Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-10 minute exercise to test how well the new navigation works.

Cập Nhật Những Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Thương Nghiệp – EWDD 15 Tháng Năm, 2020

Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ thỉnh thoảng gửi tin tức cập nhật cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ họ.

Đây chỉ là vài đặc điểm của các nguồn tài nguyên đang được cung cấp. Muốn biết chi tiết về tất cả các chương trình yểm trợ hiện có, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân.

Loan Báo Thành Lập Hội Đồng Phục Hồi Kinh Tế

Hôm Thứ Tư, Thị Trưởng Libby Schaaf và Phó thị Trưởng Larry Reid đã loan báo việc thành lập Hội Đồng Cố Vấn Phục Hồi Kinh Tế Oakland, để nhận định các sách lược hoạt động lại và phục hồi kinh tế công bằng từ cuộc khủng hoảng COVID-19. Lấy nguyên tắc hướng dẫn lấy công bằng làm mô hình kinh tế hay nhất, Hội Đồng Cố Vấn sẽ có trách nhiệm nhận định và đưa ra các đề nghị ngắn hạn nhằm giúp hoạt động lại và phục hồi các lãnh vực kinh tế của Oakland từ cuộc khủng hoảng COVID-19, và các sách lược dài hạn để thay đổi trong hệ thống nhằm tạo dựng một nền kinh tế công bằng hơn cho tương lai.

Hội Đồng Cố Vấn sẽ do Thị Trưởng và Phó Thị Trưởng đồng chủ tọa, cùng hợp tác với Jose Corona, Eat. Learn. Play.; Barbara Leslie, Phòng Thương Mại Đô Thị Oakland; và Michael McAfee, PolicyLink. Hội Đồng Cố Vấn sẽ được James Head, Tổ Chức Cộng Đồng East Bay, và Micah Weinberg, California Forward, trợ giúp và được Trung Tâm Hành Động Biến Đổi của Mills College và Viện Kinh Tế Hội Đồng Vùng Vịnh yểm trợ về khảo cứu. Thành phần tham gia sẽ gồm nhiều thành phần đương cuộc từ các lãnh vực thương nghiệp, lao động, bất vụ lợi, các tổ chức cộng đồng, nghệ thuật, và chính quyền Tiểu Bang và vùng, cùng các ban sở của Thành Phố.

Hội Đồng Cố Vấn sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên vào tuần tới, và họp trong bốn đến sáu tháng tới đây để soạn các đề nghị.

Hoạch Định Hoạt Động Lại Thương Nghiệp

Tùy theo mức tiến triển của các chỉ dấu chính tại địa phương, và có biện pháp tiếp tục theo dõi, và nếu không có bất cứ số vụ bị nhiễm nào tăng vọt trong vài ngày tới, các viên chức Sức Khỏe Công Cộng Quận Alameda tiên liệu là chúng ta sẽ có thể bước vào các hoạt động Đầu Giai Đoạn 2 vào tuần tới, gồm các thương nghiệp bán lẻ bên lề đường và cơ sở chế tạo và nhà kho liên hệ. Đối với các thương nghiệp hội đủ điều kiện, Quận Alameda hoạch định theo sát hướng dẫn của tiểu bang khi có thể được.

Mỗi tổ chức và thương nghiệp, bất luận khi nào được phép mở cửa, nên lập kế hoạch mở cửa lại gồm các yếu tố giữ khoảng cách với người khác, huấn luyện nhân viên về việc giới hạn mức truyền nhiễm COVID-10, và các thể thức khử trùng.

Để chuẩn bị cho những hoạt động có thể cho phép lại dần dần, Thành Phố đã đăng các nguồn tài nguyên hoạch định tại: https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources Một trong các nguồn tài nguyên liệt kê là các nguyên tắc hướng dẫn kỹ nghệ của Tiểu Bang California để giúp các thương nghiệp giảm bớt rủi ro và thành lập một môi trường an toàn, sạch sẽ cho công nhân và khách hàng. Hãy đọc các nguyên tắc hướng dẫn của tiểu bang, tìm các danh sách kiểm điểm cho từng kỹ nghệ và tìm hiểu thêm tại: https://covid19.ca.gov/industry-guidance/

Để giúp Thành Phố đo lường các tác động của COVID-19 đối với thương nghiệp của quý vị và những nguồn tài nguyên nào sẽ giúp được quý vị khi quý vị hoạch định hoạt động lại và phục hồi, xin tham gia một cuộc khảo sát ngắn của chúng tôi là Khảo Sát Việc Hoạt Động Lại và Phục Hồi Thương Nghiệp. Cuộc khảo sát này đã có bằng tiếng Anh và sắp có bản dịch.

Các thương nghiệp muốn được hướng dẫn về các nguyên tắc hướng dẫn của Quận Alameda về việc hoạt động lại nên gửi email đến covidrecovery@acgov.org.

Các Cơ Hội Xin Cấp Khoản trong Tuần

Quỹ Phục Hồi Tiểu Thương Verizon/LISC có các cấp khoản đến tối đa là $10,000 để giúp giới tiểu thương, nhất là các doanh nhân người da màu, thương nghiệp của phụ nữ và các cơ sở kinh doanh khác không tìm được nguồn vốn linh động, vừa khả năng tài chánh trong các cộng đồng vẫn thiếu thốn dịch vụ xưa nay. Các cấp khoản này là nhằm bổ túc các thiếu sót cấp bách về tài chánh cho đến khi họ có thể hoạt động lại bình thường hoặc cho đến khi có nguồn tài trợ thường trực hơn. Vòng nhận đơn này đã bắt đầu vào ngày 14 Tháng Năm.

Cấp Khoản Cứu Trợ cho Chuyên Viên Làm Móng của tổ chức Beauty Changes Lives dành cho các chuyên viên có bằng hành nghề không duy trì được mức lợi tức thường lệ của họ trong thời gian có cơn đại dịch COVID-19. Có các cấp khoản một lần duy nhất là $1,000 để tài trợ tạm thời cho những người hội đủ điều kiện chứng tỏ được tình trạng chật vật tài chánh của mình. Đơn gồm hai phần này không thích hợp với các khí cụ di động, do đó xin nộp đơn bằng cách dùng máy điện toán hoặc bảng điện toán. Hiện giờ đang có nhận đơn.

Mở Rộng Thêm Dịch Vụ Thử Nghiệm Miễn Phí

Thành Phố Oakland, cùng hợp tác với Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Roots và Nỗ Lực Tổ Chức Cứu Trợ Cộng Đồng, đang hoạt động một địa điểm thử nghiệm tại cộng đồng ở East Oakland. Đây là địa điểm thử nghiệm thứ nhì do Thành Phố bảo trợ tại Oakland và là một trong những địa điểm không cần hẹn đầu tiên trong Vùng Vịnh. Dịch vụ thử nghiệm tại địa điểm Roots, 9925 International Boulevard, được cung cấp miễn phí vào Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Dịch vụ thử nghiệm được cung cấp miễn phí bất luận tình trạng bảo hiểm hoặc di trú như thế nào.

Nếu quý vị hoặc nhân viên của quý vị làm việc bên ngoài hoặc lo ngại mình đã bị nhiễm COVID-19, hãy đi thử nghiệm. Thành Phố đang làm việc với Quận Alameda County để mở thêm các địa điểm khác tại East Oakland trong những tuần sắp tới.

Chủ thương nghiệp và cư dân Oakland có thể tìm hiểu thêm tại www.oaklandca.gov/testing hoặc gọi số 311.

Cơ Hội cho Nhà Hàng Giúp Cung Cấp Thức Ăn cho Người Đói của Oakland

Thành Phố đang hợp tác với World Central Kitchen và các nhà hàng khác để cung cấp bữa ăn cho người đói của Oakland. Chúng tôi đang tìm các nhà hàng nào có thể cung cấp đến 300 bữa ăn mỗi ngày và có thể bắt đầu ngay tuần sau.

Mục tiêu của World Central Kitchen là mời 200+ nhà hàng cung cấp 2 triệu bữa ăn tại Oakland cho đến hết Tháng Bảy. Ngoài ra, chương trình mới của Tiểu Bang là chương trình Giao Tận Nhà Thức Ăn Ngon sẽ cần các nhà hàng cung cấp bữa ăn cho người cao niên. Xin lưu ý, quý vị không hội đủ điều kiện tham gia chương trình mới này nếu quý vị đã tham gia một chương trình dịch vụ thức ăn khác của tiểu bang hoặc liên bang.

Các nhà hàng tham gia chương trình sẽ cần phải có khả năng đáp ứng các nhu cầu về bữa ăn của người cao niên và/hoặc tổng quát:

1) Bữa ăn cho người cao niên:

  • Bữa sáng phải ít muối, không có thức uống có đường (<24 grams/8 oz., 100% nước cốt trái cây).
  • Bữa trưa và bữa tối: một miếng trái cây hoặc rau tươi trên mỗi đĩa, và ít muối, không có thức uống có đường (<24 grams/8 oz., 100% nước cốt trái cây).

2) Bữa ăn tổng quát: Loại Bữa Ăn Trưa/Tối phải có 14-16 oz. thức ăn, gồm 4 oz. chất đạm, 6 oz. tinh bột/mễ cốc, 6 oz. rau, và không có lạc (đậu phọng), các loại hạnh từ cây và hải sản vỏ cứng.

Ưu tiên sẽ dành cho các nhà hàng nào có thể đáp ứng các tiêu chuẩn đã nêu về số lượng và dinh dưỡng; tìm nguồn rau quả/thịt tại địa phương (nếu có thể được); đáp ứng các nhu cầu văn hóa; dành ưu tiên cho việc làm địa phương, duy trì công nhân, và sức khỏe và an toàn của công nhân; và hội đủ các tiêu chuẩn về công bằng và công chính trong việc làm, trả lương, tuyển dụng, và thăng thưởng.

Chương trình dịch vụ bữa ăn – không phải tiệm ăn – sẽ sắp xếp giao bữa ăn đến nhà. Tiệm ăn được dịch vụ cung cấp bữa ăn trả tiền cho số lượng mua nhiều bữa ăn.

Nếu nhà hàng của quý vị muốn tham gia và có thể hội đủ các tiêu chuẩn này, xin điền mẫu khảo sát ngắn này. Xin gửi thêm một tấm hình rọi hoặc chụp thực đơn của quý vị cho kwilliams@oaklandca.gov. Nhân viên chương trình dịch vụ bữa ăn sẽ liên lạc với các nhà hàng thích hợp nhất.

Yểm Trợ Thương Nghiệp Liên Tục

Trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland có đăng danh sách cập nhật về các nguồn tài nguyên trợ giúp, gồm cả chi tiết về các quyền lợi cho công nhân và những nguồn tài trợ công và tư và các dịch vụ yểm trợ cho giới tiểu thương, các tổ chức bất vụ lợi và nhà thầu độc lập. Website này được cập nhật đều đặn khi có thêm tin tức, do đó xin đến xem thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị:

Posted: May 15th, 2020 4:17 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:50 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.