Cập Nhật Những Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Thương Nghiệp – EWDD 29 Tháng Năm, 2020

Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ thỉnh thoảng gửi tin tức cập nhật cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ họ.

Posted: May 15th, 2020 4:17 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:50 PM

Đây chỉ là vài đặc điểm của các nguồn tài nguyên đang được cung cấp. Muốn biết chi tiết về tất cả các chương trình yểm trợ hiện có, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân.

Hãy tham gia Cuộc Khảo Sát về Hoạt Động Lại & Phục Hồi

Để giúp Thành Phố đo lường các tác động của COVID-19 đối với thương nghiệp của quý vị và các nguồn tài nguyên nào sẽ giúp được khi quý vị hoạch định hoạt động lại và phục hồi, xin tham gia Cuộc Khảo Sát Hoạt Động Lại & Phục Hồi Thương Nghiệp ngắn của chúng tôi. Cuộc khảo sát này được thực hiện bằng tiếng Anh, cũng như tiếng Ả Rập, Hoa, Tây Ban Nha và Việt.

Đề Xướng Các Con Đường Linh Động

Để giúp thêm cho các thương nghiệp đáp ứng điều kiện giữ khoảng cách giữa mọi người theo Các Lệnh Y Tế Quận hiện nay và trong tương lai, các sở Thành Phố đã đưa ra Đề Xướng Các Con Đường Linh Động để thu gọn tiến trình cho phép những trường hợp lấn ra vỉa hè và đường lộ. Mục tiêu là để thúc đẩy tái lập sinh khí kinh tế bình đẳng bằng cách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những nhà bán lẻ, nhà hàng và các thương nghiệp khác để sử dụng những phần lớn hơn của vỉa hè, làn đường đậu xe và đường lộ.

Hãy giúp chúng tôi thành lập một chương trình đáp ứng các nhu cầu của thương nghiệp bằng cách cho chúng tôi biết về các sở thích, cảm tưởng và nhu cầu của quý vị. Xin tham gia cuộc khảo sát ngắn trên mạng để thông báo cho chương trình này biết. Cuộc khảo sát được thực hiện bằng tiếng Anh; sẽ có thêm các ngôn ngữ khác khi nhận được bản dịch.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative

Các Cơ Hội Xin Cấp Khoản trong Tuần

Quỹ Cứu Trợ cho Những Người trong Lãnh Vực Nghệ Thuật East Bay/Oakland sẽ cấp $625,000 để giúp nghệ sĩ, nghệ sĩ giảng dạy, người làm văn hóa, và nhân viên nghệ thuật bất vụ lợi tạo thành các cộng đồng văn hóa khác nhau và đa dạng tại các Quận Alameda và Contra Costa, với $300,000 đặc biệt dành riêng cho những người này tại Oakland. Các cấp khoản đến tối đa là $2,000 này có thể được sử dụng theo bất cứ cách nào có thể làm giảm được tình trạng chật vật khó khăn về tài chánh. Quỹ này sẽ dành ưu tiên cho các nhu cầu tài chánh của những người yếu kém về tài chánh – Người Da Đen, Thổ Dân, Latinx, di dân sinh tại ngoại quốc, người chuyển giới, và người khuyết tật. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã có ảnh hưởng bất cân xứng đối với những giới này cũng như cộng đồng nghệ thuật và văn hóa. Thời hạn nộp đơn kết thúc vào lúc 5 giờ chiều ngày 5 Tháng Sáu.

GoFundMe, cùng hợp tác với Intuit QuickBooks, Yelp, GoDaddy, và Bill.com, để cấp $500 cho giới tiểu thương nếu họ gây quỹ được ít nhất là $500 trên GoFundMe. Tìm hiểu thêm tại: https://www.gofundme.com/f/smallbusinessrelieffund

Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Phi Châu Oakland đã thành lập một Chương Trình Cứu Trợ Phục Hồi COVID-19 để cấp ngân khoản cho các cơ sở tiểu thương nghiệp do người Da Đen làm chủ tại Oakland đang bị ảnh hưởng bất lợi. Hiện đang có tiến trình nộp đơn; hạn cuối nộp đơn là Thứ Bảy, 20 Tháng Sáu. Hãy tìm hiểu thêm và nộp đơn tại: https://oaacc.org/resiliency-fund/

Đồng hợp tác với Verizon, tổ chức gây quỹ và bênh vực điện tử Hello Alice đang có các cấp khoản khẩn cấp đến tối đa là $10,000 dành cho các công ty bị ảnh hưởng vì cơn đại dịch coronavirus. Các điều luật này mới được sửa đổi dạo gần đây và thời hạn nộp đơn nay chấm dứt vào ngày 16 Tháng Bảy. Tìm hiểu thêm tại: https://businessforall.helloalice.com/

Quỹ Túi Đỏ Đeo Lưng đang cấp các ngân khoản trị giá $5,000 mỗi phần cho các nữ doanh nhân tại Hoa Kỳ bị ảnh hưởng vì COVID-19. Thời hạn nộp đơn kế tiếp sẽ bắt đầu từ 1-8 Tháng Sáu. Hãy ghi danh để được thông báo bằng email tại: https://globalgiving.typeform.com/to/gKNfQw

Hoạch Định để Hoạt Động Lại Thương Nghiệp

Mỗi tổ chức và thương nghiệp, bất luận khi nào sẽ được phép mở cửa lại, nên soạn các kế hoạch hoạt động lại gồm giữ khoảng cách giữa mọi người, huấn luyện cho nhân viên về việc giới hạn mức truyền nhiễm COVID-19, và các thể thức khử trùng.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp tục mở cửa thêm dần dần, Thành Phố đã đăng các nguồn tài nguyên hoạch định, gồm cả các nguyên tắc hướng dẫn của liên bang, tiểu bang và quận tại: https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources.

Một yếu tố quan trọng khi mở cửa lại là vẫn phải tiếp tục kiên tâm yểm trợ mức tiến triển đã đo lường được về năm chỉ dấu then chốt. Hãy chu toàn phần của quý vị và đeo khẩu trang che mặt hoặc mặt nạ. Lệnh Y Tế Quận Alameda đưa ra vào ngày 17 Tháng Tư, 2020, đòi hỏi tất cả cư dân và công dân phải đeo mặt nạ khi làm công việc thiết yếu và khi ở gần những người khác không phải là những người ở chung nhà. Kết hợp với việc giữ khoảng cách và rửa tay thường xuyên, mặt nạ có thể giảm bớt rủi ro nhiễm trùng từ những người bị nhiễm và không có triệu chứng. Hãy nhớ trưng bày Bảng Hiệu Đeo Khăn Che Mũi và Miệng cho Các Thương Nghiệp Thiết Yếu. Bảng hiệu này có nhiều ngôn ngữ tại: https://covid-19.acgov.org/face-covering-faqs.page

Lệnh Ngày 18 Tháng Năm của Quận Alameda vẫn có hiệu lực cho đến khi được sửa đổi, tạm ngưng hoặc thu hồi. Tính vào ngày Thứ Năm, 28 Tháng Năm khi đưa phiên dịch bản này, không thấy có cải biến gì về lệnh này.

Thành Phố Được Cấp Ba Cấp Khoản Lao Động để giúp Công Nhân Oakland Bị Ảnh Hưởng vì Cơn Đại Dịch COVID-19

Thành Phố Oakland đã được cấp $1,328,000 trong ba cấp khoản riêng rẽ từ Bộ Phát Triển Việc Làm Tiểu Bang California (EDD) để yểm trợ cho các công nhân lương thấp bị cho nghỉ việc vì ảnh hưởng của COVID-19.

Quỹ tài trợ cho ba cấp khoản này là từ Đạo Luật Đổi Mới và Cơ Hội Lao Động (WIOA) của liên bang và được EDD và Cơ Quan Phát Triển Lao Động và Công Nhân California điều hành. Qua quỹ tài trợ này, Ủy Ban Phát Triển lao Động Oakland tiên liệu có hơn 350 công nhân sẽ được hưởng các dịch vụ phát triển và yểm trợ nghề nghiệp. Muốn biết chi tiết về ba cấp khoản này, xin đọc bản tin báo chí.

Muốn tiếp nhận bất cứ tài nguyên huấn luyện việc làm hoặc dịch vụ yểm trợ nào, các công nhân bị ảnh hưởng nên liên lạc với một trong ba Trung Tâm Việc Làm California của Hoa Kỳ (AJCCs) sau đây:

Lao Family Community Development
(Phát Triển Cộng Đồng Gia Đình Lào)
Ngôn Ngữ: Tây Ban Nha, Hoa, Miến, Anh
Trợ Giúp Xin Bảo Hiểm Thất Nghiệp: (510) 533-8850
Dịch Vụ cho Người Lớn: (510) 290-2578
Các Dịch Vụ Khác: (510) 533-8850
https://lfcd.org/

Oakland Private Industry Council
(Hội Đồng Kỹ Nghệ Tư Oakland)
Ngôn Ngữ: Anh, Tây Ban Nha
Trợ Giúp Xin Bảo Hiểm Thất Nghiệp: (510) 910-0986
Số điện Thoại cho Các Dịch Vụ Bổ Túc: (510) 858-6742
info@oaklandpic.org
www.oaklandpic.org/

The Unity Council
(Hội Đồng Đoàn Kết)
Ngôn Ngữ: Anh, Tây Ban Nha, Mam
Gọi số (510) 535-6101, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến Trưa và 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều.
careercenter@unitycouncil.org
https://unitycouncil.org/

BART Công Bố Kế Hoạch 15 Bước để Tiếp Đón Hành Khách Trở Lại

BART đang nỗ lực làm việc để tái lập dịch vụ chuyên chở công cộng khi vùng này bắt đầu mở lại và hành khách trở lại. Họ hiểu rằng công chúng đang trông chờ BART trấn an là dịch vụ vẫn an toàn đến mức tối đa có thể được và áp dụng biện pháp giữ khoảng cách xã hội. Để chào đón hành khách trở lại và gầy dựng lại lòng tin vào chuyên chở công cộng, BART đã sơ lược 15 bước – từ chùi rửa cho đến thí nghiệm cách sắp đặt chỗ ngồi mới cho đến trả tiền mà không cần tiếp xúc qua tay. Tìm hiểu thêm tại: https://www.bart.gov/news/articles/2020/news20200526

Yểm Trợ Thương Nghiệp Liên Tục

Trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland có đăng danh sách cập nhật về các nguồn tài nguyên trợ giúp, gồm cả chi tiết về các quyền lợi cho công nhân và những nguồn tài trợ công và tư và các dịch vụ yểm trợ cho giới tiểu thương, các tổ chức bất vụ lợi và nhà thầu độc lập. Website này được cập nhật đều đặn khi có thêm tin tức, do đó xin đến xem thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị: