Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 15 Tháng Mười, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Xin quý vị lưu ý rằng sẽ không có email cập nhật về kinh doanh hằng tuần vào ngày 23 Tháng Mười.

Thời Hạn Nộp Đơn Xin Tài Trợ Được Gia Hạn cho Các Tiểu Thương, Nghệ Sĩ Cá Nhân và Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Chương Trình Tài Trợ Tiểu Thương của Đạo Luật Oakland CARES sẽ chấp nhận đơn xin cho đến 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 23 Tháng Mười, 2020. Chương trình này sẽ cung cấp các khoản tài trợ $10,000 cho các tiểu thương đủ điều kiện tại Oakland đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19 và có tổng doanh thu dưới $2 triệu. Đơn xin trực tuyến và các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện bằng bốn ngôn ngữ được cung cấp tại: mainstreetlaunch.org/trợ-cấp-của-đạo-luật-oakland-cares/

Thời hạn nộp đơn cho Quỹ Tài Trợ Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Oakland CARES đã được gia hạn đến 5 giờ chiều Thứ Tư, ngày 28 Tháng Mười, 2020. Chương trình này sẽ cấp các khoản tài trợ lên đến $25,000 cho các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng đủ điều kiện với ngân sách hàng năm dưới $1 triệu nhằm giải quyết tác động của COVID-19 và nhu cầu của cư dân và các doanh nghiệp có thu nhập thấp trong các lãnh vực sau: Y Tế & Dịch Vụ Nhân Sinh; Kinh Tế & Phát Triển Lực Lượng Lao Động; Hỗ Trợ Pháp Lý; An Toàn Thực Phẩm; Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư và Người Thuê Nhà; và Giáo Dục. Đơn ghi danh trên mạng và các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện được cung cấp tại: communityvisionca.org/oaklandcares/

Cuối cùng, Quỹ Oakland CARES dành cho Các Nghệ Sĩ và Tổ chức Nghệ Thuật Phi Lợi Nhuận, sẽ phân phối $1.425 triệu để hỗ trợ các nghệ sĩ cá nhân và tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đã được gia hạn đến 1 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 23 Tháng Mười, 2020. Chương trình sẽ cấp các khoản tài trợ lên tới $20,000 cho các tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận có ngân sách hàng năm dưới $2.5 triệu, đồng thời hỗ trợ các nghệ sĩ cá nhân với các khoản tài trợ lên đến $3,000 cho mỗi người. Với sự gia hạn, vì số ghi danh cho chương trình không đủ, nên cũng đã có sự điều chỉnh đối với các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện đối với các tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận để đặt ngưỡng $20,000 của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương của chương trình trở thành một lựa chọn theo ý muốn thay vì là tiêu chuẩn để loại trừ. Các đơn ghi danh trực tuyến bằng bốn ngôn ngữ được cung cấp tại: cciarts.org/Oakland_CARES_Fund.html

Các Lệnh Về Y Tế Công Cộng Của Quận Alameda Được Cập Nhật

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 16 Tháng Mười, Quận Alameda sẽ cho phép thêm các hoạt động ngoài trời, bao gồm cả các sân chơi, theo sự hướng dẫn của Tiểu Bang.

Ngoài ra, Quận Alameda đang chuẩn bị cập nhật Những Lệnh Của Viên Chức Y Tế địa phương để cho phép thêm các hoạt động trong tuần bắt đầu từ ngày 26 Tháng Mười. Những hoạt động này sẽ bao gồm:

 • Ăn uống trong nhà lên đến 25% sức chứa hoặc dưới 100 người, tùy theo số lượng nào ít hơn
 • Các buổi nhóm họp thờ phượng trong nhà lên đến 25% sức chứa hoặc dưới 100 người, tùy theo số lượng nào ít hơn
 • Rạp hát trong nhà lên đến 25% sức chứa hoặc ít hơn 100 người, tùy theo số lượng nào ít hơn
 • Mở rộng các khu mua sắm và bán lẻ trong nhà lên đến 50% sức chứa và cho phép các khu ẩm thực có giới hạn

Quận ghi nhận, “Chúng ta đã cùng nhau đã làm chậm sự lây lan của COVID-19, và cần phải tiếp tục đeo khăn che mặt, cách xa nhau 6 feet, rửa tay thường xuyên và ở nhà khi bị bệnh.”

