Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-10 minute exercise to test how well the new navigation works.

Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Tuần Lễ Nhà Hàng Tại Oakland Trở Lại vào Tháng Giêng 2021

Đối tác tiếp thị của Thành Phố là Visit Oakland sẽ quảng bá Tuần Lễ Nhà Hàng Tại Oakland 2021 từ ngày 7 đến ngày 18 Tháng Giêng. Nhân viên của Visit Oakland mời các nhà hàng và các cơ sở kinh doanh liên quan đến thực phẩm và đồ uống – chẳng hạn như các tiệm bán rượu độc lập, nhà máy sản xuất bia, chợ cộng đồng và nhà cung cấp dịch vụ ăn uống – tham gia vào việc quảng bá này và khuyến khích người dân địa phương chi tiền của họ để hỗ trợ các doanh nghiệp Oakland. Mới năm nay, món đặc biệt không nhất thiết phải có một thực đơn với giá cố định – đó có thể là một món mới trong thực đơn, một món kết hợp mới mang đi hoặc một món khai vị miễn phí. Nhóm Visit Oakland có thể cập nhật thông tin chi tiết của quý vị trên trang web của họ. Hãy gửi email tới partnerships@visitoakland.com với các chi tiết về Tuần Lễ Nhà Hàng đặc biệt của quý vị.

Chương Trình Cho Vay Của Tiểu Bang Được Cung Cấp để Hỗ Trợ Tiểu Thương

Thống Đốc Gavin Newsom đã công bố một chương trình cho vay mới được xây dựng để hỗ trợ tiểu thương của California trong lúc họ thích ứng và vượt qua các tác động của COVID-19. Quỹ Tái Thiết California là sự hợp tác giữa các tổ chức trong lãnh vực công và tư nhân để cung cấp cho các tiểu thương của California – đặc biệt là các doanh nghiệp ở các khu vực thiếu ngân hàng của tiểu bang – khả năng tiếp cận với nguồn vốn có trách nhiệm, giá cả phải chăng để giúp họ tồn tại và xây dựng lại sau cuộc khủng hoảng này.

Quỹ này sẽ cung cấp các khoản vay linh động, minh bạch và được thiết kế để giúp duy trì các tiểu thương trong thời kỳ kinh tế đầy thách thức này. Quỹ đang được triển khai bởi những nơi cho vay trong cộng đồng có tham gia, và các doanh nghiệp có tối đa 50 nhân viên toàn thời gian và tổng doanh thu dưới $2.5 triệu trở xuống trong năm 2019 có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin. Hãy tìm hiểu thêm và nộp đơn xin ngay hôm nay tại: www.CALoanFund.org

Chiến Dịch Mua Sắm Tại Địa Phương Trong Ngày Nghỉ Lễ

Để khuyến khích cư dân Oakland sử dụng tiền của họ ở nơi họ yêu mến, Chiến dịch “Spend.Stay.Love.” của chương trình Visit Oakland bổ sung thêm một quảng cáo về việc mua sắm tại địa phương trong ngày nghỉ lễ. Nếu quý vị có một sự kiện sắp tới, ăn uống đặc biệt hoặc ưu đãi bán lẻ mà quý vị muốn quảng cáo trong những ngày nghỉ lễ, xin vui lòng gửi email tới partnerships@visitoakland.com và thành viên nhóm Visit Oakland sẽ liên lạc với quý vị. Quý vị cũng có thể cập nhật phần liệt kê doanh nghiệp của mình trên trang web VisitOakland.com bằng cách đăng nhập vào Cổng Đối Tác Của Visit Oakland.

Mức Lương Tối Thiểu Tăng Lên, Hạn Chót Để Thông Báo là giữa Tháng Mười Hai

Vào ngày 1 Tháng Giêng, 2021, mức lương tối thiểu của Oakland tăng lên đến $14.36. Mức gia tăng hằng năm này giữ cho mức lương tối thiểu phù hợp với Chỉ Số Giá Biểu Tiêu Dùng trong khu vực. Các hãng sở nên in áp phích, có sẵn ở đây bằng nhiều ngôn ngữ, để niêm yết tại nơi làm việc trước ngày 15 Tháng Mười Hai.

Các quyền lợi khác được quy định trong Dự Luật FF được cử tri phê chuẩn, bao gồm cả các đòi hỏi về nghỉ bệnh có lương, vẫn được giữ nguyên. Để biết thêm các nguồn khác, hãy vào xem

www.oaklandca.gov/ minimumwage hoặc gửi email đến minwageinfo@oaklandca.gov.

Các khách sạn có từ 50 phòng trở lên phải tuân theo các đòi hỏi về mức lương tối thiểu của Dự Luật Z, có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, sẽ là $15.61 kèm theo quyền lợi sức khỏe hoặc $20.82 nếu không có quyền lợi sức khỏe.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Nếu một trong các nhân viên của quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính, xin vui lòng liên lạc với nhóm COVID Workplace của Quận Alameda tại COVIDWorkplace@acgov.org hoặc gọi số (510) 268-2101 để gửi báo cáo về trường hợp đó và được hướng dẫn và cho biết các bước tiếp theo. Các doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda về tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19. Để tìm hiểu về các địa điểm thử nghiệm COVID-19 tại Oakland, hãy vào xem https://www.oaklandca.gov/các tài nguyên/cách-để-được-thử-nghiệm.

Giữa một cuộc thăm dò phá kỷ lục về các trường hợp nhiễm COVID-19 và số ca nhập viện, Quận Alameda đã hợp tác với các sở y tế khác trong Vùng Vịnh và Thành Phố Berkeley trong việc thực thi Lệnh Ở Tại Nhà Trong Khu Vực để ngăn chặn hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta bị quá tải và cứu được nhiều mạng sống. Tại Quận Alameda, lệnh mới có hiệu lực vào Thứ Hai, ngày 7 Tháng Mười Hai lúc 12:01 sáng và vẫn có hiệu lực đến Thứ Hai, ngày 4 Tháng Giêng, 2021. Xem các Doanh Nghiệp Mở & Đóng Được Chấp Thuận Của Quận Alameda tại: https://covid-19.acgov.org/reopening.page?

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình & Hội Thảo Sắp Tới

Serie de 12 Tallaeres para Emprendedores Hispanos
Jueves hasta el 17 de diciembre
California Hispanic Chamber of Commerce
Gratis

Loạt Hội Thảo Cho Doanh Nhân
Các Ngày Thứ Năm cho đến hết ngày 17 Tháng Mười Hai
Các Đối Tác Mandela
Giá Vé Tùy Khả Năng Chi Trả: $25 - $100

Duy Trì Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID-19
Thứ Hai, ngày 14 Tháng Mười Hai, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tái Cấu Trúc Tiểu Thương Của Quý Vị trong Thời Điểm Đầy Thử Thách
Thứ Hai, ngày 14 Tháng Mười Hai, 6 – 9 giờ tối
Trung Tâm Kinh Doanh Renaissance
Miễn Phí

Các Lựa Chọn Thay Vì Đóng Cửa: Thương Mại Điện Tử
Thứ Ba, ngày 15 Tháng Mười Hai, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Duy Trì Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID-19
Thứ Ba, ngày 15 Tháng Mười Hai, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Thành Thạo Cách Trình Bày Để Bán Hàng Của Quý Vị
Thứ Ba, ngày 15 Tháng Mười Hai, 6 – 8 giờ tối
BWOPA
Miễn Phí

Tìm Kiếm Khách Hàng/Tiếp Thị Ý Tưởng Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, 8:30 sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$15

Ổn Định Tài Sản để Hoạch Định Dài Hạn cho Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, 10 – 11:30 sáng
Tầm Nhìn Cộng Đồng
Miễn Phí

Cập Nhật Trực Tiếp Hỏi & Đáp Về COVID-19
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, 10:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Web Về Đàm Phán Thuê Mướn Thương Mại (Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, Trưa
Ủy Ban Của Luật Sư ủng hộ Dân Quyền
Miễn Phí

Duy Trì Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID-19
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, Trưa – 1 giờ trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tiếp Thị và Duy Trì Hoạt Động Kinh Doanh Của Quý Vị Phát Triển trong Đại Dịch
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, 1:30 – 2:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Quản Lý Tài Chánh Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, 6 – 8 giờ tối
BWOPA
Miễn Phí

Duy Trì Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID-19
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Mười Hai, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn cho Người Mỹ Gốc Phi trong Việc Phục Hồi & Tái Thiết Doanh Nghiệp
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Mười Hai, 1:30 – 3:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Truyền Thông Xã Hội Giúp Tăng Số Người Xem/Người Theo Dõi Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Mười Hai, 3 – 5 p.m.
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Mạng Về Ganh Đua Tín Dụng Thuế California
Thứ Tư, ngày 6 Tháng Giêng, 9:30 sáng
California GO-Biz
Miễn Phí

Phụ Nữ Làm Kinh Doanh: Fresh Start 2021
Thứ Tư, ngày 6 Tháng Giêng, 6 – 8 giờ tối
Trung Tâm Kinh Doanh Renaissance
Miễn Phí

Hội Thảo Về Luật Lao Động và Thuế Lương Của Tiểu Bang
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Giêng, 9 giờ sáng – 3:30 chiều
Tiểu Bang California, Bộ Phát Triển Việc Làm
Miễn Phí

Posted: December 11th, 2020 2:06 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:44 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.