Cập Nhật Những Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Thương Nghiệp – EWDD 3 Tháng Bảy, 2020

Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ thỉnh thoảng gửi tin tức cập nhật quan trọng cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ họ. Đây chỉ là vài đặc điểm của các nguồn tài nguyên đang được cung cấp.

Posted: July 2nd, 2020 2:32 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Muốn biết chi tiết về tất cả các chương trình yểm trợ hiện có, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân.

Tham Gia Cuộc Khảo Cứu Hoạt Động Lại & Khôi Phục

Để giúp Thành Phố đo lường mức tác động của COVID-19 đối với thương nghiệp của quý vị và các loại tài nguyên gì sẽ giúp được quý vị khi hoạch định để hoạt động lại và khôi phục, xin tham gia Cuộc Khảo Cứu Hoạt Động Lại & Khôi Phục Thương Nghiệp ngắn của chúng tôi.

Các Nguồn Tài Nguyên cho Mở Cửa Hoạt Động Lại

Hãy đến website Các Nguồn Tài Nguyên Hoạch Định cho Thương Nghiệp Mở Cửa Hoạt Động Lại của Thành Phố để xem tin tức mới nhất về các nguồn tài nguyên yểm trợ cho thương nghiệp mở cửa hoạt động lại, gồm cả hướng dẫn hoạch định của Tiểu Bang và địa phương, chi tiết về việc chùi rửa/khử trùng và an toàn tại nơi làm việc, một dấu hiệu khẩu trang che mặt có thể in ra được cho các thương nghiệp bằng tám ngôn ngữ và các bảng hiệu Hướng Dẫn Mở Cửa mới được Phòng Thương Mại Oakland Metropolitan thiết kế, cùng hợp tác với công ty Oaklandish và Hội Đồng Cố Vấn Phục Hồi Kinh Tế, các bảng hiệu khổ 11” x 17” để lấy xuống bằng bốn ngôn ngữ. Hãy đến lấy bản in tại bất cứ Phòng Oakland Chamber nào, Khu Cải Tiến Thương Nghiệp hoặc văn phòng Hội Đồng Thành Phố.

Quận Alameda Tạm Ngưng Mở Cửa Hoạt Động Lại

Vào ngày Thứ Hai, 29 Tháng Sáu, Quận Alameda đã loan báo tạm ngưng các kế hoạch mở cửa hoạt động lại vì số người bị nhiễm COVID-19 và tỷ lệ nhập bệnh viện gia tăng mới đây trong quận và vùng của chúng ta. Điều này có nghĩa là hoãn giai đoạn kế tiếp để mở cửa hoạt động lại tại Quận Alameda.

Mở cửa hoạt động lại thương nghiệp an toàn trong quận chúng ta là vấn đề tối quan trọng cho cả sức khỏe công cộng lẫn phục hồi kinh tế. Để hướng dẫn mở cửa hoạt động lại, các viên chức y tế của Quận Alameda dựa vào các chỉ dấu dữ kiện sau đây để đo lường mức tiến bộ trong nỗ lực chống lại cơn đại dịch này:

 • số người mới bị nhiễm và nhập viện
 • số giường cho bệnh nhân trong bệnh viện và khả năng nhận thêm số bệnh nhân gia tăng
 • khả năng thử nghiệm
 • khả năng kiểm soát bệnh
 • số lượng thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhân viên chăm sóc sức khỏe

Tuy các chỉ dấu 2, 3, 4 và 5 đã có chiều hướng tích cực hoặc đã ổn định trong nhiều tuần qua. Quận Alameda đang chứng kiến các khuynh hướng bất thuận lợi về số người mới bị nhiễm và phải vào bệnh viện.

Tỷ lệ bị nhiễm trong mỗi 100,000 người của Quận Alameda đã tăng từ 63.2 lên 71.1 trong bảy ngày qua. Số người vào bệnh viện hằng ngày vẫn tiếp tục giảm đi cho đến hết ngày 22 Tháng Sáu, nhưng kể từ khi đó thì số người nhập viện mỗi ngày đều gia tăng tại Quận Alameda.

Các viên chức y tế Quận Alameda lo ngại về số người bị nhiễm gia tăng tại địa phương, ảnh hưởng bất tương xứng đến các cộng đồng người da màu, ảnh hưởng tại địa phương của vụ bộc phát nhiễm siêu vi khuẩn này tại Nhà Tù Tiểu Bang San Quentin, và các khuynh hướng bệnh báo động đã thấy tại các quận mở cửa hoạt động lại nhanh hơn. Tuần này và tuần tới sẽ là thời gia tối quan trọng để thẩm định ảnh hưởng của các hoạt động được phép tái lập tại Quận Alameda vào ngày 19 Tháng Sáu, và họ sẽ tiếp tục theo dõi sát dữ kiện để hoạch định những bước sắp tới về việc mở cửa hoạt động lại.

Trong lời loan báo của họ, các viên chức y tế Quận Alameda nhìn nhận các khó khăn đa diện của việc mở cửa hoạt động lại từ từ và cảm tạ cư dân và thương nghiệp tại Quận Alameda đã có nỗ lực bền bỉ và hy sinh. Xin tiếp tục tự bảo vệ cho chính mình và người khác bằng cách đeo khẩu trang che mặt và giữ khoảng cách sáu bộ (feet) với mọi người ở chỗ công cộng, ở nhà càng nhiều càng tốt và nhất là khi bị bệnh, và rửa tay thường xuyên.

Vẫn Còn Quỹ cho Chương Trình Cho Vay về Tai Họa Tác Hại Kinh Tế của SBA

SBA đã mở cổng chương trình Cho Vay về Tai Họa Tác Hại Kinh Tế (EIDL) và Ứng Trước EIDL cho tất cả thương nghiệp nào bị ảnh hưởng kinh tế do COVID-19 gây ra. Có thêm các cơ sở tiểu thương và tổ chức bất vụ lợi được vay tiền dài hạn, lãi suất thấp và các cấp khoản khẩn cấp – giảm bớt các ảnh hưởng kinh tế của COVID-19 đối với thương nghiệp, nhân viên của họ và các cộng đồng được họ yểm trợ.

 • Hãy nộp đơn trên mạng tại Cổng Trợ Giúp Cho Vay về Tai Họa của SBA
 • Hãy nhớ đánh dấu vào ô cuối đơn để xin đến tối đa là $10,000 cấp khoản ứng trước, tổng số cấp khoản được dựa trên số nhân viên trước khi xảy ra tai họa ($1,000 cho mỗi nhân viên)
 • Đây là cách nhanh nhất để được yểm trợ tài chánh. Cho dù quý vị quyết định không vay tiền hoặc bị bác đơn, quý vị vẫn được giữ lại số tiền đó làm cấp khoản

Nói chung ai hội đủ điều kiện xin EIDL:

 • Các cơ sở tiểu thương (thường là các cơ sở có dưới 500 nhân viên)
 • Sở hữu chủ đơn, nhà thầu độc lập và người tự làm việc cho mình
 • Hợp tác xã
 • Tổ chức bất vụ lợi – 501(c), 501(d) hoặc 501 (e)
 • Tổ chức tín ngưỡng, bất luận họ có cung cấp các dịch vụ xã hội ngoài tôn giáo hay không

Cần được Trợ Giúp để xin chương trình EIDL? Hãy liên lạc với một trong các tổ chức hợp tác yểm trợ sau đây tại địa phương.

Thành Phố Thu Gọn Tiến Trình Cho Phép Buôn Bán Lẻ, Ăn Uống Ngoài Trời

Tính từ ngày 19 Tháng Sáu, Viên Chức Y Tế Quận Alameda đã nới lỏng các khoản hạn chế bằng cách mở cửa lại các bảo tàng viện ngoài trời, nhà hàng ăn uống ngoài trời, các dịch vụ tôn giáo, buôn bán lẻ trong nhà/ngoài trời và những lớp thể dục ngoài trời. Được phép buôn bán lẻ và ăn uống ngoài trời một phần để bảo đảm giữ khoảng cách giữa mọi người và có các kế hoạch an toàn.

Để chuẩn bị cho dịch vụ ăn uống và buôn bán lẻ ngoài trời, các ban sở Thành Phố đã đưa ra Đề Xướng Đường Sá Linh Động để thu gọn tiến trình cho phép lấn ra vỉa hè và đường lộ. Mục tiêu là để thúc đẩy phục hồi kinh tế bình đẳng bằng cách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những nhà bán lẻ, nhà hàng và các thương nghiệp khác sử dụng những phần lớn hơn của vỉa hè, làn đường đậu xe và đường lộ.

Thành Phố Oakland đang trợ giúp thương nghiệp đáp ứng các điều kiện giữ khoảng cách cho khách hàng của họ bằng cách thu gọn các điều kiện cho phép sử dụng:

 • Vỉa Hè hoặc Làn Đường Đậu Xe
 • Một Làn Đường Giao Thông
 • Các Bãi Đậu Xe Tư Nhân hoặc Các Khu Vực Khác Ngoài Trời của Tư Nhân
 • Xe Vận Tải, Xe Kéo hoặc Xe Đẩy Bán Thức Ăn
 • Bất Động Sản Ngoài Trời của Thành Phố

Sử dụng quyền ưu tiên công cộng để có thêm chỗ ngồi, mở rộng thêm chỗ trưng bày hàng hóa hoặc chỗ cho khách hàng xếp hàng. Chúng tôi cũng miễn lệ phí giấy phép. Bước quan trọng này là để xin giấy phép trước khi quý vị bắt đầu, ngay cả cho những chỗ ngoài trời do tư nhân làm chủ hoặc thuê dài hạn – kể cả những bãi đậu xe.

Xem chỉ dẫn về mỗi loại sử dụng trong năm loại cụ thể tại: www.oaklandca.gov/FlexStreets

Hãy giúp chúng tôi thu thập ý kiến của cộng đồng về Đề Xướng Đường Sá Linh Động. Hãy in ra và công bố tài liệu cho cuộc khảo sát bằng văn từ tại: https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey

Yểm Trợ Thương Nghiệp Liên Tục

Trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland có đăng danh sách cập nhật về các nguồn tài nguyên trợ giúp, gồm cả chi tiết về các quyền lợi cho công nhân và những nguồn tài trợ công và tư và các dịch vụ yểm trợ cho giới tiểu thương, các tổ chức bất vụ lợi và nhà thầu độc lập. Website này được cập nhật đều đặn khi có thêm tin tức, do đó xin đến xem thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị: