Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-10 minute exercise to test how well the new navigation works.

Cập Nhật Tài Nguyên Doanh Nghiệp – EWDD Ngày 26 Tháng Sáu, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ gửi các bản cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn tài nguyên có sẵn. Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ có sẵn, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Cho Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Tham Gia Cuộc Thăm Dò Về Việc Mở Lại & Phục Hồi

Để giúp Thành Phố đánh giá các tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của quý vị và những nguồn tài nguyên nào sẽ giúp quý vị đặt kế hoạch để mở lại và phục hồi, xin vui lòng tham gia Cuộc Thăm Dò Về Việc Mở Lại & Phục Hồi Doanh Nghiệp ngắn gọn của chúng tôi.

Tài Nguyên để Mở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định để Mở Lại Doanh Nghiệp của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các tài nguyên để hỗ trợ việc mở lại, bao gồm phần hướng dẫn hoạch định của Tiểu Bang và địa phương, thông tin về cách làm sạch/khử trùng và an toàn tại nơi làm việc, một biển báo về việc che mặt có thể in ra cho các doanh nghiệp bằng tám ngôn ngữ, và các nguồn tài nguyên cụ thể khác cho từng công nghiệp.

Đơn Xin Vay Tiền PPP Phải Nộp trước Ngày 30 Tháng Sáu

Mặc dù đã có một vài sửa đổi cho Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) của SBA, nhưng có một điều vẫn giữ nguyên: hạn chót nộp đơn là ngày 30 Tháng Sáu, 2020. Nếu quý vị chưa nộp đơn xin, hãy làm ngay hôm nay. Đây là một khoản vay có thể được miễn trả lại để trả lương cho nhân viên và duy trì mức lương. Nếu quý vị đã sa thải nhân viên của mình, khoản vay này tạo cơ hội để thuê họ trở lại. Nếu quý vị đã bị một công ty cho vay từ chối, hãy liên lạc với công ty cho vay có tham gia khác ngay hôm nay.

Quỹ Cơ Hội gần đây đã nhận được $10 triệu trong ngân quỹ bổ sung cho Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) từ Cơ Quan Điều Hành Tiểu Thương Hoa Kỳ. Họ đang nỗ lực thêm trong việc tìm kiếm các tiểu thương thuộc sở hữu của người Mỹ Gốc Phi Châu nào không xin được các Khoản Vay PPP. Để làm việc với Quỹ Cơ Hội, hãy gọi số (888) 720-3215, gửi email cho ppphelp@opportunityfund.org hoặc vào xem https://opportunityfund.venturesgo.com/portal/borrowerapplication

Cần Hỗ Trợ để hưởng Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương? Hãy liên lạc với một trong những đối tác hỗ trợ địa phương này.

Thành Phố Đơn Giản Hóa Việc Cho Phép Sử Dụng Chỗ Ngoài Trời Để Buôn Bán, Ăn Uống

Từ ngày 19 Tháng Sáu, Viên Chức Y Tế Quận Alameda đã nới lỏng các hạn chế bằng cách cho mở lại chỗ ngoài trời của viện bảo tàng, chỗ ăn uống ngoài trời của nhà hàng, các buổi nhóm họp tôn giáo, bán lẻ trong nhà/ngoài trời và các lớp thể dục ngoài trời. Việc bán lẻ trong nhà và ngoài trời và ăn uống ngoài trời sẽ được cho phép ở mức độ giảm bớt để bảo đảm các kế hoạch về an toàn và giữ khoảng cách vật lý được thực hiện.

Để chuẩn bị cho việc ăn uống và bán lẻ ngoài trời, các ban ngành của Thành Phố đã đưa ra Đạo Luật Về Đường Phố Linh Động để đơn giản hóa tiến trình cho phép lấn chiếm vỉa hè và đường đi. Mục tiêu là thúc đẩy phục hồi kinh tế công bằng bằng cách tạo điều kiện dễ dàng hơn để các nhà bán lẻ, nhà hàng và các doanh nghiệp được cho phép khác sử dụng các phần lớn hơn của vỉa hè, làn đậu xe và đường phố.

Thành Phố Oakland đang giúp các doanh nghiệp đáp ứng các đòi hỏi về khoảng cách vật lý cho khách hàng của họ bằng cách đơn giản hóa các đòi hỏi trong việc cho phép sử dụng:

  • Vỉa Hè hoặc Làn Đậu Xe
  • Làn Giao Thông
  • Một Bãi Đậu Xe Tư Nhân hoặc Một Khu Vực Ngoài Trời Khác Của Tư Nhân
  • Một Xe Tải, Xe Kéo hoặc Xe Đẩy Để Bán Thực Phẩm
  • Bất Động Sản Ngoài Trời Thuộc Sở Hữu Của Thành Phố

Sử dụng lối đi công cộng để có thêm chỗ ngồi, mở rộng chỗ trưng bày hàng hóa hoặc chỗ cho khách xếp hàng. Chúng tôi cũng miễn lệ phí xin giấy phép. Bước quan trọng là xin giấy phép trước khi quý vị bắt đầu, ngay cả đối với những chỗ ngoài trời thuộc sở hữu tư nhân hoặc được thuê mướn – bao gồm cả bãi đậu xe.

Xem phần hướng dẫn cho mỗi cách sử dụng trong năm cách cụ thể tại: www.oaklandca.gov/FlexStreets

Hãy giúp chúng tôi thu thập ý kiến của cộng đồng về Đạo Luật Về Đường Phố Linh Động. In ra và niêm yết một tờ quảng cáo cho cuộc thăm dò bằng văn bản tại: https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey

Nhắc Nhở: Hoạt Động Của Đồng Hồ Đậu Xe sẽ được Phục Hồi Khắp Thành Phố vào Ngày 6 Tháng Bảy

Khi các doanh nghiệp tại Oakland tiếp tục làm việc để mở cửa lại một cách an toàn theo các điều khoản của Lệnh trú ngụ tại chỗ của Quận Alameda, Thành Phố Oakland tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ phục hồi kinh tế và làm cho việc tiếp cận các doanh nghiệp dễ dàng hơn bằng cách cho hoạt động lại tất cả các đồng hồ đậu xe khắp thành phố, bắt đầu vào ngày 6 Tháng Bảy.

Bãi đậu xe có đồng hồ đo được sử dụng để khuyến khích sự luân chuyển của các chỗ đậu xe nhằm bảo đảm tốt hơn cho người mua sắm có chỗ đậu xe, cả trên đường phố và trong nhà để xe cách xa đường phố và các bãi đậu xe.

Khi việc sử dụng đồng hồ đậu xe bắt đầu lại vào ngày 6 Tháng Bảy, mỗi chiếc xe sẽ nhận được một giấy phạt cảnh cáo như một phép lịch sự để hướng dẫn người lái xe công cộng về sự thay đổi này. Sau lần cảnh cáo lịch sự đầu tiên đó, những xe nào vi phạm sẽ nhận được một giấy phạt về việc đậu xe như thường lệ. Cảnh cáo lịch sự sẽ chỉ được đưa ra trong Tháng Bảy.

Để biết chi tiết đầy đủ, hãy đọc thông cáo báo chí tại: https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-of-oakland-continues-services-to-support-economic-recovery-restores-parking-meter-operations-citywide-effective-july-6

Hỗ Trợ Liên Tục Cho Doanh Nghiệp

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi của người lao động, các khoản trợ cấp, vay mượn và dịch vụ hỗ trợ cho tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và nhà thầu độc lập, trên trang web Tài Nguyên Cho Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị:

Posted: June 26th, 2020 3:53 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:50 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.