Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-10 minute exercise to test how well the new navigation works.

Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 9 Tháng Tư, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Thử nghiệm vẫn quan trọng ngay cả khi vắc-xin được tung ra. Nếu quý vị đang bị các triệu chứng hoặc đã tiếp xúc gần gũi với người nào đó được xác nhận là có COVID-19, xin vui lòng vào xem trang web của Quận Alameda để tìm Các Địa Điểm Thử Nghiệm Trong Cộng ĐồngCác Địa Điểm Thử Nghiệm Di Động.

Quận Alameda đã chuyển đến Bậc Cam trong Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Tiểu Bang vào Thứ Tư, ngày 31 Tháng Ba. Quận phải ở trong Bậc Cam ít nhất ba tuần trước khi chuyển sang Bậc Vàng tiếp theo, ít hạn chế hơn. Để biết danh sách các hoạt động được phép, hãy vào xem covid19.ca.gov/safer-economy/ và nhập Alameda vào phần tìm kiếm. Các doanh nghiệp và hoạt động được phép mở theo Bậc Cam của Tiểu Bang phải tiếp tục tuân thủ Phần Hướng Dẫn Về Công Nghiệp của Tiểu Bang: covid19.ca.gov/industry-guidance/.

Miễn là tỷ lệ nhập viện vẫn còn thấp và việc triển khai vắc-xin vẫn đang được tiến hành, Tiểu Bang sẽ hoàn toàn hủy bỏ hầu hết các hạn chế về COVID-19 vào ngày 15 Tháng Sáu. Vẫn phải đeo khẩu trang. Hãy tìm hiểu thêm về các bước đã được hoạch định ngoài Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn.

Tiểu Bang Sửa Đổi Những Hướng Dẫn cho Các Dịp Tổ Chức và Buổi Trình Diễn Trực Tiếp Trong Nhà

Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 15 Tháng Tư, các hoạt động bổ sung – bao gồm các cuộc nhóm họp, các dịp tổ chức hoặc họp hành riêng tư (như các bữa tiệc chiêu đãi hoặc hội nghị), và các dịp tổ chức và buổi trình diện trực tiếp có chỗ ngồi trong nhà – sẽ được cho phép. Trong Bậc Cam, những điều sau được cho phép:

 • Nhóm họp ngoài trời tối đa là 50 người
 • Nhóm họp trong nhà tiếp tục không được khuyến khích, nhưng được phép với những sửa đổi ở mức 25% sức chứa hoặc tối đa 25 người
 • Các dịp tổ chức hoặc cuộc họp riêng tư ngoài trời như tiệc chiêu đãi hoặc hội nghị, lên đến tối đa 100 người (sức chứa tăng lên 300 người nếu tất cả khách đã được kiểm tra hoặc xuất trình bằng chứng đã chủng ngừa đầy đủ)
 • Các dịp tổ chức hoặc cuộc họp riêng tư trong nhà như tiệc chiêu đãi hoặc hội nghị, chỉ lên đến tối đa 150 người nếu tất cả khách đã được kiểm tra hoặc xuất trình bằng chứng đã chủng ngừa đầy đủ
 • Các dịp tổ chức hoặc các buổi trình diễn trực tiếp trong nhà với giới hạn sức chứa dựa trên quy mô địa điểm và các sửa đổi bao gồm việc giữ khoảng cách vật lý, mua vé trước, kiểm tra nhân viên hàng tuần, các khu vực được chỉ định để ăn uống, và sự tham dự chỉ dành cho khách trong tiểu bang.
  • Các địa điểm có sức chứa tối đa 1,500 người: Sức chứa bị giới hạn ở 15% hoặc 200 người, sức chứa tăng lên đến 35% nếu tất cả khách đều được kiểm tra hoặc xuất trình bằng chứng đã chủng ngừa đầy đủ
  • Các địa điểm có sức chứa từ 1,501 người trở lên: Sức chứa bị giới hạn ở 10% hoặc 2,000 người, sức chứa tăng lên đến 35% nếu tất cả khách đều được kiểm tra hoặc xuất trình bằng chứng đã chủng ngừa đầy đủ.

Sắp có hướng dẫn cụ thể và sẽ được đăng tại: https://covid19.ca.gov/industry-guidance/#live-performances

Chương Trình Tài Trợ Của Liên Bang cho Các Nhà Điều Hành Địa Điểm Nay Đã Mở

After this email content was sent for translation, the SBA's application portal has experienced some technical issues. They are working to address them and bring the portal back up. You can still register in the portal and the SBA will share updates as they come available.

Chương trình Tài Trợ Cho Các Nhà Điều Hành Địa Điểm Đã Đóng Cửa (SVOG) bao gồm $15 tỷ tài trợ cho các địa điểm vì lợi nhuận và phi lợi nhuận đã đóng cửa. SBA bắt đầu nhận đơn xin vào Thứ Năm, ngày 8 Tháng Tư. Các đơn xin sẽ được chấp nhận trên căn bản theo thứ tự lần lượt cho đến khi hết quỹ. Số tiền tài trợ lên đến 45% tổng doanh thu kiếm được của một địa điểm, với mức tài trợ tối đa được giới hạn là $10 triệu.

Ứng viên có thể nộp đơn bất cứ lúc nào và bất luận khi nào thời điểm ưu tiên tài trợ của họ bắt đầu. SBA sẽ xếp các đơn đã nộp vào nhóm ưu tiên thích hợp, và trong mỗi nhóm ưu tiên, đơn xin sẽ được xem xét trên căn bản ai đến trước được phục vụ trước. Những địa điểm chịu thiệt hại kinh tế lớn nhất sẽ là những đơn xin đầu tiên được xử lý. SBA sẽ dành không dưới $2 tỷ tài trợ của chương trình để tài trợ cho các thực thể có không quá 50 nhân viên.

Các thực thể đủ điều kiện phải hoạt động kể từ ngày 29 Tháng Hai, 2020, và bao gồm:

 • Người điều hành hoặc quảng bá địa điểm trực tiếp
 • Nhà sản xuất cho sân khấu
 • Người điều hành tổ chức trình diễn nghệ thuật trực tiếp
 • Các nhà điều hành bảo tàng, vườn thú và bể nuôi cá thích hợp nào đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể
 • Nhà điều hành rạp chiếu phim
 • Đại diện tài năng

Nếu một thực thể đã nhận được khoản vay PPP sau ngày 27 Tháng Mười Hai, 2020, số tiền SVOG của họ sẽ bị trừ bớt theo số tiền vay PPP.

Các khoản tài trợ có thể được sử dụng cho các chi phí cụ thể, chẳng hạn như trả lương, trả tiền thuê nhà và thế chấp, tiện ích, mua thiết bị bảo hộ cho công nhân, thanh toán nợ, chi phí kinh doanh cần thiết và hơn thế nữa. Có câu hỏi? Hãy xem một phiên họp thông tin được ghi lại, xem lại Các Câu Hỏi Thường Được Nêu Ra hoặc gửi email đến SVOGrant@sba.gov

Ngày Của Đợt 6 Trong Chương Trình Tài Trợ Tiểu Thương Của Tiểu Bang Được Công Bố

Đợt 6 của Chương Trình Trợ Cấp Cứu Giúp Tiểu Thương Trong Thời COVID-19 của California sẽ bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 28 Tháng Tư và kết thúc vào Thứ Ba, ngày 4 Tháng Năm. Chương trình cung cấp các khoản tài trợ từ $5,000 đến $25,000.

Đợt 6 dành cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận trong danh sách chờ đợi hiện thời mà không được chọn trong Các Đợt 1, 2, 3, 4 hoặc 5 và những ứng viên mới hội đủ các tiêu chuẩn hợp lệ được tìm thấy tại CAReliefGrant.com. Các ứng viên không được chọn để nhận trợ cấp trong các đợt trước không cần nộp đơn lại và sẽ tự động được chuyển vào Đợt 6. Các ứng viên mới nên nộp đơn thông qua một đối tác được tìm thấy tại CAReliefGrant.com. Các video theo yêu cầu bằng nhiều ngôn ngữ có thể hướng dẫn quý vị trong tiến trình nộp đơn xin.

Đường Phố Linh Động Giúp Cho Việc Sử Dụng Vỉa Hè Dễ Dàng, Lề Đường Dùng Cho Kinh Doanh

Với việc chuyển sang Bậc Cam, các quán bar được phép hoạt động ngoài trời mà không cần phục vụ thức ăn. Các quán bar, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh khác muốn sử dụng vỉa hè kế cận, làn đường đậu xe hoặc làn đường dành cho xe cộ để làm chỗ ngồi ngoài trời được khuyến khích tìm đến Sáng Kiến Đường Phố Linh Động. Tất cả các khoản phí đã được miễn và việc cấp phép đã được đơn giản hóa để doanh nghiệp sử dụng quyền qua lại công cộng, bao gồm các vỉa hè, làn đậu xe và việc đóng cửa một phần hoặc toàn bộ đường phố. Các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các bãi đậu xe tư nhân và các khu vực ngoài trời khác của tư nhân cũng sẽ được lợi ích từ các tiến trình cấp phép được đơn giản hóa tại oaklandca.gov/flexstreets.

Hạn Chót Nộp Đơn cho Các Khoản Vay PPP Được Kéo Dài

Hạn chót nộp đơn để xin các khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) đã được kéo dài đến ngày 31 Tháng Năm, 2021. Các khoản vay PPP cung cấp động cơ trực tiếp cho các tiểu thương để lưu giữ công nhân của họ trong sổ lương. Đối với hầu hết những người đi vay, khoản vay tối đa là gấp 2.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ lên đến tối đa là $2 triệu. Đối với những người vay trong lãnh vực Dịch Vụ Ăn Uống và Chỗ Ở, số tiền vay tối đa là gấp 3.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ lên đến tối đa là $2 triệu. SBA sẽ xóa bỏ các khoản tiền vay nếu đáp ứng được tiêu chuẩn là tất cả nhân viên đều được lưu giữ, và số tiền này được sử dụng cho các chi phí hợp lệ.

Tổng thống Biden đã thông báo về những thay đổi thêm trong chương trình để giúp cho việc tiếp cận các khoản vay PPP công bằng hơn và dành cho các chủ sở hữu duy nhất, các nhà thầu độc lập, và các cá nhân tự kinh doanh; chủ nhân tiểu thương có tiền án về trọng tội không phải là gian lận hoặc vi phạm khoản nợ cho vay của sinh viên; các chủ nhân tiểu thương không phải là công dân nhưng là cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ bằng cách làm rõ rằng họ có thể sử dụng Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế Cá Nhân (ITIN) để nộp đơn xin PPP.

Hỏi đối tác ngân hàng của quý vị xem họ có đang tham gia chương trình PPP hay không. Nếu họ không tham gia, thì hãy kết nối với một nhà cho vay bằng công cụ Đối Sánh Nhà Cho Vay của SBA hoặc danh sách những nhà cho vay có tham gia tại địa phương này. Nếu quý vị cần trợ giúp về đơn xin, hãy tìm các tổ chức phi lợi nhuận địa phương cung cấp hỗ trợ điều hướng trên trang web của chúng tôi.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Cập Nhật Hàng Tuần Trực Tiếp Hỏi & Đáp Về COVID-19
Thứ Tư, 10:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Serie de 12 Talleres para Emprendedores Hispanos Sin Costo Alguno
Cada martes hasta el 20 de Abril, 6 – 9 p.m.
Phòng Thương Mại Của Người Gốc Tây Ban Nha Tại California
Sin Costo Alguno