Để biết danh sách các hoạt động hiện đang mở và không mở trong Quận Alameda, hãy vào xem:

https://covid-19.acgov.org/sip.page

Chương Trình Tài Trợ Mới cho Các Doanh Nghiệp Làm Việc Tại Nhà Được Thông Báo

Chương Trình Tài Trợ Doanh Nghiệp Làm Việc Tại Nhà của Đạo Luật Oakland CARES sẽ phân phối $500,000 trong các khoản trợ cấp từ $2,000 đến $4,000 cho các doanh nghiệp làm việc tại nhà vì lợi nhuận ở Oakland. Working Solutions, một tổ chức phi lợi nhuận của Vùng Vịnh, đang quản lý tiến trình nộp đơn và cung cấp tài trợ. Thời gian nộp đơn xin tài trợ sẽ kết thúc lúc 11:59 tối Thứ Hai, ngày 2 Tháng Mười Một. Các đơn xin trực tuyến bằng bốn ngôn ngữ được cung cấp tại: workingsolutions.org/trợ-cấp-làm-việc-tại-nhà-ở-oakland.

Ưu tiên sẽ dành cho các doanh nghiệp làm việc tại nhà đại diện cho sự đa dạng địa lý rộng rãi ở Oakland, đặc biệt là những doanh nghiệp nằm ở các khu vực có lợi tức thấp hoặc các cộng đồng dễ bị tổn thương từ lâu nay; những người đã nhận được tài trợ $4,000 hoặc ít hơn từ Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP); và những người có tổng doanh thu kinh doanh hàng năm dưới $150,000. Các khoản trợ cấp từ $2,000 đến $4,000 sẽ dựa trên tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh làm việc tại nhà.

Để đủ điều kiện cho chương trình tài trợ này, doanh nghiệp phải:

 • Được xác minh là một doanh nghiệp vì lợi nhuận, làm việc tại nhà ở Oakland;
 • Có giấy phép kinh doanh tại Oakland hợp lệ;
 • Đã hoạt động trước ngày 1 Tháng Ba, 2019;
 • Có thể chứng minh các tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp;
 • Chứng nhận rằng thu nhập của doanh nghiệp làm việc tại nhà đại diện cho phần lớn (> 50%) tổng thu nhập cá nhân của đương đơn; và
 • Là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân (do các hạn chế liên quan đến các nguồn tài trợ của Đạo Luật CARES của liên bang).

Các chủ doanh nghiệp trước đây đã nhận được khoản trợ cấp từ Chương Trình Trợ Cấp Khẩn Cấp Cho Tiểu Thương của Oakland (từ Tháng Tư đến Tháng Bảy, năm 2020) có đủ điều kiện để nộp đơn cho chương trình tài trợ này.

Các khoản tài trợ có thể được sử dụng cho các chi phí và tổn thất liên quan đến COVID-19, chẳng hạn như tiền lương; tiền thuê nhà hoặc tiền thế chấp; tiện ích hoặc chi phí hoạt động khác; hoặc các đồ đạc, tiếp liệu, và các sửa đổi ngoài công trường khác cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về khoảng cách và giảm thiểu đối với COVID-19. Không được sử dụng ngân quỹ này để xây mới hoặc cải tạo tòa nhà.

Tư Vấn và Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí cho Các Chủ Thuê Thương Mại

Thông qua khoản trợ cấp do Đạo Luật CARES của Thành Phố Oakland tài trợ, Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền phi lợi nhuận của Khu Vực Vịnh San Francisco (LCCRSF) sẽ cung cấp tư vấn và hỗ trợ pháp lý về đàm phán thuê mướn cho các tiểu thương bị tổn thất doanh thu vì COVID-19. Nhiều tiểu thương ở Oakland đã phải chật vật để trả tiền thuê và đòi hỏi phải có tư vấn pháp lý để giúp thương lượng các điều khoản thuê mướn với các chủ nhà thương mại. LCCRSF sẽ cung cấp hỗ trợ pháp lý thông qua buổi hội thảo thuê mướn thương mại trên mạng, tư vấn kéo dài một giờ, và hỗ trợ pháp lý dài hạn. Chủ doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ pháp lý miễn phí này tại https://lccrsf.org/các-dịch-vụ-pháp-lý-cho-tiểu-thương-tại-oakland/

LCCRSF sẽ tổ chức các buổi hội thảo trên mạng về thương lượng thuê mướn thương mại trong thời gian diễn ra COVID-19 đến cuối năm 2020. Mặc dù các hội thảo trên mạng kéo dài từ 60 đến 75 phút đều là miễn phí, nhưng cần phải ghi danh trước. Được trình bày bởi các luật sư tình nguyện từ các công ty luật địa phương, các buổi hội thảo trên mạng sẽ được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như được ghi nhận bên dưới.

Các buổi hội thảo trên mạng được lên lịch cho:

 • Thứ Năm, ngày 15 Tháng Mười, 2020 lúc 5 giờ chiều (tiếng Anh)
 • Thứ Tư, ngày 21 Tháng Mười, 2020 lúc 5 giờ chiều (tiếng Anh)
 • Thứ Năm, ngày 29 Tháng Mười, 2020 lúc 2 giờ trưa (tiếng Tây Ban Nha)
 • Thứ Tư, ngày 4 Tháng Mười Một, 2020 lúc 12 giờ trưa (tiếng Anh)
 • Thứ Ba, ngày 10 Tháng Mười Một, 2020 lúc 5 giờ chiều (tiếng Việt-Theo dự tính)
 • Thứ Năm, ngày 19 Tháng Mười Một, 2020 lúc 3 giờ chiều (tiếng Anh)
 • Thứ Tư, ngày 2 Tháng Mười Hai, 2020 lúc 5 giờ chiều (tiếng Quảng Đông-Theo dự tính)
 • Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, 2020 lúc 12 giờ trưa (tiếng Anh)

Các bản ghi hội thảo trên mạng bằng một số ngôn ngữ cũng sẽ được đăng trên các trang web của LCCRSF và Thành Phố.

Để có thêm lời khuyên pháp lý cho từng cá nhân, các chủ nhân tiểu thương tại Oakland sẽ có thể yêu cầu tư vấn trực tiếp, cả một tiếng đồng hồ với luật sư. Để truy cập dịch vụ miễn phí này, chủ doanh nghiệp điền đơn xin trực tuyến tại http://bit.ly/OaklandLeaseAdvice. Sau đó, nhân viên LCCRSF sẽ liên lạc với khách hàng để lên lịch cho một cuộc gọi tiếp nhận kéo dài 30 phút. Cuộc gọi tiếp nhận tạo điều kiện để sắp xếp phù hợp cho khách hàng/luật sư. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia hội thảo trên mạng trước khi tư vấn trực tiếp, nhưng không bắt buộc. Tư vấn trực tiếp bao gồm việc xem xét hợp đồng thuê mướn của khách hàng và các tài liệu liên quan trước khi tư vấn.

Hỗ trợ pháp lý dài hạn, có thể bao gồm việc thương lượng thuê mướn, đàm phán trước khi kiện tụng và dàn xếp hoặc đại diện trong vụ kiện tại tòa án, sẽ được cung cấp cho tối đa 16 chủ nhân tiểu thương có thu nhập thấp ở Oakland mà không có khả năng tự thuê luật sư. Không bắt buộc phải tham gia cuộc tư vấn kéo dài một giờ trước khi yêu cầu hỗ trợ lâu dài hơn, được giới hạn ở mức $5,000 cho mỗi khách hàng để thanh toán phí pháp lý của luật sư. Các chủ nhân tiểu thương muốn nhận thêm trợ giúp pháp lý sẽ phải chịu trách nhiệm về phí luật sư trên $5,000.

