Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-minute exercise to test how well the new navigation works.

Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 4 Tháng Mười Hai, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Amidst a record-breaking survey of COVID-19 cases and hospitalizations, today Alameda County joined other Bay Area health departments and the City of Berkeley in implementing the State's New Regional Stay Home Order to prevent our health care systems from being overburdened and save lives. In Alameda County, the new order takes effect on Monday, December 7 at 12:01 a.m. through Monday, January 4, 2021.

As part of the new health order's sector closures and activity restrictions, no outdoor dining may take place; restaurants will be allowed to operate for take-out and delivery only during this time. Retail will be permitted indoors at 20% capacity, with special hours for seniors and others at high risk. Other activities and facilities that had previously been allowed to operate outdoors are now required to close, including:

  • Hair salons/Barbershops
  • Personal care services
  • Museums, zoos, and aquariums
  • Wineries, bars, breweries, distilleries
  • Indoor and outdoor playgrounds
  • Indoor recreational facilities
  • Family entertainment centers

​The complete sector closures and restrictions on activity under the State’s Regional Stay Home Order are described here. View Alameda County's Approved Open & Closed Businesses here.

Chương Trình Cho Vay Của Tiểu Bang Được Cung Cấp để Hỗ Trợ Tiểu Thương

Thống Đốc Gavin Newsom đã công bố một chương trình cho vay mới được xây dựng để hỗ trợ tiểu thương của California trong lúc họ thích ứng và vượt qua các tác động của COVID-19. Quỹ Tái Thiết California là sự hợp tác giữa các tổ chức trong lãnh vực công và tư nhân để cung cấp cho các tiểu thương của California – đặc biệt là các doanh nghiệp ở các khu vực thiếu ngân hàng của tiểu bang – khả năng tiếp cận với nguồn vốn có trách nhiệm, giá cả phải chăng để giúp họ tồn tại và xây dựng lại sau cuộc khủng hoảng này.

Quỹ này sẽ cung cấp các khoản vay linh động, minh bạch và được thiết kế để giúp duy trì các tiểu thương trong thời kỳ kinh tế đầy thách thức này. Quỹ đang được triển khai bởi những nơi cho vay trong cộng đồng có tham gia, và các doanh nghiệp có tối đa 50 nhân viên toàn thời gian và tổng doanh thu dưới $2.5 triệu trở xuống trong năm 2019 có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin. Hãy tìm hiểu thêm và nộp đơn xin ngay hôm nay tại: www.CALoanFund.org

Chiến Dịch Mua Sắm Tại Địa Phương Trong Ngày Nghỉ Lễ

Để khuyến khích cư dân Oakland đặt tiền của họ vào nơi họ yêu mến, Chiến dịch “Spend.Stay.Love.” của chương trình Visit Oakland bổ sung thêm một quảng cáo về việc mua sắm tại địa phương trong ngày nghỉ lễ. Nếu quý vị có một sự kiện sắp tới, ăn uống đặc biệt hoặc ưu đãi bán lẻ mà quý vị muốn quảng cáo trong những ngày nghỉ lễ, xin vui lòng gửi email tới partnerships@visitoakland.com và thành viên nhóm Visit Oakland sẽ liên lạc với quý vị. Quý vị cũng có thể cập nhật danh sách doanh nghiệp của mình trên trang web VisitOakland.com (cập nhật hình ảnh, thay đổi giờ mở cửa hàng của quý vị, v.v.) nhưng phải đăng nhập vào Cổng Đối Tác Của Visit Oakland và cập nhật danh sách của quý vị.

Mức Lương Tối Thiểu Tăng Lên đến $14.36, Hạn Chót Để Thông Báo là giữa Tháng Mười Hai

Vào ngày 1 Tháng Giêng, 2021, mức lương tối thiểu của Oakland tăng lên đến $14.36. Mức gia tăng hằng năm này giữ cho mức lương tối thiểu phù hợp với Chỉ Số Giá Biểu Tiêu Dùng trong khu vực. Các hãng sở nên in áp phích, có sẵn ở đây bằng nhiều ngôn ngữ, để niêm yết tại nơi làm việc trước ngày 15 Tháng Mười Hai.

Các quyền lợi khác được quy định trong Dự Luật FF được cử tri phê chuẩn, bao gồm cả các đòi hỏi về nghỉ bệnh có lương, vẫn được giữ nguyên. Để biết thêm các nguồn khác, hãy vào xem

http://www.oaklandca.gov/minimumwage hoặc gửi email đến minwageinfo@oaklandca.gov.

Các khách sạn có từ 50 phòng trở lên phải tuân theo các đòi hỏi về mức lương tối thiểu của Dự Luật Z, có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, sẽ là $15.61 kèm theo quyền lợi sức khỏe hoặc $20.82 nếu không có quyền lợi sức khỏe.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Nếu một trong các nhân viên của quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính, xin vui lòng liên lạc với nhóm COVID Workplace của Quận Alameda tại COVIDWorkplace@acgov.org hoặc gọi số (510) 268-2101 để gửi báo cáo về trường hợp đó và được hướng dẫn và cho biết các bước tiếp theo. Các doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda về tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19. Để tìm hiểu về các địa điểm thử nghiệm COVID-19 tại Oakland, hãy vào xem https://www.oaklandca.gov/các tài nguyên/cách-để-được-thử-nghiệm.

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình & Hội Thảo Sắp Tới

Serie de 12 Tallaeres para Emprendedores Hispanos
Jueves hasta el 17 de diciembre
California Hispanic Chamber of Commerce
Gratis

Loạt Hội Thảo Cho Doanh Nhân
Các Ngày Thứ Năm cho đến hết ngày 17 Tháng Mười Hai
Các Đối Tác Mandela
Giá Vé Tùy Khả Năng Chi Trả: $25 - $100

Cách Quản Lý và Dự Báo Dòng Tiền Mặt trong Thế Giới COVID
Thứ Ba, ngày 8 Tháng Mười Hai, 1:30 – 3:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Tầm Nhìn Kinh Doanh 2021
Thứ Ba, ngày 8 Tháng Mười Hai, 6 – 8 giờ tối
BWOPA
Miễn Phí

Lập Ngân Sách & Tập Trung để Hoạch Định Trung Hạn cho Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận
Thứ Tư, ngày 9 Tháng Mười Hai, 10 – 11:30 sáng
Tầm Nhìn Cộng Đồng
Miễn Phí

Buổi Họp Tòa Thị Chính Trên Mạng Cho Nữ Chủ Doanh Nghiệp về Các Vấn Đề Bảo Hiểm cho Tiểu Thương trong Giai Đoạn Khẩn Cấp Vì COVID-19
Thứ Tư, ngày 9 Tháng Mười Hai, 1:30 – 2:30 trưa
Hiệp Hội Nữ Chủ Doanh Nghiệp Toàn Quốc Tại California
Miễn Phí

Tìm Hiểu một Huấn Luyện Viên Về Kinh Doanh/Điều Hành
Thứ Tư, ngày 9 Tháng Mười Hai, 6 – 8 giờ tối
BWOPA
Miễn Phí

Mở Lại Kinh Doanh Thời COVID-19-Hiểu Rõ và Quản Lý Tiến Trình
Thứ Năm, ngày 10 Tháng Mười Hai, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cấu Trúc Oakland
Thứ Sáu, ngày 11 Tháng Mười Hai, 9 – 10:30 sáng
Kinh Doanh Thời Báo San Francisco
$25

Thành Thạo Cách Trình Bày Để Bán Hàng Của Quý Vị
Thứ Ba, ngày 15 Tháng Mười Hai, 6 – 8 giờ tối
BWOPA
Miễn Phí

Tìm Kiếm Khách Hàng/Tiếp Thị Ý Tưởng Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, 8:30 sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$15

Ổn Định Tài Sản để Hoạch Định Dài Hạn cho Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, 10 – 11:30 sáng
Tầm Nhìn Cộng Đồng
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Web Về Đàm Phán Thuê Mướn Thương Mại (Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, Trưa
Ủy Ban Của Luật Sư ủng hộ Dân Quyền
Miễn Phí

Quản Lý Tài Chánh Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, 6 – 8 giờ tối
BWOPA
Miễn Phí

Hội Chợ Việc Làm Trên Mạng – Kỹ Thuật Thông Tin
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Mười Hai, 10 giờ sáng – 2 giờ trưa
Hội Đồng Phát Triển Lực Lượng Lao Động Thành Phố Oakland
Ghi Danh Cho Doanh Nghiệp
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn cho Người Mỹ Gốc Phi trong Việc Phục Hồi & Tái Thiết Doanh Nghiệp
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Mười Hai, 1:30 – 3:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Posted: December 4th, 2020 5:48 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:48 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.