Cập Nhật Những Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Thương Nghiệp – EWDD 12 Tháng Sáu, 2020

Posted: June 12th, 2020 4:31 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:50 PM

Các Nguồn Tài Nguyên cho Thương Nghiệp Bị Hư Hại Sau Các Cuộc Biểu Tình Phản Đối

Trong hai tuần qua, thành phố chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình có dự tính và bất ngờ để phản đối vụ cảnh sát giết chết George Floyd tại Minneapolis. Oakland có một truyền thống đáng hãnh diện về biểu tình phản đối ôn hòa, và Thành Phố sẽ tiếp tục thiết lập những chỗ an toàn cho cư dân chúng ta biểu tình và bày tỏ cảm nghĩ.

Đại đa số những người đã tham gia các hoạt động theo Tu Chính Án Thứ Nhất này đã hoạt động ôn hòa, dù họ bày tỏ nỗi thất vọng và tức giận.

Tuy nhiên, có những nhóm riêng rẽ đã nhân dịp đau đớn, tức giận và thương tiếc này của cộng đồng để có hành vi phạm pháp bạo động, phá hoại. Trong thời gian từ 29 Tháng Năm đến 1 Tháng Sáu, có hơn 190 thương nghiệp đã bị hư hại và cướp bóc, khiến đe dọa thêm khả năng sống còn của họ vốn đã trở nên bấp bênh vì cơn đại dịch COVID-19.

Phải làm gì nếu thương nghiệp của quý vị bị ảnh hưởng

 1. Tham gia Cuộc Khảo Sát Hư Hại Thương Nghiệp tại: https://oaklandca.formstack.com/forms/business_damage_survey
 2. Xem các nguyên tắc hướng dẫn khôi phục sau khi bị phá hoại thương mại của Thành Phố
 3. Gọi cho Văn Phòng Thị Trưởng Libby Schaaf tại số (510) 238-3141. Nhân viên sẵn sàng hướng dẫn và trợ giúp bằng tiếng Anh, Tây ban Nha, Quảng Đông và Phổ Thông.
 4. Nếu thương nghiệp của quý vị bị mất mát hàng hóa, hãy điền phúc trình bổ túc trên mạng để ghi lại trường hợp trộm cắp này hoặc gọi số (510) 777-3333 để trình báo.
 5. Cung cấp đoạn phim video hoặc hình ảnh chụp được mà có thể giúp nhận ra kẻ phá hoại và/hoặc cướp bóc thương nghiệp của quý vị hoặc thương nghiệp láng giềng. Gửi email tên và địa chỉ của thương nghiệp bị ảnh hưởng, số trình báo cảnh sát (nếu có) và số điện thoại di động của quý vị đến: BusinessCrimes@oaklandca.gov

Trợ Giúp Tài Chánh

Liên Minh Độc Lập Oakland đã mở Quỹ Sửa Chữa Tiểu Thương vào ngày 4 Tháng Sáu để cấp $600 cho các thương nghiệp có cửa hàng mặt tiền bị hư hại vì các cuộc biểu tình phản đối từ 29 Tháng Năm đến 2 Tháng Sáu. Cấp khoản này được dành cho các cơ sở tiểu thương tại Oakland có chủ độc lập (ít hơn 100 nhân viên và số thu nhập hằng năm dưới $7 triệu). OIA sẽ nhận đơn trên căn bản quyết định đều đặn, dự liệu cứu xét và phân phát ngân khoản trong vòng hai đến ba ngày, và dự định phân phát mỗi ngày $12,000. Quý vị không cần phải là thành viên của Liên Minh Độc Lập Oakland mới được nộp đơn xin. OIA quyết tâm duy trì tất cả các thương nghiệp độc lập và họ dành ưu tiên cho BIPOC (Người Da Đen, Người Bản Xứ, Người Da Màu), Di Dân, do Người Chuyển Giới làm chủ, do Phụ Nữ làm Chủ, và các thương nghiệp lâu đời (đã hoạt động 30+ năm)/người sinh trưởng tại Oakland.

Quỹ Hư Hại Thương Nghiệp Da Đen Oakland đang cấp những khoản tiền bồi hoàn đến tối đa là $5,000 để giúp các thương nghiệp do người Da Đen làm chủ mới hoạt động để thay cửa sổ bị bể vỡ, sơn lại, thay mới bảng hiệu hư hại và xóa vẽ bậy.

Quỹ Cứu Trợ Thương Nghiệp Da Đen của OCCUR yểm trợ, tái thiết và ổn định các thương nghiệp do người Mỹ gốc Phi Châu làm chủ. Hãy tìm hiểu thêm bằng cách gửi email đến: Email: info@occurnow.org

Tuy chúng tôi muốn chia sẻ các nguồn tài nguyên trên để phục hồi vì hư hại, chúng tôi cũng muốn chia sẻ các nguồn tài nguyên quan trọng sau đây để Phục Hồi vì COVID-19.

Đề Xướng Các Con Đường Linh Động

Để giúp thêm cho các thương nghiệp đáp ứng điều kiện giữ khoảng cách giữa mọi người theo Các Lệnh Y Tế Quận hiện nay và trong tương lai, các sở thành phố đã đưa ra Đề Xướng Các Con Đường Linh Động để thu gọn tiến trình cho phép những trường hợp lấn ra vỉa hè và đường lộ. Mục tiêu là để thúc đẩy tái lập sinh khí kinh tế bình đẳng bằng cách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những nhà bán lẻ, nhà hàng và các thương nghiệp khác để sử dụng những phần lớn hơn của vỉa hè, làn đường đậu xe và đường lộ.

Hãy giúp chúng tôi thành lập một chương trình đáp ứng các nhu cầu của thương nghiệp bằng cách cho chúng tôi biết về các sở thích, cảm tưởng và nhu cầu của quý vị. Xin tham gia cuộc khảo sát ngắn trên mạng để thông báo cho chương trình này biết.

Tìm hiểu thêm tại: www.oaklandca.gov/FlexStreets

Các Thay Đổi Đáng Kể về Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương, Vẫn Còn Khoảng $130 Tỷ Dành cho Giới Tiểu Thương

Số ngân quỹ đáng kể – khoảng $130 tỷ – từ vòng thứ nhì của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) của SBA, và chúng tôi khuyến khích mọi thương nghiệp tại Oakland nộp đơn xin.

Nếu ngân hàng của quý vị không tham gia chương trình này hoặc bác đơn của quý vị, hãy tìm một nguồn cho vay khác:

Nếu quý vị là khách hàng của Square, PayPal, hoặc Intuit, nay họ là những nguồn cho vay hợp lệ và quý vị có thể nộp đơn xin vay PPP có thể được xóa nợ qua các website của họ.

Mới đây đã có các thay đổi đáng kể về Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương.

 • Bớt mức tiền phải dùng để trả lương. Lúc đầu 75% số tiền vay phải được dùng để trả lương nhân viên thì mới được xóa nợ. Mức đó nay là 60% – cho phép dùng đến 40% để trả tiền thuê, để đương, tiền lời và tiện ích.
 • Có thêm thời gian để tiêu tiền. Người vay nay có 24 tuần để chi tiêu ngân khoản PPP của họ, thay vì lúc đầu là 8 tuần.
 • Thêm thì giờ để thuê nhân viên. Người vay nay có cho đến 31 Tháng Mười Hai để chu toàn bổn phận về số nhân viên là duy trì số nhân viên trung bình họ đã thuê tính vào ngày 25 Tháng Hai.
 • Thêm thì giờ để trả lại. Đối với những khoản cho vay không được xóa nợ hoàn toàn, người vay nay có năm năm để trả lại những khoản tiền vay vào hoặc sau ngày 5 Tháng Sáu. Đối với người vay trước ngày 5 Tháng Sáu, xin hỏi nguồn cho vay về việc ký thỏa thuận gia tăng thời gian trả nợ.

Sở hữu chủ đơn, nhà thầu độc lập và người tự làm việc cho mình cũng có thể hội đủ điều kiện vay tiền PPP.

Cần được giúp hiểu rõ chương trình và điền đơn xin? Hãy tìm các tổ chức yểm trợ thương nghiệp địa phương có trợ giúp từng người về sản phẩm này và các sản phẩm khác của SBA tại: https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources.

Các Cơ Hội Xin Cấp Khoản trong Tuần

Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Phi Châu Oakland đã thành lập Chương Trình Cứu Trợ Phục Hồi COVID-19 để cấp ngân khoản cho các cơ sở tiểu thương tại Oakland do người Da Đen làm chủ bị ảnh hưởng thiệt hại. Đang có tiến trình nộp đơn; hạn cuối nộp đơn là Thứ Bảy, 20 Tháng Sáu. Hãy tìm hiểu thêm và nộp đơn xin tại: https://oaacc.org/resiliency-fund/

Đồng hợp tác với Verizon, tổ chức gây quỹ và bênh vực điện tử Hello Alice đang có các cấp khoản khẩn cấp đến tối đa là $10,000 dành cho các công ty bị ảnh hưởng vì cơn đại dịch coronavirus. Các điều luật này mới được sửa đổi dạo gần đâythời hạn nộp đơn nay chấm dứt vào ngày 16 Tháng Bảy. Tìm hiểu thêm tại: https://businessforall.helloalice.com/

Hoạch Định để Hoạt Động Lại Thương Nghiệp

Mỗi tổ chức và thương nghiệp, bất luận khi nào sẽ được phép mở cửa lại, nên soạn các kế hoạch hoạt động lại gồm giữ khoảng cách giữa mọi người, huấn luyện cho nhân viên về việc giới hạn mức truyền nhiễm COVID-19, và các thể thức khử trùng.

Lệnh Y Tế Công Cộng Quận Alameda có hiệu lực vào ngày 8 Tháng Sáu cho phép:

 • Tụ họp nhóm nhỏ từ 12 người trở xuống từ những nhà khác nhau hoặc các đơn vị sinh sống tạo thành một Quả Bóng Xã Hội để gặp nhau ngoài trời, có các điều kiện nhất định;
 • Những nơi giữ trẻ cung cấp dịch vụ cho tất cả trẻ em, không phải chỉ cho con cái các công nhân thiết yếu, và ấn định các điều kiện có thể tái lập các sinh hoạt ngoài chương trình cho trẻ;
 • Các viện giáo dục cung cấp các chương trình tập sự và lối đi nghề nghiệp;
 • Các thư viện mở cửa cho thân chủ đến lấy sách vở và các phương tiện khác để ở lề đường;
 • Một số thương nghiệp cung cấp dịch vụ giới hạn tiếp xúc gần gũi tận mặt, kể cả sửa chữa máy móc gia dụng và các dịch vụ chăm sóc vệ sinh cho thú nuôi, được mở cửa hoạt động lại. Xem Phụ Đính C-1 để biết thêm các thương nghiệp được phép hoạt động.

Lệnh hiện thời cũng thay thế Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Hội của Lệnh Trước bằng cách đòi hỏi tất cả thương nghiệp được phép hoạt động phải có một Kế Hoạch Bảo Vệ Mỗi Địa Điểm Cụ Thể (Phụ Đính A).

Kế Hoạch Hoạt Động Lại của Quận Alameda, được đưa ra vào ngày 5 Tháng Sáu, liệt kê các thương nghiệp và hoạt động nào sẽ được xét đến trong những lần cập nhật tương lai về Trú Ẩn Trong Nhà, cũng như sơ lược tác động của sinh hoạt xã hội gia tăng đối với rủi ro nhiễm trùng.

Viên Chức Y Tế Quận Alameda liên tục theo dõi các chỉ dấu COVID-19 để xác định khi nào thì an toàn để giải tỏa thêm các khoản cấm. Lệnh hiện thời sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được Viên Chức Y Tế đưa ra văn bản thu hồi, thay thế, hoặc sửa đổi.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp tục mở cửa thêm dần dần, Thành Phố đã đăng các nguồn tài nguyên hoạch định, gồm cả các nguyên tắc hướng dẫn của liên bang, tiểu bang và quận tại: https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources

Khôi Phục Đồng Hồ Đậu Xe trên Toàn Thành Phố vào ngày 6 Tháng Bảy

Khi các thương nghiệp tại Oakland tiếp tục nỗ lực để mở cửa lại an toàn theo các điều kiện của lệnh trú ẩn trong nhà của Quận Alameda hầu giảm bớt tốc độ truyền nhiễm của COVID-19, Thành Phố Oakland đã loan báo là họ sẽ tiếp tục yểm trợ công cuộc phục hồi kinh tế và giúp phương tiện lui tới dễ dàng hơn cho các thương nghiệp bằng cách hoạt động lại tất cả các đồng hồ đậu xe trên toàn thành phố, có hiệu lực vào ngày 6 Tháng Bảy.

Đậu xe theo đồng hồ được sử dụng để khuyến khích có chỗ đậu xe nhanh hơn để giúp người đi mua sắm, cả ngoài đường lẫn trong các nhà đậu xe và bãi đậu xe. Thành Phố sẽ duy trì giá tiêu chuẫn tại tất cả các đồng hồ đậu xe trên đường và trong các nhà đậu xe và bãi đậu xe của Thành Phố.

Tất cả những điều lệ đậu xe bị tạm ngưng hồi giữa Tháng Ba vẫn có hiệu lực. Trong thời gian lệnh trú ẩn trong nhà của Quận Alameda vẫn có hiệu lực thì Thành Phố sẽ không thi hành luật về:

 • Đậu xe theo thời gian có hạn (chẳng như như các khu vực đậu một tiếng hoặc hai tiếng)
 • Đậu xe có giấy phép gia cư
 • Đậu xe khi quét đường (GHI CHÚ: Công việc quét đường đang tiếp tục, và Thành Phố yêu cầu chủ xe tự nguyện tuân hành luật để cho xe quét đường quét sát lề đường.)

Thành Phố tiếp tục thi hành tất cả các điều lệ đậu xe khác để phục vụ an toàn và sức khỏe công cộng, gồm cả nhưng không giới hạn vào:

 • Đồng hồ đậu xe (bắt đầu từ ngày 6 Tháng Bảy)
 • Lề đỏ, lề vàng, lề trắng và lề xanh lục
 • Lề xanh dương và chỗ trống
 • Cột nước cứu hỏa
 • Chắn vỉa hè và lối băng qua đường
 • Đâu xe song song và vi phạm làn đường cho xe đạp
 • Chắn lối bệ lên xuống cho xe lăn
 • Công trình xây cất thiết yếu và bảng hiệu “Cấm Đậu Xe” khác
 • Sử dụng bất hợp lệ nhãn đậu xe cho người khuyết tật

Khi bắt đầu thi hành lại luật về đồng hồ đậu xe vào ngày 6 Tháng Bảy, mỗi chiếc xe sẽ được cài một giấy cảnh cáo để chỉ dẫn cho người lái xe về thay đổi này. Sau lần cảnh cáo, xe nào vi phạm sẽ bị giấy phạt đậu xe như thường lệ. Giấy cảnh cáo sẽ chỉ được áp dụng trong Tháng Bảy.

Yểm Trợ Thương Nghiệp Liên Tục

Trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland có đăng danh sách cập nhật về các nguồn tài nguyên trợ giúp, gồm cả chi tiết về các quyền lợi cho công nhân và những nguồn tài trợ công và tư và các dịch vụ yểm trợ cho giới tiểu thương, các tổ chức bất vụ lợi và nhà thầu độc lập. Website này được cập nhật đều đặn khi có thêm tin tức, do đó xin đến xem thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị: