Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 30 Tháng Tư, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: April 30th, 2021 1:45 PM

Last Updated: April 30th, 2021 1:53 PM

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Đối với các doanh nghiệp bị phá hoại trong các cuộc biểu tình gần đây, tài liệu được đăng tại www.OaklandBusinessCenter.com.

Thử nghiệm vẫn quan trọng ngay cả khi vắc-xin được tung ra. Nếu quý vị đang bị các triệu chứng hoặc đã tiếp xúc gần gũi với người nào đó được xác nhận là có COVID-19, xin vui lòng vào xem trang web của Quận Alameda để tìm Các Địa Điểm Thử Nghiệm Trong Cộng ĐồngCác Địa Điểm Thử Nghiệm Di Động.

Quận Alameda vẫn ở trong Bậc Cam trong Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Tiểu Bang, và có thể sẽ vẫn ở trong bậc đó cho đến khi các trường hợp được điều chỉnh mỗi ngày và tỷ lệ dương tính của thử nghiệm giảm xuống dưới ngưỡng thì mới chuyển sang bậc kế tiếp.

Để giúp chúng ta tiến lên Bậc Vàng với ít hạn chế hơn, xin quý vị vui lòng tiếp tục làm theo 5 điều sau đây để an toàn hơn:

 • Đeo khẩu trang,
 • Rửa tay,
 • Để ý khoảng cách,
 • Chờ đến lúc có thể gặp người thân yêu,
 • Khi đến lượt quý vị, hãy chủng ngừa.

Các Buổi Hội Thảo Trên Web, Các Dịp Tổ Chức Trên Mạng Được Hoạch Định cho Tuần Lễ Tiểu Thương

Từ ngày 2 đến ngày 8 Tháng Năm, Oakland sẽ tổ chức Tuần Lễ Tiểu Thương với hơn một chục buổi hội thảo trên web, các dịp tổ chức trên mạng và các hoạt động khác dành cho các chủ nhân tiểu thương và các doanh nhân. Từ các trang web và thương mại điện tử đến việc tiếp cận vốn và thu hút đầu tư, các buổi hội thảo giáo dục trên web này được thiết kế để giúp các doanh nghiệp Oakland tồn tại và phát triển. Một dịp tổ chức nối kết trên mạng và nơi buôn bán được giữ khoảng cách vật lý làm tròn các dịch vụ được cung cấp trong tuần. Hãy xem toàn bộ lịch trình và nối kết ghi danh tại www.oaklandca.gov/SBW.

Nộp Đơn Xin Tài Trợ Từ Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng Bắt Đầu Từ Ngày 3 Tháng Năm

Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng bao gồm $28.6 tỷ tài trợ cho các cơ sở dịch vụ thực phẩm hoặc nước uống độc lập – bao gồm nhà cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà nấu bia, quán rượu, và phòng nếm – có từ 20 địa điểm trở xuống (kể từ ngày 13 Tháng Ba, 2020) và không được là một công ty đại chúng. Việc ghi danh cho cổng nộp đơn xin SBA bắt đầu vào Thứ Sáu, ngày 30 Tháng Tư. Các đơn xin sẽ mở vào Thứ Hai, ngày 3 Tháng Năm, lúc 9 giờ sáng theo Giờ Thái Bình Dương. Xem Cách ghi danh để biết thêm chi tiết.

Số tiền trợ cấp sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời điểm nhà hàng mở cửa và doanh thu của nhà hàng nhưng sẽ không vượt quá $10 triệu cho mỗi nhóm nhà hàng hoặc $5 triệu cho mỗi nhà hàng riêng lẻ. Các nhà hàng đã mở cửa trong năm 2020 có thể xin trợ cấp để trang trải các chi phí hợp lệ phát sinh. Các doanh nghiệp nhận được khoản vay PPP sẽ đủ điều kiện để nhận các khoản tài trợ này, tuy nhiên, số tiền vay PPP nhận được trong năm 2020 sẽ bị trừ đi. Những doanh nghiệp nhận được hoặc có đơn đang chờ xử lý để xin Tài Trợ Cho Các Nhà Điều Hành Địa Điểm Bị Đóng Cửa sẽ không đủ điều kiện.

