7 giờ chiều. Ghi danh tại đây
 • Phía Đông Trung Tâm Oakland: Thứ Năm, ngày 11 Tháng Ba, 5 – 7 giờ chiều
 • Sâu Phía Đông Oakland: Thứ Năm, ngày 18 Tháng Ba, 5 – 7 giờ chiều.

Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận được một email xác nhận có chứa thông tin về việc tham gia buổi họp.

Những kết nối để ghi danh cho hai sự kiện trực tuyến trong Tháng Ba sẽ sớm đến, xin quý vị vui lòng kiểm tra trang web để biết chi tiết.

Thành Phố Ra Mắt Chương Trình Huấn Luyện Tuyển Dụng Miễn Phí

Hội Đồng Phát Triển Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland đã ra mắt một chương trình huấn luyện kỹ năng trực tuyến, miễn phí do Metrix Learning cung cấp. Tham gia các khóa học có thể giúp người dân Oakland cải thiện nhiều kỹ năng khác nhau, đạt được chứng chỉ công nghiệp, bắt đầu sự nghiệp mới hoặc thăng tiến trên nấc thang nghề nghiệp. Metrix Learning cung cấp hơn 5,000 khóa học dẫn đến hơn 180 chứng chỉ công nghiệp, với các lớp học trực tuyến bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quảng Đông. Có thể truy cập 24/7, các khóa học theo nhịp độ tự ấn định cho phép người dùng tham gia các lớp học khi thấy thuận tiện cho họ. Tài nguyên huấn luyện này được cung cấp cho bất kỳ cư dân hoặc chủ doanh nghiệp Oakland nào. Ghi danh tại: https://oakland.metrixlearning.com/

Nộp Đơn Bây Giờ Để Xin Tài Trợ Ngăn Chặn Lãng Phí

StopWaste đang cung cấp các khoản tài trợ với tổng số tiền tài trợ lên đến $475,000 cho các dự án tập trung vào việc ngăn chặn lãng phí trong Quận Alameda và hỗ trợ các cộng đồng địa phương trong bốn phân loại sau:

 • Tái Sử Dụng & Sửa Chữa: Lên đến tối đa là $20,000 mỗi khoản tài trợ cho các dự án ngăn chặn việc thải bỏ hoặc tái chế để ủng hộ cho việc sửa chữa, tái sử dụng, phục hồi và phân phối lại hàng hóa và vật liệu. Dành cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.
 • Ngăn Ngừa Lãng Phí Thực Phẩm: Lên đến tối đa là $20,000 cho các dự án ngăn chặn lãng phí thực phẩm thông qua việc thiết kế lại sản phẩm hoặc tiến trình hoặc thu hồi và phân phối lại thực phẩm có thể ăn được dư thừa để cung cấp cho người dân. Dành cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.
 • Thiết Bị Quyên Góp Thực Phẩm Dư Thừa: Lên đến tối đa là $10,000 cho thiết bị lưu trữ và vận chuyển để thu hồi hoặc hiến tặng thực phẩm dư thừa có thể ăn được mà nếu không sẽ bị lãng phí. Chỉ dành cho các tổ chức phi lợi nhuận.
 • Bao Bì Vận Chuyển Có Thể Tái Sử Dụng: Lên đến tối đa là $10,000 cho các thiết bị có thể tái sử dụng như sọt, thùng và màng bọc kệ kê hàng để thay thế bao bì có tuổi thọ hạn chế được sử dụng trong sản xuất, vận chuyển và/hoặc phân phối. Dành cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.

Để biết chi tiết, hãy vào xem www.StopWaste.org/Grants. Hạn chót để nộp đơn xin là ngày 15 Tháng Ba, 2021.

Kế Hoạch Tiêm Chủng Cho Quận Alameda

Nguồn cung cấp vắc-xin cho COVID-19 hiện tại bị hạn chế, và Quận Alameda đang tuân theo hướng dẫn ưu tiên về vắc-xin của Tiểu Bang. Khi nguồn cung cấp vắc-xin tăng lên, quý vị sẽ có thể nhận được vắc-xin thông qua một điểm phân phối (POD) do Quận quản lý hoặc qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Quận Alameda hiện đang ở trong Giai Đoạn 1a và 1b. Xin quý vị vui lòng vào xem trang web này để biết thông tin về tiêm chủng và ghi danh để được thông báo khi đến lượt của quý vị: https://covid-19.acgov.org/vaccines

Xin lưu ý, đây KHÔNG phải là ghi danh để nhận vắc xin. Thông tin quý vị cung cấp được giữ kín và sẽ giúp Quận Alameda trong việc hoạch định. Quận sẽ liên lạc với quý vị để cung cấp thêm thông tin chi tiết về nơi có vắc xin khi đến lượt quý vị. Trong thời gian chờ đợi, xin quý vị vui lòng tự bảo vệ mình khỏi COVID-19 bằng cách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác, tránh đám đông, và rửa tay thường xuyên.

Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình để tìm hiểu về kế hoạch tiêm chủng của họ và ghi danh với Tiểu Bang tại: https://myturn.ca.gov/

Để tìm hiểu thêm về việc lập kế hoạch chủng ngừa trong Quận Alameda, xin quý vị vui lòng vào xem trang web của họ.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

PPP 2.0 2021 Foro Interactivo
Cada lunes y miércoles, 6 – 9 p.m.
Phòng Thương Mại Của Người Gốc Tây Ban Nha Tại California
Sin Costo Alguno

Serie de 12 Talleres para EmprendedoresDMMatt&Bet Hispanos
Cada martes hasta el 20 de Abril, 6 – 9 p.m.
Phòng Thương Mại Của Người Châu Mỹ La Tinh Tại Oakland
Sin Costo Alguno

Trải Nghiệm Của Khách Hàng Của Quý Vị trong Hiện Thực Mới Được Ăn Uống Trong Tiệm
Thứ Hai, ngày 1 Tháng Ba, 2 – 3:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Sách Lược Mở Lại Doanh Nghiệp Thời COVID-19
Thứ Ba, ngày 2 Tháng Ba, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Cách Biến Doanh Nghiệp Của Quý Vị Thành Trực Tuyến
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Ba, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP)
El Viernes, 5 de Marco, 10:30 – 11:30 a.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Loạt Bài Khôi Phục Kinh Doanh: Khoản vay EIDL của tôi sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của tôi như thế nào?
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Ba, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP)
El Martes, 9 de Marco, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Mọi Doanh Nghiệp Đều Hoạt Động Trực Tuyến – nhờ có Đại Dịch, Phần 3
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Ba, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Các Nhu Cầu Phải Biết Về Bảo Hiểm cho Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Ba, 10 giờ sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$15

Chuẩn Bị Khai Thuế cho Chủ Nhân Tiểu Thương: Hãy Chuẩn Bị!
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Ba, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP)
El Jueves, 11 de Marco, Noon – 1:00 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Ủy Ban Tác Động Cộng Đồng: Sức Mạnh của Quan Hệ Đối Tác
Thứ Ba, ngày 16 Tháng Ba, 10 - 11:30 sáng
Phòng Thương Mại Đô Thị Của Oakland
Miễn Phí

COVID-19: Loạt Hội Thảo Trên Web Về Phát Triển & Tối Ưu Hóa Trang Web Phần 2
Thứ Năm, ngày 18 Tháng Ba, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Giờ Tiếp Thị Kỹ Thuật Số: Chiến Thuật Tiếp Thị Kỹ Thuật Số Khi Quý Vị Tiếp Tục Chuyển Mình và Phục Hồi
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Ba, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & Caseforce
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Ba, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Lập Bản Đồ Tư Duy Cho Tiểu Thương Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Ba, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

COVID-19: Hướng Dẫn Cho Người Thuê Nhà Thương Mại
Thứ Tư, ngày 31 Tháng Ba, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

COVID-19: Hướng Dẫn Kinh Doanh Về Chăm Sóc Cá Nhân
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Tư, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Posted: February 26th, 2021 10:20 AM

Last Updated: February 26th, 2021 10:27 AM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.