Cập Nhật Những Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Thương Nghiệp – EWDD 1 Tháng Năm, 2020

Thỉnh thoảng, Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động của Thành Phố sẽ gửi tin tức cập nhật cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ cho họ.

Posted: April 3rd, 2020 3:37 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:50 PM

Sau đây chỉ là sơ lược về các nguồn tài nguyên đang có, muốn biết tin tức về tất cả các chương trình yểm trợ hiện nay, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Nộp đơn xin Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương

Vòng tài trợ thứ nhì cho Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) của SBA đã bắt đầu vào hôm Thứ Hai, 27 Tháng Tư, và chúng tôi khuyến khích tất cả thương nghiệp tại Oakland hãy nộp đơn. Nếu ngân hàng của quý vị không tham gia chương trình này hoặc bác đơn của quý vị, hãy tìm một cơ quan cho vay bằng phương tiện tìm nguồn cho vay của SBA tại www.sba.gov/paycheckprotection/find hoặc xem bảng liệt kê các nguồn hợp tác tại địa phương.

Nếu quý vị là khách hàng của Square, PayPal, hoặc Intuit, nay họ là những nguồn cho vay hợp lệ và quý vị có thể nộp đơn xin vay PPP có thể được xóa nợ qua các website của họ.

Chương trình PPP cho vay đến tối đa là $10 triệu để trả lương cho nhân viên, nhanh chóng thuê lại nhân viên và duy trì mức lương cũ và số nợ này cũng có thể được xóa bỏ. Muốn được xóa nợ, 75% số tiền vay phải được dùng để trả lương. Đã có nhiều thương nghiệp muốn xin nguồn tài trợ này, do đó đừng trì hoãn việc nộp đơn.


Các sở hữu chủ đơn, nhà thầu độc lập và người tự làm việc cho mình cũng có thể hội đủ điều kiện. Dù thương nghiệp của quý vị đóng cửa vì lệnh Trú Ẩn Trong Nhà, quý vị vẫn có thể dùng Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương để thuê lại và duy trì nhân viên và tiếp tục trả lương cho họ.

Cần được giúp sử dụng chương trình này và hoàn tất tiến trình nộp đơn? Hãy tìm các tổ chức hợp tác yểm trợ thương nghiệp địa phương trợ giúp từng thương nghiệp để xin nguồn tài trợ này và các sản phẩm khác của SBA: https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources.

Các Cơ Hội Xin Cấp Khoản trong Tuần

Cấp Khoản của Salesforce cho Giới Tiểu Thương sẽ có các cấp khoản $10,000 dành cho các cơ sở tiểu thương có thu lợi nhuận hội đủ điều kiện có từ 2 đến 50 nhân viên và số thu nhập mỗi năm từ $250,000 đến $2 triệu. Thời gian nộp đơn tại California chấm dứt vào ngày 4 Tháng Năm.

Chương Trình Cấp Khoản cho Giới Tiểu Thương Facebook cung cấp cả cấp khoản tiền mặt và tín khoản quảng cáo trên Facebook. Thời gian nộp đơn chấm dứt vào ngày 6 Tháng Năm.

Cơ Quan Phát Triển Thương Nghiệp của Giới Thiểu Số (MBDA) trong Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đang có các cấp khoản để yểm trợ cho các doanh nhân và thương nghiệp của giới thiểu số ở nội thành, nhất là các thương nghiệp trong lãnh vực đổi mới kỹ thuật, qua Trung Tâm Đổi Mới Nội Thành cho Doanh Nhân Giới Thiểu Số (MBE). Hạn cuối nộp đơn là 15 Tháng Năm.

Quỹ Túi Đỏ Đeo Lưng, được Tổ Chức Spanx by Sara Blakely yểm trợ và GlobalGiving trông nom, sẽ cấp 1,000 ngân khoản trị giá $5,000 mỗi phần cho các nữ doanh nhân tại Hoa Kỳ. Các thương nghiệp và tổ chức bất vụ lợi do phụ nữ thuộc giới đa số làm chủ có số thu nhập mỗi năm dưới $5 triệu, và có ít nhất là 1 nhân viên cho đến dưới 50 nhân viên, và lập thành một thực thể pháp lý sẽ hội đủ điều kiện. Vòng nhận đơn kế tiếp bắt đầu vào ngày 4 Tháng Năm.

Nhắc Nhở Thời Gian Tạm Ngưng Đuổi Nhà

Khi sắp đến hạn phải trả vtiền thuê, chúng tôi muốn nhắc nhở các thương nghiệp là Hội Đồng Thành Phố Oakland đã thông qua một lệnh tạm ngưng đuổi nhà cho người thuê gia cư, các tổ chức bất vụ lợi, và giới tiểu thương thuê nhà (nói chung là các cơ sở có dưới 100 nhân viên).

Lệnh tạm ngưng này sẽ cấm hầu hết các trường hợp đuổi nhà, có hiệu lực ngay tức thì và tiếp tục cho đến hết ngày 31 Tháng Năm, 2020, trừ phi Hội Đồng Thành Phố gia hạn thêm ngày đó. Lệnh tạm ngưng này cũng cấm tăng tiền thuê gia cư hơn 3.5% (Chỉ Số Vật Giá Tiêu Thụ, hay CPI) và cấm bất cứ lệ phí trả trễ nào liên quan đến các vấn đề COVID-19 trong các đơn vị gia cư. Lệnh tạm ngưng này không miễn cho người thuê bổn phận sau này phải trả số tiền thuê còn nợ.

Người thuê gia cư và chủ bất động sản có thể liên lạc với Chương Trình Điều Chỉnh Tiền Thuê nếu có thắc mắc bằng cách gọi số (510) 238-3721 hoặc gửi e-mail đến RAP@oaklandca.gov. Chương Trình Điều Chỉnh Tiền Thuê cũng có thông tin trên mạng tại http://www.oaklandca.gov/rap.

Người thuê thương mại muốn biết thêm tin tức và xin trợ giúp có thể liên lạc với:

Người thuê thương mại và chủ bất động sản có thắc mắc chưa được giải đáp ở đây nên nêu thắc mắc với BusDev@oaklandca.gov và nhân viên Thành Phố sẽ liên lạc với quý vị.

Lệnh Sức Khỏe Công Cộng Hiệu Đính và Gia Hạn của Quận Alameda

Vào Thứ Tư, Văn Phòng Sức Khỏe Quận Alameda và sáu địa phận thẩm quyền sức khỏe khác đã hiệu đính và gia hạn Lệnh Trú Ẩn Trong Nhà cho đến hết ngày 31 Tháng Năm, 2020, để bảo đảm chúng ta không bị mất đi phần tiến triển đã đạt được trong việc kiểm soát mức truyền nhiễm lan tràn COVID-19. Một số biện pháp giải tỏa các điều luật cụ thể nào đó có hiệu lực vào ngày 4 Tháng Năm, 2020. Đọc bản tin báo chí của họ. Đọc Các Thắc Mắc Thường Gặp.

Việc giải tỏa sơ khởi một ít biện pháp hạn chế là để chuẩn bị phục hồi hoạt động dần dần và ngăn ngừa bộc phát dữ dội số người bị nhiễm mà có thể tràn ngập các bệnh viện cho một địa phận thẩm quyền nào đó hoặc cho toàn vùng.

Có thể mở lại các hoạt động sau đây miễn là tuân hành các điều kiện giữ khoảng cách của mỗi ngành:

  • Tất cả các dự án xây cất tuân hành Thủ Tục An Toàn Dự Án Xây Cất (Phụ Đính B-1 và B-2) gồm trong lệnh này;
  • Tất cả những vụ giao dịch bất động sản, có các hạn chế về việc để cho công chúng vào xem nhà tự do và giới hạn những chuyến đi xem nhà;
  • Các chương trình giữ trẻ, trại hè và giáo dục/giải trí trông giữ trẻ em cho những người được phép làm việc ở ngoài nhà họ;
  • Các thương nghiệp ngoài trời như nhà ươm cây, lập phong cảnh, và nông nghiệp thường hoạt động ngoài trời trước khi có lệnh trú ẩn trong nhà; và
  • Sử dụng một số cơ sở giải trí ngoài trời nào đó, chẳng hạn như công viên trượt bánh xe và sân điền kinh. Sân gôn được phép mở cửa theo lệnh địa phương, nhưng vẫn bị cấm theo lệnh tiểu bang.
  • Sân chơi, những khu vực picnic, phòng tập thể dục, công viên dắt chó, và những chỗ dùng chung khác không cho phép giữ khoảnh cách với nhau hoặc có thiết bị nhiều người sờ vào vẫn phải tiếp tục đóng cửa.
  • Quán rượu và tiệm ăn vẫn chỉ được phép bán thức ăn đến lấy đem đi, dù họ có chỗ ngồi ngoài trời.
  • Tang lễ chỉ được có tối đa 10 người tham dự.

Các hoạt động của thương nghiệp thiết yếu và tối thiểu, theo định nghĩa của lệnh này, có thể tiếp tục. Xem trang 9 của lệnh này để biết định nghĩa về Các Thương Nghiệp Thiết Yếu.

Cấm tụ tập công cộng hoặc tư gia bất luận có bao nhiêu người:

Tất cả thương nghiệp hoạt động trong Quận này phải cập nhật hoặc thành lập Thủ Tục Giữ Khoảng Cách Xã Hội để phản ảnh các đòi hỏi mới nêu trong lệnh này. Hãy xem thủ tục giữ khoảng cách xã hội có thể điền tại: http://www.acphd.org/media/572721/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol.docx

Khi có sai biệt giữa lệnh của Viên Chức Sức Khỏe địa phương và lệnh của Tiểu Bang, tất cả mọi người đều phải tuân hành các điều khoản hạn chế nghiêm ngặt hơn. Các thương nghiệp nên xem lại cả hai lệnh để đi đến các quyết định tuân hành lệnh và thương nghiệp.

Tất cả mọi người nên tiếp tục ở nhà và làm việc ở nhà càng nhiều càng tốt; và đeo mặt nạ khi ra ngoài. Các chuyến đi không thiết yếu vẫn bị cấm.

Toàn bộ lệnh được công bố ở đây: http://www.acphd.org/media/572718/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-20200429.pdf Quận Alameda cũng có phần tóm lược các lệnh này: http://www.acphd.org/media/572777/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-04.29.2020-summary.pdf

Thành Phố Oakland đang duyệt lại các nguyên tắc hướng dẫn này và sẽ soạn hướng dẫn cụ thể hơn về các dự án xây cất, trại hè và các chương trình giáo dục/giải trí tại Oakland trong những ngày sắp tới.

Trên website của Thành Phố tại https://www.oaklandca.gov/resources/city-of-oakland-service-modifications-suspensions-closures-in-response-to-alameda-county-public-health-order-to-shelter-in-place có đăng các tác động đối với dịch vụ của Thành Phố, gồm các trường hợp đóng cơ sở, tạm ngưng dịch vụ, và những điểm dịch vụ khác (trên mạng, điện thoại, hoặc theo hẹn). Danh sách này sẽ được cập nhật và cải biến theo lệnh hiệu đính và gia hạn và hướng dẫn liên tục của Viên Chức Sức Khỏe Công Cộng Quận Alameda.

Những Bước Bảo Tồn Nguồn Tiền Mặt

Các hãng sở đang gặp chật vật vì COVID-19 có thể xin Bộ Phát Triển Việc Làm của Tiểu Bang California (EDD) gia hạn đến tối đa 60 ngày để khai thuế lương bổng tiểu bang của họ và/hoặc ký thác tiền thuế lương bổng tiểu bang mà không bị phạt hoặc tính tiền lãi. Phải nộp văn bản xin gia hạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày gốc chưa trả tiền hoặc khai thuế. Nếu có thắc mắc, hãng sở có thể gọi cho Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế EDD. Số điện thoại miễn phí từ Hoa Kỳ hoặc Canada: 1-888-745-3886 Người Lãng Tai (TTY): 1-800-547-9565

Tín Khoản Giữ Nhân Viên là một tín khoản thuế liên bang có thể hoàn lại tiền bằng với 50 phần trăm số lương hợp lệ một hãng sở hội đủ điều kiện trả cho nhân viên sau ngày 12 Tháng Ba, 2020, và trước ngày 1 Tháng Giêng, 2021. Hãng sở hội đủ điều kiện có thể sử dụng ngay tín khoản này bằng cách giảm bớt số tiền đóng thuế việc làm mà lẽ ra họ phải đóng. Đối với mỗi nhân viên, tiền lương (gồm cả một số phí tổn chương trình sức khỏe nào đó) đến tối đa $10,000 có thể được sử dụng để tính số tín khoản 50%. Vì tín khoản này có thể áp dụng cho tiền lương đã trả sau ngày 12 Tháng Ba, 2020, nhiều hãng sở đang chật vật có thể sử dụng ngay tín khoản này bằng cách giảm bớt số tiền ký thác sắp tới hoặc xin ứng trước tín khoản trong Mẫu 7200, Ứng Trước Tín Khoản cho Hãng Sở Vì COVID-19.

Yểm Trợ Thương Nghiệp Liên Tục

Trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland có đăng danh sách cập nhật về các nguồn tài nguyên trợ giúp, gồm cả chi tiết về các quyền lợi cho công nhân và những nguồn tài trợ công và tư và các dịch vụ yểm trợ cho giới tiểu thương, các tổ chức bất vụ lợi và nhà thầu độc lập. Wensite này được cập nhật đều đặn khi có thêm dữ kiện, do đó xin đến xem thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị:

Tham Gia Cuộc Khảo Sát Mức Phục Hồi

Nếu quý vị chưa tham gia Cuộc Khảo Sát Mức Phục Hồi Thương Nghiệp tại East Bay, xin tham gia ngay hôm nay. Là những người có cơ sở thương mại và lãnh đạo trong vùng chúng ta, Liên Minh Phát Triển Kinh Tế East Bay xin quý vị giúp thu thập các dữ kiện thiết yếu về các ảnh hưởng khác nhau đối với thương nghiệp của mình để họ có thể vận động hiệu quả hầu đem lại tài nguyên có thể giải quyết được các nhu cầu quan trọng nhất của quý vị.