Các khoản tài trợ có thể được sử dụng cho:

 • Tiền lương và quyền lợi (không bao gồm tiền lương cho nhân viên cao hơn $100,000/năm)
 • Tiền thế chấp hoặc tiền thuê
 • Tiện ích
 • Bảo trì và xây dựng để có chỗ ngồi ngoài trời
 • Các tiếp liệu (bao gồm PPE và vật liệu làm sạch)
 • Chi phí ăn uống
 • Chi phí hoạt động
 • Nghỉ bệnh
 • Các chi phí khác

Có thông tin cho rằng trong ba tuần đầu tiên của giai đoạn nộp đơn xin, SBA sẽ ưu tiên tài trợ cho các tiểu thương do phụ nữ, cựu chiến binh và các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội làm chủ và điều hành.

Một số đối tác địa phương đang cung cấp các buổi trình bày thông tin cho các doanh nghiệp tại Oakland. Hãy tìm danh sách các buổi hội thảo trên web hữu ích tại: www.oaklandca.gov/resources/restaurant-revitalization-fund-grant

Đợt 6 của Chương Trình Tài Trợ Tiểu Thương Của Tiểu Bang Sẽ Bắt Đầu vào Tuần Tới

Đợt 6 của Chương Trình Trợ Cấp Cứu Giúp Tiểu Thương Trong Thời COVID-19 của California đã mở ra cho đến hết Thứ Ba, ngày 4 Tháng Năm. Chương trình cung cấp các khoản tài trợ từ $5,000 đến $25,000.

Đợt 6 dành cho các tiểu thương và tổ chức phi lợi nhuận trong danh sách chờ đợi hiện thời mà không được chọn trong các đợt tài trợ trước và những ứng viên mới hội đủ các tiêu chuẩn hợp lệ được tìm thấy tại CAReliefGrant.com. Các ứng viên không được chọn để nhận trợ cấp trong các đợt trước không cần nộp đơn lại và sẽ tự động được chuyển vào Đợt 6. Các ứng viên mới nên nộp đơn thông qua một đối tác được tìm thấy tại CAReliefGrant.com. Các video theo yêu cầu bằng nhiều ngôn ngữnhững hướng dẫn về cách nộp đơn có thể giúp đỡ quý vị trong suốt tiến trình này.

Cần hỗ trợ một đối một? Hãy điền vào mẫu tiếp nhận hỗ trợ của Liên Minh Phát Triển Cộng Đồng để được hỗ trợ miễn phí.

Nộp Đơn Xin vào Cổng Tài Trợ Cho Các Nhà Điều Hành Địa Điểm Bị Đóng Cửa của SBA

Cổng thông tin cho chương trình Tài Trợ Cho Các Nhà Điều Hành Địa Điểm Bị Đóng Cửa (SVOG) đang hoạt động. Chương trình sẽ phân phối $15 tỷ tài trợ cho các địa điểm vì lợi nhuận và phi lợi nhuận đã bị đóng cửa. Những người nộp đơn hợp lệ có thể đủ điều kiện để nhận các khoản trợ cấp bằng 45% tổng doanh thu kiếm được của họ, với số tiền tối đa dành cho một phần tài trợ duy nhất là $10 triệu. $2 tỷ được dành riêng cho các đơn xin đủ điều kiện với tối đa 50 nhân viên toàn thời gian.

Các thực thể đủ điều kiện phải hoạt động kể từ ngày 29 Tháng Hai, 2020, và bao gồm:

 • Người điều hành hoặc quảng bá địa điểm trực tiếp
 • Nhà sản xuất cho sân khấu
 • Người điều hành tổ chức trình diễn nghệ thuật trực tiếp
 • Các nhà điều hành bảo tàng, vườn thú và bể nuôi cá thích hợp nào đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể
 • Nhà điều hành rạp chiếu phim
 • Đại diện tài năng

Các khoản tài trợ có thể được sử dụng cho các chi phí cụ thể, chẳng hạn như trả lương, trả tiền thuê nhà và thế chấp, tiện ích, mua thiết bị bảo hộ cho công nhân, thanh toán nợ, chi phí kinh doanh cần thiết và hơn thế nữa. Có câu hỏi? Hãy xem một phiên họp thông tin được ghi lại, xem lại Các Câu Hỏi Thường Được Nêu Ra hoặc gửi email đến SVOGrant@sba.gov

Hãy Chia Sẻ Những Suy Nghĩ Của Quý Vị về Sự Phục Hồi Kinh Tế Của Oakland

Chúng tôi đang chủ động phát triển một kế hoạch phục hồi kinh tế để hỗ trợ các tiểu thương mở cửa trở lại và phát triển mạnh khi Oakland đứng lên sau đại dịch COVID-19.

Để thành công, các sách lược và kế hoạch phát triển kinh tế phải được xây dựng thông qua sự đóng góp, ý kiến của công chúng và sự ủng hộ của những người như quý vị. Để bảo đảm rằng các bên liên quan chính trong cộng đồng có tiếng nói và là một phần của nỗ lực, chúng tôi yêu cầu quý vị đóng góp ý kiến thẳng thắn bằng cách điền vào một bản thăm dò ngắn gọn.

Sau khi thu thập ý kiến của cộng đồng, chúng tôi sẽ báo cáo về thông tin thu được và đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế cuối cùng vào Mùa Hè năm 2021.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Hoạch Định Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Cập Nhật Hàng Tuần Trực Tiếp Hỏi & Đáp Về COVID-19
Thứ Tư, 10:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tuần Lễ Tiểu Thương Tại Oakland
Chúa Nhật, ngày 2 Tháng Năm đến Thứ Bảy, ngày 8 Tháng Năm, nhiều thời điểm khác nhau
Nhiều Tổ Chức Đối Tác Khác Nhau
Miễn Phí

Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng – Tổng Quan Về Chương Trình
Thứ Ba, ngày 4 Tháng Năm, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng – Tổng Quan Về Chương Trình
Thứ Tư, ngày 5 Tháng Năm, 10:30 – 11:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Nhà Hàng Chuyển Hướng sang Mô Hình Mới Để Mang Đi và Giao Hàng
Thứ Tư, ngày 5 Tháng Năm, 2:30 – 4:30 chiều|
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes
Jueves, 6 de Mayo, 10:00 – 11:00 a.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng – Tổng Quan Về Chương Trình
Thứ Năm, ngày 6 Tháng Năm, 1 – 2 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes
Jueves, 6 de Mayo, 3 – 4 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes
Viernes, 7 de Mayo, Noon – 1 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng – Tổng Quan Về Chương Trình
Thứ Hai, ngày 10 Tháng Năm, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes
Martes, 11 de Mayo, 11 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) - Descripción gene
Martes, 11 de Mayo, 1 – 2 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & Caseforce
Thứ Tư, ngày 12 Tháng Năm, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng – Tổng Quan Về Chương Trình
Thứ Tư, ngày 12 Tháng Năm, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng – Tổng Quan Về Chương Trình
Thứ Năm, ngày 13 Tháng Năm, 9:30 – 10:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes
Martes, 13 de Mayo, 10 – 11 a.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Các Sách Lược Tiếp Thị Hữu Hiệu để Quản Lý Những Cạm Bẫy và Tăng Cường Lòng Trung Thành
Thứ Năm, ngày 13 Tháng Năm, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes
Martes, 13 de Mayo, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Cách Đưa Doanh Nghiệp Của Quý Vị Lên Mạng Internet
Thứ Ba, ngày 18 Tháng Năm, 3 – 5 giờ chiều.
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Các Kênh Tiếp Thị Hàng Đầu Mà Mọi Doanh Nghiệp Đều Cần
Thứ Năm, ngày 20 Tháng Năm, 1 – 2 giờ chiều
SCORE Đông Vịnh
$10

Cách mua một Doanh Nghiệp Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 20 Tháng Năm, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí