Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-10 minute exercise to test how well the new navigation works.

Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 16 Tháng Tư, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Thử nghiệm vẫn quan trọng ngay cả khi vắc-xin được tung ra. Nếu quý vị đang bị các triệu chứng hoặc đã tiếp xúc gần gũi với người nào đó được xác nhận là có COVID-19, xin vui lòng vào xem trang web của Quận Alameda để tìm Các Địa Điểm Thử Nghiệm Trong Cộng ĐồngCác Địa Điểm Thử Nghiệm Di Động.

Quận Alameda vẫn ở trong Bậc Cam trong Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Tiểu Bang. Quận có thể sẽ vẫn ở trong Bậc Cam thêm một vài tuần nữa trong khi các trường hợp được điều chỉnh mỗi ngày vượt quá ngưỡng để chuyển sang Bậc Vàng tiếp theo, ít hạn chế hơn.

Để giúp chúng ta tiến tới, xin quý vị vui lòng tiếp tục làm theo 5 điều sau đây để an toàn hơn:

 • · Đeo khẩu trang,
 • · Rửa tay,
 • · Để ý khoảng cách,
 • · Chờ đến lúc có thể gặp người thân yêu,
 • · Khi đến lượt quý vị, hãy chủng ngừa.

Hãy Chia Sẻ Những Suy Nghĩ Của Quý Vị về Sự Phục Hồi Kinh Tế Của Oakland

Chúng tôi đang chủ động phát triển một kế hoạch phục hồi kinh tế để hỗ trợ các tiểu thương mở cửa trở lại và phát triển mạnh khi Oakland đứng lên sau đại dịch COVID-19.

Để thành công, các sách lược và kế hoạch phát triển kinh tế phải được xây dựng thông qua sự đóng góp, ý kiến của công chúng và sự ủng hộ của những người như quý vị. Để bảo đảm rằng các bên liên quan chính trong cộng đồng có tiếng nói và là một phần của nỗ lực, chúng tôi yêu cầu quý vị đóng góp ý kiến thẳng thắn bằng cách điền vào một bản thăm dò ngắn gọn.

Sau khi thu thập ý kiến của cộng đồng, chúng tôi sẽ báo cáo về thông tin thu được và đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế cuối cùng vào Mùa Hè năm 2021.

Những Hướng Dẫn Của Tiểu Bang cho Các Dịp Tổ Chức và Buổi Trình Diễn Trực Tiếp Trong Nhà

Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 15 Tháng Tư, các hoạt động bổ sung – bao gồm các cuộc nhóm họp, các dịp tổ chức hoặc họp hành riêng tư (như các bữa tiệc chiêu đãi hoặc hội nghị), và các dịp tổ chức và buổi trình diện trực tiếp có chỗ ngồi trong nhà – đã được cho phép. Trong Bậc Cam, những điều sau được cho phép:

 • Nhóm họp ngoài trời tối đa là 50 người
 • Nhóm họp trong nhà tiếp tục không được khuyến khích, nhưng được phép với những sửa đổi ở mức 25% sức chứa hoặc tối đa 25 người
 • Các dịp tổ chức hoặc cuộc họp riêng tư ngoài trời như tiệc chiêu đãi hoặc hội nghị, lên đến tối đa 100 người (sức chứa tăng lên 300 người nếu tất cả khách đã được kiểm tra hoặc xuất trình bằng chứng đã chủng ngừa đầy đủ)
 • Các dịp tổ chức hoặc cuộc họp riêng tư trong nhà như tiệc chiêu đãi hoặc hội nghị, chỉ lên đến tối đa 150 người nếu tất cả khách đã được kiểm tra hoặc xuất trình bằng chứng đã chủng ngừa đầy đủ
 • Các dịp tổ chức hoặc các buổi trình diễn trực tiếp trong nhà với giới hạn sức chứa dựa trên quy mô địa điểm và các sửa đổi bao gồm việc giữ khoảng cách vật lý, mua vé trước, kiểm tra nhân viên hàng tuần, các khu vực được chỉ định để ăn uống, và sự tham dự chỉ dành cho khách trong tiểu bang.
  • Các địa điểm có sức chứa tối đa 1,500 người: Sức chứa bị giới hạn ở 15% hoặc 200 người, sức chứa tăng lên đến 35% nếu tất cả khách đều được kiểm tra hoặc xuất trình bằng chứng đã chủng ngừa đầy đủ
  • Các địa điểm có sức chứa từ 1,501 người trở lên: Sức chứa bị giới hạn ở 10% hoặc 2,000 người, sức chứa tăng lên đến 35% nếu tất cả khách đều được kiểm tra hoặc xuất trình bằng chứng đã chủng ngừa đầy đủ.

Một phụ lục của Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn cung cấp thêm hướng dẫn cho doanh nghiệp liên quan đến các cá nhân đã được thử nghiệm và tiêm chủng đầy đủ.

 • Du khách ngoài tiểu bang đã được tiêm chủng đầy đủ có thể tham dự các hoạt động hoặc dịp tổ chức chỉ dành cho khách trong tiểu bang
 • Công nhân đã được tiêm chủng đầy đủ không bị tính vào bất kỳ giới hạn nào về sức chứa
 • Có phần thưởng về sức chứa cho những địa điểm nào đã tiêm chủng đầy đủ hoặc xét nghiệm âm tính cho những người tham dự. Phần thưởng về sức chứa không áp dụng nếu địa điểm có bất kỳ người tham dự nào không có bằng chứng về việc xét nghiệm âm tính hoặc tiêm chủng đầy đủ.

Xem trang 8 và 9 của Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn để biết chi tiết về phần thưởng về sức chứa, hướng dẫn về chỗ ngồi và các hình thức xác minh được chấp nhận.

Tiểu Bang cập nhật những hướng dẫn cho các dịp tổ chức, giải trí và trình diễn trực tiếp trong nhà có khán giả ngồi xem.

Thời Gian Nộp Đơn Xin Tài Trợ Của Liên Bang cho Các Nhà Điều Hành Địa Điểm Đã Tạm Ngưng

Chương trình Tài Trợ Cho Các Nhà Điều Hành Địa Điểm Đã Đóng Cửa (SVOG), mà sẽ phân phối $15 tỷ tài trợ cho các địa điểm vì lợi nhuận và phi lợi nhuận đã đóng cửa, đã được thiết lập để bắt đầu nhận đơn xin vào ngày 8 Tháng Tư. Rất tiếc, vào Thứ Tư, ngày 14 Tháng Tư, khi bản sao này được gửi đi để thông dịch, cổng của chương trình tài trợ vẫn đóng vì một vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, các ứng viên có thể tiếp tục ghi danh cho một tài khoản mới.

Các thực thể đủ điều kiện phải hoạt động kể từ ngày 29 Tháng Hai, 2020, và bao gồm:

 • Người điều hành hoặc quảng bá địa điểm trực tiếp
 • Nhà sản xuất cho sân khấu
 • Người điều hành tổ chức trình diễn nghệ thuật trực tiếp
 • Các nhà điều hành bảo tàng, vườn thú và bể nuôi cá thích hợp nào đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể
 • Nhà điều hành rạp chiếu phim
 • Đại diện tài năng

Các khoản tài trợ có thể được sử dụng cho các chi phí cụ thể, chẳng hạn như trả lương, trả tiền thuê nhà và thế chấp, tiện ích, mua thiết bị bảo hộ cho công nhân, thanh toán nợ, chi phí kinh doanh cần thiết và hơn thế nữa. Có câu hỏi? Hãy xem một phiên họp thông tin được ghi lại, xem lại Các Câu Hỏi Thường Được Nêu Ra hoặc gửi email đến SVOGrant@sba.gov

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Cập Nhật Hàng Tuần Trực Tiếp Hỏi & Đáp Về COVID-19
Thứ Tư, 10:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Serie de 12 Talleres para Emprendedores Hispanos Sin Costo Alguno
Cada martes hasta el 20 de Abril, 6 – 9 p.m.
Phòng Thương Mại Của Người Gốc Tây Ban Nha Tại California
Sin Costo Alguno

Mở Lại Doanh Nghiệp Trong Thời COVID-19 –Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Hai, ngày 19 Tháng Tư, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
Martes, 20 de Abril, 10:00 – 11:00 a.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) - Descripción gene
Martes, 20 de Abril, Noon – 1 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Thương Mại Xã Hội: Cách Bán Hàng Qua FB, Instagram & Những Góp Ý Khác
Thứ Tư, ngày 21 Tháng Tư, Trưa – 1:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tòa Thị Chánh Oakland: Các Dịp Tổ Chức Trực Tiếp Để Mở Cửa Lại
Thứ Tư, ngày 21 Tháng Tư, 4:30 - 6 giờ chiều
Liên Minh Địa Điểm Đông Vịnh
Miễn Phí

Các nhà hàng Vùng Vịnh: Câu chuyện sống còn và nhìn về phía trước
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Tư, 10 giờ sáng
Nhóm Tin Tức Vùng Vịnh
Miễn Phí

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) Mới
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Tư, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Mở Cửa Lại? Tạo Cách Tiếp Thị Được Định Hướng Theo Kết Quả Một Cách Dễ Dàng
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Tư, Trưa – 1 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Bối Cảnh Pháp Lý Mới trong Nền Kinh Tế Thời Đại Dịch
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Tư, Trưa – 1 giờ chiều
Liên Minh để Phát Triển Cộng Đồng
Miễn Phí

Programa de protección de pago - Español
jueves, 22 abril, 2021, 15:00 – 16:00 Hora
Citibank
Gratis

COVID-19: Hướng Dẫn Kinh Doanh Về Chăm Sóc Cá Nhân
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Tư, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Giữ Chân Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID 19
Thứ Hai, ngày 26 Tháng Tư, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) Mới
Thứ Ba, ngày 27 Tháng Tư, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tìm Kiếm Khách Hàng / Tiếp Thị Ý Tưởng Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 28 Tháng Tư, 8:30 a.m. - 12:30 Trưa
Score Đông Vịnh
$15

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa
Thứ Tư, ngày 28 Tháng Tư, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Huy Động Vốn Từ Cộng Đồng
Thứ Tư, ngày 28 Tháng Tư, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) - Descripción gene
Jueves, 29 de Abril, 10 – 11:00 a.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Nghệ Sĩ Hành Động: Nghệ Thuật Tự Quảng Cáo
Thứ Năm, ngày 29 Tháng Tư, 11 giờ sáng – 12:30 trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Mua / Bán một Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 29 Tháng Tư, 3 - 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Nhà Hàng Chuyển Hướng sang Mô Hình Mới Để Mang Đi và Giao Hàng
Thứ Tư, ngày 5 Tháng Năm, 2:30 - 4:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cách Đưa Doanh Nghiệp Của Quý Vị Lên Mạng Internet
Thứ Ba, ngày 18 Tháng Năm, 3 - 5 giờ chiều.
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Posted: April 16th, 2021 2:21 PM

Last Updated: April 16th, 2021 2:29 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.