Thông tin cập nhật các Nguồn trợ giúp cho Doanh nghiệp – EWDD 16 Tháng Tám, 2021

Đây là thông tin cập nhật từ Phòng Phát triển Lực lượng Kinh tế & Lao động của Thành phố Oakland (Economic & Workforce Development Department, EWDD) dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang thực hiện hỗ trợ họ. Đây chỉ là các nguồn trợ giúp nổi bật trong số các nguồn trợ giúp có sẵn.

Để biết thông tin về các quyền lợi người lao động, khoản trợ cấp, khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ có sẵn, vui lòng truy cập trang web Nguồn Trợ Giúp Doanh Nghiệp & Người Lao Động của chúng tôi. Trang web sẽ được cập nhật định kỳ khi có thêm thông tin, vì vậy hãy kiểm tra trang web thường xuyên.

Tất cả mọi người trong Quận Alameda đều phải đeo đồ che mặt – bất kể tình trạng chích ngừa – dù ở trong nhà ở nơi làm việc hay nơi công cộng, ngoài một số ít trường hợp được miễn trừ. Quận cũng đề nghị các doanh nghiệp cung cấp đồ che mặt cho các cá nhân khi họ đi vào cơ sở kinh doanh. Câu hỏi thường gặp (FAQ) của quận về việc đeo đồ che mặt trong nhà và tại nơi làm việc sẽ cung cấp các hướng dẫn về trách nhiệm của doanh nghiệp, bao gồm cả các yêu cầu về bảng chỉ dẫn.

Chích ngừa vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, giúp phòng ngừa hầu hết các trường hợp nhập viện và tử vong có liên quan. Quận Alameda đã đăng thông tin một Bộ Dụng cụ Chích ngừa cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp muốn hỗ trợ nhân viên chích ngừa.

Yelp Giúp các Doanh nghiệp Truyền đạt các Yêu cầu về Chích ngừa

Đối với những doanh nghiệp đã có mặt trên Yelp, nền tảng này hiện đang giúp các doanh nghiệp truyền đạt các quy trình chích ngừa của họ thông qua hai thuộc tính miễn phí mới – “bắt buộc phải có bằng chứng chích ngừa” (“proof of vaccination required”) và “tất cả nhân viên đều được chích ngừa đầy đủ” (“all staff fully vaccinated”). Người dùng sẽ có thể lọc thông tin theo các thuộc tính này khi tìm kiếm. Để giúp bảo vệ các doanh nghiệp có thể gặp phải phản ứng dữ dội đối với các chính sách chích ngừa của họ, nền tảng này đang chủ động giám sát các trang Yelp của các doanh nghiệp kích hoạt các thuộc tính này. Để thêm thuộc tính, hãy đăng nhập vào tài khoản Yelp for Business của quý vị và làm theo các bước sau đây:

  • Chuyển đến phần Thông tin doanh nghiệp (Business Information)
  • Nhấp vào Thêm (Add) (hoặc Chỉnh sửa (Edit) nếu quý vị có nội dung hiện có ở đây) bên cạnh “Tiện nghi và các công cụ khác” (“Amenities and more”)
  • Nhấp vào Có (Yes) bên cạnh thuộc tính mà quý vị muốn bật
  • Nhấp vào Lưu thay đổi (Save Changes)

Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích kiểm tra các danh sách trực tuyến khác (như Google, Facebook, Instagram, v.v.) để xác nhận rằng giờ hoạt động hiện tại đang được hiển thị. Trong một số trường hợp, danh sách các doanh nghiệp đã tạm thời đóng cửa có thể chưa được cập nhật để phản ánh giờ hoạt động hiện tại.

