Các Nhà Tài trợ Vùng Vịnh (Bay Area), Thành phố Oakland triển khai quỹ cứu trợ để hỗ trợ các nghệ sĩ và người làm nghệ thuật ở các Quận Alameda và Contra Costa

Publish Date: May, 19 2020

Download File

Fact Sheet

Tổ chức Kenneth Rainin Foundation, phối hợp với Thành phố Oakland cũng như nhiều quỹ đối tác, tổ chức, và cá nhân, đã công bố hôm nay rằng họ đã triển khai một quỹ cứu trợ với $625,000 dành cho các nghệ sĩ và người làm trong lĩnh vực văn hóa sống ở các Quận Alameda và Contra Costa với ít nhất $300,000 dành riêng cho các cư dân Oakland.