Các Buổi Thuyết Trình & Hội Thảo Sắp Tới

Serie de 12 Tallaeres para Emprendedores Hispanos
Jueves hasta el 17 de diciembre
California Hispanic Chamber of Commerce
Gratis

Loạt Hội Thảo Cho Doanh Nhân
Các Ngày Thứ Năm cho đến hết ngày 17 Tháng Mười Hai
Các Đối Tác Mandela
Giá Vé Tùy Khả Năng Chi Trả: $25 - $100

Cách Đưa Doanh Nghiệp và Thương Hiệu Của Quý Vị Lên Mạng với Square
Thứ Sáu, ngày 16 Tháng Mười, Trưa – 1 giờ trưa
Phòng Đô Thị Oakland
Miễn Phí

Tiếp Thị Tìm Kiếm: Họ Đang Tìm Kiếm Quý Vị!
Thứ Ba, ngày 20 Tháng Mười, 1 – 4 giờ chiều
SCORE Đông Vịnh
Giá Thông Thường: $40; Giá Giảm Bớt: $15

Sẵn Sàng Vay Tiền: Bạn Sẵn Sàng Như Thế Nào để Nộp Đơn Vay Tiền?
Thứ Ba, ngày 20 Tháng Mười, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ và Giải Pháp Làm Việc AnewAmerica
Miễn Phí

Street Sense: Mở Cửa Lại Những Nhà Hàng & Quán Rượu Sẵn Sàng với Hướng Dẫn Có Thể Tải Xuống
Thứ Tư, ngày 21 Tháng Mười, 11 giờ sáng – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Hội Chợ Việc Làm Trên Mạng – Chuyên Chở, Phân Phối & Hậu Cần, và Sản Xuất Cao Cấp
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Mười, 10 giờ sáng – 2 giờ trưa
Hội Đồng Phát Triển Lực Lượng Công Nhân Thành Phố Oakland
Miễn Phí

PortLabs: Sản Xuất Sẵn Sàng Cho Đại Dịch Với Hướng Dẫn Sẵn Sàng
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Mười, 11 giờ sáng – 12:30 trưa
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Street Sense: Mở Cửa Lại Bán Lẻ với Hướng Dẫn Có Thể Tải Xuống
Thứ Sáu, ngày 23 Tháng Mười, 11 giờ sáng – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Sẵn Sàng Vay Tiền: Bạn Sẵn Sàng Như Thế Nào để Nộp Đơn Vay Tiền?
Thứ Ba, ngày 27 Tháng Mười, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ và Giải Pháp Làm Việc AnewAmerica
Miễn Phí

Hội Thảo Quân Trường Hỗ Trợ Kỹ Thuật Cho Tiểu Thương: Tiếp Cận Nguồn Vốn
Thứ Tư, ngày 28 Tháng Mười, 5 – 7 giờ chiều
Đại Học Cộng Đồng Peralta
Miễn Phí

Mở Cửa Lại Doanh Nghiệp Chăm Sóc Cá Nhân
Thứ Sáu, ngày 30 Tháng Mười, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Bộ Công Chánh Tìm Sự Thấu Hiểu Về Kinh Doanh cho Những Dự Án Quan Trọng

Chương Trình Cải Thiện Quan Trọng của Thành Phố Oakland hướng dẫn đầu tư vào các dự án lớn có thể từ khôi phục các tòa nhà công cộng cũ kỹ, đến cải thiện đường phố và vỉa hè, kiến tạo hoặc cải thiện các công viên của chúng ta. Cho đến hết Thứ Bảy, ngày 31 Tháng Mười, quý vị có thể yêu cầu một dự án trong khu vực của quý vị để được cứu xét. Chỉ cần tham gia một cuộc thăm dò ngắn hoặc đề nghị một ý kiến về dự án trực tuyến tại: oaklandca.gov/topics/chương-trình-cải-thiện-quan-trọng

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Nếu một trong các nhân viên của quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính, xin vui lòng liên lạc với nhóm COVID Workplace của Quận Alameda tại COVIDWorkplace@acgov.org hoặc gọi số (510) 268-2101 để gửi báo cáo về trường hợp đó và được hướng dẫn và cho biết các bước tiếp theo. Các doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda về tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19. Để tìm hiểu về các địa điểm thử nghiệm COVID-19 tại Oakland, hãy vào xem https://www.oaklandca.gov/các tài nguyên/cách-để-được-thử-nghiệm.

Để giúp Thành Phố đánh giá tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của quý vị và những tài nguyên nào sẽ giúp ích được, xin vui lòng tham gia Cuộc Thăm Dò Về Việc Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi Doanh Nghiệp ngắn gọn của chúng tôi.

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy:

Posted: October 15th, 2020 3:11 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.