Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 15 Tháng Giêng, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: January 15th, 2021 12:37 PM

Last Updated: January 15th, 2021 12:43 PM

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Bộ Y Tế Công Cộng California (CDPH) đã thông báo, dựa trên dữ liệu của ICU, rằng khu vực Bay Area (bao gồm cả Oakland và Quận Alameda) tiếp tục nằm trong Lệnh Ở Nhà Trong Vùng. Sau khi dự báo bốn tuần của ICU trong vùng cho thấy sức chứa lớn hơn hoặc bằng 15%, thì lệnh sẽ được hủy bỏ cho khu vực đó. Hãy đọc trọn Lệnh Ở Nhà Trong Vùng, Phần Bổ Sung cho Lệnh, và những thắc mắc thường được nêu ra.

Xem Các Doanh Nghiệp Mở & Đóng Được Chấp Thuận của Quận Alameda tại: https://covid-19.acgov.org/reopening.page

Cập Nhật về Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương Của SBA

Kể từ ngày 11 Tháng Giêng, Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) của Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương (PPP) lại tiếp tục chấp nhận các đơn xin khoản vay PPP Đợt Thứ Nhất từ các Tổ Chức Tài Chánh Cộng Đồng có tham gia, bao gồm các Tổ Chức Tài Chánh Phát Triển Cộng Đồng (CDFIs), Các Tổ Chức Lưu Trữ Thiểu Số (MDIs), Các Công Ty Phát Triển Được Chứng Nhận (CDCs) và Các Tổ Chức Trung Gian Cho Các Khoản Vay Nhỏ. PPP sẽ sớm mở cửa cho tất cả các bên cho vay có tham gia.

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương là một khoản vay được thiết kế để cung cấp động cơ trực tiếp cho các tiểu thương để tiếp tục trả lường cho công nhân của họ. Đối với hầu hết những người đi vay, khoản vay tối đa gấp 2.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ lên đến $2 triệu. Đối với những người vay trong lĩnh vực Dịch Vụ Ăn Uống và Chỗ Ở, khoản vay tối đa là gấp 3.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ lên đến $2 triệu.

SBA sẽ xóa bỏ các khoản tiền vay nếu đáp ứng được tiêu chuẩn là tất cả nhân viên đều được lưu giữ, và số tiền này được sử dụng cho các chi phí hợp lệ.

Khoản vay Đợt Thứ Nhất được cung cấp cho các tiểu thương đủ điều kiện (thường là những doanh nghiệp có 500 nhân viên trở xuống), tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức cựu chiến binh, những quan tâm của bộ lạc, cá nhân tự kinh doanh, công ty độc quyền, và nhà thầu độc lập. Các thực thể lớn hơn trong một số lãnh vực nhất định nào đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô của SBA cho những ngành cụ thể đó cũng có thể nộp đơn xin.

  • · Đạo luật dành riêng $12 tỷ cho các doanh nghiệp do người thiểu số sở hữu.
  • · Các khoản vay của PPP – nếu có một khoản không được xóa bỏ – có lãi suất là 1%.
  • · Không cần thế chấp hoặc bảo lãnh cá nhân.
  • · Cả chính phủ và nơi cho vay đều không tính phí trên các tiểu thương.

Kiểm tra với đối tác ngân hàng của quý vị xem họ có tham gia vào vòng cho vay PPP mới này hay không. Ngay sau khi các ngân hàng đối tác được xác định, chúng tôi sẽ đăng danh sách nguồn lực tại đây.

Bắt đầu từ ngày 13 Tháng Giêng, các khoản vay PPP Đợt Thứ Nhì được cung cấp cho một số người vay đủ điều kiện nhất định đã sử dụng tất cả các khoản vay đầu tiên của họ. Một số tiêu chuẩn đủ điều kiện bao gồm có ít hơn 300 nhân viên và có thể chứng minh doanh số bán hàng giảm ít nhất 25 phần trăm hàng năm trong ít nhất một quý. Ít nhất 25 tỷ đô la đang được dành riêng cho Các Khoản Cho Vay PPP Đợt Thứ Nhì cho những người vay đủ điều kiện với tối đa 10 nhân viên hoặc cho các khoản vay $250,000 trở xuống cho những người vay đủ điều kiện ở các khu phố có thu nhập thấp hoặc trung bình.

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ sẽ cho phép các doanh nghiệp nào mà khoản vay từ Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương của họ được xóa bỏ thì các chi phí được trả bằng số tiền đó sẽ được trừ thuế, điều chỉnh chính sách của họ với luật được Quốc Hội thông qua vào Tháng Mười Hai, 2020.

Kế Hoạch Tiêm Chủng Cho Quận Alameda

Nguồn cung cấp vắc-xin COVID-19 hiện tại bị hạn chế, và Quận Alameda đang tuân theo hướng dẫn về ưu tiên cho vắc-xin của Tiểu bang. Khi nguồn cung cấp vắc-xin tăng lên, quý vị sẽ có thể nhận được vắc-xin thông qua điểm phân phối (POD) do Quận quản lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Quận Alameda hiện đang ở trong Giai Đoạn 1a, và dự kiến ​​bắt đầu Giai Đoạn 1b vào Tháng Hai (khi nguồn cung cấp vắc xin cho phép). Để nhận được thông báo về thời điểm có thể có vắc xin cho quý vị, vui lòng điền vào một trong các mẫu sau:

Xin quý vị vui lòng lưu ý, đây KHÔNG phải là ghi danh để nhận vắc xin. Thông tin quý vị cung cấp được giữ kín và sẽ giúp Quận Alameda trong lúc hoạch định. Quận sẽ liên lạc với quý vị để cung cấp thêm thông tin chi tiết về nơi có vắc xin khi đến lượt quý vị. Trong thời gian chờ đợi, hãy tự bảo vệ mình khỏi COVID-19 bằng cách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác, tránh đám đông, và rửa tay thường xuyên.

Để tìm hiểu thêm về việc lập kế hoạch chủng ngừa ở Quận Alameda, xin quý vị vui lòng vào xem trang web của họ.

Hạn Chót Nộp Đơn Xin Tín Dụng Thuế Ngày 25 Tháng Giêng

Trong khi nhiều doanh nghiệp đang sa thải công nhân, có một số ít các công ty đã mở rộng lực lượng lao động của họ trong đại dịch COVID-19. California Ganh Đua Tín Dụng Thuế (CCTC) là một khoản tín dụng thuế thu nhập dành cho các doanh nghiệp muốn ở lại và phát triển kinh doanh tại California. Các doanh nghiệp thuộc bất kỳ ngành, quy mô, hoặc địa điểm nào đều có thể ganh đua để giành được hơn $180 triệu có sẵn trong các khoản tín dụng thuế. Các ứng viên sẽ được phân tích dựa trên mười hai yếu tố khác nhau để đánh giá, bao gồm số lượng việc làm toàn thời gian đang được tạo ra, số tiền đầu tư, và tầm quan trọng chiến lược đối với tiểu bang hoặc vùng. Kể từ năm 2015, hơn một chục doanh nghiệp tại Oakland đã nhận được các khoản tín dụng thuế hơn $150 triệu để tạo ra việc làm toàn thời gian có chất lượng. Để giúp các doanh nghiệp nộp đơn xin, một Buổi Hội Thảo Trên Mạng Về California Ganh Đua Tính Dụng Thuế được dự kiến diễn ra vào Thứ Ba, ngày 19 Tháng Giêng từ 11 giờ sáng – trưa. Một phần Hướng Dẫn Nộp ĐơnCác Video Hướng Dẫn cũng có sẵn.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Duy Trì Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID-19 – Đông Vịnh
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Giêng, 2:30 – 3:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tăng Đơn Đặt Hàng Thức Ăn Trực Tuyến Cho Nhà Hàng
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Giêng, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Giờ Tiếp Thị Kỹ Thuật Số: Tăng Mức Độ Giao Tiếp Trên Mạng Xã Hội
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Giêng, 10 – 11 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & Hỏi & Đáp
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Giêng, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mở Lại Kinh Doanh Thời COVID-19 -Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Giêng, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cách Lập Trang Mạng Dễ Dàng
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Giêng, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Solano
Miễn Phí

Duy Trì Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID-19 – Đông Vịnh
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Giêng, 9 – 10 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Hội Thảo Về Luật Lao Động và Thuế Lương Của Tiểu Bang
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Giêng, 9 giờ sáng – 3:30 chiều
Tiểu Bang California, Bộ Phát Triển Việc Làm
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn cho Người Mỹ Gốc Phi Châu trong Việc Phục Hồi & Tái Thiết Doanh Nghiệp
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Giêng, 1:30 – 3:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Đánh Giá Những Ưu Điểm, Khuyết Điểm và Cơ Hội Của Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Giêng, 3 – 5 chiều
SBDC Solano
Miễn Phí

Mở Lại Kinh Doanh Thời COVID-19 -Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Sáu, ngày 22 Tháng Giêng, Trưa – 1 giờ trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Mạng Về Việc Trở Lại Công Việc
Thứ Hai, ngày 25 Tháng Giêng, 8:30 – 10:30 sáng
EDD, Cal/OSHA, California LWDA
Miễn Phí

Tiếp Cận Nguồn Vốn Khẩn Cấp Qua COVID-19
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Giêng, 9 – 10 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Cách Sáng Tạo để Tài Trợ Doanh Nghiệp Của Quý Vị trong một Thế Giới Biến Đổi
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Giêng, Trưa – 1:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Thị Các Dịch Vụ Của Quý Vị Trong Thời Gian Đầy Thử Thách
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Giêng, 3 – chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Nguyên Tắc Về Tài Nguyên Nhân Sự Quận Alameda
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Giêng, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Mạng Về Việc Trở Lại Công Việc
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Giêng, 5 – 7 giờ tối
EDD, Cal/OSHA, California LWDA
Miễn Phí

Cập Nhật Về Quản Trị Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Giêng, 5 – 7 p.m.
Xây Dựng Peralta
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & CASEFORCE
Thứ Tư, ngày 3 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mọi Doanh Nghiệp Đều Hoạt Động Trực Tuyến – Nhờ có Đại Dịch. Phần 2
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Hai, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & CASEFORCE
Thứ Tư, ngày 17 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí