Cập nhật các Nguồn trợ giúp cho Doanh nghiệp – EWDD 7 Tháng Tám, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát triển Lực lượng Kinh tế & Lao động của Thành phố Oakland sẽ gửi các thông tin cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang thực hiện hỗ trợ họ. Đây chỉ là các nguồn trợ giúp nổi bật trong số các nguồn trợ giúp có sẵn.

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ có sẵn, vui lòng truy cập trang web Nguồn trợ giúp Doanh nghiệp & Người Lao động của chúng tôi.

Kể từ Thứ Tư, ngày 5 Tháng Tám, khi văn bản này được dịch ra, Quốc hội vẫn chưa đạt được thỏa thuận về gói Cứu trợ Coronavirus tiếp theo.

Các Sắc lệnh của Viên chức Y tế Quận Alameda không thay đổi kể từ lần cập nhật qua email cuối cùng của chúng tôi. Các sắc lệnh địa phương có hiệu lực cao hơn đối với những vấn đề có quy định nghiêm ngặt hơn so với Sắc lệnh của Tiểu bang. Xem Phụ lục C về các doanh nghiệp được phép hoạt động và các hoạt động được phép thực hiện trong Sắc lệnh của Quận.

Chúng tôi tiếp tục tập trung vào mục tiêu chung là đảm bảo rằng chúng ta mở cửa trở lại theo cách an toàn và bền vững cho các doanh nghiệp, nhân viên của họ, và toàn bộ cộng đồng nói chung của chúng ta.

Nguồn trợ giúp để Mở cửa Trở lại

Truy cập trang webLên Kế hoạch cho các Nguồn trợ giúp để Mở cửa Trở lại Doanh nghiệp của Thành phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn trợ giúp hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm hướng dẫn sàng lọc của Quận cho các chủ lao động bằng nhiều ngôn ngữ, thông tin về làm sạch/khử trùng, biển báo yêu cầu đeo đồ che mặt có thể in ra dành cho các doanh nghiệp bằng tám thứ tiếng và các biển báo Hướng dẫn Mở cửa Trở lại được Phòng Thương mại Đô thị Oakland mới xây dựng, hợp tác với Oaklandish và Hội đồng Cố vấn Phục hồi Kinh tế, các biển báo có kích thước 11” x 17” bằng bốn thứ tiếng để tải xuống.

Để giúp Thành phố đánh giá các tác động của COVID-19 ảnh hưởng lên doanh nghiệp của quý vị và những nguồn trợ giúp nào sẽ giúp ích, vui lòng thực hiện Khảo sát về Mở cửa Trở lại và Phục hồi Doanh nghiệp (Business Re-opening and Recovery Survey) ngắn gọn của chúng tôi.

Các Khoản cho Vay Lãi suất Thấp dành cho các Doanh nghiệp bị Thiệt hại trong các Cuộc Biểu tình

Các khoản vay lãi suất thấp thông qua Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) của Hoa Kỳ hiện có sẵn cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận bị thiệt hại trong các cuộc biểu tình kể từ ngày 26 Tháng Năm, 2020.

Đối với các doanh nghiệp thuộc bất kỳ quy mô nào và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân gánh chịu thiệt hại không được bảo hiểm đối với các tòa nhà, hàng tồn kho, vật tư hoặc thiết bị của họ, một Khoản Vay Hỗ trợ Thảm họa Vật chất (Physical Disaster Loan) lên đến 2 triệu đô-la có thể giúp sửa chữa các cửa sổ và cửa ra vào và thay thế các hàng hóa bị lấy cắp. Thời hạn chót để đăng ký Khoản Vay Hỗ trợ Thảm họa Vật chất là ngày 16 Tháng Chín, 2020.

Các khoản cho vay vốn lưu động dưới hình thức Khoản vay Hỗ trợ Tổn thương Kinh tế do Thảm họa (Economic Injury Disaster Loans) giúp các doanh nghiệp nhỏ và hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân đáp ứng các nghĩa vụ tài chính thông thường và cần thiết (ví dụ như tiền thuê nhà, dịch vụ tiện ích, tiền lương, v.v.) đã không thể được đáp ứng do hậu quả trực tiếp của thảm họa. Thời hạn chót để đăng ký Khoản vay Hỗ trợ Tổn thương Kinh tế do Thảm họa là ngày 17 Tháng Ba, 2021.

Lãi suất có thể thấp đến mức 3% cho các doanh nghiệp và 2.75% cho các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân với kỳ hạn cho vay lên đến 30 năm. Số tiền và kỳ hạn cho vay do SBA quy định và dựa vào điều kiện tài chính của từng doanh nghiệp/tổ chức đưa đơn.

Trang thông tin bằng nhiều thứ tiếng có thông tin chi tiết về lãi suất, kỳ hạn cho vay, và các yêu cầu về thủ tục đăng ký và được đăng trên trang web của Thành phố tại: https://www.oaklandca.gov/resources/low-interest-federal-disaster-loans

Quý vị cần trợ giúp để đăng ký? SBA đã thành lập một Trung tâm Tiếp cận Khoản Cho Vay Hỗ trợ Thảm họa qua mạng hoạt động từ 8 a.m. đến 4:30 p.m. Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hỗ trợ luôn có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Liên hệ với Trung tâm Tiếp ngoại tại:

Trung tâm Tiếp ngoại Khoản Cho Vay Hỗ trợ Thiên tai và hai sản phẩm cho vay này chỉ dành cho các doanh nghiệp bị tác động bởi tình trạng bất ổn dân sự bắt đầu diễn ra từ ngày 26 Tháng Năm, 2020, mà không dành cho các hỗ trợ liên quan đến COVID-19.

Thời hạn chót Nộp Đơn Đăng ký cho Chương trình Bảo vệ Tiền lương là Thứ Bảy, ngày 8 Tháng Tám

Thời hạn chót để đăng ký khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Phiếu Lương (PPP) là Thứ Bảy, ngày 8 Tháng Tám, 2020. Dữ liệu của SBA cho thấy hơn 6,700 doanh nghiệp ở Oakland đã được phê duyệt để nhận các khoản vay của PPP. Nếu quý vị chưa đăng ký, vui lòng thực hiện ngay hôm nay thông qua một đơn vị cho vay tham gia chương trình. Nếu quý vị bị một đơn vị cho vay từ chối, vui lòng liên hệ với một đơn vị cho vay tham gia chương trình khác ngay hôm nay.

Đây là các khoản vay được miễn hoàn trả để tiếp tục trả lương nhân viên và duy trì mức lương. Nếu quý vị đã cho nhân viên của mình nghỉ việc, thì khoản vay này mang lại cơ hội để thuê lại họ làm việc. Các doanh nghiệp tư nhân, các nhà thầu độc lập và cá nhân tự kinh doanh có thể đủ điều kiện nhận các khoản vay của PPP.

Thành phố Tinh giản hóa Việc Cấp phép cho Hoạt động Bán lẻ, Ăn uống Ngoài trời

Từ khi ra mắt, khoảng 180 doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng vỉa hè và lòng đường bằng cách sử dụng quy trình cấp phép tinh giản hóa của Flex Streets . Mục tiêu của sáng kiến là thúc đẩy sự phục hồi kinh tế một cách công bằng bằng cách giúp các nhà bán lẻ, nhà hàng và các doanh nghiệp được phép hoạt động khác dễ dàng hơn trong việc sử dụng nhiều diện tích vỉa hè, làn đậu xe và đường phố hơn bằng cách tinh giản hóa các yêu cầu cấp phép cho năm mục đích sử dụng cụ thể:

  • Vỉa hè hoặc Làn đậu xe
  • Làn đường Giao thông
  • Bãi Đậu xe Tư nhân hoặc các Khu vực Ngoài trời của Tư nhân khác
  • Xe tải Thực phẩm, Xe kéo hoặc Xe đẩy
  • Tài sản Ngoài trời thuộc sở hữu của Thành phố

Sử dụng các lối đi ưu tiên công cộng để có thêm chỗ ngồi, mở rộng chỗ trưng bày hàng hóa hoặc chỗ xếp hàng cho khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ miễn các loại phí giấy phép. Bước quan trọng là đăng ký giấy phép trước khi quý vị bắt đầu kinh doanh, ngay cả đối với các không gian ngoài trời thuộc sở hữu tư nhân hay cho thuê – bao gồm cả bãi đậu xe.

Xem hướng dẫn cho từng mục đích trong năm mục đích sử dụng cụ thể tại: www.oaklandca.gov/FlexStreets

Hãy giúp chúng tôi thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng về Sáng kiến Flex Streets. In ra và đăng tờ rơi để truyền thông về khảo sát bằng văn bản tại: https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey

Hỗ trợ Doanh nghiệp Hiện có

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các nguồn trợ giúp cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi người lao động, trợ cấp, khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp nhỏ, tổ chức phi lợi nhuận và nhà thầu độc lập trên trang web Nguồn trợ giúp Doanh nghiệp & Người Lao động của Thành phố Oakland. Trang web sẽ được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy kiểm tra trang web thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị:

Posted: August 7th, 2020 4:53 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.