Cập Nhật Tài Nguyên Doanh Nghiệp – EWDD Ngày 17 Tháng Bảy, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ gửi các bản cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ.

Posted: July 17th, 2020 5:04 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn tài nguyên có sẵn. Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ có sẵn, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Cho Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Trong tuần trước, tính linh động của hoạt động kinh doanh do Lệnh Y Tế của Quận đem lại đã tạo ra một khung cảnh đầy thách thức cho các chủ doanh nghiệp. Chúng tôi công nhận sự rối loạn và chán nản do việc này tạo ra và cố gắng chia sẻ thông tin mới nhất từ Quận Alameda và Tiểu Bang California để các chủ doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định sáng suốt về hoạt động hàng ngày của họ.

Với tình trạng nhập viện đang gia tăng trong Quận Alameda, chúng tôi vẫn tập trung vào mục tiêu chung là bảo đảm rằng chúng ta mở lại theo một cung cách an toàn và bền vững cho các doanh nghiệp, nhân viên của họ, và toàn thể cộng đồng của chúng ta.

Xin lưu ý rằng sẽ không có cập nhật kinh doanh hàng tuần vào Thứ Sáu, ngày 24 Tháng Bảy.

Quận Alameda Được Phê Chuẩn Về Khác Biệt, Được Đặt Vào Danh Sách Theo Dõi Của Tiểu Bang

Vào Thứ Tư, ngày 15 Tháng Bảy, sự khác biệt của Quận Alameda đã được Bộ Y Tế Công Cộng California phê chuẩn. Hành động này cho phép tái lập việc ăn uống ngoài trời và cho phép các nhà hàng gần đây đã thêm chỗ ăn uống ngoài trời được nộp đơn xin Bộ Kiểm Soát Thức Uống Có Cồn (ABC) của Tiểu Bang mở rộng tạm thời nơi họ có thể phục vụ rượu bia thông qua lệnh Cho Phép Phục Vụ Thực Phẩm Tạm Thời. Sau khi được phê chuẩn, nhà hàng sẽ nhận được email từ ABC với sự chấp thuận cho phép phục vụ thực phẩm đính kèm. Khi nhận được email phê chuẩn, các nhà hàng có thể bắt đầu phục vụ rượu bia ngoài trời.

Nếu một nhà hàng đã được cấp phép phục vụ rượu bia trên sân ngoài trời của họ, thì không cần phải được Cho Phép Phục Vụ Thực Phẩm Tạm Thời. Việc Cho Phép Phục Vụ Thực Phẩm Tạm Thời chỉ bắt buộc phải có khi nhà hàng muốn mở rộng khả năng phục vụ đến một địa điểm (thí dụ như, vỉa hè, làn đậu xe, bãi đậu xe, v.v.) chưa được cấp phép.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang web của ABC: https://www.abc.ca.gov/

Ngoài ra, sau ba ngày nằm trong Danh Sách Theo Dõi của Tiểu Bang, vào ngày 15 Tháng Bảy, Quận Alameda đã trở thành đối tượng của Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang đòi hỏi rằng:

 1. Các Nơi thờ phượng chỉ có thể tổ chức các buổi nhóm họp ngoài trời và sẽ không thể tổ chức các buổi nhóm họp trong nhà
 2. Các Trung tâm mua sắm trong nhà sẽ phải đóng cửa, hoặc dời các hoạt động của họ ra ngoài trời và/hoặc cung cấp dịch vụ nhận hàng. Lệnh này không ảnh hưởng đến dịch vụ bán lẻ trong nhà khác tại thời điểm này.

Giải Thích Rõ về Hoạt Động của Các Quán Rượu

Các quán rượu, quán bia, nhà máy sản xuất bia và quán rượu có cơ sở thực phẩm hiện thời (nhà bếp) có thể cung cấp chỗ ngồi, các bữa ăn ngoài trời. Nếu quán bar, quán bia, nhà máy sản xuất bia, quán rượu không có cơ sở thực phẩm hiện thời, họ có thể ký hợp đồng với một nhà cung cấp khác để cung cấp bữa ăn. Thí dụ, một quán rượu không có nhà bếp có thể hợp tác với một xe tải thực phẩm, cung cấp bữa ăn ngoài trời. Cho dù sử dụng nhà bếp của riêng họ hoặc một nhà cung cấp đối tác, rượu bia phải được bán trong cùng một giao dịch như bữa ăn. Nếu một quán rượu không phục vụ các bữa ăn với chỗ ngồi ngoài trời, doanh nghiệp đó không được hoạt động theo Lệnh Tiểu Bang được ban hành ngày 13 Tháng Bảy.

Tham Gia Cuộc Thăm Dò về Việc Mở Lại & Phục Hồi

Để giúp Thành Phố đánh giá các tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của quý vị và những nguồn tài nguyên nào sẽ giúp quý vị đặt kế hoạch để mở lại và phục hồi, xin vui lòng tham gia Cuộc Thăm Dò Về Việc Mở Lại & Phục Hồi Doanh Nghiệp ngắn gọn của chúng tôi.

Tài Nguyên để Mở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định để Mở Lại Doanh Nghiệp của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các tài nguyên để hỗ trợ việc mở lại, bao gồm phần hướng dẫn hoạch định của Tiểu Bang và địa phương, thông tin về cách làm sạch/khử trùng và an toàn tại nơi làm việc, một biển báo về việc che mặt có thể in ra cho các doanh nghiệp bằng tám ngôn ngữ và các biển báo Hướng Dẫn Mở Lại mới được Phòng Thương Mại Oakland Metropolitan tạo ra, cùng hợp tác với Oaklandish và Hội Đồng Cố Vấn Phục Hồi Kinh Tế, các biển báo cỡ 11” x 17” để tải xuống bằng bốn ngôn ngữ. Nhận các bản sao được in ra từ bất kỳ Phòng Thương Mại, Địa Hạt Cải Thiện Kinh Doanh hoặc văn phòng Hội Đồng Thành Phố của Oakland.

Các Đơn Xin về Đường Phố Linh Động Có Thể Tiếp Tục Lại để xin Giấy Phép Được Đơn Giản Hóa cho Việc Bán Lẻ, Ăn Uống Ngoài Trời

Với việc phê chuẩn và xách nhận sự khác biệt gần đây của Quận và Tiểu Bang rằng việc ăn uống ngoài trời có thể tiếp tục lại, Thành Phố một lần nữa chấp nhận đơn xin qua Đạo Luật Về Đường Phố Linh Động để xin giấy phép được đơn giản hóa cho sự lấn chiếm vỉa hè và đường đi. Mục tiêu là thúc đẩy phục hồi kinh tế công bằng bằng cách tạo điều kiện dễ dàng hơn để các nhà bán lẻ, nhà hàng và các doanh nghiệp được cho phép khác sử dụng các phần lớn hơn của vỉa hè, làn đậu xe và đường phố.

Theo đạo luật về Đường Phố Linh Động, doanh nghiệp có thể nộp đơn qua một tiến trình được đơn giản hóa để có được giấy phép cho năm cách sử dụng khác nhau:

 • Vỉa Hè hoặc Làn Đậu Xe
 • Làn Giao Thông
 • Các Bãi Đậu Xe Tư Nhân hoặc Các Khu Vực Ngoài Trời Khác Của Tư Nhân
 • Một Xe Tải, Xe Kéo hoặc Xe Đẩy Để Bán Thực Phẩm
 • Bất Động Sản Ngoài Trời Thuộc Sở Hữu Của Thành Phố

Sử dụng lối đi công cộng để có thêm chỗ ngồi, mở rộng chỗ trưng bày hàng hóa hoặc chỗ cho khách xếp hàng. Chúng tôi cũng miễn lệ phí xin giấy phép. Bước quan trọng là xin giấy phép trước khi quý vị bắt đầu, ngay cả đối với những chỗ ngoài trời thuộc sở hữu tư nhân hoặc được thuê mướn – bao gồm cả bãi đậu xe.

Xem phần hướng dẫn cho mỗi cách sử dụng trong năm cách cụ thể tại: www.oaklandca.gov/FlexStreets

Hãy giúp chúng tôi thu thập ý kiến của cộng đồng về Đạo Luật Về Đường Phố Linh Động. In ra và niêm yết một tờ quảng cáo cho cuộc thăm dò bằng văn bản tại: https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey

Những Cơ Hội Tài Trợ

Chương trình Tài Trợ Cộng Đồng Vì COVID-19 Của Cơ Quan Năng Lượng Cộng Đồng Đông Vịnh (EBCE) cung cấp các khoản tài trợ lên tới $10,000 cho các tổ chức vì lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận nào cung cấp hỗ trợ trong ít nhất một trong các lĩnh vực sau:

 • Hỗ Trợ cho Hóa Đơn Năng Lượng hoặc Tiện Ích
 • An Toàn Thực Phẩm
 • Hỗ Trợ Tiền Thuê
 • Các Dịch Vụ Về Sức Khỏe Thể Chất và Tâm Thần

EBCE sẽ dành ưu tiên cho các tổ chức đang phục vụ những khu vực có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao nhất, nhưng vẫn sẽ cứu xét và cho phép các tổ chức đang phục vụ những người dễ bị thiệt hại bên ngoài các khu vực có nguy cơ cao nhất. Họ dự tính sẽ lựa chọn tổng thể các tổ chức nào đang hỗ trợ các cộng đồng và người dân khác nhau. Đơn xin có thể được tìm thấy tại www.tinyurl.com/EBCECOVID. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nộp đơn, hãy gửi thắc mắc của quý vị qua email đến fboediarto@ebce.org. Hạn chót nộp đơn là Thứ Ba, ngày 21 Tháng Bảy.

TMC Community Capital đang chấp nhận các đề cử của cộng đồng cho chương trình tài trợ SmallBizBigHeart của họ. Các thành viên cộng đồng có thể đề cử một tiểu thương để nhận trợ cấp bằng cách chia sẻ trên Facebook hoặc LinkedIn của TMC lý do tại sao họ lại quan trọng đối với cộng đồng và thêm #TMCSmallBizBigHeart. Từ nay đến Thứ Sáu, ngày 14 Tháng Tám, 10 tên doanh nghiệp sẽ được chọn bằng cách xổ số vào mỗi Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu cho đến khi hết ngân quỹ. Nhìn chung, các doanh nghiệp đủ điều kiện có doanh thu dưới $1 triệu; dưới 30 nhân viên; thành lập trước ngày 1 Tháng Ba, 2019; địa điểm cơ sở mở cửa cho công chúng; bị ảnh hưởng xấu bởi COVID-19 hoặc tình trạng bất ổn dân sự gần đây. Các chủ sở hữu duy nhất được hoan nghênh, tuy nhiên các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp liên quan đến cần sa, các doanh nghiệp giải trí cho người lớn và các tổ chức tôn giáo là không đủ điều kiện. Số tiền tài trợ là $2,000 cho mỗi nhân viên toàn thời gian cộng với các khoản bồi hoàn cho thiệt hại tài sản vật chất và mất hàng tồn kho lên tới $10,000. Hạn chót để đề cử là Thứ Sáu, ngày 14 Tháng Tám.

Cuộc Thăm Dò dành cho Người Thuê Nhà, Chủ Sở Hữu Tài Sản

Chương Trình Điều Chỉnh Tiền Thuê (RAP) của Bộ Phát Triển Gia Cư & Cộng Đồng quan tâm đến việc tìm hiểu đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến cộng đồng người thuê nhà và chủ sở hữu tài sản của chúng ta như thế nào. RAP muốn tìm hiểu xem lệnh cấm gia tăng tiền thuê nhà/trục xuất, được Hội Đồng Thành Phố thông qua vào Tháng Ba và gia hạn vào Tháng Năm, đã ảnh hưởng đến người thuê nhà và chủ sở hữu tài sản như thế nào. Cuộc thăm dò cũng nhằm để giới thiệu các nguồn lực RAP cho những người thuê và chủ sở hữu tài sản không quen thuộc, cũng như nhắc lại cho những người đã quen thuộc, cam kết hỗ trợ của họ. Bản thăm dò trực tuyến được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Hỗ Trợ Liên Tục Cho Doanh Nghiệp

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi của người lao động, các khoản trợ cấp, vay mượn và dịch vụ hỗ trợ cho tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và nhà thầu độc lập, trên trang web Tài Nguyên Cho Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên.