Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 8 Tháng Tư, 2022

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Bằng chứng tiếp tục cho thấy, Tiêm chủng và tiêm tăng cường vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại vi-rút. Quận Alameda đã đăng tải Bộ Công Cụ Tiêm Chủng Cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ nhân viên của họ để được chủng ngừa.

Nếu quý vị cần hỗ trợ kinh doanh cá nhân, hãy nhớ rằng quý vị có thể đặt một cuộc hẹn miễn phí, 30 phút tại 6 địa điểm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Trong Khu Phố khác nhau.

Xin Vui Lòng Thực Hiện một Cuộc Thăm Dò Ngắn về Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Mỗi hai năm một lần, các đồng nghiệp của chúng tôi trong chương trình Equal Access (Tiếp Cận Bình Đẳng) yêu cầu ý kiến đóng góp về việc tiếp cận ngôn ngữ từ những cá nhân nhận được các dịch vụ của Thành Phố – bao gồm các cập nhật như email này. Xin quý vị vui lòng dành một phút để trả lời cuộc thăm dò gồm 4 câu hỏi tại: https://forms.gle/qbFLzC6TKnstCCrV8

Nhắc Nhở: Sắc Lệnh Về Bằng Chứng Tiêm Chủng của Oakland Vẫn Có Hiệu Lực

Những người từ 12 tuổi trở lên tiếp tục phải xuất trình bằng chứng rằng họ đã được chủng ngừa để vào nhiều cơ sở trong nhà tại Oakland. Sắc lệnh khẩn cấp được Hội Đồng Thành Phố thông qua, Các Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra, mẫu giao thức dành cho doanh nghiệp và các chi tiết khác có tại: www.oaklandca.gov/VaxOrdinance. Sắc lệnh vẫn có hiệu lực cho đến khi Hội Đồng Thành Phố tuyên bố tình trạng khẩn cấp địa phương chấm dứt hoặc có hành động hủy bỏ luật hiện hành.

Chương Trình Tiết Kiệm Hưu Trí CalSavers

Trước ngày 30 Tháng Sáu, 2022, các hãng sở có từ năm nhân viên tại California trở lên bắt buộc phải có chương trình nghỉ hưu cho công nhân viên – thông qua một lựa chọn thị trường tư nhân, như chương trình hưu trí 401(k) hoặc Simple IRA, hoặc thông qua chương trình CalSavers do tiểu bang điều hành. Số lượng nhân viên của quý vị được tính bằng cách lấy trung bình số lượng nhân viên mà quý vị báo cáo cho Phòng Phát Triển Việc Làm trên hồ sơ của quý vị từ năm lịch trước đó. Luật Tiểu Bang nhằm giúp nhiều người tiết kiệm tiền bạc hơn để nghỉ hưu bằng một khoản khấu trừ lương thuận tiện và bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận có nhân viên được trả lương cũng như các doanh nghiệp vì lợi nhuận.

Các hãng sở có thể ghi danh qua trang web CalSavers hoặc, nếu họ đang cung cấp một giải pháp thay thế thị trường tư nhân đủ điều kiện như 401(k), hãy nộp đơn miễn trừ trên cùng một trang web. Sau khi ghi danh, hãng sở phải thêm nhân viên trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành ghi danh.

Thông tin bổ sung bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm các thắc mắc thường được nêu ra, các buổi hội thảo trên webhướng dẫn từng bước, được cung cấp: www.calsavers.com/

Sáng Kiến Đường Phố Linh Động Tiếp Tục đến năm 2023

Vào ngày 15 Tháng Ba, Hội Đồng Thành Phố Oakland đã thông qua một loạt Sắc Lệnh để đưa Sáng Kiến Đường Phố Linh Động trở thành một lựa chọn lâu dài cho các doanh nghiệp sử dụng quyền ưu tiên qua lại ngoài trời của công chúng. Từ khi ra mắt vào Tháng Sáu năm 2020, các tiến trình cấp giấy phép Đường Phố Linh Động được đơn giản hóa đã giúp các doanh nghiệp Oakland vượt qua đại dịch bằng cách mở rộng hoạt động của họ ra ngoài trời thông qua 140 quán cà phê và công viên vỉa hè, 13 đường phố bị đóng cửa, 14 không gian riêng được cho phép và hơn 60 giấy phép cho xe tải bán đồ ăn lưu động. Các chương trình cấp giấy phép hiện có sẽ hầu như không thay đổi và miễn phí cho đến hết Tháng Bảy năm 2023. Các doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động của mình ra ngoài trời nên nộp đơn xin tại www.oaklandca.gov/flexstreets.

Nghỉ Ốm Được Trả Lương Bổ Sung Của Tiểu Bang

Thống Đốc Newsom đã ký SB 114, theo đó sẽ cung cấp cho nhân viên được bảo hiểm tối đa 80 giờ nghỉ ốm được trả lương bổ sung liên quan đến COVID đến hết ngày 30 Tháng Chín, 2022. Có hiệu lực lùi lại đến ngày 1 Tháng Giêng, 2022, thời gian nghỉ ốm được trả lương bổ sung dành cho nhân viên:

  • là những người đã được khuyên cách ly,
  • là những người chăm sóc cho các thành viên trong gia đình bị nhiễm COVID,
  • tham dự buổi hẹn tiêm chủng hoặc tiêm tăng cường về COVID-19 cho bản thân hoặc cho một thành viên trong gia đình,
  • trải qua các triệu chứng hoặc đang chăm sóc cho một thành viên trong gia đình có các triệu chứng liên quan đến vắc-xin hoặc thuốc tăng cường

Hãy tìm hiểu thêm bằng cách xem lại các Câu Hỏi Thường Được Nêu Ra tại: https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/2022-SPSL-FAQs.html

Các Khoản Vay Lãi Suất Thấp cho Nhà Hàng, Chợ, Nhà Cung Cấp Xe Tải Bán Thực Phẩm

Đến hết Tháng Ba năm 2022, Quỹ Tặng Thức Ăn Cho Người Đói sẽ đưa ra mức lãi suất đặc biệt 6% đối với các khoản vay cho nhà hàng, chợ, các nhà cung cấp xe tải bán thực phẩm và các doanh nhân sản xuất thực phẩm khác. Các khoản vay lên đến $50,000 sẽ được hoàn trả trong khoảng thời gian tối đa năm năm. Họ cũng hỗ trợ kinh doanh miễn phí cho các doanh nhân và chủ doanh nghiệp trong lãnh vực sản xuất thực phẩm. Để tìm hiểu thêm, hãy liên lạc với Meche Sansores tại meche@feed-hunger.com hoặc (415) 433-7171.

Các Khoản Vay để Mở Nhà Hàng Mới

Chương trình Mở Cửa Main Street có các khoản vay đặc biệt dành cho các nhà hàng mới nằm trong bảy Địa Hạt trong chương trình Tài Trợ Khu Phố Phát Triển Cộng Đồng của Oakland. Số tiền cho vay tối đa là $120,000 và các khoản vay được cung cấp trên căn bản ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Để tìm hiểu thêm, hãy liên lạc với Adrian Gomez Zavala tại adrian@mainstreetlaunch.org hoặc (510) 830-3230.

Tài Trợ Kinh Doanh 0% Được Cung Cấp

Các khoản cho vay không lãi suất dành cho các doanh nhân và doanh nghiệp có lợi tức từ thấp đến trung bình ở các khu vực có thu nhập từ thấp đến trung bình của Oakland được cung cấp qua chương trình Mở Cửa Main Street. Các khoản vay lên đến $50,000 với thời hạn tối đa 5 năm có thể được sử dụng để mua đồ đạc và thiết bị, mua hàng tồn kho, làm vốn lưu động, tái cấp vốn cho khoản nợ kinh doanh lãi suất cao và thanh toán chi phí khởi động. Không đòi hỏi điểm tín dụng tối thiểu. Hãy điền vào mẫu xin vay tiền để bắt đầu.

Hướng Dẫn Cập Nhật Của Tiểu Bang về Các Sự Kiện Đông Người Trong Nhà

Có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Tư, 2022, Các đòi hỏi của Tiểu Bang về việc xác chứng tiêm chủng hoặc bằng chứng xét nghiệm âm tính cho các Sự Kiện Đông Người Trong Nhà sẽ được hủy bỏ và sẽ chuyển sang một đề nghị mạnh mẽ. Sự Kiện Đông Người Trong Nhà là những sự kiện lớn trong nhà với hơn 1,000 người tham dự. Tiểu Bang sẽ tiếp tục đề nghị xác minh tiêm chủng hoặc bằng chứng xét nghiệm âm tính cho Các Sự Kiện Đông Người Ngoài Trời với 10,000 người tham dự trở lên. Quận Alameda đã theo đúng hướng dẫn mới của Tiểu Bang.

Điều này theo sau một sự thay đổi trong cách hướng dẫn về mặt nạ của Tiểu Bang, có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Ba. Tiểu Bang khuyến cáo mạnh mẽ rằng tất cả mọi người, bất kể tình trạng tiêm chủng, tiếp tục phải mang mặt nạ khi ở trong các cơ sở công cộng trong nhà và các cơ sở kinh doanh. Quận Alameda đã theo đúng thông báo về mặt nạ của Tiểu Bang.

Mặt nạ vẫn bắt buộc phải đeo trong một số môi trường trong nhà, như hệ thống chuyên chở công cộng, phi trường, nơi tạm trú và các văn phòng chăm sóc sức khỏe.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Luật Sư Ảo trong Thư Viện
Các buổi tối Thứ Ba, tối Thứ Năm và chiều Chúa Nhật
Thư Viện Công Cộng Oakland
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (PHẦN 2)
Thứ Ba, ngày 12 Tháng Tư, Trưa – 1:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Thương Lượng Cho Thuê Thương Mại (bằng nhiều ngôn ngữ)
Thứ Ba, ngày 12 Tháng Tư, 3 – 4 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền
Miễn Phí

Các Sách Lược Xây Dựng Lại Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Tư, 10 – 11:30 sáng
SBDC Cho Người Gốc Mễ Tây Cơ Tại California
Miễn Phí

Hoạch Định Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Tư, 10 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mua hoặc Bán Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Tư, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (PHẦN 1)
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Tư, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica, 401 Roland Way Suite #215
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (PHẦN 2)
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Tư, 11:30 sáng – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica, 401 Roland Way Suite #215
Miễn Phí

Tiếp Thị Kỹ Thuật Số Theo Ngân Sách: Tổng Quan cho Tiểu Thương
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Tư, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica, 401 Roland Way Suite #215
Free

Chương Trình Đào Tạo Tài Chánh Tiểu Thương Phần 2
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Tư, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Thị Kỹ Thuật Số Theo Ngân Sách: Tổng Quan cho Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Tư, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tài Chánh Tiểu Thương 101
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Tư, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Sẵn Sàng Cho Vay và Bảo Đảm Vốn
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Tư, 10 – 11:30 sáng
SBDC Cho Người Gốc Mễ Tây Cơ Tại California
Miễn Phí

Lớp Hướng Dẫn Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Tư, 4 – 8 giờ tối
Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền
Miễn Phí

Khởi Động Lại Hội Đồng Tiểu Thương Của Phòng Thương Mại Oakland
Thứ Sáu, ngày 22 Tháng Tư, 11 giờ sáng – 12:30 chiều
Phòng Thương Mại Thành Phố Oakland
Miễn Phí

Bài Học Kinh Nghiệm Khởi Đầu & Điều Hành Nhà Hàng
Thứ Bảy, ngày 23 Tháng Tư, 9 giờ sáng – Trưa
Score Đông Vịnh
$23

Sở Hữu và Đầu Tư vào Bất Động Sản dành cho Tiểu Thương và Doanh Nhân
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Tư, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Doanh Nghiệp Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID! Vẫn Đang Tìm Kiếm Tiền?
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Tư, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Fundamentos de un Plan de Negocio y Mercadotecnia
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Tư, 6 - 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Chương Trình Đào Tạo Tài Chánh Tiểu Thương Phần 3
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Tư, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Doanh Nghiệp Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID: Mở Rộng Mục Tiêu Thị Trường và Đẩy Mạnh Số Bán Hàng Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Tư, 3 – 4 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cấp Vốn Cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 28 Tháng Tư, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Posted: April 6th, 2022 3:45 PM

Last Updated: April 6th, 2022 4:10 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.