Góp Ý và Thủ Thuật Qua Truyền Thông Xã Hội cho Các Doanh Nghiệp Thực Phẩm
Thứ Hai, ngày 12 Tháng Tư, 5 – 6:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) - Descripción gene
Lunes, 12 de Abril, 1 – 2 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) Mới
Thứ Hai, ngày 12 Tháng Tư, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Góp Ý và Thủ Thuật Qua Truyền Thông Xã Hội cho Các Doanh Nghiệp Thực Phẩm
Thứ Hai, ngày 12 Tháng Tư, 5 – 6:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Loạt Bài Phục Hồi Kinh Doanh: Bài Học Kinh Doanh Rút Ra Trong Thời COVID
Thứ Ba, ngày 13 Tháng Tư, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mở Lại Doanh Nghiệp Trong Thời COVID-19 –Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Ba, ngày 13 Tháng Tư, 9:30 – 10:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
Martes, 13 de Abril, 11 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa
Thứ Tư, ngày 14 Tháng Tư, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Kinh Tế Năm 2021
Thứ Năm, ngày 15 Tháng Tư, 9 – 11 giờ sáng
Phòng Thương Mại Đô Thị Tại Oakland
$50-$75

COVID-19: Reabriendo negocios - Entendiendo y Navaegando el Proceso de Reapertura
Jueves, 15 de Abril, 11:00 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Hội Chợ Nghề Nghiệp Trên Mạng Về Kinh Doanh & Công Nghệ
Thứ Năm, ngày 15 Tháng Tư, 11 giờ sáng – 2 giờ chiều
Đại Học Đông Vịnh Tiểu Bang California
Miễn Phí

COVID-19: Loạt Bài Hội Thảo Trên Mạng Về Phát Triển & Tối Ưu Hóa Trang Web, Phần 3
Thứ Năm, ngày 15 Tháng Tư, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương – Hội Thảo Trên Mạng Về Xóa Bỏ Khoản Vay
Thứ Năm, ngày 15 Tháng Tư, 3 – 4 giờ chiều
Citibank
Miễn Phí

Mở Lại Doanh Nghiệp Trong Thời COVID-19 –Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Hai, ngày 19 Tháng Tư, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
Martes, 20 de Abril, 10:00 – 11:00 a.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) - Descripción gene
Martes, 20 de Abril, Noon – 1 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Thương Mại Xã Hội: Cách Bán Hàng Qua FB, Instagram & Những Góp Ý Khác
Thứ Tư, ngày 21 Tháng Tư, Trưa – 1:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) Mới
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Tư, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Programa de protección de pago - Español
jueves, 22 abril, 2021, 15:00 – 16:00 Hora
Citibank
Gratis

COVID-19: Hướng Dẫn Kinh Doanh Về Chăm Sóc Cá Nhân
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Tư, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Giữ Chân Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID 19
Thứ Hai, ngày 26 Tháng Tư, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) Mới
Thứ Ba, ngày 27 Tháng Tư, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa
Thứ Tư, ngày 28 Tháng Tư, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Huy Động Vốn Từ Cộng Đồng
Thứ Tư, ngày 28 Tháng Tư, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) - Descripción gene
Jueves, 29 de Abril, 10 – 11:00 a.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Nghệ Sĩ Hành Động: Nghệ Thuật Tự Quảng Cáo
Thứ Năm, ngày 29 Tháng Tư, 11 giờ sáng – 12:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Mua / Bán một Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 29 Tháng Tư, 3 - 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cách Đưa Doanh Nghiệp Của Quý Vị Lên Mạng Internet
Thứ Ba, ngày 18 Tháng Năm, 3 - 5 giờ chiều.
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Posted: April 9th, 2021 3:13 PM

Last Updated: April 9th, 2021 3:55 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.