Trợ cấp dành cho các Chủ Doanh nghiệp có Thu nhập thấp Đủ tiêu chuẩn

Renaissance Entrepreneurship Center và Alameda County-Oakland Community Action Partnership đã hợp tác để cung cấp các khoản cứu trợ trị giá $1,500 cho 60 chủ doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn tại Oakland. Các khoản trợ cấp được trao trên cơ sở ai đăng ký trước được cấp trước. Để hội đủ tiêu chuẩn, ứng viên phải có:

  • Một doanh nghiệp đang hoạt động ở Oakland, CA
  • Giấy phép kinh doanh năm 2021 của Thành phố Oakland
  • Giấy tờ tài chính doanh nghiệp từ năm 2019 hoặc 2020 (tờ khai thuế, phiếu lương, bảng sao kê ngân hàng, báo cáo điểm bán hàng, thuế hàng quý)
  • Thu nhập hộ gia đình ở mức thấp đến trung bình vào năm 2019 hoặc 2020 như được thể hiện trong biểu đồ trên trang web của chương trình.

Cổng Thông tin Xóa Nợ Vay PPP

SBA đã đưa vào hoạt động một cổng thông tin ghi danh được tổ chức tối ưu để cho phép người vay có các khoản vay của Chương trình Bảo vệ Phiếu lương (PPP) lên tới $150,000 được làm đơn xin xóa nợ trực tiếp thông qua SBA. Một người vay ghi danh xin xóa nợ vay PPP sau khi tất cả các khoản vay mà người vay yêu cầu xóa nợ đã được sử dụng. Người vay có thể ghi danh xin xóa nợ bất kỳ lúc nào trước ngày đáo hạn khoản vay.

Hãy kiểm tra xem liệu chủ nợ của quý vị có tham gia chương trình xóa nợ trực tiếp thông qua SBA không và sử dụng cổng thông tin của SBA để làm đơn. Các câu hỏi trên cổng thông tin tương ứng với các câu hỏi trong Mẫu SBA 3508S. Sau khi nộp đơn, hãy nhớ theo dõi đơn ghi danh của quý vị để biết có được xóa nợ hay không.

Nếu chủ nợ của quý vị không tham gia vào cổng thông tin của SBA, quý vị phải ghi danh xin xóa nợ thông qua chủ nợ của mình. Chủ nợ của quý vị có thể cung cấp cho quý vị Mẫu đơn SBA 3508, Mẫu đơn SBA 3508EZ, Mẫu đơn SBA 3508S hoặc một mẫu đơn tương đương của chủ nợ. Chủ nợ của quý vị có thể cung cấp thêm hướng dẫn về cách nộp đơn và có thể liên lạc tiếp để yêu cầu thêm tài liệu.

Người vay cần hỗ trợ về xóa nợ trực tiếp có thể liên lạc với trung tâm tổng đài xóa nợ chuyên trách của SBA theo số (877) 552-2692, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trung tâm tổng đài chỉ có thể hỗ trợ các đương đơn xin xóa nợ trực tiếp; Tất cả những người đi vay khác cần liên lạc trực tiếp với chủ nợ PPP của họ.

Các Nguồn Lực để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Hội Thảo Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số ví dụ các buổi hội thảo và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các thông tin bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Khoản vay Hỗ trợ Tổn thương Kinh tế do COVID: Các Khoản vay này có Phù hợp với Quý vị không?!
Thứ Ba, ngày 17 Tháng Tám, 9:30 – 10:30 giờ sáng
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Đối Thoại Cộng Đồng Để Giải Quyết Tình Trạng Vô Gia Cư: Phát Triển Các Chiến Lược Thành Công
Thứ Ba, ngày 17 Tháng Tám, 10 – 11 giờ sáng
Phòng Thương Mại Oakland (Oakland Chamber of Commerce)
Miễn phí

Tổng quan về Xóa nợ Trực tiếp PPP
Thứ Ba, ngày 17 Tháng Tám, 10:30 sáng – Trưa
NorCal SBDC |Miễn phí

Quý vị Cần Nhân viên?! Các Giải pháp Thực tiễn cho Thách thức của Doanh nghiệp Nhỏ này
Thứ Tư, ngày 18 Tháng Tám, 10:30 – 11:30 giờ sáng
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Chọn Nền Tảng Thương Mại Điện Tử Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 18 Tháng Tám, 11 giờ sáng – 12: 30 chiều
Shasta-Cascade SBDC
Miễn phí

A Just East Bay: Từ Ứng phó đến Chuyển đổi
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Tám, Buổi Trưa
Tổ chức Cộng đồng Vịnh Đông (East Bay Community Foundation)
Miễn phí

Tuyển dụng và Phát triển Con người trong Quá trình Phục hồi COVID-19
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Tám, 9 – 10 giờ sáng
Liên doanh cộng đồng Thái Bình Dương (Pacific Community Ventures)
Miễn phí

Việc KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Tám, 2 – 3 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Phiên Trợ giúp Pháp lý Trực tuyến LSE
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Tám, 4 – 6 giờ chiều
Ủy ban Luật sư về Quyền dân sự (Lawyers’ Committee for Civil Rights)
Miễn phí

Chương trình Bảo vệ Tiền lương: Đã đến lúc Chuẩn bị Sẵn sàng Ghi danh xin Xóa Nợ của Quý vị!
Thứ Sáu ngày 20 Tháng Tám, 1:30 – 2:30 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Trở lại Làm việc: Cập nhật thông tin COVID-19
Thứ Ba, ngày 24 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
NorCal SBDC
Miễn phí

Cómo financiar su negocio (en Español)
Thứ Ba, ngày 24 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
NorCal SBDC
Miễn phí

Nhu cầu Bảo hiểm Thiết yếu Dành cho Doanh nghiệp Nhỏ
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 9 – 11 giờ sáng
East Bay SCORE
$15

Tài chính Doanh nghiệp Nhỏ 101
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 10:30 giờ sáng – Trưa
NorCal SBDC
Miễn phí

Tiếp Thị Dịch Vụ Của Quý Vị Trong Thời Gian Khó Khăn
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda (Alameda County SBDC)
Miễn phí

Quý vị Có Thể Trả Tiền Chuộc Dữ liệu không? Tìm hiểu về An ninh Mạng NGAY!
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 1:30 – 2:30 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Quý vị Cần Nhân viên?! Các Giải pháp Thực tiễn cho Thách thức của Doanh nghiệp Nhỏ này
Thứ Năm, ngày 26 Tháng Tám, 1 – 2 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Khoản vay Hỗ trợ Tổn thương Kinh tế do COVID: Các Khoản vay này có Phù hợp với Quý vị không?!
Thứ Năm, ngày 26 Tháng Tám, 3:30 – 4:30 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Phụ nữ Da đen trong Kinh doanh: Tăng trưởng, Tác động và Cộng đồng
Thứ Năm, ngày 26 Tháng Tám & Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Tám
CEO’s Making Waves
$47-$197

Trợ cấp Cứu trợ CA: Sẵn sàng Cho Vòng Tiếp theo!
Thứ Hai, ngày 30 Tháng Tám, 3 – 4 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Trợ cấp Cứu trợ CA: Sẵn sàng Cho Vòng Tiếp theo!
Thứ Ba, ngày 31 Tháng Tám, 10:30 – 11:30 giờ sáng
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Lập kế hoạch Kinh doanh của Quý vị
Thứ Năm, ngày 9 Tháng Chín, 10 giờ sáng – Trưa
NorCal SBDC
Miễn phí

Hội nghị Thượng đỉnh Trực tuyến Tuần lễ Doanh nghiệp Nhỏ Quốc gia 2021
Thứ Hai, ngày 13 Tháng Chín - Thứ Tư, ngày 15 tháng Chín, 8 giờ sáng – 3 giờ chiều
SBA
Miễn phí

Giới thiệu về Kinh doanh Nhà hàng cho Người nói tiếng Tây Ban Nha
Thứ Tư, ngày 15 Tháng Chín, 11 giờ sáng – 12:30 chiều
SBDC Quận Alameda (Alameda County SBDC)
Miễn phí

Tiếp cận Công bằng đối với Tín dụng Doanh nghiệp Nhỏ
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Mười, 10 giờ sáng – 1 giờ chiều
Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco (Federal Reserve Bank of San Francisco)
Miễn phí

Posted: August 16th, 2021 2:31 PM

Last Updated: August 16th, 2021 2:44 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.