Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 2 Tháng Mười, 2020

Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: October 2nd, 2020 11:56 AM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Có Sẵn Các Khoản Tài Trợ Cho Tiểu Thương, Nghệ Thuật, và Phi Lợi Nhuận

Hãy nộp đơn ngay hôm nay cho Chương Trình Tài Trợ Tiểu
Thương Theo Đạo Luật CARES Tại Oakland
là chương trình sẽ phân phối tài trợ hơn $4 triệu cho các tiểu thương tại Oakland. Các khoản trợ cấp $10,000 có thể được sử dụng để trang trải các chi phí hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như tiền lương cho công nhân, tiền thuê nhà và các khoản nợ cố định. Thời gian nộp đơn sẽ kết thúc lúc 5 giờ chiều vào Thứ Hai, ngày 12 Tháng Mười, 2020. Các đòi hỏi về tính cách hội đủ điều kiện và đơn xin trực tuyến bằng bốn ngôn ngữ có sẵn tại: https://mainstreetlaunch.org/oakland-cares-act-grant/

Thông qua Quỹ CARES Của Oakland cho Các Nghệ Sĩ và Tổ Chức Nghệ Thuật Phi Lợi Nhuận, $1,425 triệu tài trợ sẽ được dùng để hỗ trợ cá nhân các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận, với giải thưởng lên đến $20,000 cho các tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận và lên đến $3,000 cho các nghệ sĩ cá nhân. Thời gian nộp đơn xin tài trợ cho các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận kết thúc lúc 1 giờ chiều vào Thứ Sáu, ngày 9 Tháng Mười, 2020. Các đòi hỏi về tính cách hội đủ điều kiện và đơn xin trực tuyến bằng bốn ngôn ngữ có sẵn tại: https://www.cciarts.org/Oakland_CARES_Fund.html

Chương trình thứ ba, Quỹ CARES Trợ Cấp Cho Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Của Oakland, sẽ phân phối $850,000 gồm các khoản tài trợ lên đến $25,000 cho các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng hiện đang cung cấp các chương trình và dịch vụ giải quyết tác động của COVID-19 và nhu cầu của cư dân có thu nhập thấp và các doanh nghiệp trong những lãnh vực sau:

  • Các Dịch Vụ Y Tế & Nhân Sinh
  • Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Công Nhân
  • Hỗ Trợ Pháp Lý
  • An Toàn Thực Phẩm
  • Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư và Người Thuê Nhà
  • Giáo Dục

Thời gian nộp đơn xin tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận kết thúc lúc 5 giờ chiều vào Thứ Tư, ngày 14 Tháng Mười, 2020. Các đòi hỏi về tính cách hội đủ điều kiện, chi tiết hội thảo trên web và đơn xin trực tuyến được cung cấp tại: https://communityvisionca.org/oaklandcares/

Đây là chương trình tài trợ mới nhất được Đạo Luật CARES tài trợ do Thành Phố Oakland phát động. Các chương trình trợ cấp cho người thuê nhà và chủ nhà có lợi tức thấp đã được công bố vào đầu tháng này. Hãy tìm hiểu thêm về $36.9 triệu trong Khoản Tài Trợ của Đạo Luật CARES tại: oaklandca.gov/các chủ đề/tài trợ của đạo luật cares viện trợ cứu trợ và an ninh kinh tế đối với coronavirus

Quận Alameda Chấp Thuận Cho Các Tiệm Làm Móng Hoạt Động Trong Nhà, Hướng Dẫn Các Vấn Đề cho Halloween

Vào ngày 25 Tháng Chín, Các Viên Chức Y Tế Công Cộng Quận Alameda thông báo rằng Các Tiệm Làm Móng có thể mở cửa hoạt động trong nhà với các biện pháp an toàn thích hợp. Các tiệm làm móng phải tuân theo hướng dẫn của địa phươngTiểu Bang.

Quận Alameda tiếp tục xem xét cẩn thận tác động tiềm tàng của các hoạt động có thể được phép mở lại hoặc mở rộng và sẽ đưa ra một kế hoạch theo từng giai đoạn với một giải pháp nhằm mở cửa lại được đo lường để tránh tình trạng gia tăng đột ngột trong sự lây truyền dịch bệnh.

Để giúp Quận Alameda chuyển sang một cấp độ ít hạn chế hơn, xin vui lòng đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách ít nhất sáu feet khi ở nơi công cộng, và hạn chế tiếp xúc với những người bên ngoài gia đình của quý vị.

Để biết danh sách các hoạt động hiện đang mở và không mở trong Quận Alameda, hãy vào: https://covid-19.acgov.org/sip.page

Ngoài ra, Quận Alameda đã ban hành hướng dẫn về cách Tổ Chức Halloween và Día de Los Muertos Một Cách An Toàn. Các viên chức y tế địa phương hết sức đề nghị các thành viên cộng đồng tham gia vào các hoạt động có nguy cơ thấp hơn.

Lệnh Cấm Thương Mại Được Kéo Dài

Vì lệnh cấm trục xuất vì mục đích thương mại của Thành Phố Oakland tuân theo Lệnh Điều Hành của Thống Đốc Newsom, tức là Lệnh mới được ký vào ngày 23 Tháng Chín, tạm dừng việc trục xuất đối với những người thuê nhà thương mại bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đến hết ngày 31 Tháng Ba, 2021. Để biết thêm thông tin và tài nguyên, xin vui lòng vào xem phần Lệnh Cấm Trục Xuất của trang Tài Nguyên Kinh Doanh Thời COVID-19 của Thành Phố tại: https://www.oaklandca.gov/các tài nguyên/tài nguyên doanh nghiệp và công nhân trong thời coronavirus-2019-covid-19

Các Buổi Thuyết Trình & Hội Thảo Sắp Tới

Serie de 12 Tallaeres para Emprendedores Hispanos
Jueves hasta el 17 de diciembre
California Hispanic Chamber of Commerce
Gratis

Luật Lao Động Tiểu Bang và Hội Thảo Về Thuế Lương
Thứ Tư, ngày 7 Tháng Mười, 9 giờ sáng – 3:30 chiều
Phòng Giao Tiếp Công Nghệ & Phòng Phát Triển Tuyển Dụng của California
Miễn Phí

Sử Dụng YouTube để Phát Triển Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 7 Tháng Mười, 10 – 11 giờ sáng
Go Biz
Miễn Phí

Cách Phát Triển Doanh Nghiệp Của Quý Vị Trên Mạng và Tạo Doanh Số Bán Hàng
Thứ Ba, ngày 13 Tháng Mười, 10 – 11:30 sáng
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Tìm Kiếm Khách Hàng/Tiếp Thị Sáng Kiến Của Quý Vị (Trên Mạng)
Thứ Tư, ngày 14 Tháng Mười, 8:30 sáng – 12:30 trưa
SCORE Đông Vịnh
Giá Thông Thường: $40; Giá Giảm Bớt: $15

Luật Lao Động Tiểu Bang và Hội Thảo Về Thuế Lương
Thứ Tư, ngày 14 Tháng Mười, 9 giờ sáng – 3:30 chiều
Phòng Giao Tiếp Công Nghệ & Phòng Phát Triển Tuyển Dụng của California
Miễn Phí

Đưa Doanh Nghiệp Của Quý Vị Lên Mạng với Google
Thứ Năm, ngày 15 Tháng Mười, 10:30 sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$15

Cách Đưa Doanh Nghiệp và Thương Hiệu Của Quý Vị Lên Mạng với Square
Thứ Sáu, ngày 16 Tháng Mười, Trưa – 1 giờ trưa
Phòng Đô Thị Oakland
Miễn Phí

Tiếp Thị Tìm Kiếm: Họ Đang Tìm Kiếm Quý Vị!
Thứ Ba, ngày 20 Tháng Mười, 1 – 4 giờ chiều
SCORE Đông Vịnh
Giá Thông Thường: $40; Giá Giảm Bớt: $15

Hội Chợ Việc Làm Trên Mạng – Chuyên Chở, Phân Phối & Hậu Cần, và Sản Xuất Cao Cấp
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Mười, 10 giờ sáng – 2 giờ trưa
Hội Đồng Phát Triển Lực Lượng Công Nhân Thành Phố Oakland
Ghi Danh Cho Doanh Nghiệp
Miễn Phí

Những Cách Làm Việc Hữu Hiệu Nhất Hiện Nay của Nhà Hàng Trong Thời COVID
Thứ Hai, ngày 16 Tháng Mười Một, 9 giờ sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
Giá Thông Thường: $40; Giá Giảm Bớt: $15

Luật Mới Của Tiểu Bang

Vào ngày 17 Tháng Chín, 2020, một luật mới (SB 1159) được Thống Đốc Gavin Newsom ký để mở rộng khả năng tiếp cận các khoản bồi thường cho người lao động và giúp những nhân viên cứu ứng đầu tiên, nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người có kết quả xét nghiệm dương tính do một trường hợp bùng phát tại nơi làm việc nhận được sự hỗ trợ họ cần một cách dễ dàng hơn, bao gồm chăm sóc y tế cần thiết và trợ cấp thay thế tiền lương. Hãy đọc Những Câu Hỏi Thường Được Nêu Ra của SB 1159. Luật này có hiệu lực ngay lập tức.

Thống Đốc cũng đã ký tên vào AB 685 để bảo đảm thông báo kịp thời cho nhân viên và các viên chức y tế công cộng địa phương và tiểu bang về các trường hợp COVID-19 tại nơi làm việc. Thông báo này sẽ giúp người lao động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết như tìm kiếm xét nghiệm, nhận trợ giúp y tế hoặc tuân thủ các chỉ thị về kiểm dịch. Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 Giêng, 2021 đến ngày 1 Tháng Giêng, 2023. Tìm hiểu thêm tại: https://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/AB6852020FAQs.html

Xem các nối kết đến các hội thảo trên web về Luật Lao Động của Tiểu Bang dưới đây.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Nếu một trong các nhân viên của quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính, xin vui lòng liên lạc với nhóm COVID Workplace của Quận Alameda tại COVIDWorkplace@acgov.org hoặc gọi số (510) 268-2101 để gửi báo cáo về trường hợp đó và để được hướng dẫn và cho biết các bước tiếp theo. Các doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda về tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19. Để tìm hiểu về các địa điểm thử nghiệm COVID-19 tại Oakland, hãy vào xem https://www.oaklandca.gov/các tài nguyên/cách để được thử nghiệm.

Để giúp Thành Phố đánh giá tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của quý vị và những tài nguyên nào sẽ giúp ích được, xin vui lòng tham gia Cuộc Thăm Dò Về Việc Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi Doanh Nghiệp ngắn gọn của chúng tôi.

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy: