Dena Delaviz

Program Analyst I

Fire Department

Email Address: ddelaviz@oaklandca.gov