Allen Temple Housing & Economic Development Corp.
8715 International Boulevard Oakland, CA 94621
(510) 567-1490
Fax: (510) 567-1493
AMCAL
330 Townsend St., Suite 236
San Francisco, CA 94107
(415) 344-0444
Fax: (866) 540-0853
BRIDGE Housing, Inc.
345 Spear Street, Suite 700 San Francisco, CA 94105-1673
(415) 989-1111
Fax: (415) 495-4898
Christian Church Homes
303 Hegenberger Oakland, CA 94621
(510) 632-6714
Community Housing Development Corporation
1535A Fred Jackson Way Richmond, CA 94801
(510) 412-9290
Fax: (510) 215-9276
Dignity Housing West
1357 5th Street, Suite B
Oakland, CA 94607
(510) 893-2956
Fax: (510) 893-2956
East Bay Asian Local Development Corporation
1825 San Pablo Ave
Oakland, CA 94612
(510) 287-5353
Fax: (510) 763-4143
Habitat for Humanity East Bay/Silicon Valley
2619 Broadway
Oakland, CA 94612
(866) 450-4432
Fax: (510) 251-6309
Mercy Housing California
1360 Mission Street, Suite 300
San Francisco, CA 94103
(415) 355-7160
Fax: (415) 355-7101
Northern California Land Trust
3120 Shattuck Avenue
Berkeley, CA 94704
(510) 548-7878
Fax: (510) 548-7562
Related
333 Pine Street, Suite 300
San Francisco, CA 94104
(415) 677-9000
Fax: (888) 371-8739
Resources for Community Development
2220 Oxford Street
Berkeley, CA 94705
(510) 841-4410
Fax: (510) 548-3502
Satellite Affordable Housing Associates
1521 University Avenue
Berkeley, CA 94703
(510) 647-0700
Fax: (510) 647-0820
Unity Council
1900 Fruitvale Avenue, Suite 2A
Oakland, CA 94601
(510) 535-6900
Fax: (510) 535-7771