Cập Nhật Nguồn Lực Doanh Nghiệp – EWDD Ngày 22 Tháng Năm, 2020

Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ thỉnh thoảng gửi tin tức cập nhật cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ họ.

Posted: May 15th, 2020 4:17 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:50 PM

Đây chỉ là vài đặc điểm của các nguồn tài nguyên đang được cung cấp. Muốn biết chi tiết về tất cả các chương trình yểm trợ hiện có, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân.

Trả Lời Bản Thăm Dò Về Việc Mở Lại & Phục Hồi

Để giúp Thành Phố đo lường các tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của quý vị và những nguồn lực nào sẽ giúp ích khi quý vị đặt kế hoạch mở lại và phục hồi, xin vui lòng trả lời Bản Thăm Dò Về Việc Mở Lại & Phục Hồi ngắn gọn của chúng tôi. Bản thăm dò được cung cấp bằng tiếng Anh, cũng như tiếng Ả Rập, tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Đặt Kế Hoạch để Mở Lại Các Doanh Nghiệp

Mọi tổ chức và doanh nghiệp, bất kể khi nào sẽ được phép mở, nên thực hiện các kế hoạch mở lại bao gồm khoảng cách vật lý, huấn luyện nhân viên về việc hạn chế lây lan COVID-19, và các thể thức khử trùng.

Để chuẩn bị cho việc mở ra theo từng giai đoạn, Thành Phố đã đăng tải những nguồn lực theo kế hoạch, bao gồm các nguyên tắc hướng dẫn của liên bang, tiểu bang và quận tại: https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources

Để hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp với dịch vụ nhận hàng tại lề đường hoặc cửa hàng và/hoặc giao hàng, Thành Phố đang thực hiện các bước sau:

1. Xúc Tiến Các Yêu Cầu Về Lề Đường Màu Trắng
Để tạo điều kiện cho khách hàng nhận và giao hàng từ các doanh nghiệp của Oakland trong giai đoạn COVID-19, chủ doanh nghiệp có thể yêu cầu một lề đường màu trắng tạm thời ở trước doanh nghiệp của họ. Để yêu cầu lề đường màu trắng tạm thời, xin vui lòng liên lạc với Oak311 bằng cách quay số 311 hoặc trực tuyến tại: https://www.oaklandca.gov/services/oak311

2. Sử Dụng Các Khu Vực Mặt Tiền Để Kinh Doanh
Khu vực mặt tiền là ba bộ Anh đầu tiên của khoảng trống công cộng phía trước một doanh nghiệp. Trong một khoảng thời gian có giới hạn, Thành Phố sẽ không đòi hỏi giấy phép cũng như không trừng phạt việc sử dụng khoảng trống mặt tiền, với điều kiện là việc sử dụng đó:

 • phù hợp với nguyên tắc về khoảng cách xã hội;
 • tôn trọng lối đi dành cho người đi bộ, vì vậy mọi người có thể đi bộ và đi xe đạp tự do; và
 • không tạo ra mối nguy về an toàn mà trước đó không có.

Chủ doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng khoảng trống mặt tiền ở trước cơ sở của họ ngay hôm nay. Xin vui lòng liên lạc với văn phòng cấp phép của Bộ Giao Thông Vận Tải Oakland với bất kỳ câu hỏi nào ở số (510) 238-3891.

3. Tinh Giản Hóa Thủ Tục Cho Phép Vỉa Hè và Đường Đi
Để chuẩn bị những phần cập nhật thêm cho Lệnh Trú Ngụ Tại Chỗ của Quận Alameda, các ban ngành của Thành Phố đang nỗ lực tinh giản hóa tiến trình cho phép lấn chiếm vỉa hè và đường đi để giúp các nhà bán lẻ và nhà hàng sử dụng các phần lớn hơn của vỉa hè và đường đi để hỗ trợ doanh nghiệp của họ . Thành phố đang làm việc để tinh giản hóa giấy phép cho các tiểu viên, chỗ ngồi quán cà phê và những cách sử dụng khác để giúp các doanh nghiệp đáp ứng các đòi hỏi về khoảng cách vật lý hữu hiệu hơn và dự kiến ​​ban hành các nguyên tắc hướng dẫn được cập nhật vào cuối Tháng Năm.

Các Lệnh Y Tế Cập Nhật Của Quận Alameda Được Ban Hành

Vào thứ Hai, ngày 18 Tháng Năm, Viên Chức Y Tế Công Cộng Quận Alameda đã ban hành Lệnh Trú Ngụ Tại Chỗ được cập nhật để cho phép một số doanh nghiệp hoạt động trở lại tại thời điểm này, theo những điều kiện cụ thể. Các bước thận trọng hướng tới mục đích mở lại được thiết kế để tránh sự tăng vọt trong các trường hợp nhiễm COVID-19 mới mà có thể áp đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Lệnh cho phép các doanh nghiệp sau đây hoạt động:

 • Cửa hàng bán lẻ chỉ để nhận, và/hoặc giao hàng tại lề đường hoặc cửa hàng
 • Các doanh nghiệp sản xuất được phép hoạt động theo Lộ Trình Linh Động của tiểu bang
 • Hậu cần và kho hàng được phép hoạt động theo Lộ Trình Linh Động của tiểu bang
 • Kế hoạch thể thức khoảng cách xã hội cho nhân viên và khách hàng
 • Kiểm soát hành chánh để sắp xếp xen kẽ nhân viên, nghỉ giải lao, và làm việc từ xa cho những người có thể làm việc từ xa
 • Huấn luyện cho nhân viên về việc hạn chế lây lan COVID-19 (sàng lọc theo nhiệt độ và/hoặc triệu chứng, kỹ thuật rửa tay, và các đòi hỏi về che mặt)
 • Các thể thức khử trùng để làm sạch thường xuyên và kỹ lưỡng
 • Thực hành tốt nhất tùy theo công nghiệp
 • Thông báo về trường hợp dương tính với COVID-19
 • Tuân thủ và tài liệu

Các doanh nghiệp này phải thực thi Kế Hoạch Bảo Vệ Riêng Cho Từng Địa Điểm, theo đòi hỏi của Lộ Trình Linh Động của California, và được thông báo bởi sự hướng dẫn của địa phương do Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda ban hành, bao gồm các yếu tố sau:

Để làm rõ hơn những doanh nghiệp nào hiện đang được phép hoạt động và những doanh nghiệp nào không, Quận Alameda đã xuất bản một danh sách tại: https://www.oaklandca.gov/docu...

Các doanh nghiệp cần hướng dẫn về các nguyên tắc để mở lại của Quận Alameda nên gửi email cho covidrecovery@acgov.org.

Lệnh thứ hai của Viên Chức Y Tế Quận Alameda cho phép các cuộc tụ họp bằng xe hơi được kiểm soát chặt chẽ tối đa là 200 xe hơi tại một thời điểm, không lâu hơn 3 giờ, với các điều kiện cụ thể, bao gồm chỉ những người được mời, an ninh tại chỗ nếu có hơn 10 chiếc xe, và nhiều hơn nữa. Thí dụ, các cuộc tụ họp này có thể bao gồm các bãi chiếu phim cho người lái xe vào xem cũng như các buổi lễ tốt nghiệp với người tham dự ngồi trong xe hơi, các buổi thờ phượng, hoặc đám tang.

Quận Alameda cung cấp một bản tóm tắt hữu ích cho cả hai Lệnh được ban hành ngày 18 Tháng Năm tại: https://www.oaklandca.gov/docu...

Cơ Hội Trợ Cấp trong Tuần

Quỹ Cứu Trợ cho Cá Nhân trong ngành Nghệ Thuật tại Đông Vịnh/Oakland sẽ phân phối $625,000 để giúp các nghệ sĩ, nghệ sĩ giảng dạy, người mang văn hóa và những người làm nghệ thuật phi lợi nhuận bao gồm nhiều cộng đồng văn hóa đa dạng của các Quận Alameda và Contra Costa, với $300,000 dành riêng đặc biệt cho những người đó ở Oakland. Khoản tài trợ lên tới $2,000 này có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào để giảm bớt khó khăn tài chánh. Quỹ sẽ dành ưu tiên cho nhu cầu tài chánh của những cá nhân đặc biệt dễ bị tổn thương về tài chánh – Người Da Đen, Dân Bản Địa, Latinx, người nhập cư sinh ở nước ngoài, người chuyển giới, và người bị khuyết tật. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã có ảnh hưởng không đồng đều đối với các nhóm dân này cũng như cộng đồng văn hóa nghệ thuật.

Qua Dự Án Hỗ Trợ Cứu Trợ Thảm Họa cho Người Nhập Cư (DRAI), California đang cung cấp hỗ trợ cứu trợ thiên tai do tiểu bang tài trợ cho những người trưởng thành không có giấy tờ nào không hội đủ điều kiện để nhận các hình thức hỗ trợ khác, bao gồm hỗ trợ theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ, và An Ninh Kinh Tế (CARES) và trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch, vì tình trạng nhập cư của họ. Người trưởng thành không có giấy tờ nào hội đủ điều kiện có thể nhận được $500 hỗ trợ trực tiếp, với tối đa $1,000 hỗ trợ cho mỗi gia đình. Đơn xin chỉ được chấp nhận qua điện thoại ở số (415) 324-1011. Số lượng cuộc gọi cao, tuy nhiên, với sự kiên trì, người gọi vào đang được tiếp nhận.

Lệnh Cấm Trục Xuất Được Gia Hạn

Vào Thứ Ba, ngày 19 Tháng Năm, Hội Đồng Thành Phố Oakland đã gia hạn lệnh cấm trục xuất đối với người thuê nhà ở, người thuê là tổ chức phi lợi nhuận, và người thuê là doanh nghiệp nhỏ (nói chung là những tổ chức có dưới 100 nhân viên) cho đến ngày 31 Tháng Tám, 2020. Sắc lệnh này gia hạn lệnh cấm trục xuất ban đầu được Hội Đồng Thành Phố thông qua vào Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Ba, để nghiêm cấm hầu hết các vụ trục xuất.

Người thuê nhà thương mại hoặc chủ nhà cần hỗ trợ, các nguồn lực sau đây được cung cấp:

Người thuê nhà thương mại và chủ sở hữu tài sản có câu hỏi chưa được trả lời ở đây nên gửi những câu hỏi đó đến BusDev@oaklandca.gov và nhân viên Thành Phố sẽ liên lạc với quý vị.

Hội Đồng Cố Vấn Phục Hồi Kinh Tế Tổ Chức Buổi Họp Đầu Tiên

Vào Thứ Hai, ngày 18 Tháng Năm, buổi họp khởi động cho Hội Đồng Cố Vấn Phục Hồi Kinh Tế đã được Thị Trưởng Libby Schaaf và Phó Thị Trưởng Larry Reid đồng chủ tọa. Căn cứ vào nguyên tắc chỉ đạo rằng sự công bằng là mô hình kinh tế tốt nhất, Hội Đồng Cố Vấn có trách nhiệm xác định cả các đề nghị ngắn hạn để tạo điều kiện mở lại và phục hồi các khu vực kinh tế của Oakland từ cuộc khủng hoảng COVID-19, và các sách lược dài hạn hơn để thay đổi hệ thống nhằm kiến tạo một nền kinh tế công bằng hơn trong tương lai.

Một số điểm nổi bật từ buổi họp đầu tiên này, bao gồm:

 • Bài phát biểu chính của Michael Bush về nhu cầu cấp thiết phải giải quyết tiền thuê thương mại
 • Tổng quan của Jeff Bellisario và Tiến sĩ Darcelle Lahr về việc giảm bớt tình trạng bất bình đẳng về mức thịnh vượng theo chủng tộc hiện hữu thông qua mức tăng trưởng nhân viên kinh doanh
 • Lời kêu gọi hành động của Michael McAfee để sử dụng trí tưởng tượng cấp tiến của chúng ta để làm việc cho những lợi ích tốt hơn
 • Nhiều người lên tiếng về nhu cầu phải hỗ trợ những người làm văn hóa, cả những người tổ chức các buổi hòa nhạc và sự kiện lớn cũng như các nhà sản xuất và nghệ nhân
 • Một mong muốn của nhiều người là tập hợp các công nhân và doanh nghiệp, chủ nhà và người thuê nhà để cùng nhau đề nghị các giải pháp

Các bài thuyết trình và video của buổi họp, cùng với các tài liệu về quá trình của Hội Đồng Cố Vấn được đăng tại: https://www.oaklandca.gov/topics/oakland-economic-recovery-advisory-council

Yểm Trợ Thương Nghiệp Liên Tục

Trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland có đăng danh sách cập nhật về các nguồn tài nguyên trợ giúp, gồm cả chi tiết về các quyền lợi cho công nhân và những nguồn tài trợ công và tư và các dịch vụ yểm trợ cho giới tiểu thương, các tổ chức bất vụ lợi và nhà thầu độc lập. Website này được cập nhật đều đặn khi có thêm tin tức, do đó xin đến xem thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị: